Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Canon van de Twentse stad Ootmarsum.

Opgenomen personen worden genoemd in deze canon.

OOTMARSUM

130.000-35.000 vC. ‧ sporen van rondtrekkende Neandertalers ‧ vuist-bijlen ‧
 • Marcel JULSING ‧ vinder zeldzame vuistbijlen ‧
 • Hans OUDE RENGERINK ‧ vinder zeldzame vuistbijlen ‧
 • Jan ten HOOPEN ‧ vinder zeldzame vuistbijlen ‧
35.000-2.100 vC ‧ grafheuvels Springendal • 1e bewoners: jagers & landbouwers ‧
2.100 vC.-700 nC ‧ de boerschappen • van kampement tot buurschap ‧
 • 127 ‧ de legendarische koning ODEMARUS • van Odemarus, Othmar en Othmarsem ‧
 • 700-800 : 't eerste bedehuis • de kerstening van Twente ‧
 • 900-917 ‧ Bisschop Radboud • onder invloed van het bisdom Utrecht ‧
 • c.1150 ‧ de Bergvrede • verdedigingswerken van Ootmarsum ‧
 •  1196 ‧ de Simon en Judas Kerk • Bentheimer zandsteen als bouwmateriaal ‧
 • 1262-1635 ‧ de Commanderie • De Duitse Orde in Ootmarsum ‧
 • 1314 ‧ Stadsrecht ‧ van zelfbestuur tot stedelijk bestuur ‧ •
 • 1332 ‧ de Bisschoppelijke Hof Ootmarsum ‧ leven in horigheid ‧ •
  • fam van BEVERVORDE ‧ hofmeier ‧
  • Antony Vosding van BEVERFORDE ‧ ‧ laatste hofmeier ‧
 • 1333 ‧ de gildebrief van schröders en scheerders ‧ de gilden ‧ •
 • 1337 ‧ De Vèèrlns ‧ het bestuur van de stad ‧ •
 • 1560-1561 ‧ de kaart van Jacob van DEVENTER ‧ de eerste stadsplattegrond ‧ •
 • 1597 ‧ Ootmarsum belegerd ‧ • de Tachtigjarige oorlog ‧
  • Keizer Karel V (1500-1558)
  • Koning Filips II
 • 1609 ‧ Schermutselingen in de kerk ‧ de Reformatie ‧ •
 • 1635-1811 ‧ het Huis Ootmarsum ‧ van Commanderie tot havezate ‧ •
 • 1638 ‧ de Latijnse school ‧ School met aanzien ‧ •
  • Hendrik GOEMAN BORGESIUS ‧ 1847-1917 ‧ leerling ‧
  • Alexander Frederik de SAVORNIN LOHMAN ‧ 1837-1924 ‧ leerling ‧
  • G. GAMOET ‧ ‧ 1638: rector ‧
  • L. CAMPSTEDE ‧ x ‧ dominee ‧ 1735: rector ‧
  • Godfried HESIUS ‧ x ‧ 1791: rector ‧
  • Petrus IMMINK ‧ x ‧ dominee ‧ rector ‧
  • H. WIJNBEEK, mr. ‧ 1772-1866 ‧ inspecteur ‧
  • Pierre Antoine MOQUETTE ‧ c.1812-1876 ‧ doctor in de letteren ‧ 1841: rector ‧
  • J. ter KUILE, dr. ‧ ‧ conrector ‧
  • L.H. CRAMER ‧ ‧ docent moderne talen & wiskunde ‧
 • 1656 ‧ het Cremers-huis ‧ Pronkstuk van de gegoede burgerij ‧ •
 • 1672 ‧ de brooduitdeling op de Ageler Es ‧ Armenhulp ‧ •
 • 1680 ‧ Pastoor Smithuis ‧ schuilkerken en klöpkes ‧ •
 • 1724 ‧ Papiermolen op het Springendal ‧ familie CRAMER en 't scheppen van papier ‧
 • 1747 ‧ Verovering stadsvaandel Oldenzaal ‧ • Het klootschieten ‧
 • 1747-1775 ‧ Rentmeester
 • 1769-1790 ‧ Sigismund van HEIDEN HOMPESCH ‧ 1731-1790 ‧ Drost van Twente ‧
 • 1777-1797 ‧ het dagboek van dominee Van LOO ‧ 'Onrust en kwelling' ‧ •
  • Jacob van LOO ‧ 1754-1797 ‧
 • De laatste hofmeier ‧
 •  1785 ‧ Patriottisch bolwerk • de schutterij ‧
 •  1809 ‧ bezoek koning Lodewijk Napoleon ‧ teruggave Grote Kerk en bouw protestantse kerk ‧ •
 •  1811 ‧ de gemeente Ootmarsum ‧ Nieuwe bestuursvormen ‧ •
  • Jan Willem ESSINK ‧ ‧ burgemeester ‧
  • Hieronymus PENNINK ‧ ‧ notaris ‧
  • Wennemar Hendrik DRÖGHOORN ‧ 1754-x ‧ vrederechter
 •  1813 ‧ Twentsche Damastfabriek ‧ van huisvlijt tot industrie ‧ •
 •  1839-1843 : de afbraak van de kerktoren ‧ Kaalslag op het kerkplein ‧ •
 •  1840 ‧ Vlöggeln ‧ tradities hoog in het vaandel ‧
 •  1843 ‧ Bouw Synagoge • de joodse gemeenschap ‧
 •  1845 ‧ Nieuwe wegen • Ootmarsum mist de trein ‧
 •  1850-2006 ‧ de zusters van O.L. Vrouw van AmersfoortJeugdzorg en onderwijs ‧
 •  1873 ‧ Harmonie Caecilia • culturele verenigingen ‧
  • -. LATENSTEIN ‧ ‧ dirigent ‧
  • -. ter BORG ‧ ‧ dirigent ‧
  • -. SCHREURS ‧ ‧ dirigent ‧
  • - BORKENT ‧ ‧ dirigent ‧
  • -. RIESMEIJER ‧ ‧ dirigent ‧
  • -. JAGER ‧ ‧ dirigent ‧
  • -. GEUKE ‧ ‧ dirigent ‧
  • Marinus HEESINK ‧ ‧ 1937-1964: voorzitter ‧ trombonist ‧
  • Joop HEESINK ‧ ‧ 1964-x: voorzitter ‧
 • Modernisering van Ootmarsum ‧
  • Gerard HULSINK ‧ 1904-1968
 •  1918 ‧ St. Franciscus Gasthuis • Gezondheids- en bejaardenzorg ‧
 •  1926 ‧ de oriënteer-tafel • Vreemdelingenverkeer
 •  1927-1932 ‧ de Ootmarsumse schoolstrijd ‧ het lager onderwijs
 •  1933 ‧ Voetbalverenigng KOSC • Sport als vrijetijdsbesteding ‧
 •  1934 ‧ de watertoren • van pomp naar kraan ‧
 •  1940-1945 ‧ de Tweede Wereldoorlog • 'Leed en verdrukking' ‧
 •  1953 ‧ 't Buske • nieuwe woonwijken ‧
 •  1963 ‧ Openluchtmuseum Ootmarsum • van heren en boeren ‧
 •  1963 ‧ de Othmar-ridders • 'Carnaval vieren schept een band' ‧
 •  1964 ‧ het Drostenhuis • Restauratie en afbraak markante panden ‧
 •  1993 ‧ Ootmarsum kunststad ‧
  • Ton SCHULTEN ‧ 1938 ‧
 •  2001 ‧ verlies van zelfstandigheid • de gemeentelijke herindeling ‧