Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Skrivare i Sverige under medeltiden

Skrivare i Sverige under medeltiden

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Skrivare till Barkestorp Joen Elofsson (b. - 1565)
  " Ägare till Fallebo: Den förste kände ägaren till den hela frälsegården var Joen Elofsson, skrivare i Barkestorp. Gården var jämte flera andra gårdar i Döderhults socken på 1550-talet landbohemman und...
 • Esbjörn Torkelsson, "Skrivare" (b. - 1556)
  äs_nr_50Esbjörn Torkilsson, till Röhl i Dunkers socken, Södermanlands län och Näs i Adelövs socken, Jönköpings län. Även Esbjörn Skrivare kallad. Erhöll befallning över Jönköpings stad och Rumlaborgs l...
 • Truls Andersson till Marbo (c.1503 - c.1551)
  slottsfogden på Stegeborg, kammarrådet Truls Andersson. Skrivare (Marbo), till Ravanäs, som i vapnet förde en halv lilja och en stjärna,
 • Peder Sjurdsson, till Främby (c.1475 - 1545)
  Peder Sjurdsson, progenitor Svinhufvud af Qvalstad= Peder Sjurdsson Skrifvare , to Främmandeby ( Främby ) i Falun, Dalarna, Sweden which he inherited with his wife. The wording suggests it was the wife...
 • Botvid Larsson, d.ä. (b. - 1550)
  Bothvid Larsson the elder of Agnhammer and Aspeberg; aka Bothvid Skrivare, son of Lars (Lasse) Bothvidsson the elder of Agnhammar, Grums parish, Värmland. He Died on his estate in Bro, buried January 2...
 • Nils , Skrivare
 • Per , Skrivare
 • Peder Olosson, Skrivare
 • Peder Jonsson, Skrivare

Att bygga vidare på boken

Författaren, professor em. i nordiska språk, Per-Axel Wiktorsson, påbörjade redan under 1990-talet insamlandet av det material som nu utges. Han utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare under olika epoker. Under åren har flera förtjänstfulla arbeten över skriftens utveckling publicerats och många forskare har gjort viktiga forskningsinsatser. I utgåvan lämnas en kritisk översikt och sammanställning av de resultat som forskare har presenterat och den vill också utöka framställningen med nytt material. De olika medeltida skrivarna, kända och okända kvinnor och män, träder fram ur historiens dunkel genom sina texter, skrivstilar och uttrycksätt. Totalt handlar det om 935 medeltida skrivare (till namnet kända, och ett axplock ur de anonyma skrivarnas skara). I varje del presenteras skrivarna i artiklar och med ett skriftprov i bilddokumentation. De allra flesta skriftdokumenten är återgivna i färg. Ett flertal register hjälper läsaren att snabbt hitta bland det stora antalet skrivare. Författaren Per-Axel Wiktorsson är en av vårt lands främsta kännare av medeltida stilar!

Bengt , Skrivare

Botthvid , Skrivare

Esbjörn , Skrivare

Henrik , Skrivare

Joen , Skrivare

Nils , Skrivare

Lars , Skrivare

Per , Skrivare Peder , Skrivare

Peder Hansson, Skrivare Peder Olsson , Skrivare
Peder Jönsson , Skrivare

Truls , Skrivare

===============================================================================================================================================================================

Att bygga vidare på boken "Skrivare i det medeltida Sverige"

Författaren, professor em. i nordiska språk, Per-Axel Wiktorsson, påbörjade redan under 1990-talet insamlandet av det material som nu utges. Han utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare under olika epoker. Under åren har flera förtjänstfulla arbeten över skriftens utveckling publicerats och många forskare har gjort viktiga forskningsinsatser. I utgåvan lämnas en kritisk översikt och sammanställning av de resultat som forskare har presenterat och den vill också utöka framställningen med nytt material. De olika medeltida skrivarna, kända och okända kvinnor och män, träder fram ur historiens dunkel genom sina texter, skrivstilar och uttrycksätt. Totalt handlar det om 935 medeltida skrivare (till namnet kända, och ett axplock ur de anonyma skrivarnas skara). I varje del presenteras skrivarna i artiklar och med ett skriftprov i bilddokumentation. De allra flesta skriftdokumenten är återgivna i färg. Ett flertal register hjälper läsaren att snabbt hitta bland det stora antalet skrivare. Författaren Per-Axel Wiktorsson är en av vårt lands främsta kännare av medeltida stilar!

=================================================================================================================================================================================

SDHK-nr: 32206 Utfärdat: 14890224, Uppbo
Innehåll: Peder Skrivare, häradsdomh. i Dalarna, kungör att Olof Esbjörnsson fastat, upplåtit och hemulat Lars Davidsson en del i Betsbergshyttan.

SDHK-nr: 32221
Utfärdat: 14890324, Leksands och Åls tingställe
Innehåll: Peder Skrivare, häradsdomh. i Dalarna, om jordaskifte mellan Olaff Erikson och Jöns Laurensson, som fick del i Bergsäng i Nordenby mot del i Söderås.

SDHK-nr: 41545
Utfärdat: 14990531, Lund
Innehåll: Prästerna och vikarierna i Lunds domkyrka Jep Jensen och Peder Skrivare går i god för fullgörandet av kontraktet på den gård på Bredgatan i Lund som borgaren Morten Laurensen och hans hustru Une Fjers...

SDHK-nr: 33998
Utfärdat: 15000000
Innehåll: Onämnd [Per Månsson?] meddelar onämnd [Svante Nilsson] att boskapen på Eksjö är frodig eftersom allmogen har varit i ”wdbod”. (Tord Skrivare, ”Heming”) Han beklagar sig över gårdsfogden och svennerna ...

SDHK-nr: 33871
Utfärdat: 15000000
Innehåll: Onämnd (Svante Nilsson) meddelar onämnda (Svante Nilssons svenner vid Kalmar) att han sänder deras lön till dem med sin tjänare och skrivare Per Olsson och lovar att de skall få sina kläder snart i en...

SDHK-nr: 35108
Utfärdat: 15050414, Stockholm
Innehåll: Nils Eriksson, Mats Larenson och Peder Olsson meddelar Svante Nilsson att efter att en förlikningsförhandling bestämts mellan Jon Jönsson och Jon Skrivare har den senare avvikit och uppges vara i Väst...

SDHK-nr: 35490
Utfärdat: 15060815, Hedemora
Innehåll: Lars Hansson klagar för Svante Nilsson på de silverhandlare i Hedemora som ligger på honom och över att han får lida för att han håller sig till lag och rätt. Jon Jönsson, Peder Skrivare (Peder Jönsso...

SDHK-nr: 35503
Utfärdat: 15060900
Innehåll: Jöns Andersson samt en onämnd meddelar Svante Nilsson om det övervåld som Peder Skrivare (Peder Jönsson) begått mot Lars Guldsmed i Hedemora (Lars Hansson), samt att allmogen i hela socknen står på La...

SDHK-nr: 35663
Utfärdat: 15070000, Vadstena
Innehåll: Per Skrivare meddelar Svante Nilsson att Jon Jönsson, som tjänade Knut Alfsson, kommit till byn och sagt sig vara på väg till ”unge konungen” (hertig Kristian). Per vill nu veta om han skall kvarhålla...

SDHK-nr: 36268
Utfärdat: 15080907, Söderköping
Innehåll: Peder Olsson meddelar Svante Nilsson att Jakob Pedersson i Söderköping bepliktat sig att stå till svars inför Svante beträffande anklagelser om några undanhållna varor, bl a gäddor, lax och öl. Peder ...

SDHK-nr: 36905
Utfärdat: 15110121, Kalmar
Innehåll: Peder Olsson meddelar Svante Nilsson att han trots en lång vistelse på Borgholm ännu inte fått ut de pengar som Knut Skrivare, Staffan Sasse, Johan Kyle och båtsmännen skall ha, och förmodar heller in..

SDHK-nr: 37342
Utfärdat: 15130125, Borgholm
Innehåll: Per Skrivare meddelar Sten Sture d y att allt står väl till på [Borgholm] och att all skatt och det mesta av spannmålen inkommit. Jöns Larsson har vinnlagt sig om att slottet skall vara välförsett med...