Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Ahti Ilmari Hirvonen (1931 - 2022)
 • Veikko Antero Kasurinen (1946 - 2013)
  Kuolema Muistokirjoitus, ,
 • Emil af Forselles (1840 - 1914)
  13.10.1857 AF FORSELLES Pehr Emil 17687. * Elimäki 5.12.1840, vanht toimitussiht., kamarijunkkari Pehr af Forselles ja Sofia Wilhelmina Taube. Yo/tod. W. Neovius, K.K. Tigerstedt ja J.A. Söderholm. Jur...
 • Airi Ella Annikki Tuompo (1914 - d.)
  Airi Tuompon vanhemmat ovat Johan Eberhard Tuompo ja Ella Tuompo. FamilySearch palvelussa olevan sukupuun tietojen mukaan Airi Tuompo on syntynyt Alatorniossa 2.3.1914 Tämä tieto sopii hyvin sen ...
 • Reijo Nordell (1930 - 2021)

Finnish economists

Finnish economists is a project dedicated to, umm... Finnish economists.

In Finnish there are different terms for people who study economics, roughly translated as economics and economical sciences. But apart from that, it is possible to specialize to economics if you study law or engineering, even psychology and social sciences.

A textbook example of this is Bengt Holmström who scored the 2016 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. He started his university career by studying mathematics, and now is a professor in Massachusetts Institute of Technology which has been ranked as the best school in the world for a number of times.

Given the numerous variations of how one may become an "economist", this project allows some latitude in the definition of an "economist". In other words, this project does not discriminate how one end's up to become and "economist" but still the term "economist" implies that a person has received a university level degree which qualifies one to be an "economist."

We would also be glad to include "from rags to riches" investment gurus and tycoons in the group, but in Finland we may have short supply of those. But a thick manila envelope to the founder of the group might open the doors to this group even for regular millionaires.

Beyond that, everybody who wants to collaborate in this group is welcome to join.


//i.imgur.com/0aUuNWZ.png?1Universitas Oeconomica Helsingiensis

Est'd June 18th, 2018 by MPL

Suomalaiset kauppa- ja taloustieteilijät

Suomalaiset kauppa- ja taloustieteilijät on projekti, joka on omistettu... Suomalaisille kauppa- ja taloustieteilijöille. Tällä tarkoitetaan yliopistossa suoritettua kauppatieteen, taloustieteen tai niihin oleellisest littyvää korkeakoulututkintoa.

Kauppatieteellisellä alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • Kauppatieteiden kandidaatti (kauppat. kand. ja KTK) mikä on alempi korkeakoulututkinto.
 • Kauppatieteiden maisteri (kauppat. maist. ja KTM]) mikä on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Kauppatieteiden lisensiaatti (kauppat. lis. ja KTL) on ylempi tieteellinen jatkotutkinto.
 • Kauppatieteiden tohtori (kauppat. toht. ja KTT), joka on ylempi tieteellinen jatkotutkinto.

Kauppatieteiden ylioppilas on alan opiskelijasta käytetty nimitys, joka ei siis ole tutkinto. Kauppatieteiden opiskelijan puhekielinen nimitys on kylteri. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut henkilö saa käyttää ekonomin arvoa.

Vuosina 1980–1995 ekonomi oli ylempi korkeakoulututkinto, jonka suorittanut sai ostaa kauppatieteiden maisterin arvon. Alempaa korkeakoulututkintoa ei tuolloin ollut.

Ennen vuotta 1980 puolestaan ekonomi oli alempi korkeakoulututkinto ja kauppatieteiden kandidaatti ylempi korkeakoulututkinto. Kauppatieteiden maisterin arvon saattoi ostaa.

Svenska Handelshögskolanissa ekonomin tutkintoa vastasi diplomiekonomin (dipl.ekon. ja DE) tutkinto. Alalla oli tuolloin myös muita alempia korkeakoulututkintoja: kirjeenvaihtaja, diplomikirjeenvaihtaja (Svenska Handelshögskolanissa) sekä akateeminen sihteeri.

Lisäksi taloustiedettä lukeneilla oli käytössä seuraavat liiketaloustieteitä lukeneista poikkeavat nimikkeet:

 • Taloustieteiden kandidaatti (taloust. kand. ja TTK), ylempi korkeakoulututkinto.
 • Taloustieteiden maisteri (taloust. maist. ja TTM), ostettava arvo.
 • Taloustieteiden lisensiaatti (taloust. lis. ja TTL), ylempi tieteellinen jatkotutkinto)
 • Taloustieteiden tohtori (taloust. toht. ja TTT), ylempi tieteellinen jatkotutkinto)

Taloustieteen opiskelijaa saattoi kutsua taloustieteiden ylioppilaaksi. Nykyään ei tutkintoja enää myönnetä, mutta taloustieteen tutkinnon (kauppatieteen tutkinnon ohella yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden tutkinto) suorittaneita asiantuntijoita kutsutaan ekonomisteiksi.

On myös hyvä muistaa, että edellisten tiedekuntien lisäksi "ekonomisteja" voi valmistua esim. lakitieteellisistä tiedekunnista (yritysjuridiikka) tai teknillisistä korkeakouluista (tuotantotalous etc.) Näin ollen, projekti ei ole absoluuttisen tarkasti rajattu vain kauppa- tai taloustutkinnon suorittaneihin "ekonomisteihin", vaan "ekonomisti" on jotain minkä voi ja mikä tulee nähdä laajemmassa kontekstissa.

Ekonomistin kuitenkin tulisi pääsääntöisesti olla korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Jos löytyisi joku "from rags to riches"-sijoittajamiljardööri, niiin sen tyypiset poikkeukset ovat toki hyväksyttäviä.

Ja kaikki ovat toki tervetulleita tekemään yhteistyötä projektin tiimoilta.

//i.imgur.com/0aUuNWZ.png?1Universitas Oeconomica Helsingiensis

Est'd June 18th, 2018 by MPL