Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Christian August Schewenius (1745 - 1807)
  "Fältskär" var tittelen på "en vid här eller flotta ansälld person, som har att utföra sårbehandling och mindre kirurgiska ingrepp". I denne egenskap var han i tjeneste i den pommerske armé, og deltok ...
 • Eberhard Marcks von Würtemberg (1733 - 1781)
  Eberhard Marcks von Würtemberg , född 1733-03-15 Högsrum i Fliseryds socken , Kalmar län. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1750. Sergeant därst. s.å. Sergeant vid Södermanlands regemente 1753....
 • Petter Jacobsson Löf (1711 - 1787)
  Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentin everstluutnantin komppanian Waulammi, Sollan ruodun n:o 45 sotamies, 1740-02-20 - 1767-10-07 Nylands infanteriregemente, Överstelöjtnantens kompani, Waulammi, Sålla ...
 • Lt. Col. Jakob Salsvärd (1736 - 1785)
  Jakob Sahlstedt , adlad Salsvärd , född 1736-10-10 i Västerås. Student i Uppsala 1743. Volontär vid galärflottan i Stockholm 1752. Arklimästare därst. 1756. Adjutant 1759. Medelstyrman 1760. Fänrik ...
 • Lt. Col. Carl Daniel Dahlfelt (1738 - 1800)
  Carl Daniel Dahlfelt , född 1738-08-12 i Karlskyrka socken , Västmanlands län. Student i Uppsala 1748. Volontär vid livregementet till häst 1753. Korpral därst. 1756. Sekundkornett 1759. Kornett 176...

POMERANIAN WAR

The project brings together the soldiers who died in the Pomeranian War and who participated in the war.

The Pomeranian War (1757 - 1762) is the Swedish part of the Seven Years' War (1756-1763).

POMMERIN SOTAProjekti kerää yhteen Pommerin sodassa kuolleet sekä sotaan osallistuneet sotilaat.

Pommerin sodaksi (1757 - 1762) kutsutaan Ruotsin osuutta seitsenvuotisesta sodasta (1756-1763).

Suomalaisista joukko-osastoista Pommerissa olivat ainakin:

Pommerin sotaan osallistuneet

Pommerissa kuollut

POMMERSKA KRIGET

Projektet samlar de soldater som dog i Pommerska kriget och som deltog i kriget.

Pommerska kriget (1757 - 1762) är den svenska delen av sjuåriga kriget (1756-1763).

POMMERSCHER KRIEG

Das Projekt sammelt die Soldaten, die im Pommerschen Krieg gefallen sind und am Krieg teilgenommen haben.

Der Pommersche Krieg ist ein Operationssaal für den Siebenjährigen Krieg (1756 - 1763). Der Begriff bezeichnet alle Zusammenstöße zwischen Schweden und Preußen zwischen 1757 und 1762 in den schwedischen und preußischen Pommern sowie im Nordosten der Provinz Brandenburg .

Guerre de Poméranie

La guerre de Poméranie est un théâtre d'opérations de la guerre de Sept Ans (1756 - 1763). Le terme désigne l'ensemble des affrontements ayant opposé la Suède et la Prusse entre 1757 et 1762 dans les Poméranies suédoises et prussiennes, ainsi que dans le nord-est de la province de Brandebourg.

Померанская война

военный конфликт между Швецией и Пруссией, имевший место в 1757—1762 годах и являвшийся частью Семилетней войны.