Genealogy Projects tagged with Genealogi on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Måsøy, Finnmark - Norge

    (The text is written in Norwegian) Dette prosjektet er opprettet fordi det er behov for å linke diverse profiler i slektsgranskingen til Hjelmsøy. I Måsøy prestegjeld er det en øy ved navn Hjelmsøy hvor det bor og har bodd en del mennesker gjennom tidene. Som hjelpemidler til slektsgranskingen er anvendt skriftlige kilder så som kirkebøker og folketellinger og skattemann etc. På Hjelmsøy ...