Genealogy Projects tagged with kanala on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Kanala, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Kanalan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille.Kanala oli kylä Kivennavan pitäjässä Karjalankannaksella. Kylässä oli ennen talvisodan syttymistä 16 taloa. Useimmat talot olivat kohtalaisen vauraita, peltoalaa oli keskimääräistä enemmän. Kotipeltojen lisäksi kauempana Siesjoen varrella oli suuria ulkoniittyjä, Lamarin ja Venneenpohjanniityt. Kanala...