Genealogy Projects tagged with Dutch Golden Age on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Vroedschap van Amsterdam (1578-1795)

  The "Vroedschap" of Amsterdam . De 460 leden van het stadsbestuur van Amsterdam sinds de Alteratie (1578) tot het einde van de Republiek (1795) The 460 members of the city council of Amsterdam since the Alteration (1578) until the end of the Dutch Republic (1795) _________________________________________________ . In volgorde van coöptatie, zoals gegeven in De Vroedschap van Amsterd...

 • Staten-Generaal onder de Republiek (1588-1796)

  States-General in the Dutch Republic . Voor nadere informatie, zie Wikipedia... Bronnen: geciteerd op Wikipedia (voor aanvulling vatbaar) h (Under Construction) _____________________________________________________ Holland 1588-1589 : Sebastiaan van Loosen ( - 1597) (namens Gorinchem) 1588-1589 : Franchois Vranck (1555 - 1617) (namens Gouda) 1588-1589 : Symon Meynertsz. ( - ...

 • Vroedschap van Leiden (1572-1795)

  The "Vroedschap" of Leiden . De leden van het stadsbestuur van Leiden sinds de anti-Spaanse opstand (1572) tot het einde van de Republiek (1795) The members of the city council of Leiden since the Dutch revolt (1572) until the end of the Dutch Republic (1795) _________________________________________________________________ De lijst is niet volledig. Graag toevoegen in volgorde van co...

 • Amsterdamsche Wisselbank (1609 - 1820)

  Bank of Amsterdam Amsterdam als handelsstad trok nieuwkomers uit de Republiek, de Zuidelijke Nederlanden, Duitse grensgebieden, maar ook uit Engeland, Schotland, Noorwegen, het Oostzeegebied en Portugal, met als bijzondere groepen de – deels kapitaalkrachtige en gevestigde - Antwerpse kooplieden en de Portugese – sefardim – joden. Vooral de Antwerpse kooplieden verruimden de kennis van markte...

 • De 250 rijksten van de Gouden Eeuw

  The 250 largest fortunes in the Dutch Golden Age . 1. Lijst van de 250 rijksten 2. Bronnen en dank _________________________________________________________ . 1. De 250 rijksten Info... Volgorde: afdalend vertrekkend van het grootste fortuin (Sequence: descending, starting from the largest fortune) Koopkracht - zie voetnota (Purchasing Power - see footnote) (2012) 1575 : ...