Genealogy Projects tagged with kauksamo on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Kauksamo, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Kauksamon kylässä asuneiden henkilöiden profiileille.Kauksamo oli kylä Kivennavan pitäjän koilliskulmalla. Kylässä oli ennen talvisotaa nelisenkymmentä taloa ja kansakoulu rakennettiin kylään 1935.Kauksamossa ei nykyisin ole asutusta. Kauksamon ja Miettilän kylien niityt voit kuitenkin nähdä Kirovskojen eli Vuottaan pohjoispuolella.Valokuva: Kauksamon...