Genealogy Projects tagged with Banks on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Bankers

    Bankers Please add profiles for those with the occupation of "banker" to this project. Use the related project "Investment Banker" for that specific business function. From Wikipedia: History of Banking The history begins with the first prototype banks of merchants of the ancient world, which made grain loans to farmers and traders who carried goods between cities. This began around 2000 ...

  • Amsterdamsche Wisselbank (1609 - 1820)

    Bank of Amsterdam Amsterdam als handelsstad trok nieuwkomers uit de Republiek, de Zuidelijke Nederlanden, Duitse grensgebieden, maar ook uit Engeland, Schotland, Noorwegen, het Oostzeegebied en Portugal, met als bijzondere groepen de – deels kapitaalkrachtige en gevestigde - Antwerpse kooplieden en de Portugese – sefardim – joden. Vooral de Antwerpse kooplieden verruimden de kennis van markte...