Genealogy Projects tagged with History of Banking on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Amsterdamsche Wisselbank (1609 - 1820)

    Bank of Amsterdam Amsterdam als handelsstad trok nieuwkomers uit de Republiek, de Zuidelijke Nederlanden, Duitse grensgebieden, maar ook uit Engeland, Schotland, Noorwegen, het Oostzeegebied en Portugal, met als bijzondere groepen de – deels kapitaalkrachtige en gevestigde - Antwerpse kooplieden en de Portugese – sefardim – joden. Vooral de Antwerpse kooplieden verruimden de kennis van markte...

  • De Nederlandsche Bank (sinds 1814)

    De Nederlandsche Bank The Dutch National Bank . . . _____________________________________________________ . Presidenten 1814-1816 : Paul Iwan Hogguer 1816-1827 : Jan Hodshon 1827-1828 : Jaques Teysset 1828-1835 : Jacob Fock 1835-1844 : Willem Fredinand Mogge Muilman 1844-1858 : Abraham Fock 1858-1863 : Hendrik Croockewit 1863-1884 : Willem Cornelis Mees 1885-1891...