Genealogy Projects tagged with Nevanlinna on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Neovia - Nyen - Nevanlinna - Ниенша́нц

    The Swedish fortress and town on the shore of River Neva (1611-1703) Neovia - Nyenskans - Nyen - Nevanlinna - Ниенша́нц Neovia , as the entire Swedish Ingria , was a short-lived project of less than a hundred years during the time of Sweden's "stormaktstid", the period as a powerful European nation. There were at least hundreds, possibly up to some 2,500 people living in Neovia. Most of t...

  • Merchants Nevanlinna, commerce and crafts, Ingria

    Sivusto on rakenteilla. Tähän projektiin voi etsiä ja liittää Nevanlinnan porvareita; kaupan ja käsityön harjoittajia ja heidän Geni-profiileitaan. Porvaristo Suomessa Ruotsin vallan aikana Suomessakin porvarissääty oli yksi neljästä valtiosäädystä. Muut olivat aatelisto, papisto ja talonpojat. Porvaristolla ja kaupungeilla oli eräitä varsinkin elinkeinojen harjoittamista koskevia erioikeuk...