Genealogy Projects tagged with pamppala on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Pamppala, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Pamppalan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille.Pamppala oli 35 talon kylä Kivennavan pitäjän luoteiskulmassa. Eteläpuolella olivat Voipialan kylän metsämaat ja itäpuolella Rantakylä, jonka takana Vuotjärvi. Pitkä Suulajärvi sijaitsi Pamppalan länsipuolella. Useimmat kylän talot olivat aivan Viipurista Pietariin johtavan tien varressa. Nykyisin k...