Start your family tree now Is your surname von Baden?
There are already 2,272 users and over 5,000 genealogy profiles with the von Baden surname on Geni. Explore von Baden genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

von Baden Genealogy and von Baden Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!
view all

Profiles

About the von Baden surname

Ernst Ernstsen von Baden nævnes første gang som skriver hos den Haderslevske lensmand på herregården Aakjær i 1613. Han og hans søster må på en eller anden måde have fået forbindelse med de ledende familier i Horsens, for omkring 1614 ægter han borgmester Hans Olufsen Ribers datter, Anna Hansdatter Riber (Svane), og derefter bosætter han sig i Horsens. Sammen får de børnene;

	Anna Marie/Maria von Baden
	Maren von Baden (formentlig Marine)
	Laurids von Baden
	Johannes von Baden
	Ernst von Baden
	Jacob Ernstsen Baden

Alt tyder på, at han har været en sjældent dygtig og solid mand, og dette må have været hovedgrunden til, at han allerede 1615, ved svigerfaderens død, bliver valgt til hans efterfølger som borgmester. På den tid var der altid to borgmestre, og i de første år virkede Ernst von Baden sammen med en ældre borgmester, men ved dennes død i 1629 fik han sin svoger til kollega, og de synes at have arbejdet udmærket sammen. I 1627 som borgmester i Horsens sammen med Anders Jørgensen bliver han udnævnt til kgl. Majestæts renteskriver i Nørrejylland. I 1631 (på tekstbladet i den ældste Rådstue bog i Horsens) bliver han Sam-borgmester med Oluf Hansen Svane efter Anders Jørgensens død. 1644 fik han skøde på en gårds avl, fordi han forstrakte Horsens by med 100 daler for at tilfredsstille Oberst Wurtzburgs Centribution. Under Svenskekrigen led Horsens meget, da byen i lang tid var besat af fjenden og det resultere i at han 1646 søger han frihed for borgmesterstillingen. Han nævnes som Toldforvalter i 1648. Den 29. september 1655, har hans hustru, Anna Riiber, underskrevet Byfogedens regnskabet. "Udi min kjære huusbonds svaghed. Anne Ernst Ernstes".. Ernst Ernstsøn von Baden dør den 21. november 1656.

Notat af Anthony Svane