Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Martynas Anysas (1895 - 1974)
  VLE: Martynas Anysas - lietuvių teisininkas, istorikas, diplomatas. Lietuvių išeivijos veikėjas.
 • Baltramiejus Vilentas (c.1525 - 1587)
  Baltramiejus Vìlentas (apie 1525 m. Lietuvoje – 1587 m. Karaliaučiuje) – protestantas, vienas iš XVI a. lietuvių raštijos pradininkų. Kilmė, gyvenimas Vilento raštų kalbos ypatybės rodytų, kad jis ...
 • Martynas Mažvydas (c.1510 - 1563)
  Martynas Mažvydas (1510 – 21 May 1563) was a Protestant author who edited the first printed book in the Lithuanian language. Variants of his name include Martinus Masvidius, Martinus Maszwidas, M. Mos...
 • Wilhelm Storost Vydūnas (1868 - 1953)
  Wikipedia: Vydūnas Wilhelm Storost, artistic name Vilius Storostas-Vydūnas (22 March 1868 – 20 February 1953), mostly known as Vydūnas, was a Prussian-Lithuanian teacher, poet, humanist, philosopher an...

Wikipedia: Lithuania Minor or Prussian Lithuania is a historical ethnographic region of Prussia, where Prussian Lithuanians (or Lietuvininkai) lived, now located in Lithuania and the Kaliningrad Oblast of Russia.

Wikipedia: Prussian Lithuanians are Lithuanians, originally Lithuanian language speakers, who formerly inhabited a territory in northeastern East Prussia called Prussian Lithuania, or Lithuania Minor (Lithuanian: Prūsų Lietuva, Mažoji Lietuva, German: Preußisch-Litauen, Kleinlitauen), instead of the Grand Duchy of Lithuania and, later, the Republic of Lithuania (Lithuania Major, or Lithuania proper). Prussian Lithuanians contributed greatly to the development of written Lithuanian, which for a long time was considerably more widespread and in more literary use in Lithuania Minor than in Lithuania proper.

Wikipedia: Notable people of Lithuania Minor (Prussian Lithuania)

Please add public profiles of notable people of Lithuanian Minor or Prussian Lithuania.

Vikipedija: Mažoji Lietuva - istorinis-etnografinis Prūsijos, o vėliau Rytprūsių regionas, apėmęs šiaurrytines Prūsijos provincijos dalis, kuriose gyveno lietuvininkai.

Vikipedija: lietuvninkai - savita etninė grupė, susiformavusi XVI a. ir gyvenusi Rytprūsių provincijos šiaurės rytinėje dalyje – Įsručio, Labguvos, Ragainės, Tilžės, Tepliavos, Klaipėdos apskrityse. Jų gyvenama teritorija buvo vadinama Lietuvos provincija, Lietuva, Prūsų Lietuva, nuo XIX–XX a. sandūros paplito Mažosios Lietuvos pavadinimas. Dar vadinami Prūsų lietuviais, mažlietuviais.

Mažoji Lietuva (Prūsų Lietuva) – XV a. susidariusi istorinė sritis, kuriai priklausė Tilžės, Klaipėdos, Gumbinės, Šilutės, Įsruties, Stalupėnų, Ragainės, Geldapės, Labguvos ir kitos apskritys. 1701–1918 m. vokiečių valdomoje Prūsijos kunigaikštystėje Mažoji Lietuva buvo tarsi atskira valstybėlė su skirtingais etninės kilmės gyventojais. Po Pirmojo pasaulinio karo ir Europos padalinimo Mažosios Lietuvos pietinė dalis tapo Vokietijos protektoratu, o kitą Mažosios Lietuvos dalį globojo karo nugalėtojos – Antantės bloko Prancūzų ginkluotųjų pajėgų daliniai. 1923 m. po Klaipėdos krašte įvykusio sukilimo Mažosios Lietuvos dalis buvo prijungta prie Lietuvos. Šiuo metu dauguma istorinės Mažosios Lietuvos teritorijos priklauso Rusijai, dalis – Lietuvai (Klaipėdos kraštas) ir Lenkijai.

Vikipedija: Mažosios Lietuvos Asmenybės

Prašome pridėti žymių Mažosios Lietuvos arba Prūsų Lietuvos asmenų profilius.