Genealogy Projects tagged with lintula on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Lintula, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Lintulan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille. Lintula (vuodesta 1948 ven. Огоньки) oli ennen toista maailmansotaa Suomeen kuulunut kylä Kivennavalla Karjalankannaksella. Sodan jälkeen se jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle ja kuuluu nykyisin Venäjälle. Lintulassa toimi ennen sotaa Lintulan luostari, joka oli Suomen ainoa kreikkalaisk...