Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Johan Johansson Girs (1760 - c.1809)
  Sotilas, Soldat nro 113 Pälkäneen seurakunnan arkisto - Rippikirja 1779-1784, jakso 10, sivu 7: Kirpu, Kotka; Kansallisarkisto: / Viitattu 27.12.2022 Pälkäneen seurakunnan arkisto - Rippikirja 1798-...

FINNISH MILITARY

 • Projekti ei kokoa sotilasprofiileja. Sukututkijan kannattaa liittyä suoraan rykmenttiprojekteihin ja liittää sotilasprofiilit niihin. Finnish Military on suomalaisten sotilasyksiköiden pääprojekti. Se kuuluu projektiin International War and Military projects.
 • Projektisivun tarkoitus on antaa sukututkijalle vihjeitä joukko-osaston löytämiseen ja sotilasasiakirjojen etsimiseen. Kun sotilastiedot löytyvät, on profiili helppo liittää oikeaan rykmenttiin ja ruotuun. Kts. myös projekti Finnish Military - "Värväystoimisto"
 • Sivulla on joukko-osastoluettelo, suomalaisten sodat sekä rykmenttien väenottoalueet.
 • Projektien tunnisteet = tagit, ovat linkkejä, joilla saa listattua kaikki projektit, joihin ko tag/tägi on merkitty
  • jos perustat uuden sotilasprojektin, lisää tageiksi ainakin:
  • kaikkiin Finland, FinnishMilitary, lisäksi projektista riippuen, rykmentti, komppania, sotilasvirkatalo
 • Finnish Military is an umbrella project. It lists the main Finnish historical military units in cronological order and has links to the subprojects. It does not collect profiles. It helps to find the unit where the soldier served. The subprojects are usually regements, which often list soldier profiles, soldier cottages and seat farms of the allotment system. Finnish Military is part of the International War and Military projects.

media.geni.com/p13/d6/66/e0/93/53444845a93f2ef2/stop-ala-liita-profiileja-2_large.jpg?hash=43f3aa6e87cbaf7dccecdc13e66ea46bb3e32a444c23abd9d778899b2245dd0c.1716188399

Väenotto- ja palkanmaksutapoja

 • ..........- 1500 ritarit ja asemiehet
 • 1530 - 1688 rahapalkkaiset ....... (+ pieni määrä jakopalkkaisia)
 • 1688 – 1809 jakopalkkaiset ...... (+ pieni määrä rahapalkkaisia)
 • 1809 – 1880 rahapalkkaiset ...... (Sotilaan numeroa luullaan usein virheellisesti ruoduksi.)
 • 1880 – 1917 asevelvolliset
 • Rahapalkkaiset saivat valtiolta rahaa ja jossain määrin luontaisetuja. Heitä kutsutaan myös värvätyiksi.
 • Jakopalkkaiset saivat luontaisetuja sekä myös rahaa suoraan veronmaksajilta (ruotujakolaitos, ratsutilalaitos, jakopalkattu päällystö). Yhden sotilaan jakopalkan maksuvastuu jaettiin useamman kesken heidän veronmaksukykynsä mukaan. Tavallisimmin kolme taloa muodosti ruodun, joka huolehti yhdestä sotilaasta. Varakkaat talot varustivat yhden tai useamman ratsumiehen tai sotilaan.

JOUKKO-OSASTOT VUOTEEN 1917

Keskiaika

Uudenajan alku

 • 1500-luvun ratsumiehet, knaapit, soinit, nihdit, kytät, huovit, linnanherrat, sotapäälliköt sekä lippueet ja lippukunnat
 • Aatelislippue, 1280/1571 - 1809
 • Suomen lippue (Finska fanan), 1555 - n. 1600
 • Päälippue (Kännefanan)
 • Hovilippue (Hovfanan)
 • Voutilippue, 1577, voutien, pappien ja porvarien varustama, yhdistettiin Aatelislippueeseen 1583
 • Knaappilippue, Kannaksen talonpojat
 • Savon suksimiehet (Savolax skidtrupp)
 • Useimmat jalkaväen lippukunnat muodostivat ajanjakson lopulla Suomen suurrykmentin, joka vasta 1620 alkaen pilkottiin lääni- ja maakuntarykmenteiksi (Turun, Porin, Hämeen, Viipurin ja Pohjanmaan rykmentit). Kustaa Hornin rykmentistä muodostui Savon jalkaväkirykmentti.

1618 - 1791

 • Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti, jonka nimi vaihteli seuraavasti: Uudenmaan ratsuväki - Nylands rytteri 1618-1632, Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti 1632-1721, Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentti 1721-1791

1625 - 1721

1626 – 1809

1632 - 1721

1634 - 1721

1600-1809

 • Lyhytikäiset rykmentit
 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli jäljellä, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.

1721 - 1791

1742 - 1808

1756-1809

1780 - 1819

 • Suomen kadettikoulu (Rantasalmi)

1794 – 1811

Suomen sodan yksiköitä

 • 1775 - 1809 Savon prikaati, johon kuuluivat Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentti, Savon jääkärirykmentti, Karjalan jääkärijoukko, Karjalan kevytrakuunajoukko, tykistökomppania, osia laivastosta, jalkaväen reservi sekä rakuunareservi. Prikaatissa parh. 3830 miestä.
 • 1808 - 1809 Jägerhornin rykmentti, Suomen sodassa toiminut. Kokoaikaista värvättyä jalkaväkeä.
 • 1808 - 1809 Adlercreutzin rykmentti, Suomen sodassa toiminut. Kokoaikaista värvättyä jalkaväkeä.

Suomen suurruhtinaskunnan aika

1812 - 1819
Suomen sotaväki järjestettiin kokonaan uudelleen:
(Tarkk'ampujapataljoonat)
I Suomen jääkärirykmentti

  .....Turun pataljoona
  .....Hämeenlinnan pataljoona

II Suomen jääkärirykmentti

  .....Heinolan pataljoona
  .....Kuopion pataljoona

Viipurin läänin jääkärirykmentti

  .....1. pataljoona
  .....2. pataljoona

1819 - 1827
Suomen sotaväki järjestettiin uudelleen:
(Tarkk'ampujapataljoonat)
I Jalkaväkirykmentti

  .....1. Turun pataljoona
  .....2. Vaasan pataljoona

II Jalkaväkirykmentti

  .....3. Hämeenlinnan pataljoona
  .....4. Heinolan pataljoona

Suomen jääkärirykmentti

  .....5. Kuopion pataljoona
  .....6. Viipurin pataljoona

Helsingin opetuspataljoona (1817 Luolajan komennuskunta, 1819 Hgin harjoitusptlj, 1823 Hgin opetusptlj)
Suomen kadettikoulu (Hamina)

1827 - 1830
Suomen sotaväki järjestettiin uudelleen:
(Tarkk'ampujapataljoonat)
I prikaati

  .....1. Turun tarkk'ampujapataljoona
  .....2. Vaasan tarkk'ampujapataljoona

II prikaati

  .....3. Hämeenlinnan tarkk'ampujapataljoona
  .....4. Heinolan tarkk'ampujapataljoona

III prikaati

  .....5. Kuopion tarkk'ampujapataljoona
  .....6. Viipurin tarkk'ampujapataljoona

Helsingin opetustarkk'ampujapataljoona (myöh. Suomen kaarti)
Suomen kadettikoulu (Hamina)

1829 - 1905
Suomen kaarti eli Henkikaartin 3. Suomen Tarkk'ampujapataljoona (ent. opetuspataljoona).

1830 - 1880
Meriekipaasi

  .....1. Suomen meriekipaasi (1830–1862), Suomen kaaderiekipaasi (1862–1880)
  .....2. Suomen meriekipaasi (1854–1856)

1846 - 1880
Helsingin junkkarikoulu

1848 – 1860
Krenatööritarkk'ampujapataljoona jonka nimi vaihteli seuraavasti:
(Tarkk'ampujapataljoonat)

  .....Suomen tarkk'ampujapataljoona (1846–1848), Turussa
  .....Suomen krenatööritarkk'ampujapataljoona (1848–1856), Turussa
  .....Suomen harjoitustarkk'ampujapataljoona (1856–1857), Turussa
  .....Suomen opetustarkk'ampujapataljoona (1857–1859), Hämeenlinnassa
  .....Suomen opetustarkk'ampujakoulu ja opetustarkk'ampujakomppania (1859–1860), Hämeenlinnassa

1854 – 1868
Krimin sotaa varten perustettiin seuraavat poikkeuksellisesti jakopalkkaiset pataljoonat. Suomalaisia mm. Tsetseniassa prinssi Samilia vangitsemassa.
(Tarkk'ampujapataljoonat)

  .....Suomen Ruotujakoinen 1. Turun Tarkk'ampujapataljoona
  .....Suomen Ruotujakoinen 2. Vaasan Tarkk'ampujapataljoona
  .....[https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Ruotujakoinen_3._Oulun_Tarkk'ampujapataljoona Suomen Ruotujakoinen 3. Oulun Tarkk'ampujapataljoona] ja sen päällystöluettelo (*S3O)
  .....Suomen Ruotujakoinen 4. Kuopion Tarkk'ampujapataljoona
  .....Suomen Ruotujakoinen 5. Mikkelin Tarkk'ampujapataljoona [http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=263197.KA srk. arkisto]
  .....Suomen Ruotujakoinen 6. Hämeenlinnan Tarkk'ampujapataljoona
  .....Suomen Ruotujakoinen 7. Porin Tarkk'ampujapataljoona
  .....Suomen Ruotujakoinen 8. Uudenmaan Tarkk'ampujapataljoona
  .....Suomen Ruotujakoinen 9. Viipurin Tarkk'ampujapataljoona

1879-1881
Suomen Opetustarkk'ampujakomppania, jossa valmistettiin alipäällystöä kouluttajiksi tulevaa asevelvollista sotaväkeä varten. Upseeristo, aliupseerit ja ns. askaremiehet komennettiin Suomen Kaartista.

1880-1902
Yleinen asevelvollisuus , jolloin sotaväki järjestettiin uudelleen seuraavasti:
Tarkk'ampujapataljoonat
Suomen 1. Uudenmaan Tarkk'ampujapataljoona (Helsinki)

  .....1. Artjärven reservikomppania (Artjärvi)
  .....2. Tuusulan reservikomppania (Tuusula)
  .....3. Lohjan reservikomppania (Lohja)
  .....4. Halikon reservikomppania (Halikko)

Suomen 2. Turun Tarkk'ampujapataljoona

  .....5. Maarian reservikomppania (Maaria)
  .....6. Uudenkaupungin reservikomppania (Uusikaupunki)
  .....7. Ulvilan reservikomppania (Ulvila)
  .....8. Ikaalisten reservikomppania (Ikaalinen)

Suomen 3. Vaasan Tarkk'ampujapataljoona

  .....9. Närpiön reservikomppania (Närpiö)
  .....10. Laihian reservikomppania (Laihia)
  .....11. Alavuden reservikomppania (Alavus)
  .....12. Kruunupyyn reservikomppania (Kruunupyy)

Suomen 4. Oulun Tarkk'ampujapataljoona (*S4O)

  .....13. Oulun reservikomppania (Oulainen)
  .....14. Oulun reservikomppania (Oulu)
  .....15. Kemin reservikomppania (Kemi)
  .....16. Kajaanin reservikomppania (Kajaani)

Suomen 5. Kuopion Tarkk'ampujapataljoona

  .....17. Iisalmen reservikomppania (Iisalmi)
  .....18. Suonenjoen reservikomppania (Suonenjoki)
  .....19. Juuan reservikomppania (Juuka)
  .....20. Joensuun reservikomppania (Joensuu)

Suomen 6. Mikkelin Tarkk'ampujapataljoona

  .....21. Savonlinnan reservikomppania (Savonlinna)
  .....22. Mikkelin reservikomppania (Mikkeli)
  .....23. Mäntyharjun reservikomppania (Mäntyharju)
  .....24. Taavetin reservikomppania (Taavetti)

Suomen 7. Hämeenlinnan Tarkk'ampujapataljoona

  .....25. Lammin reservikomppania (Lammi)
  .....26. Urjalan reservikomppania (Urjala)
  .....27. Oriveden reservikomppania (Orivesi)
  .....28. Saarijärven reservikomppania (Saarijärvi)

Suomen 8. Viipurin Tarkk'ampujapataljoona

  .....29. Lappeenrannan reservikomppania (Lappeenranta)
  .....30. Muolaan reservikomppania (Muolaa)
  .....31. Rautjärven reservikomppania (Rautjärvi)
  .....32. Sortavalan reservikomppania (Sortavala)

Suomen Kadettikoulu (Hamina)

1889 - 1902

1827 - 1905

1914 - 1918
Jääkäriliike

1939 - 1945
Toinen maailmansota

SUOMALAISTEN SODAT

 • 1563-1570: Seitsenvuotinen sota (Seitsenvuotisia sotia on hämäävästi 2 erilaista.)
 • 1563-1570: Puolan sota (osa Liivinmaan sotaa).
 • 1570–1595: Pitkäviha eli 25-vuotinen sota Venäjää vastaan. Täyssinän rauha 1595.
 • 1596–1597: Nuijasota. Ruotsin sisäisen valtataistelun yhteydessä pohjalaiset, hämäläiset ja savolaiset talonpojat nousevat kapinaan verotusta, riistoa ja sotilasterroria vastaan. Suuri määrä talonpoikia tapetaan ja kapinajohtaja Jaakko Ilkka mestataan. Klaus Fleming kuolee luonnollisen kuoleman.
 • 1600-1629: Puolan sota
 • 1610–1617: Inkerin sota –. Stolbovan rauha 1617.
 • 1611-1613: Kalmarin sota. Etelä-Ruotsissa tappiollinen sota Tanskaa vastaan. Suomalaisia.
 • 1618-1648: Kolmikymmenvuotinen sota. Saksaa runteleva suursota. Westfalenin rauha 1648. Suomalaiset hakkapeliitat hävittävät Saksaa ja Böömiä. Ruotsi nousee suurvallaksi. Sodat rasittavat pahoin Suomen ja Ruotsin väestöä.
 • 1655–1661: Pohjan sota. Suomalaisia joukkoja mukana Liettuassa, Puolassa, Liivinmaalla, Inkerissä, Karjalassa, Suomessa, Tanskassa ja Skånessa.
 • 1674–1679: Skånen sota. Tanska yrittää valloittaa Ruotsilta takaisin menettämänsä maakunnat. Mukana myös suomalaisia joukko-osastoja. Lundin taistelu on pohjoismaiden historian verisimpiä.
 • 1700-1721: Suuri Pohjan sota: Saksin, Tanskan ja Venäjän yhteinen hyökkäys Ruotsin kimppuun. Aluksi Ruotsi tyrmää kaikki hyökkääjät yksi kerrallaan (esim. Narvan taistelu), mutta kohtaa lopulta tuhonsa Ukrainassa Pultavan taistelussa. Napuen taistelu. Suomi on sodan ja miehityksen jäljiltä köyhtynyt ja ränsistynyt.
 • 1741–1743: Hattujen sota ja pikkuviha: Lappeenrannan taistelu. Suomi miehitettynä. Venäjä kannustaa suomalaisia itsenäistymään Ruotsista. Turun rauha.
 • 1756–1763: Seitsenvuotinen sota – Iso-Britannia ja Preussi vastassaan Ranska, Saksa, Itävalta, Venäjä, Ruotsi ja Espanja. Ruotsin osalta Pommerin sota (1757-1762). Pommerista palaavat sotavangit olivat tottuneet perunaan ja toivat ensimmäiset perunat Suomeen.
 • 1788–1790: Kustaa III:n sota Venäjää ja myös Tanskaa vastaan. Rintamalinjat kulkevat Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Kiivasta merisotaa Suomenlahdella. Anjalan liitto. Porrassalmen, Parkumäen ja Ruotsinsalmen voitot.
 • 1808–1809: Suomen sota: Venäjä valloittaa Suomen Ruotsilta. Viaporin antautuminen. Taistelut keskittyvät Pohjanmaalle ja Savoon. Meritaisteluita Turun saaristossa. Oravaisten taistelu. Koljonvirran taistelu. Haminan rauha.
 • 1830–1831: Puolan kapina: Suomen Kaarti on mukana kukistamassa puolalaisten kansannousua Venäjän valtaa vastaan. Kiivas taistelu Varsovassa. Raskaat tappiot kärsinyt kaarti saa tunnustuksena Pyhän Yrjön ritarikunnan lipun.
 • 1853–1856: Krimin sota: Suomi on Krimin sodan sivunäyttämönä. Oolannin sodassa Englannin ja Ranskan laivastot hyökkäilevät Suomen rannikoille tuottaen suurta tuhoa. Bomarsundin taistelu ja Viaporin pommitus. Osa suomalaisista, mm. " Suomen ruotujakoisen 4. Kuopion tarkk'ampujapataljoonan" miehet, taistelelee Tsetseniassakin ja on vangitsemassa prinssi Samila. Suomalaiset on sijoitettu venäläisiin yksiköihin, joita komentaai suomalainen Casimir Ehrnrooth. Kokkolassa Halkokarin kahakka.
 • 1877–1878: Turkin sota: Venäjä hyökkää Turkkia vastaan. Suomen Kaarti pannaan liikekannalle, vapaaehtoisia ilmoittautuu yli tarpeen. Kunnostautunut kaarti saa Vanhan kaartin arvonimen.

RYKMENTTIEN VÄENOTTOALUEET VUOSINA 1620 - 1809

 • Asikkala Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Asikkala Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Elimäki Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Elimäki Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Espoo Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Espoo Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Eura Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Eura Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Eurajoki Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Eurajoki Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Eurajoki Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Hailuoto Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Halikko Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Halikko Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Hauho Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Hauho Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Helsinki Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Helsinki Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Hirvensalmi kapp. Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Hollola Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Hollola Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Huittinen Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Huittinen Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Iijoki Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Iisalmi Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Ikaalinen Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Ikaalinen Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Ilmajoki Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Inkoo Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Inkoo Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Isokyrö Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Janakkala Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Janakkala Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Janakkala Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Joroinen Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Joroinen Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Joutseno Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Joutseno Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Juva Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Juva Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Jämsä Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Jämsä Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Jääski Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Jääski Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Kaarina, Turku Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Kaarina, Turku Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kalajoki Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Kalvola Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Kalvola Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Kangasala Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kangasala Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Kangasniemi Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Karjaa Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Karjaa Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Karjalohja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Karjalohja Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Karkku Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Karkku Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Kemi Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Kemiö Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kerimäki Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Kerimäki Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Keuruu Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Keuruu Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Kiikala Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kiikala Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Kirkkonummi Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Kirkkonummi Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Kisko Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kisko Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Kisko Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Kokemäki Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kokemäki Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Kokkola Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Kulsiala Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Kulsiala Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Kuopio Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Kuorevesi (Längelmäki) Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Kymi Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Kymi Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Kyrö Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Kyrö Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Kälviä Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Köyliö Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Laihia Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Laitila Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Laitila Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Lammi Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Lammi Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Lapinjärvi Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Lapinjärvi Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Lappee (Lappeenranta) Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Lappee (Lappeenranta) Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Lapua Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Lapua Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Lapua Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Lapväärtti Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Lehijärvi (Hattula) Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Lehijärvi (Hattula) Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Lempäälä Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Lempäälä Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Lemu Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Lemu Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Leppävirta Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Lieto Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Lieto Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Liminka Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Lohja Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Lohja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Lohja Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Lohtaja Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Loimijoki (nyk. Loimaa) Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Loimijoki (nyk. Loimaa) Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Loppi Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Loppi Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Luumäki Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Luumäki Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Längelmäki Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Längelmäki Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Maalahti Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Maaria (Vårfrukyrka), Turku Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Maaria (Vårfrukyrka), Turku Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Marttila (Uusikylä) Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Marttila (Uusikylä) Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Masku Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Masku Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Merimasku Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Messukylä Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Messukylä Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Mikkeli Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Mikkeli Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Mouhijärvi Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Mouhijärvi Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Mustasaari (Vaasa) Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Mynämäki Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Mynämäki Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Mäntyharju Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Mäntyharju Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Mäntyharju Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Mäskälä (Vanaja) Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Mäskälä (Vanaja) Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Nauvo Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Nousiainen Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Nousiainen Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Närpiö Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Orivesi Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Orivesi Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Oulu Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Padasjoki Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Padasjoki Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Paimio Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Paimio Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Parainen Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Pernaja Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Pernaja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Perniö Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Perniö Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Pieksämäki Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Pieksämäki Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Piikkiö Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Piikkiö Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Pirkkala Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Pirkkala Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Pohja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Pohja Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Porras (Somero ja Tammela) Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Porras (Somero ja Tammela) Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Porras (Somero ja Tammela) Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Porras (Somero ja Tammela) Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Porvoo Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Porvoo Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Pudasjärvi Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Punkalaitio (nyk. Punkalaidun) Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Puumala Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Puumala Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Pyhtää Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Pyhtää Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Pyhäjoki Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Pyhämaa Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Pälkäne Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Pälkäne Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Pälkäne Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Pälkäne Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Pöytyä Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Pöytyä Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Raisio Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Raisio Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Rantasalmi Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Rantasalmi Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Rauma Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Rauma Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Rautalampi Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Renko Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Renko Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Ristiina Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Ristiina Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Ruokolahti Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Ruokolahti Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Ruovesi Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Rymättylä Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Saari (Urjala) Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Saari (Urjala) Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Saari (Urjala) Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Sahalahti Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Sahalahti Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Salo Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Sauvo Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Sauvo Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Savitaipale Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Savitaipale Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Siikajoki Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Sipoo Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Sipoo Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Siuntio Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Siuntio Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Sulkava Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Sulkava Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Sysmä Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Sysmä Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Säkkijärvi Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Säkkijärvi Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Säkylä Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Sääksmäki Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Sääksmäki Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Sääminki Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Sääminki Savon läänin jalkaväkirykmentti
 • Taipalsaari Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Taipalsaari Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Taivassalo Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Tenhola Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Tenhola Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Tennilä Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Tennilä Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Tennilä Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Tuulos Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Tuulos Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Tyrvää Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Tyrvää Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Ulvila Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Ulvila Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Uskela Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Uskela Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Uusikaarlepyy Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Uusikirkko (Kalanti) Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Uusikirkko (Kalanti) Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Uusikylä Hämeen läänin jalkaväkirykmentti
 • Uusikylä Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Valkeala Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Valkeala Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Vehkalahti (Hamina) Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Vehkalahti (Hamina) Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Vehmaa Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Vehmaa Turun läänin jalkaväkirykmentti
 • Vesilahti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti / 1721 alkaen Henkirakuunarykmentti
 • Vesilahti Porin läänin jalkaväkirykmentti
 • Vihti Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentti / rakuunarykmentti
 • Vihti Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti
 • Virolahti Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti (ent. Viipurin läänin rkm)
 • Virolahti Viipurin ja Savonlinnan läänin ratsuväkirykmentti
 • Vähäkyrö Pohjanmaan jalkaväkirykmentti
 • Vöyri Pohjanmaan jalkaväkirykmentti

Lähteitä

Ruotsi-Suomen aika -1809

Sotilasasiakirjoja SSHY:n kuvatietokannassa

Autonomian aika

Katselmusluettelot - Autonomian ajan Suomen armeija SSS, genealgia.fi -  Tarkk-ampujapataljoonat -projekti

 • Sotilasnimet
 • Heinolan pataljoona - Heinola bataljon
 • Hämeenlinnan pataljoona - Tavastehus bataljon
 • Kuopion pataljoona - Kuopio bataljon
 • Suomen Kaarti - Livgardets finska skarpskyttebataljon
 • Suomen krenatööritarkkampujapataljoona - Finska grenadier skarps
 • Suomen meriekipaasi - Finska sjöekipaget
 • Turun pataljoona - Åbo bataljon
 • Vaasan pataljoona - Vasa bataljon

1830–1831: Puolan kapina

Ao. lähteessä luettelo v. 1859 senaatin tukea saaneista sotaveteraaneista, Suomen sodan veteraanien lisäksi myös 6 Veteraner från Polska kriget: 586. Henrik Höök, 587. Jacob Lind, 588. Gustaf Forssman, 589. Gustaf Åhman, 590. Michel Andsten, 591. Anders Gustaf Wennerström, 592. Henrik Myrberg | Bäckman.

Sotilasseurakuntien arkistoja

Itsenäisyyden aika

Footnotes