Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Närke-Värmlands regemente

view all

Profiles

 • Maj. Gustaf Wernstedt (c.1635 - c.1697)
  Gustaf Wernstedt, till Utål och Sund (Norrsund) i Roslagsbro socken, Stockholms län, Grän i Rasbo socken, Uppsala län och Videbynäs i Björnlunda socken, Södermanlands län. Född senast 1636 . Var ...
 • Magnus Vilhelm Lannerstierna (1723 - 1773)
  Magnus Vilhelm Lannerstierna , född 1723-07-00 i Helsingborg. Kom i tjänst 1739 . Underofficer 1740. Adjutant vid dalregementet 1742. Fänrik därst. s.å. Löjtnant 1748. Stabskapten vid Åbo läns in...
 • Major Jöns Carlsson Svinhufvud i Westergötland till Stora Dingelvik (1622 - 1659)
  Major Jöns Carlsson Svinhufvud till Stora Dingelvik Son of Major Carl Jönsson Svinhufvud i Västergötland and Margareta Svenske Jöns Carlsson Svinhufvud was a Major in 1645 SVINHUFVUD I WESTERGÖTH...
 • Col. Gustaf Anrep, till Åkerby (1650 - 1700)
  Gustaf Anrep, till Åkerby , Lekeberga och Skärsjöhult. född 1650-05-18 på Åkerby i Gräve socken . Gemen vid C.G. Wrangels regemente 1669. Förare därst. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1670...
 • Soldat Per Lillman Pettersson Lillman (1762 - d.)
  Nämnd i bouppteckning Älvdals hdrätt FII:26, 1832-33, sid 253

Närke-Värmlands regemente

Uppsatt 1624 som Närke-Värmlands regemente (1686-05-11 indelt i Närke, 1688-06-25 i Värmland).
År 1812 delas regementet i två, Närkes regemente (I21) och Värmlands regemente (I22).

Närke-Värmlands regemente härstammar från de fänikor som sattes upp i Värmland och Dalsland under 1500-talet och som senare kom att ingå i hertig Karls hertigdöme. Gustav II Adolf bildade år 1614 ur dessa fänikor ett landsregemente om 3.600 man inom Värmland, Närke och Södermanland, hertig Karls hertigdöme. Detta regemente delades 1624 i tre: Södermanlands regemente samt Närke och Värmlands regementen.

I 1634-års regeringsform omnämns Närke-Värmlands regemente som nittonde regementet.

Från och med år 1622 var Alexander Lesslie chef över landsregementet. Då landsregementet 1624 delades bildades enligt de ursprungliga besluten 3 regementen om vardera 1200 man. Närke och Värmland fick vid detta tidpunkt var sitt regemente (dessa regementen slås ihop några år senare).

Erik Rynning blev chef över Södermanlands regemente medan Aleander Lesslie behöll chefskapet över både Värmlands- och Närkes regementen. Under honom förde överstelöjtnant Matts Kagg befälet över Värmlands regemente.

Se vidare Närke-Värmlands regementes fälttåg nedan.

Regementet var roterat med 1.674 nummer med 10 kompanier (474 man i 3 kompanier i Närke och resten i 7 kompanier i Värmland). Närkekompanierna var Livkompaniet, Majorens kompani och Örebro kompani. Värmlandskompanierna var Överstelöjtnantens kompani, Kristinehamns kompani, Älvdals kompani, Karlstads kompani, Jösse härads kompani, Näs kompani (Näs härads kompani) och Nordmarks kompani. Näst efter Livgardet var regementet det starkaste regementet. Stora delar av regementet fick sättas upp på nytt både 1709 (Poltava) och 1713 (Tönningen).

Uniform innan enhetsuniformen: Röd rock med blåa ärmuppslag (1675), 1676 röd rock med vita ärmuppslag. Regementet erhöll enhetsuniformen 1691. Närke-Värmlands regemente:

Övningsplats: Mellan 1684 - 1817 Västra fältet i Kristinehamn och i Sunne.

Kompanier före 1812, Närke-Värmlands regemente:

1. Livkompaniet

2. Överstelöjtnantens kompani

3. Majorens kompani

4. Örebro kompani

5. Kristinehamns kompani

6. Jösse härads kompani

7. Älvdals kompani

8. Näs kompani

9. Karlstads kompani

10. Nordmarks kompani

Övningsplats: Från 1767 Sannahed, norra delen

Segernamn, Närke-Värmlands regemente:

• Fredriksodde 1657

• Tåget över Bält 1658

• Lund1676

• Landskrona 1677

• Narva 1700

• Düna 1701

• Kliszow 1702

• Fraustadt 1706

• Malatitze 1708

• Gadebusch 1712

Närke-Värmlands regemente 1688 - 1812

och dess manskap före uppdelningen 1812

Livkompaniet

Öfverstar och regementschefer

Öfverstelöjtnanter

Majorer

Regementskvartermästare

Regementsadjutanter

Kaptener

 • Finderus (adlad Hielmstierna), Johan; kapten

Löjtnanter

Regements- och Skvadrons-präster

Regementsauditörer

Regementsfältskärer

Regementskommissarier

Dragoner

Överstelöjtnantens kompani

Dragoner

Majorens kompani

Dragoner