Genealogy Projects tagged with origin on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • French Huguenot Provinces of Origin - Project Index

    INDEX of the PROJECTS NEEDED for the provinces of origin of the French Huguenots: Please come & join & help. Here is a Template for a Huguenot Province of Origin Project . Provinces 1 Île-de-France (Paris) 2 Berry 3 Orléanais 4 Normandy 5 Languedoc 6 Lyonnais 7 Dauphiné 8 Champagne 9 Aunis 10 Saintonge 11 Poitou 12 Bordeaux 13 Burgundy ...

  • De oorsprong van de familienaam Mooij

    In het kader van het onderzoek naar de oorsprong van de familienaam Mooij, worden hier alle verwijzingen naar onderzoeken, genealogiën of profielen van oude eerstgenoemde Mooijen vermeld. Dit om de kennis te vegroten, informatie uit te wisselen en van elke tak de oorsprong te vinden. Hiervoor worden vóór circa 1700 ook gegevens verzameld van alle spellingsvarianten, zoals: ...