Genealogy Projects tagged with ikola on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Ikola, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Ikolan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille.Ikola oli kylä Karjalankannaksella Kivennavan pitäjässä puolivälissä Kirkonkylästä Raivolan asemalle. Ikolassa oli vuonna 1939 viitisenkymmentä taloa.Entisen Ikolan kylän kohdalla on isot peltoaukeat. Länsipuolella metsän takana on runsaasti uutta asutusta. Vanhan suomalaiskylän paikka on Pietariin joh...