Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Twentsche Eigenheimers

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

TWENTSCHE EIGENHEIMERS

Historische schetsen van Land en Volk tusschen Dinkel en Regge

door Mr. G.J. ter KUILE Sr.

N.V. W. HILARIUS Wzn. - ALMELO
VOORBERICHT

Het volle profijt, dat met moeite en zorg gepote Eigenheimers •) aanvankelijk beloofden, wordt dikwijls door nachtvorsten, veraarding, droogte, krulloten, wratziekte of streeperigheid niet verkregen. En zoo waren ook de navolgende producten van eigen Twentschen bodem wel opgenomen in allerlei gretig gelezen lokale bladen en blaadjes, maar aldus vlug gezet en vluchtig gelezen, voorbestemd tot klein gewin. Daar de Uitgever en ik de inbeelding hadden, dat aan deze werkstukken, veelal geboren uit tijd- en inspanning-eischend onderzoek, eenige kans gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zoo hebben wij 't bestaan om nog eens het zaad uit te strooien in de hoop, dat het „eintkeimen werde, erbluhen soll zu schonrem Los”. Gedije aldus deze uitgave als een opbouwend, samenbindend Vadelandsch boek, als een Twentsch boek.

Almelo, Voorjaar 1936.

————

•) Een zestig jaren her verbouwden boer en burger hier algemeen eenige oude Twentsche aardappelrassen, als middelvroege de Negenwekschen, als late de Roodklenken en de Blauwkuulkes. Door kruising verkreeg de kweeker G. VEENHUIZEN te Sappemeer omstreeks 1900 nieuwe aardappelrassen, ge…importeerd hier onder de namen Blauwe en Bonte Eigenheimers, Friesche Borgers e.a.

————

INHOUD

Voorbericht

1. Onze lokale Geschiedenis 2. De Vrouw in de Twentsche Geschiedenis 3. Van verdwenen Twensche Geslachten 4. Onze oude Twentsche Boomen 5. Een oude godsdienstplechtigheid in open lucht 6. Belgische Vluchtelingen in de Stiftskerk van Weerselo 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Olde Joars-Aovend-Prakkezoazie

Naam en Zaak Register

————

Het boek vertelt over: ALMELO, de Dinkel, de Gelderse invallen, HAAKSBERGEN, de gilden, HENGELO, het geslacht KEMNADE, de kloosters, het ridderschap, het huis TWICKEL, enz.

illustraties in het boek
 • t/o voorblad : Vervallen Bentheimersteenen Aardappel-Kelder, Erve Dinkel-Herbert, de Lutte.
 • t/o blz. 24 : Sophia Caroline Florentina van Rechteren, (1725-1805), naar schilderij op Huis Almelo. (Pag. 28).
 • t/o blz. 25 : Het voormalige Reijgershuis te Delden. (Pag. 39).
 • t/o blz. 40 : De dikke Boom van Oele nog vrij gaaf zijnde, maar nu sinds 1928 dood, bladerloos, een zwart-verkoold monstrum in het landschap. (Pag. 47).
 • t/o blz. 41 : De Kroesenboom in den Fleringer-Esch. (Pag. 48).

TWENTSCHE EIGENHEIMERS

Historische schetsen van Land en Volk tusschen Dinkel en Regge

door Mr. G.J. ter KUILE Sr.

N.V. W. HILARIUS Wzn. - ALMELOVOORBERICHT

Het volle profijt, dat met moeite en zorg gepote Eigenheimers •) aanvankelijk beloofden, wordt dikwijls door nachtvorsten, veraarding, droogte, krulloten, wratziekte of streeperigheid niet verkregen. En zoo waren ook de navolgende producten van eigen Twentschen bodem wel opgenomen in allerlei gretig gelezen lokale bladen en blaadjes, maar aldus vlug gezet en vluchtig gelezen, voorbestemd tot klein gewin. Daar de Uitgever en ik de inbeelding hadden, dat aan deze werkstukken, veelal geboren uit tijd- en inspanning-eischend onderzoek, eenige kans gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zoo hebben wij 't bestaan om nog eens het zaad uit te strooien in de hoop, dat het „eintkeimen werde, erbluhen soll zu schonrem Los”. Gedije aldus deze uitgave als een opbouwend, samenbindend Vadelandsch boek, als een Twentsch boek.

Almelo, Voorjaar 1936.

————

•) Een zestig jaren her verbouwden boer en burger hier algemeen eenige oude Twentsche aardappelrassen, als middelvroege de Negenwekschen, als late de Roodklenken en de Blauwkuulkes. Door kruising verkreeg de kweeker G. VEENHUIZEN te Sappemeer omstreeks 1900 nieuwe aardappelrassen, ge…importeerd hier onder de namen Blauwe en Bonte Eigenheimers, Friesche Borgers e.a.INHOUD

0 Voorbericht

 1. Onze lokale Geschiedenis
 2. De Vrouw in de Twentsche Geschiedenis
 3. Van verdwenen Twensche Geslachten
 4. Onze oude Twentsche Boomen
 5. Een oude godsdienstplechtigheid in open lucht
 6. Belgische Vluchtelingen in de Stiftskerk van Weerselo

15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. Olde Joars-Aovend-Prakkezoazie

00. Naam en Zaak RegisterHet boek vertelt over: ALMELO, de Dinkel, de Gelderse invallen, HAAKSBERGEN, de gilden, HENGELO, het geslacht KEMNADE, de kloosters, het ridderschap, het huis TWICKEL, enz.

illustraties in het boek
 • t/o voorblad : Vervallen Bentheimersteenen Aardappel-Kelder, Erve Dinkel-Herbert, de Lutte.
 • t/o blz. 24 : Sophia Caroline Florentina van Rechteren, (1725-1805), naar schilderij op Huis Almelo. (Pag. 28).
 • t/o blz. 25 : Het voormalige Reijgershuis te Delden. (Pag. 39).
 • t/o blz. 40 : De dikke Boom van Oele nog vrij gaaf zijnde, maar nu sinds 1928 dood, bladerloos, een zwart-verkoold monstrum in het landschap. (Pag. 47).
 • t/o blz. 41 : De Kroesenboom in den Fleringer-Esch. (Pag. 48).