Surnames » Prinsloo » Profiles
Photo
Name

Adriaan Gerritsz Prinsloo, SV/PROG MP (c.1646 - c.1697)

Christened 30 December 1646 St Jans Church Huwelik met Aeltje Claasz Van Almeide SM/PROG Gouda, Zuid-Holland, Nederland Getrout den 7 meij 1679 Arie Gerritsz van der Gou j m wonende buijten poo...

Anna Magaretha Roeland (Prinsloo) MP (1901 - 1999)

Anna Maria Elizabeth Prinsloo (Dreyer) MP (1833 - 1873)

Anthonie Michael Prinsloo MP (1839 - 1878)

Barend Lourens Prinsloo MP (1841 - 1899)

Behati Levine (Prinsloo) MP

Behati Prinsloo geb 16/5/1988 x (19.7.2014) Adam Noah Levine gebore 18/3/1979 Hulle het twee dogters 1. Dusty Rose Levine 21/9/2016 2. Gio Grace Levine 15/2/2018 Behati Prinsloo (born May 16, 1...

Cecilia Louisa Prinsloo (Kruger) MP (1853 - 1923)

Cecilia Louisa Kruger (*11.05.1853) (=07.08.1853 HK, Rustenburg) Doop getuies: Louis Stephanus Kruger [half-broer], Theunetta Johanna Kruger [half-suster]. Cecilia Louisa Kruger se vader, Theunis Joh...

Christina Elizabeth Prinsloo (Janse van Rensburg), d1e10 MP (1816 - d.)

Christina Johanna Prinsloo MP (1913 - 1996)

Christina Johanna Sofia Prinsloo (*29.10.1913) (≈10.5.1914 Gereformeerde Kerk, Sacanjimba, Angola) Ons is opsoek na meer inligting oor hierdie profiel. Baie dankie! -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=...

Christoffel Petrus Jochemus Prinsloo, b3c3d4e2f6 MP (1815 - 1903)

Coenraad Lukas Prinsloo MP (1916 - 1966)

Elsje Josina De Beer (Prinsloo) MP (1850 - d.)

Fidelia Cornelia Prinsloo (le Roux) MP (c.1895 - 1947)

SOURCE : MHG 4060 DESCRIPTION : PRINSLOO, FIDELIA CORNELIA. NOOIENSVAN LE ROUX. EGGENOOT JACOBUS ALBERTUS PRINSLOO. STARTING 19470000 ENDING 19470000

Frans Frederik Prinsloo MP (1849 - 1884)

Georg Diederick Prinsloo MP (1884 - 1963)

Georg Diederik Petrus Prinsloo MP (1821 - 1888)

Georg Diederik Petrus Prinsloo het deelgeneem aan die Groottrek. Was Landdros en huweliksbevestiger tydens die Dorslandtrek. Het gedurende 1884 na Suidwes-Afrika getrek en te Grootfontein die President...

Gerrit Hendrik Prinsloo MP (1881 - 1899)

VAB MHG P1013

Hendrik Frederik Prinsloo, d5e4 MP (1784 - 1816)

Hendrik Frederik Prinsloo (1784–1816) was involved in the Slagter's Nek rebellion in 1815.

Hendrik Frederik Prinsloo, b3c3d4e6 MP (1788 - d.)

Hendrik Frederik Prinsloo, b3c3d3 MP (1746 - 1816)

Kmdt. Hendrik Frederik Prinsloo, b3c3d4e6f3g1h4 MP (1861 - 1900)

Commandant Hendrik Frederik Prinsloo (1861–1900), who commanded the Carolina Boer Commando at the Battle of Spioen Kop and was killed in action at Witkloof, and his wife, Cecilia Maria Steyn. In 1926, ...

Colonel Hendrik Frederik Prinsloo, b3c3d4e6f3g1h4i3 MP (1890 - 1966)

As a boy of twelve he was taken prisoner-of-war by the British while carrying arms in his father's Commando (the Carolinaers) during the Second Boer War. Because of his tender age, he was lodged in the...

Hendrik Frederik Prinsloo, b3c3d4e6f3 MP (1813 - 1883)

SK:

Hendrik Johannes Botha Prinsloo MP (1924 - d.)

Hendrina Christina Prinsloo (de Wet), b1c2d5e5f10g6 MP (1874 - 1945)

During the Second Boer War (1899–1902) her husband Pieter fought in a commando against the British, and Hendrina was interned in a British concentration camp.

Hester Catharina Pienaar (Prinsloo) MP (1869 - 1910)

Boedel/Estate - P2407

Hester Susanna Catharina Prinsloo (Coetzee) MP (1910 - 1964)

Death notice/Sterfkennis TAB MHG 9170/64

Jacoba Susanna Prinsloo (Jacobsz), b6c6d1e1f10 MP (1890 - 1963)

Jacoba Johanna Erasmus (Prinsloo) MP (1885 - 1912)

Boedel/Estate MHG 19186

Jacobus Albertus Prinsloo MP (1892 - 1946)

SOURCE: MHG. REFERENCE 40046 DESCRIPTION PRINSLOO, JACOBUS ALBERTUS. EGGENOTE FIDELIA CORNELIA PRINSLOO (GEBORE LE ROUX). STARTING 19460000 ENDING 19460000

Jeanetta Hendrina Bester (Prinsloo) MP (1882 - d.)

Ek weet nie hoe betroubaar dit is nie maar GISA het my nie gevra daarna nie en ek dink hul het dit in hul boeke, Michiel Bester op my Heritage het dit ook so en niemand het dit bevraagteken nie. Ek stu...

Joachim Petrus Prinsloo, b2c6d2e1f1 MP (bef.1812 - 1893)

f1 Joachim Petrus ≈ 23.11.1812, maak Groot Trek mee x Elisabeth Petronella KRUGER xx Catharina Dorothea CAMPHER In hulle familiebybel is sy name aangegee as "Jouhchim Petres Prinsloo.

Joachim Johannes Prinsloo MP (1889 - 1962)

Joachim Petrus Prinsloo MP (1864 - 1934)

Sterfkennis/Deathn Notice TAB MHG 85982

Johan Andries Prinsloo, b3c6d3e6f1g8 MP (1838 - 1929)

Boedel/Estate - MHG 21515

Johanna Susanna Prinsloo, SM/PROG MP (1878 - 1941)

Johannes Andries Prinsloo MP (1845 - 1932)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Kmdt. PRINSLOO Boedel / Estate No. VAB MHG 24564

Maria Elisabeth Erasmus (Prinsloo), c3d8 MP (1759 - 1789)

Judi Marais-Meyer register MRIN 398 Eie boedel en inventaris MOOC8/50.56 a & 5 _____________________________________ She was present at her son's baptism before she died late in the year 1789. ...

Maria Johanna Prinsloo (Labuschagne) MP (1906 - 1937)

Maria Catharina Prinsloo, b2c6d3e4f6g MP (1837 - 1914)

Martha Louisa Prinsloo (Erasmus), b5c2d1 MP (bef.1757 - d.)

Tulbagh Baptism Record (#20 on right-hand page)

Martie Hamman MP (1913 - 1973)

Martha Catharina Jacoba Prinsloo (du Preez) MP (1861 - 1938)

Martha Louisa Erasmus (Prinsloo) MP (1840 - 1898)

DEPOT TAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0

Martha Louisa Klopper (Prinsloo), b3c3d4e1f1 MP (1818 - d.)

Marthinus Prinsloo, b3c3d5 MP (c.1751 - c.1825)

Marriage NGK Tulbagh 1776, den 1 Sept: Marthinus Prinslo Willemsz van Cabo de Goede Hoop, jongman burger aan Swellendam met Maria Margaretha Klopper van Cabo voornt., jonge dogter - Nederduits Ge...

Marthinus Prinsloo MP (1833 - 1918)

VAB MHG P2815

Marthinus Jacobus Wessel Prinsloo b3c6d1e5f1g4h9 MP (1900 - 1962)

Boedel / Estate No. 102/63

Michael Wilhelm Prinsloo MP (1859 - 1925)

Gedurende 1884 het Michael Wilhellem Prinsloo vanaf Angola na Suidwes-Afrika getrek, waar sy vader, GDP Prinsloo, President van die Republiek van Upingtonia geword het. Later het Michael en sy broer, W...

Neeltjie Cornelia Prinsloo MP (1870 - 1903)

Huwelik/Marriage /www.familysear

Nicolaas Marthinus Prinsloo MP (1888 - 1942)

Nicolaas Marthinus Prinsloo MP (1905 - 1969)

Death notice/Sterfkennis TAB MHG 6169/69

Paul Philippus Joachim Jochemus Prinsloo MP (1840 - 1920)

"With the death of Paul Philippus Joachim Jochemus Prinsloo the remaining half of the 1/4th portion of the farm that was transferred to him on 7 November 1873 was on 8 May 1922 transferred from his est...

Petronella Johanna de Klerk (Prinsloo), d6e3 MP (bef.1787 - d.)

Petrus Renier Prinsloo MP (1886 - 1963)

Sophia Jacoba Prinsloo MP (c.1863 - 1901)

Boedel / Estate No. VAB MHG P1310

Stephanus Petrus Prinsloo MP (1899 - d.)

Susanna Catarina Prinsloo MP (1846 - 1911)

Navorsing: Judi Marais-Meyer Kleindogter - MRIN 149 Bronne: Eie SKTAB MHG 18559 Pretoria Argief SK van man, Johannes Jacobus Marnewick TAB MHG 69502

Susara Elizabeth Prinsloo (Lusse) MP (1887 - 1982)

Willem Prinsloo, b3c3d4 MP (c.1749 - 1824)

Geslagsregisters van ou Kaapse Families Volume I A-M ISBN 7100 2009 0 Fourth Impression. 1970 and Volume II M-Z ISBN 0 86961 136 4. 1981. Page 740 b2c3d4 Willem (PRINSLOO), ≈ 25.12.1749, burger Swe...

Willem Jacobus Prinsloo, b3c3d4e2 MP (1779 - d.)

Geslagsregisters van ou Kaapse Families Volume I A-M ISBN 7100 2009 0 Fourth Impression. 1970 and Volume II M-Z ISBN 0 86961 136 4. 1981. Page 740 b2c3d4e2 Willem Jacobus (PRINSLOO), ≈ 14.11.1779, ...

Willem Jacobus Prinsloo MP (1834 - 1912)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Christo Heymans Boedel / Estate No. VAB MHG P2500

Bets Jansen van Vuuren (Prinsloo) MP (1935 - c.2003)

Prinsloo (Fourie) MP (deceased)

PRINSLOO MP (deceased)

"Boet" Prinsloo MP (deceased)

'Dottie" Prinsloo (Baird) MP (c.1930 - d.)

( Tracey ) Wilhelmina Cathrina Christofelina Marnewick (Prinsloo) MP (c.1908 - d.)

(Unknown) Prinsloo MP (deceased)

(Unknown) Vermeulen (Prinsloo) MP (deceased)

(Unknown) Prinsloo MP (1917 - d.)

(Unknown) Prinsloo MP (deceased)

(Unknown) Prinsloo MP (deceased)

<Private> Beyleveld (Prinsloo) MP (deceased)

<Private> Muller (Prinsloo) MP (deceased)

<Private> du Toit (Prinsloo) MP (deceased)

<Private> Prinsloo (Stander) MP (deceased)

<Private> Prinsloo (Henning) MP (deceased)

<Private> Prinsloo (Stone) MP (deceased)

<Private> Prinsloo MP (deceased)

<Private> Prinsloo (Hamman) MP (deceased)

<Private> Meyer (Prinsloo) MP (deceased)

<Private> Desanois (Prinsloo) MP (deceased)

<Private> 1 Prinsloo (de Koker) MP (deceased)

? Prinsloo MP (deceased)

? Prinsloo (Scheepers) MP (deceased)

? Prinsloo MP (deceased)

? Prinsloo MP (deceased)

? Prinsloo ? MP (deceased)

? Prinsloo (de Lange) MP (deceased)

? ? PRINSLOO (Oppermam) MP (deceased)

? Bernardus Prinsloo MP (deceased)

? Willem Jacobus Prinsloo MP (deceased)

?? Prinsloo MP (deceased)

Abigail Susanna Fourie (Prinsloo) (Muller) MP (1859 - 1902)

Abraham Carel Prinsloo MP (deceased)

Abraham Prinsloo MP (deceased)

Abraham Andries Prinsloo MP (1930 - 1984)

Abraham Carel Prinsloo MP (1847 - d.)

Abraham Carel Prinsloo MP (deceased)