Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Måsøy, Ingøy, Hjemsøy - Finnmark - Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Olaus Marthin Olsen Stabell (1850 - 1925)
  1865 census for Langvaag, Lødingen: Folketelling 1875 for Spelnæsset, løpenr 153b, Måsøy, Finnmark: Johan Stabel Olsen (1842, Tysfjord), gaardbruger selveier fisker rettighedsmand, gift med Lorents...
 • Bernt Martin Vilhelm Vold (1866 - d.)
  Viet 1892 i Måsøy prestegjeld
 • Jens Johan Kasper Olsen (c.1882 - d.)
 • Erich Nielsen (c.1740 - d.)
  Erich Nielsen er ikke i Ekstraskatt 1762 Måsøy. Det antas at han var tilflytter til Måsøy ca 1770. Erich Nielsen nordmann i skattelister 1780 - 1789 Måsøy, Finnmark sorenskriveri

(The text is written in Norwegian)

1. Måsøy

Måsøy prestegjeld ligger i Finnmark fylke, Norge. Det eldste kirkestedet i Måsøy-området var Ingøy som var eget Ingøy prestegjeld fra ca 1536. 1714 ble det bygget ny kirke på Ingøya og den ble revet og flyttet 1746 til Måsøya. Måsøy prestegjeld ble opprettet 1746.

2. Hjelmsøy

Dette prosjektet er opprettet fordi det er behov for å linke diverse profiler i slektsgranskingen til Hjelmsøy. I Måsøy prestegjeld er det en øy ved navn Hjelmsøy hvor det bor og har bodd en del mennesker gjennom tidene.

Hjelmsøy prestegjeld var eget prestegjeld fra ca 1589 til 1630. Fra 1630 til 1746 var Hjelmsøy sogn under Ingøy prestegjeld. Hjelmsøy kirke ble revet 1746. Jfr. brage.bibsys.no . Søren Nilsen var sogneprest i Hjelmsøy prestegjeld 1618 til 1626.

Som hjelpemidler til slektsgranskingen er anvendt skriftlige kilder så som kirkebøker og folketellinger og skattemanntall etc.

På Hjelmsøy er det diverse plasser og en av disse plassene er Sortvik.

I Skattematrikkelen 1647 Finmarken amt - Gaasnes tingsted - Hielumsøe bodde disse skattemenn der: Hans Rasmussen, Gabriel Pedersen, Suenndt Wilumsen, Joen Sørensen, Niels Smeldt. Gaasnes/Gåsnes er et sted nordøst på Ingøya.

I Ekstraskattemanntall 1762 Finnmark - Måsøy sogn er det innskrevet følgende personer som bodde på Hjelmsøy:

 • Hans Olsen og hustru Karen Bothelsdatter, ingen barn under 12 år er nevnt, tjenestefolk Joen Sihursen, Derich Gregesen, Mons Evensen, Bereth Hendrichsdatter, andre som bodde i samme hus Ingebor Hendrichsdatter
 • Benjamin Hansen og hustru Maren Jensdatter, barn over 12 år Øllegaard Christophersdatter
 • Lars Bothelsen og hustru Kiersten Andersdatter, barn over 12 år Niels Larsen, Karen Larsdatter, Ane Larsdatter
 • Rasmus Hansen og hustru Kiersten Olsdatter, barn over 12 år Per Hansen, Ole Hansen, Hendrich Hansen, Ingebor Hansdatter
 • Jens Evensen og hustru Kiersten Olsdatter, barn over 12 år Peder Jensen, Maren Jensdatter
 • Arne Hansen og hustru Bereth Erlandsdatter

I folketelling 1801 Måsøy prestegjeld er stedet Hjelmsøy skrevet "Hielmisøe". Tellekrets Hielmisøe navn på alle personene som bodde der i 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058509000138

3. Skriftlige kilder, Måsøy

kirkebøker og folketellinger, arkivverket https://arkivverket.no

Den eldste kirkeboken for Måsøy prestegjeld som eksisterer er fra 1749 over kommunikanter https://media.digitalarkivet.no/view/9991/100974/1

Skattelister 1780 - 1789 Måsøy, Finnmark sorenskriveri https://media.digitalarkivet.no/view/31098/208

4. Prester i Ingøy prestegjeld og Måsøy prestegjeld

Peder Larsen prest i Ingøy 1563

Mikkel prest i Ingøy 1567

Svend Jørgensen prest i Ingøy 1609

Peder Enevoldsen prest i Ingøy 1609-1616

Peder Hansen prest i Ingøy 1620-1628

Peder Hansen prest i Ingøy 1629-1639

Didrik Hansen prest i Ingøy 1650-1654

Laurits Nilsøn Nyborg prest i Ingøy 1657-1660

Søren Rasmusen Berg prest i Ingøy 1665-1681

Anders Luccasen prest i Ingøy 1681-1696

Peder Claussøn Angell født 1677 død 1724 prest i Ingøy 1696

Daniel Klingenberg født ca 1670 prest i Ingøy 1696-1706

Christopher Jansen Wessel født 1674 død 1754 prest i Ingøy 1707-1718

Christian Weldingh født 1728 død 1801 prest i Måsøy 1762 (kilde: Ekstraskattemanntall 1762 Måsøy prestegjeld)

Hans Johnsen Landstad født 1771 død 1838 prest i Måsøy 1801 (kilde: folketelling 1801 Måsøy prestegjeld)

Peter Mortensen født ca 1833 prest i Måsøy 1865

Carl Cornelius Martin Dons født ca 1843 prest i Måsøy 1875

Sivert Aasen født ca 1858 prest i Måsøy 1900

Jørgen Knardahl født ca 1874 prest i Måsøy 1910

5. Lensmenn i Måsøy

Jens Nilsen lensmann 1790 Måsøy

Henrik Irgens lensmann 1790 Måsøy

Johannes Pedersen lensmann 1790 Ingøy

Sebastian Abrahamsøn Rosencrantz født ca 1769, lensmann 1801

John Jacobsen, lensmann 1810 Ingøy

6. Andre opplysninger

wikipedia, Ingøya https://no.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%B8ya

wikipedia, Måsøy https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5s%C3%B8y

Kildegjennomgang, Middelalderske kirkesteder i Finnmark https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2421531

Prestegjeld i Finnmark, arkivverket https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegje...

Prester i Finnmark prosti, Norsk Slektshistorisk Forening http://www.genealogi.no/prester-i-finnmark-prosti/

_____________________________