Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Suomen poliisiviranomaiset - Finnish police authorities

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

  • Nils Johan Erik Hagman (1811 - 1868)
  • Adrian Swens (1868 - d.)
    Kivijärvi > rippikirja, 1900-1909 > 283: Kivijärvi, No 12 Lepistö
  • Viktor 'Viki' Tanelinpoika Ripatti (1876 - 1918)
    Lappeenrantalainen suutari. Punainen rintamapäällikkö kansalaissodassa. Entinen rakuunarykmentin vääpeli. Hän oli mukana vielä Viipurin taistelussa huhtikuussa 1918, jossa jäi vangiksi ja surmattiin mu...
  • Carl Gustaf Weisenfeldt (1727 - 1803)
    Köpings stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10695/C/2 (1715-1734) Källa: Köpings stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10695/A I/6 (1749-1758) Källa: Köping...

Projekti poliiseille, nimismiehille, kruununvoudeille ja kaupungivoudeille. Poliisi on valtiovallan organisaatio, joka turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ennaltaehkäisee rikoksia sekä selvittää näitä ja saattaa nämä syyteharkintaan. Sana poliisi juontuu ranskan kielen kautta kreikan sanasta politeia, joka viittaa hallitukseen tai hallintoon. Sana police otettiin käyttöön ranskan kieleen 1700-luvulla. Suomen kielessä nimitystä poliisi käytetään sekä poliisiorganisaatiosta että tämän palveluksessa työskentelevästä yksittäisestä poliisihenkilöstä.
(Wikipedia-artikkeli: Poliisi. Viitattu 7.5.2017. https://fi.wikipedia.org/wiki/Poliisi)

Nimismies (ruots. länsman) oli historiallinen luottamustoimi. Nimismies oli talonpoika, joka oli valittu pitäjän luottamusmieheksi. Myöhemmin nimismiehiksi kutsuttiin poliisitoimesta maaseudulla vastanneita virkamiehiä.
(Wikipedia-artikkeli: Nimismies. Viitattu 7.5.2017. https://fi.wikipedia.org/wiki/Nimismies)

Autonomian ajan alussa poliisin tehtäviä hoitivat vielä monet eri tahot. Kaupungeissa maistraatit palkkasivat kaupungin palvelijoita ja järjestysmiehiä. Autonomian ajalla alettiin perustaa poliisilaitoksia, jotka sitten valtiollistettiin vuonna 1904. Samalla moni kaupunki sai ensimmäisten poliisilaitoksensa. Kaupunkien ulkopuolella poliisin tehtävistä vastasivat nimismiehet apulaisineen ja erilaiset kirkolliset ja kunnalliset elimet, kuten lautakunnat. Vuonna 1891 määrättiin jokaiseen nimismiespiiriin palkattavaksi vähintään yksi poliisikonstaapeli.
Alueellista poliisitoimea hoitivat siis vuoteen 1996 asti nimismiehet ja poliisilaitokset. Nimismiespiirit ja poliisilaitokset lakkautettiin vuonna 1996 ja 1.12.1996 tuli käyttöön uusi kihlakuntiin perustuva paikallishallinto.
(Selvitys poliisitoimea koskevasta arkistoaineistosta Kansallisarkistossa ja maakuntaarkistoissa. Viitattu 7.5.2017. http://www.poliisimuseo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisimuseowwwstructure/24438_5300_Poliisiarkistot.pdf?27d32b30c35bd488)

Projekti on aloitettu 7.5.2017.