Genealogy Projects tagged with Banks on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Amsterdamsche Wisselbank (1609 - 1820)

    Bank of Amsterdam Amsterdam als handelsstad trok nieuwkomers uit de Republiek, de Zuidelijke Nederlanden, Duitse grensgebieden, maar ook uit Engeland, Schotland, Noorwegen, het Oostzeegebied en Portugal, met als bijzondere groepen de – deels kapitaalkrachtige en gevestigde - Antwerpse kooplieden en de Portugese – sefardim – joden. Vooral de Antwerpse kooplieden verruimden de kennis van markte...