Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Irena Veisaitė (1928 - 2020)
  Wikipedia: Irena Veisaitė was a Lithuanian theatre scholar, intellectual and human rights activist. LRT Delfi Vilnews YouTube YouTube
 • Wolf Lazerson (1889 - 1945)
  LZB.lt: Vladimir Lazerson was army medic and peace psychologist.
 • Danielis Dolskis (1890 - 1931)
  Vikipedija: Danielius Dolskis - XX a. pradžios dainininkas, tarpukario Lietuvos estrados (šlagerių) pradininkas.
 • Al Jaffee
  Jaffee (born March 13, 1921), known as Al, born Abraham,[3] is an American cartoonist. He is notable for his work in the satirical magazine Mad, including his trademark feature, the Mad Fold-in. As of ...
 • Daniel Pomerantz (1904 - 1981)
  Daniel Pomerantz (1904-1981), a prominent violinist and pioneer of jazz music in interwar Lithuania, was born in Šiauliai. Pomerantz studied violin at the Kaunas Juozas Naujalis School of Music and at ...

This project aims to identify notable Jews, whose family roots, education, professional achievements are associated with Lithuania.

If in your family tree you have an individual that was a Lithuanian Jew known for her/his life achievements, please add them to this project. It would be great if within profile description there would be brief biography.

 • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


Lithuanian Jews or Litvaks are Jews with roots in the Grand Duchy of Lithuania (present-day Lithuania, Belarus, Ukraine, Latvia and the northeastern Suwałki (Suvalkai) region of Poland). The term is sometimes used to cover all Orthodox Jews who follow a "Lithuanian" (Ashkenazic and non-Hasidic) style of life and learning, whatever their ethnic background. The area where Lithuanian Jews lived is referred to in Yiddish as "Líta."

Lithuania was historically home to a large and influential Jewish community that was almost entirely eliminated during the Holocaust. Before World War II, the Lithuanian Jewish population was some 160,000, about 7% of the total population. Vilnius (then Wilno in the Second Polish Republic) had a Jewish community of nearly 100,000, about 45% of the city's total population. There were over 110 synagogues and 10 yeshivas in Vilnius alone. About 2,000 Jews were counted in Lithuania during the 2005 census. Quoting the research done by H. G. Adler into Poland during World War II called Theresienstadt 1941–1945, there were '80,000 Jews conscripted into Poland's independent army prior to the German invasion who identified themselves as Lithuanian Jews'. Using different sources Holocaust researchers claim there were between 60,000 and 65,000 Jewish soldiers in Poland's independent army who identified themselves as Lithuanian Jews.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_Jews


 • Sculptor Jacques Lipchitz / Chaimas Jakobas Lipšicas (b. Aug 22, 1891 in Druskininkai);
 • Painter Samuel Bak / Samuelis Bakas (b. Aug 12, 1933 in Vilnius);
 • Painter Rafael Chwoles / Rafaelis Chvolesas (b. Apr. 25, 1913 in Vilnius);
 • Painter, sculptor, graphic artist Pinchus Kremegne / Pinchas Kremenis (b. Jul. 28, 1890 in Žolodukas near Naugardukas);
 • Painter, sculptor Arbit Blat / Neemijas Arbit Blatas (b. Nov 19, 1908 in Kaunas);
 • Painter Mikhael Kikoine / Michaelis Kikoinas (b. May 31, 1892 in Gomel, now Belarus);
 • Sculptor Mark Mordechai Antokolski / Markas Mordechajus Antokolskis (b. Nov 2, 1843 in Vilnius);
 • Painter Max Band / Maksas Bandas (b. 1900 in Naumiestis);
 • Painter Chaim Soutine / Chaimas Sutinas (b. Jan 13, 1893 in Smiloviche near Minsk, now Belarus);
 • Painter, sculptor Boris Schatz / Borisas Šacas (b. 1862 in Varniai);
 • Sculptor Chaim Stupinsky / Harry Stephenson (b. 1926 in Vilnius, died 2016 in UK); to be continued...

Good search source for IDs and photos

Šiuo projektu siekiama į vieną grupę surinkti žymius Lietuvos žydus, iškilias asmenybes, kurių šeimos šaknys yra susiję su Lietuva.

Jei jūsų giminės medyje yra iškilių Lietuvos žydų - pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.


Lietuvos žydai arba litvakai - tai žydai, kurių šeimų kilmė siejama su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (dabartinė Lietuva, Baltarusija, Ukraina, Latvija ir šiaurės rytų Suvalkų regionas Lenkijoje) teritorija. Kartais šis terminas naudojamas nusakant stačiatikius žydus (Aškenadzius, ne Hasidus), gyvenančius "lietuviškai", t.y. jų kultūra, išsilavinimas artimai siejami su Lietuvos kultūra, nepriklausomai nuo jų etninės kilmės. Teritorija, kurioje gyveno Lietuvos žydai jidiš kalboja vadiname "Lita".