Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Pohjanmaan jalkaväkirykmentti sekä Kajaanin pataljoona

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Johan Mattsson Liljegren (c.1730 - 1758)
  Sotilas Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin Ilmajoen komppaniassa, varamiehenä ruodussa 133, sotilaana ruodussa 92 Vihittäessä Kalliokoskelta vaimo sanotaan olevan Rengolta Vihitty Kauhavan seurakunna...
 • Jooseppi Matinpoika Wester, Ylkänen (c.1701 - 1742)
  Sotamies Ylistaron ruodussa 18. Kaatunut 1742. Vihitty : 23.12.1729 Joseph Matss. e a Marg. Sigfr.dr. Ylistaron seurakunnan arkisto - IAa:1 Rippikirja 1727-1744, jakso 17, sivu 16: Pedma, , ...
 • Johan Skoglund (1726 - bef.1762)
  Avioliitto 17.2.1752 Såka. Sold. Johan Skoglund och Pig. Marja Johansdr. Kaarlelan seurakunta - Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1751-1770, jakso 137: 1752 Wigda Feb - Dec, 1753 Feb - Dec; Kansal...
 • Matts Johansson Nyberg (1752 - 1801)
  Pääkatselmukset Matts sotilasura 1774 - päättynyt ennen vuotta 1782 GMR 1779, Henkikomppania, ruotu 61 Matts Palmlöf Pohjanmaan jalkaväkirykmentti Pääkatselmusluettelo 1779-1779 (WA1225) Sivu 38 57...
 • Johan Ulricasson Kask (1789 - c.1810)
  Vuoden 1807 värväyluettelo. Johan Nyberg 18 vuotta vanha sotilasnimi Kask Pohjanmaan jalkaväkirykmentti Värväysluettelo 1807-1808 (ES2291-2292 POHJR 249) - Wöro Sokn ; SSHY / Viitattu 19.11.2023 L.qv...
 • Projekti kerää rykmenttiin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili, jos arvelet hänen kuuluneen rykmenttiin. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin. Kun varmistut ruodusta, voit tehdä linkin tällä sivulla olevaan luetteloon. Geni synnyttää automaattilinkin kopioituasi profiilin url-osoitteen ruodun riville. Samassa ruodussa palvelleet laitetaan kukin omalle rivilleen, joka alkaa aina ruodun numerolla.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa rykmentistä

Harjoittelupaikat:

 • Vaasa ja Oulu

Sodat ja taistelut

 • Kolmikymmenvuotinen sota
 • Skoonen sota
 • Suuri Pohjan sota
 • Hattujen sota
 • Seitsenvuotinen sota
 • Kustaa III:n sota
 • Suomen sota

Maakunnan lisärykmentit

 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli kuollut, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.
 • Pohjanmaan kolmikasjalkaväki, 1701, 400 miestä.
 • Pohjanmaan viisikäsjalkaväki 1713, 320 miestä.
 • Pohjanmaan säätyläisrakuunakomppania 1700, papiston ja virkamiehistön asettama, 60 värvättyä miestä.
 • Kajaanin pataljoona 1788 - 1809, värvättyjä, liitettiin Pohjanmaan jalkaväkirykmenttiin
 • Vaasan jalkaväkirykmentti Suomen sotaan. Reserviläisistä koottu. Kaksiosainen jolla myös kaksi komentajaa: varsinainen Vaasan rykmentti 657 miestä sekä Oulun vapaapataljoona 257 miestä.
 • Kruunupyyn ja Pietarsaaren laivanrakennuskomppaniat, n. 100 miestä. Suomen sotaan.

Komppaniat:

 • 1. Henkikomppania
 • 2. Everstiluutnantin komppania
 • 3. Majurin komppania (myöh. 1. majurin)
 • 4. Lohtajan komppania (aluksi Kalajoen, sitten Lohtajan, lopuksi 2. majurin komppania)
 • 5. Närpiön komppania (Siikajoen, myöhemmin Närpiön komppania)
 • 6. Ilmajoen komppania
 • 7. Pyhäjoen komppania
 • 8. Kemin komppania (Kutsuttiin myös Rajakomppaniaksi Kajaanin pataljoonan toiminnan hiipuessa. Silloin 1.-7. olivat kenttäkomppanioita.Rajakomppania ei saanut poistua pohjoisilta alueilta, joita se oli määrätty puolustamaan.)
 • 9. Kajaanin pataljoonan komppania (Toiminta hiipui viimeistään 1766.)
 • 10. Kajaanin pataljoonan komppania (Toiminta hiipui viimeistään 1766.)

Kajaanin pataljoona 1791, ennen liittymistä Pohjanmaan rykmenttiin

 • 1.Henkikomppania, 91 sotilasta Paltamon srk:sta
 • 2.Sotkamon komppania, 118 sotilasta
 • 3.Hyrynsalmen komppania, 91 sotilasta
 • 4.Kuusamon komppania, 48 sotilasta

Pohjanmaan jalkaväkirykmentti 1626 - 1809

1. Henkikomppania

Rykmentin komentajat

Päällystö

 • Öfwersten Dettloff Hovenschilt,207 af Kongl.Maij:tt Fullmakt 4. Maij 1673
 • Överstelöjtn. Anders Munck, af Fulkila Löjtn. vid finska rytteriet 1634. Var löjtn. vid Nils Bååts (Ö:bott.) reg:te 1649. Adlad s. å. 20/8 (introd. 1650 under nr 468). Var överstelöjtn. vid sistnämnda reg:te i mars 1655, då han beordrades att med reg:tet marschera landvägen från Ö:bott. till Narva. Överste för reg:tet 16572 men var 1658 överstelöjtn. vid Norrlands reg:te, med vilket han s. å. 16/9 hemkom »över fjällen» till Sundsvall. Deltog såsom medlem av sekreta utskottet i riksdagen 1660 och var en av bärarna vid Carl X Gustafs begravning. Överste för Vib. östra inf.reg:te 1661-06-17. Avsked från krigstjänsten 1678-10-28
 • Major Claes Jägerhorn af Storby Följde 1654 med greve Gustaf Otto Stenbock till Bremen. Tjänade i Bremen ett som gemen vid drott:gens livreg:te. Förare vid markgrevens av Baden reg:te 1655-06-16. Fänrik vid markgrevens av Baden reg:te 1658-07-08. Bevistade fälttågen i Polen och Preussen och hemreste över Riga 1661. Major vid Ö:bott. reg:te 1677-07-01. Avsked 1688.
 • Majuri Petter Pettersson Planman Pohj. jv.rykm. Henkikompp. varusmest. (Jepua Ylä-Jepua Kamppinen) 1750, majoittaja 1754, lippumies 1751(!), lippumies (Oravainen Karvatti Eurs) 1758, Majurin kompp. vääpeli (Laihia Rudonkylä Moska) 1758, Kajaanin patalj. vänrikki (Sotkamo) 1762, kapt. (Sotkamo, Kajaani 1775) 1768, majuri (Kajaani) 1787.
 • Major (generalmaj.) Carl Constantin de Carnall Musketerare vid Carl Posses inf.reg:te 1724. Korp. 1726. Rustmäst. 1728-05-01. Furir 1729-05-12. Förare 1730-05-21. Fältväbel s. å. Fänrik vid konung Stanislai i Polen krongarde 1734-03-22. Grenadjärlöjtn. 15/5. Kapt. 1735-01-02. Återkom till Sverige 1737-02-00. Fänrik vid Ö:bott. reg:te 1737-11-04. Sekundlöjtn. 1742-05-02. Löjtn. 1746-06-19. Kapt. 1748-02-05. Major 1753-09-24. Transp. såsom överstelöjtn. till V:bott. reg:te1 1757-07-05. Kommendant i Fehrbellin 1758-10-001, i Ückermünde s. å. i nov.1. RSO s. å. 27/11. Överstelöjtn. i armén 1759-10-22. Överstelöjtn. vid Södermanlands reg:te1 1762-12-17. Transp. till T:hus reg:te1 1764-05-02. Överste för B:borgs reg:te 1769-09-12. Generalmaj. och KSO 1772-09-12.
 • Capitein Leut: Sven Svensson Dimming, af H: Christ. Horn Fullmakt 18. Dec. 1677
 • Kapt. Carl LADAU Kapt. vid Kujana bat. 1789-08-20.
 • Kapt. Capt. Jean Furuhjelm Korp. vid livdrag.reg:tet 1777-05-01. Sergeant vid livdrag.reg:tet 1780-12-20. Fänrik vid Nyl. inf.reg:te 1781-04-04. Löjtn. vid Nyl. inf.reg:te 1786-08-20. Kapt. vid T:hus reg:te 1788-04-07. Genom byte transporterad till Ö:bott. reg:te 1800-06-12. Avsked 1800-11-27. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Tillhörde det s.k. Anjalaförbundet och blev för delaktighet däri dömd till döden, men av konungen benådad 1790-05-08.
 • Kapt. Gustaf BUCHT ¤ Palveli 1714 - n. 1755.
 • Kapt. Adolf Berndt Lebell Sotapalvelukseen 1770. Vääpeli Porin läänin jv-rykm. (1772), ero 1775. Alivänrikki Pohj. jv-rykm. 1776, 1-adj. 1778, aliluutn. 1783, ero 1784. Kapt..
 • Luutn. Major Nils Leonard Gripenberg Vol. Porin läänin jv-rykm. 1763, korpraali 1771, varusmest. 1774. Kersantti tykistössä s.v., tykkijunkkari 1776. Vänrikki Porin läänin jv-rykm. 1779. Luutn. Pohj. jv-rykm. 1785. Siirto takaisin Porin rykm.in 1786, alikapt. 1789, 1-kapt. 1793, armeijanmajuri 1802, ero 1810.
 • Fendrich Gabriel Josepsson Carlman, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 20. Julij 1683
 • Reg:tsqwartemest:n Christopher Pijhl,213 af Feldtmarsk. Hinrich Horn Fullmakt 20. Sept. 1678
 • Katselmuskirjuri Johan Granholm n. 1755 alk.
 • Kersantti Gustaf SCHMIEDT ¤ Furiiri Kymenkartanon pat.ssa jo 1740; siirtyi Pohj. jv-rykmentiin 26.10.1741; kersantti 30.6.1744; erosi palveluksesta 17.4.1749.
 • Furir Juho Matinpoika Virkkala n. 1645 alkaen.
 • Furir Lars Andersson Fris, Friise, Frese n. 1715 alkaen.
 • Underofficer Carl Johan Möller Vol. vid Ö:bott. reg:te 1724. Underofficer 1726. Avsked 1731-12-22. Fältväbel vid Nyl. inf.reg:te 1739. Fänrik 1742-05-14. Löjtn. 1753-10-25 avsked 1759-09-20 kapt.s karaktär 1762-06-23.
 • Korp. Johan Danielsson Frisk

Virkatalot

 • Rykmentin komentajan, everstin virkatalo Tottisalmi Maksamaa
 • Everstiluutnantin virkatalo Marttila Kempele Liminka
 • Majurin virkatalo Ikola Isokyrö, vuosina 1748-1768 Lindmans Maalahti
 • Rykmentinmajoitusmestarin virkatalo Ruuska Lahti Ylistaro
 • Kapteeniluutnantin virkatalo Kullas Rökiö Vöyri
 • Vänrikin virkatalo Yrjäs Forsby Uusikaarlepyy
 • Vääpelin virkatalo Tunis Miemoinen Vöyri
 • Kersantin virkatalo Smeds Vassor Koivulahti
 • Lippumiehen virkatalo Kiv Jussila Munsala
 • Majoittajan virkatalo Eurs Karvatti Oravainen
 • Varusmestarin virkatalo Kamppinen Ylä-Jepua Jepua

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Mustasaari (Vaasa) 21 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 1 - 10 ja 15 - 25
 • Vähäkyrö 4 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 11 - 14
 • Vöyri 75 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 26 - 100
 • Uusikaarlepyy 44 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 101 - 144
 • Lapua 6 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 145 - 150

Sotilaat

2. Everstiluutnantin komppania

Päällystö

 • Öfwerste leut: Nils Sölfversparre, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 13. Dec. 1678
 • Leutnant Erich Bjugge,208 af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 16. Jan: 1678
 • Fendrich Caspar Berg, efter kongl. fullmacht 682 24. Dec. 1682
 • Vääpeli Carl Ludvig SCHMIEDT ¤ Korpraali 24.9.1741; varusmestari; furiiri 23.11.1742; kersantti 1757; vääpeli 1759; erosi palveluksesta 13.8.1759.

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Rasila Liminka
 • Vänrikin virkatalo Molsa Revonlahti
 • Vääpelin virkatalo Tornio Liminka
 • Kersantin virkatalo Koukkari Pehkola Paavola
 • Lippumiehen virkatalo Jaanus Lumijoki Liminka
 • Majoittajan virkatalo Partala Rantsila
 • Varusmestarin virkatalo Kirstinä Tyrnävä Liminka

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Siikajoki 55 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 1 - 55
 • Liminka 96 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 56 - 150

Sotilaat

3. Majurin komppania (myöh. 1. majurin komppania)

Päällystö

 • Major Caspar Stålhammar, aff Kongl. Maij:tt Fullmakt 16. Octob. 1679
 • Leutnant Johan Hinrich vonTifenhausen, efter Öf:s Attest Fullmakt 4. Julij 1683
 • Fendrich Sven Hansson Knopp,209 af Feldtmarsk. Hinrich Horn. Fullmakt 20. Sept. 1678

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Hollo Maunula Laihia
 • Vänrikin virkatalo Näykki Lahti Ylistaro
 • Vääpelin virkatalo Moska Rudonkylä Laihia
 • Kersantin virkatalo Takku Haarajoki Vähäkyrö
 • Lippumiehen virkatalo Kannasto Orismala Isokyrö
 • Majoittajan virkatalo Pohto Miettylä Laihia
 • Varusmestarin virkatalo Vakkinen Pelma Ylistaro

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Isokyrö 66 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 1 - 66
 • Vähäkyrö 32 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 67 - 71 ja 124 - 150
 • Laihia 52 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 72 - 123

Sotilaat

4. Lohtajan komppania (aluksi Kalajoen, sitten Lohtajan, lopuksi 2. majurin komppania)

Päällystö

 • Capitein Fromholt Johan Läpps, af Krigs Collegio Fullmakt 2. Maij 1658
 • Leutnant Jöns Söderman,210 af Feldtm. Christer Horn Fullmakt 18. Sept. 1678
 • Fendrich Jöns Ericksson Aulin, aff dito Fullmakt 5. Jan: 1680

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Sipilä Alaviirre Lohtaja
 • Luutnantin virkatalo Gunnars Kirilahti Kokkola
 • Vänrikin virkatalo Lakso Sievi
 • Vääpelin virkatalo Tuunala Jokikylä Kälviä
 • Kersantin virkatalo Kippo Marinkainen Lohtaja
 • Lippumiehen virkatalo Laasanen Yli-Veteli Veteli
 • Majoittajan virkatalo Ollikkala Kannus
 • Varusmestarin virkatalo Pietilä Reisjärvi

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Kokkola 50 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 1 - 50
 • Kälviä 21 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 51 - 71
 • Lohtaja 56 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 72 - 127
 • Kalajoki 23 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 128 - 150

Sotilaat

5. Närpiön komppania (Siikajoen, myöhemmin Närpiön komppania)

Päällystö

 • Capitein Gustaff Witting, efter kongl. fullmacht 677 20. Aug. 1677
 • Kapteeni, majuri Jean Reinier 16.3.1720 - 17.1.1730. Kuoli Lappeenrannassa.
 • Leutnant Lorens Monthan, af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 30. Maij 1677
 • Luutnantti, kapteeni Jacob Fass 16.3.1720 - 26.8.1723. Erosi.
 • Fendrich Hinrich Faber, af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 15. Maij 1678

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Klemets Näsby Närpiö
 • Luutnantin virkatalo Öist Lapväärtti
 • Vänrikin virkatalo Ruth Tölby Mustasaari
 • Vääpelin virkatalo Bengts Påskmark Kristiinankaupunki
 • Kersantin virkatalo Koukkari Näs Itä-Sulva Sulva
 • Lippumiehen virkatalo Näs Nämpnäs Närpiö
 • Majoittajan virkatalo Spärring Petalahti
 • Varusmestarin virkatalo Vörts Tölby Mustasaari

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Lapväärtti 30 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 1 - 30
 • Närpiö 59 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 31 - 89
 • Maalahti 25 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 90 - 114
 • Mustasaari (Vaasa) 35 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 115 - 150

Sotilaat

6. Ilmajoen komppania

Päällystö

 • Capitein Balthazar Gyldenhoff, af Öf. Campenh:n Fullmakt 15. Dec. 1677
 • Kapteeni Jacob Fass
 • Leutnant Johan Wilhelm von Becker, af Christ. Horn Fullmakt 11. Apr. 1679
 • Fendrich Fridrich Johan Berner, af Feldtmarsk.H. Christer Horn Fullmakt 20. Sept. 1678
 • Carl Custor varusmestari 1741, majoittaja 1742- 1748

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Havusela Kokkola Ilmajoki
 • Luutnantin virkatalo Liuhtari Lapua
 • Vänrikin virkatalo Kaura Aro Kauhajoki
 • Vääpelin virkatalo Haavisto Kuortane
 • Kersantin virkatalo Kouko Hirvijärvi Jalasjärvi
 • Lippumiehen virkatalo Länsmans Kokkola Ilmajoki
 • Majoittajan virkatalo Röyskö Alavus
 • Varusmestarin virkatalo Haapoja Naarasluoma Ylihärmä

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Ilmajoki 77 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 1 - 77
 • Lapua 73 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 78 - 150

Sotilaat

7. Pyhäjoen komppania

Päällystö

 • Capitein Claes Bertilsson Borgh,211 af K. Krigs Collegio Fullmakt 30. Aug. 1678
 • Leutnant Oluff Hindersson Rijff, af H. Christer Horn Fullmakt Dec. 1677
 • Fendrich Axel Bertillsson,af Kongl. Krigs Kollegio Fullmakt 18. Sept. 1676

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Niemi Parhalahti Pyhäjoki, ennen 1784 Viirret Yppäri Pyhäjoki
 • Luutnantin virkatalo Marttila Pohjankylä Kalajoki
 • Vänrikin virkatalo Niemelä Savolahti Salo (Saloinen)
 • Vääpelin virkatalo Tiikkala Etelänkylä Kalajoki
 • Kersantin virkatalo Huikari Haapavesi
 • Lippumiehen virkatalo Väisälä Pyhäjärvi
 • Majoittajan virkatalo Kerttula Alavieska
 • Varusmestarin virkatalo Järvelä Salo (Saloinen)

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Kalajoki 58 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 1 - 58
 • Pyhäjoki 61 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 59 - 119
 • Salo (Saloinen) 23 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 120 - 142
 • Siikajoki 8 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 143 - 150

Sotilaat

8. Kemin komppania

Päällystö

 • Capitein Robert Wilhelm Hovenschilt,212 af Krigs Collegio Fullmakt 12. Octob. 1678
 • Leutnanh Hans Sillman, efter kongl. fullmacht 675 15. Octob. 1675
 • Fendrich Tomas Tellman, efter kongl. fullmacht 677 28. Apr. 1677
 • Varusmestari Matti Simunanpoika Kuivinen 1713 alkaen.
 • Kersantti Carl SCHMIEDT ¤ Pyhäjoen komppanian rumpali 1765; palvelukseen vapaaehtoisensa 7.9.1767; korpraali 7.12.1767; varusmestari Kemin komppaniassa 18.10.1777; erosi palveluksesta 3.4.1781.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Hietala Lietakkala Kemi
 • Luutnantin virkatalo Joensuu Etelä-Ii Ii
 • Vänrikin virkatalo Vilppula Pakkanen Oulunsalo
 • Vääpelin virkatalo Tyni Muurola Rovaniemi
 • Kersantin virkatalo Leistola Pohjois-Ii Ii
 • Lippumiehen virkatalo Hakkarila Laitasaari Muhos
 • Majoittajan virkatalo Haukka eli Hurula, Kemi
 • Varusmestarin virkatalo Muikku Oulunsalo

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Hailuoto 12 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 1 - 12
 • Liminka 7 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 13 - 19
 • Oulu 46 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 20 - 65
 • Iijoki 34 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 66 - 84 ja 92 - 106
 • Pudasjärvi 7 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 85 - 91
 • Kemi 44 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 107 - 150

Sotilaat

Kajaanin pataljoona

9. ja 10. komppania

Historia

 • Kajaanin maakomppania perustettu 1681, nostoväkeä, valtion rajan ja Kajaanin linnan puolustaminen (150 miestä)
 • ruotujakoisuus 1733
 • Pohjanmaan rykmentin 9. komppaniaksi 1756 (150 ruotua, joista 99 Paltamon ja 51 Sotkamon pitäjässä)
 • paluu maakomppaniajärjestelmään 1766
 • Kajaanin pataljoona 1788, eli Kajaanin jääkäripataljoona jossa 3 ruotukomppaniaa, Paltamo 91, Sotkamo 118 ja Hyrynsalmi 91 ruotua

Päällystö

Kajaanin pataljoonalla ei ollut virkataloja.

Sotilaat ja jääkärit

Komppaniaa ei tiedetä

Sotilaat

 • Projekti kerää rykmenttiin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili, jos arvelet hänen kuuluneen rykmenttiin. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin. Kun varmistut ruodusta, voit tehdä linkin tällä sivulla olevaan luetteloon. Geni synnyttää automaattilinkin kopioituasi profiilin url-osoitteen ruodun riville. Samassa ruodussa palvelleet laitetaan kukin omalle rivilleen, joka alkaa aina ruodun numerolla.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa rykmentistä

Harjoittelupaikat:

 • Vaasa ja Oulu

Sodat ja taistelut

 • Kolmikymmenvuotinen sota
 • Skoonen sota
 • Suuri Pohjan sota
 • Hattujen sota
 • Seitsenvuotinen sota
 • Kustaa III:n sota
 • Suomen sota

Maakunnan lisärykmentit

 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli kuollut, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.
 • Pohjanmaan kolmikasjalkaväki, 1701, 400 miestä.
 • Pohjanmaan viisikäsjalkaväki 1713, 320 miestä.
 • Pohjanmaan säätyläisrakuunakomppania 1700, papiston ja virkamiehistön asettama, 60 värvättyä miestä.
 • Kajaanin pataljoona 1788 - 1809, värvättyjä, liitettiin Pohjanmaan jalkaväkirykmenttiin
 • Vaasan jalkaväkirykmentti Suomen sotaan. Reserviläisistä koottu. Kaksiosainen jolla myös kaksi komentajaa: varsinainen Vaasan rykmentti 657 miestä sekä Oulun vapaapataljoona 257 miestä.
 • Kruunupyyn ja Pietarsaaren laivanrakennuskomppaniat, n. 100 miestä. Suomen sotaan.

Komppaniat:

 • 1. Henkikomppania
 • 2. Everstiluutnantin komppania
 • 3. Majurin komppania (myöh. 1. majurin)
 • 4. Lohtajan komppania (aluksi Kalajoen, sitten Lohtajan, lopuksi 2. majurin komppania)
 • 5. Närpiön komppania (Siikajoen, myöhemmin Närpiön komppania)
 • 6. Ilmajoen komppania
 • 7. Pyhäjoen komppania
 • 8. Kemin komppania (Kutsuttiin myös Rajakomppaniaksi Kajaanin pataljoonan toiminnan hiipuessa. Silloin 1.-7. olivat kenttäkomppanioita.Rajakomppania ei saanut poistua pohjoisilta alueilta, joita se oli määrätty puolustamaan.)
 • 9. Kajaanin pataljoonan komppania (Toiminta hiipui viimeistään 1766.)
 • 10. Kajaanin pataljoonan komppania (Toiminta hiipui viimeistään 1766.)

Kajaanin pataljoona 1791, ennen liittymistä Pohjanmaan rykmenttiin

 • 1.Henkikomppania, 91 sotilasta Paltamon srk:sta
 • 2.Sotkamon komppania, 118 sotilasta
 • 3.Hyrynsalmen komppania, 91 sotilasta
 • 4.Kuusamon komppania, 48 sotilasta

Pohjanmaan jalkaväkirykmentti 1626 - 1809

1. Henkikomppania

Rykmentin komentajat

Päällystö

 • Öfwersten Dettloff Hovenschilt,207 af Kongl.Maij:tt Fullmakt 4. Maij 1673
 • Överstelöjtn. Anders Munck, af Fulkila Löjtn. vid finska rytteriet 1634. Var löjtn. vid Nils Bååts (Ö:bott.) reg:te 1649. Adlad s. å. 20/8 (introd. 1650 under nr 468). Var överstelöjtn. vid sistnämnda reg:te i mars 1655, då han beordrades att med reg:tet marschera landvägen från Ö:bott. till Narva. Överste för reg:tet 16572 men var 1658 överstelöjtn. vid Norrlands reg:te, med vilket han s. å. 16/9 hemkom »över fjällen» till Sundsvall. Deltog såsom medlem av sekreta utskottet i riksdagen 1660 och var en av bärarna vid Carl X Gustafs begravning. Överste för Vib. östra inf.reg:te 1661-06-17. Avsked från krigstjänsten 1678-10-28
 • Major Claes Jägerhorn af Storby Följde 1654 med greve Gustaf Otto Stenbock till Bremen. Tjänade i Bremen ett som gemen vid drott:gens livreg:te. Förare vid markgrevens av Baden reg:te 1655-06-16. Fänrik vid markgrevens av Baden reg:te 1658-07-08. Bevistade fälttågen i Polen och Preussen och hemreste över Riga 1661. Major vid Ö:bott. reg:te 1677-07-01. Avsked 1688.
 • Majuri Petter Pettersson Planman Pohj. jv.rykm. Henkikompp. varusmest. (Jepua Ylä-Jepua Kamppinen) 1750, majoittaja 1754, lippumies 1751(!), lippumies (Oravainen Karvatti Eurs) 1758, Majurin kompp. vääpeli (Laihia Rudonkylä Moska) 1758, Kajaanin patalj. vänrikki (Sotkamo) 1762, kapt. (Sotkamo, Kajaani 1775) 1768, majuri (Kajaani) 1787.
 • Major (generalmaj.) Carl Constantin de Carnall Musketerare vid Carl Posses inf.reg:te 1724. Korp. 1726. Rustmäst. 1728-05-01. Furir 1729-05-12. Förare 1730-05-21. Fältväbel s. å. Fänrik vid konung Stanislai i Polen krongarde 1734-03-22. Grenadjärlöjtn. 15/5. Kapt. 1735-01-02. Återkom till Sverige 1737-02-00. Fänrik vid Ö:bott. reg:te 1737-11-04. Sekundlöjtn. 1742-05-02. Löjtn. 1746-06-19. Kapt. 1748-02-05. Major 1753-09-24. Transp. såsom överstelöjtn. till V:bott. reg:te1 1757-07-05. Kommendant i Fehrbellin 1758-10-001, i Ückermünde s. å. i nov.1. RSO s. å. 27/11. Överstelöjtn. i armén 1759-10-22. Överstelöjtn. vid Södermanlands reg:te1 1762-12-17. Transp. till T:hus reg:te1 1764-05-02. Överste för B:borgs reg:te 1769-09-12. Generalmaj. och KSO 1772-09-12.
 • Capitein Leut: Sven Svensson Dimming, af H: Christ. Horn Fullmakt 18. Dec. 1677
 • Kapt. Carl LADAU Kapt. vid Kujana bat. 1789-08-20.
 • Kapt. Capt. Jean Furuhjelm Korp. vid livdrag.reg:tet 1777-05-01. Sergeant vid livdrag.reg:tet 1780-12-20. Fänrik vid Nyl. inf.reg:te 1781-04-04. Löjtn. vid Nyl. inf.reg:te 1786-08-20. Kapt. vid T:hus reg:te 1788-04-07. Genom byte transporterad till Ö:bott. reg:te 1800-06-12. Avsked 1800-11-27. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Tillhörde det s.k. Anjalaförbundet och blev för delaktighet däri dömd till döden, men av konungen benådad 1790-05-08.
 • Kapt. Gustaf BUCHT ¤ Palveli 1714 - n. 1755.
 • Kapt. Adolf Berndt Lebell Sotapalvelukseen 1770. Vääpeli Porin läänin jv-rykm. (1772), ero 1775. Alivänrikki Pohj. jv-rykm. 1776, 1-adj. 1778, aliluutn. 1783, ero 1784. Kapt..
 • Luutn. Major Nils Leonard Gripenberg Vol. Porin läänin jv-rykm. 1763, korpraali 1771, varusmest. 1774. Kersantti tykistössä s.v., tykkijunkkari 1776. Vänrikki Porin läänin jv-rykm. 1779. Luutn. Pohj. jv-rykm. 1785. Siirto takaisin Porin rykm.in 1786, alikapt. 1789, 1-kapt. 1793, armeijanmajuri 1802, ero 1810.
 • Fendrich Gabriel Josepsson Carlman, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 20. Julij 1683
 • Reg:tsqwartemest:n Christopher Pijhl,213 af Feldtmarsk. Hinrich Horn Fullmakt 20. Sept. 1678
 • Katselmuskirjuri Johan Granholm n. 1755 alk.
 • Kersantti Gustaf SCHMIEDT ¤ Furiiri Kymenkartanon pat.ssa jo 1740; siirtyi Pohj. jv-rykmentiin 26.10.1741; kersantti 30.6.1744; erosi palveluksesta 17.4.1749.
 • Furir Juho Matinpoika Virkkala n. 1645 alkaen.
 • Furir Lars Andersson Fris, Friise, Frese n. 1715 alkaen.
 • Underofficer Carl Johan Möller Vol. vid Ö:bott. reg:te 1724. Underofficer 1726. Avsked 1731-12-22. Fältväbel vid Nyl. inf.reg:te 1739. Fänrik 1742-05-14. Löjtn. 1753-10-25 avsked 1759-09-20 kapt.s karaktär 1762-06-23.
 • Korp. Johan Danielsson Frisk

Virkatalot

 • Rykmentin komentajan, everstin virkatalo Tottisalmi Maksamaa
 • Everstiluutnantin virkatalo Marttila Kempele Liminka
 • Majurin virkatalo Ikola Isokyrö, vuosina 1748-1768 Lindmans Maalahti
 • Rykmentinmajoitusmestarin virkatalo Ruuska Lahti Ylistaro
 • Kapteeniluutnantin virkatalo Kullas Rökiö Vöyri
 • Vänrikin virkatalo Yrjäs Forsby Uusikaarlepyy
 • Vääpelin virkatalo Tunis Miemoinen Vöyri
 • Kersantin virkatalo Smeds Vassor Koivulahti
 • Lippumiehen virkatalo Kiv Jussila Munsala
 • Majoittajan virkatalo Eurs Karvatti Oravainen
 • Varusmestarin virkatalo Kamppinen Ylä-Jepua Jepua

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Mustasaari (Vaasa) 21 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 1 - 10 ja 15 - 25
 • Vähäkyrö 4 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 11 - 14
 • Vöyri 75 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 26 - 100
 • Uusikaarlepyy 44 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 101 - 144
 • Lapua 6 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 145 - 150

Sotilaat

2. Everstiluutnantin komppania

Päällystö

 • Öfwerste leut: Nils Sölfversparre, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 13. Dec. 1678
 • Leutnant Erich Bjugge,208 af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 16. Jan: 1678
 • Fendrich Caspar Berg, efter kongl. fullmacht 682 24. Dec. 1682
 • Vääpeli Carl Ludvig SCHMIEDT ¤ Korpraali 24.9.1741; varusmestari; furiiri 23.11.1742; kersantti 1757; vääpeli 1759; erosi palveluksesta 13.8.1759.

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Rasila Liminka
 • Vänrikin virkatalo Molsa Revonlahti
 • Vääpelin virkatalo Tornio Liminka
 • Kersantin virkatalo Koukkari Pehkola Paavola
 • Lippumiehen virkatalo Jaanus Lumijoki Liminka
 • Majoittajan virkatalo Partala Rantsila
 • Varusmestarin virkatalo Kirstinä Tyrnävä Liminka

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Siikajoki 55 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 1 - 55
 • Liminka 96 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 56 - 150

Sotilaat

3. Majurin komppania (myöh. 1. majurin komppania)

Päällystö

 • Major Caspar Stålhammar, aff Kongl. Maij:tt Fullmakt 16. Octob. 1679
 • Leutnant Johan Hinrich vonTifenhausen, efter Öf:s Attest Fullmakt 4. Julij 1683
 • Fendrich Sven Hansson Knopp,209 af Feldtmarsk. Hinrich Horn. Fullmakt 20. Sept. 1678

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Hollo Maunula Laihia
 • Vänrikin virkatalo Näykki Lahti Ylistaro
 • Vääpelin virkatalo Moska Rudonkylä Laihia
 • Kersantin virkatalo Takku Haarajoki Vähäkyrö
 • Lippumiehen virkatalo Kannasto Orismala Isokyrö
 • Majoittajan virkatalo Pohto Miettylä Laihia
 • Varusmestarin virkatalo Vakkinen Pelma Ylistaro

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Isokyrö 66 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 1 - 66
 • Vähäkyrö 32 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 67 - 71 ja 124 - 150
 • Laihia 52 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 72 - 123

Sotilaat

4. Lohtajan komppania (aluksi Kalajoen, sitten Lohtajan, lopuksi 2. majurin komppania)

Päällystö

 • Capitein Fromholt Johan Läpps, af Krigs Collegio Fullmakt 2. Maij 1658
 • Leutnant Jöns Söderman,210 af Feldtm. Christer Horn Fullmakt 18. Sept. 1678
 • Fendrich Jöns Ericksson Aulin, aff dito Fullmakt 5. Jan: 1680

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Sipilä Alaviirre Lohtaja
 • Luutnantin virkatalo Gunnars Kirilahti Kokkola
 • Vänrikin virkatalo Lakso Sievi
 • Vääpelin virkatalo Tuunala Jokikylä Kälviä
 • Kersantin virkatalo Kippo Marinkainen Lohtaja
 • Lippumiehen virkatalo Laasanen Yli-Veteli Veteli
 • Majoittajan virkatalo Ollikkala Kannus
 • Varusmestarin virkatalo Pietilä Reisjärvi

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Kokkola 50 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 1 - 50
 • Kälviä 21 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 51 - 71
 • Lohtaja 56 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 72 - 127
 • Kalajoki 23 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 128 - 150

Sotilaat

5. Närpiön komppania (Siikajoen, myöhemmin Närpiön komppania)

Päällystö

 • Capitein Gustaff Witting, efter kongl. fullmacht 677 20. Aug. 1677
 • Kapteeni, majuri Jean Reinier 16.3.1720 - 17.1.1730. Kuoli Lappeenrannassa.
 • Leutnant Lorens Monthan, af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 30. Maij 1677
 • Luutnantti, kapteeni Jacob Fass 16.3.1720 - 26.8.1723. Erosi.
 • Fendrich Hinrich Faber, af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 15. Maij 1678

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Klemets Näsby Närpiö
 • Luutnantin virkatalo Öist Lapväärtti
 • Vänrikin virkatalo Ruth Tölby Mustasaari
 • Vääpelin virkatalo Bengts Påskmark Kristiinankaupunki
 • Kersantin virkatalo Koukkari Näs Itä-Sulva Sulva
 • Lippumiehen virkatalo Näs Nämpnäs Närpiö
 • Majoittajan virkatalo Spärring Petalahti
 • Varusmestarin virkatalo Vörts Tölby Mustasaari

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Lapväärtti 30 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 1 - 30
 • Närpiö 59 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 31 - 89
 • Maalahti 25 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 90 - 114
 • Mustasaari (Vaasa) 35 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 115 - 150

Sotilaat

6. Ilmajoen komppania

Päällystö

 • Capitein Balthazar Gyldenhoff, af Öf. Campenh:n Fullmakt 15. Dec. 1677
 • Kapteeni Jacob Fass
 • Leutnant Johan Wilhelm von Becker, af Christ. Horn Fullmakt 11. Apr. 1679
 • Fendrich Fridrich Johan Berner, af Feldtmarsk.H. Christer Horn Fullmakt 20. Sept. 1678
 • Carl Custor varusmestari 1741, majoittaja 1742- 1748

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Havusela Kokkola Ilmajoki
 • Luutnantin virkatalo Liuhtari Lapua
 • Vänrikin virkatalo Kaura Aro Kauhajoki
 • Vääpelin virkatalo Haavisto Kuortane
 • Kersantin virkatalo Kouko Hirvijärvi Jalasjärvi
 • Lippumiehen virkatalo Länsmans Kokkola Ilmajoki
 • Majoittajan virkatalo Röyskö Alavus
 • Varusmestarin virkatalo Haapoja Naarasluoma Ylihärmä

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Ilmajoki 77 sotilasta Mustasaaren eteläinen, ruotujen numerot 1 - 77
 • Lapua 73 sotilasta Mustasaaren pohjoinen, ruotujen numerot 78 - 150

Sotilaat

7. Pyhäjoen komppania

Päällystö

 • Capitein Claes Bertilsson Borgh,211 af K. Krigs Collegio Fullmakt 30. Aug. 1678
 • Leutnant Oluff Hindersson Rijff, af H. Christer Horn Fullmakt Dec. 1677
 • Fendrich Axel Bertillsson,af Kongl. Krigs Kollegio Fullmakt 18. Sept. 1676

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Niemi Parhalahti Pyhäjoki, ennen 1784 Viirret Yppäri Pyhäjoki
 • Luutnantin virkatalo Marttila Pohjankylä Kalajoki
 • Vänrikin virkatalo Niemelä Savolahti Salo (Saloinen)
 • Vääpelin virkatalo Tiikkala Etelänkylä Kalajoki
 • Kersantin virkatalo Huikari Haapavesi
 • Lippumiehen virkatalo Väisälä Pyhäjärvi
 • Majoittajan virkatalo Kerttula Alavieska
 • Varusmestarin virkatalo Järvelä Salo (Saloinen)

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Kalajoki 58 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 1 - 58
 • Pyhäjoki 61 sotilasta Oulun eteläinen, ruotujen numerot 59 - 119
 • Salo (Saloinen) 23 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 120 - 142
 • Siikajoki 8 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 143 - 150

Sotilaat

8. Kemin komppania

Päällystö

 • Capitein Robert Wilhelm Hovenschilt,212 af Krigs Collegio Fullmakt 12. Octob. 1678
 • Leutnanh Hans Sillman, efter kongl. fullmacht 675 15. Octob. 1675
 • Fendrich Tomas Tellman, efter kongl. fullmacht 677 28. Apr. 1677
 • Varusmestari Matti Simunanpoika Kuivinen 1713 alkaen.
 • Kersantti Carl SCHMIEDT ¤ Pyhäjoen komppanian rumpali 1765; palvelukseen vapaaehtoisensa 7.9.1767; korpraali 7.12.1767; varusmestari Kemin komppaniassa 18.10.1777; erosi palveluksesta 3.4.1781.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Hietala Lietakkala Kemi
 • Luutnantin virkatalo Joensuu Etelä-Ii Ii
 • Vänrikin virkatalo Vilppula Pakkanen Oulunsalo
 • Vääpelin virkatalo Tyni Muurola Rovaniemi
 • Kersantin virkatalo Leistola Pohjois-Ii Ii
 • Lippumiehen virkatalo Hakkarila Laitasaari Muhos
 • Majoittajan virkatalo Haukka eli Hurula, Kemi
 • Varusmestarin virkatalo Muikku Oulunsalo

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Hailuoto 12 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 1 - 12
 • Liminka 7 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 13 - 19
 • Oulu 46 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 20 - 65
 • Iijoki 34 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 66 - 84 ja 92 - 106
 • Pudasjärvi 7 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 85 - 91
 • Kemi 44 sotilasta Oulun pohjoinen, ruotujen numerot 107 - 150

Sotilaat

Kajaanin pataljoona

9. ja 10. komppania

Historia

 • Kajaanin maakomppania perustettu 1681, nostoväkeä, valtion rajan ja Kajaanin linnan puolustaminen (150 miestä)
 • ruotujakoisuus 1733
 • Pohjanmaan rykmentin 9. komppaniaksi 1756 (150 ruotua, joista 99 Paltamon ja 51 Sotkamon pitäjässä)
 • paluu maakomppaniajärjestelmään 1766
 • Kajaanin pataljoona 1788, eli Kajaanin jääkäripataljoona jossa 3 ruotukomppaniaa, Paltamo 91, Sotkamo 118 ja Hyrynsalmi 91 ruotua

Päällystö

Kajaanin pataljoonalla ei ollut virkataloja.

Sotilaat ja jääkärit