Kuratorer kan nå hjelpe deg med private profiler

Started by Private User on Saturday, March 2, 2013

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing 1-30 of 936 posts
Private User
3/2/2013 at 7:56 AM

Det er nå annonsert endringer i personvern reglene i Geni.
Se http://www.geni.com/company/privacy

Kort fortalt har kuratorer nå tilgang til på forespørsel å hjelpe til med private profiler, inkludert din egen.

For å få slik tilgang måtte alle signere en såkalt NDA, Non-Disclosure Agreement, samt at vi må forplikte oss til å følge ett sett med Curator Guidelines.

Som følge av dette er noen kuratorer falt av fordi de ikke signerte, men alle de Norske kuratorene er fortsatt med, og nå med mye bedre verktøy til å hjelpe dere.

Les mer om dette her:
http://help.geni.com/entries/23231182-What-permissions-do-Curators-

3/2/2013 at 8:35 AM

Gode nyheter ;) Håper det fører til at endel floker kan bli løst. Altfor mange av de eldre profilene som er privatisert...

3/2/2013 at 9:45 AM

Dette blir bra! Forundrer meg stadig over private profiler der vedkommende har vært avdød i 20-30 år og enda lengre.

Men tror at dette også kommer uten at man er dette bevisst når man legger inn mennesker i treet. Hadde nylig selv en gjennomgang av de profilene jeg har lagt inn og enda jeg har vært oppmerksom på dette, var det minst 25-30 som automatisk hadde blitt lagt til "privat", som jeg fysisk måtte gå inn og endre til "offentlig". Kanskje det er verdt å gjøre andre oppmerksomme på dette ved å ta en slik gjennomgang av sine lister? Det går fort å sjekke og endre her: http://www.geni.com/list/index

Private User
3/2/2013 at 1:27 PM

Dette blir bra.
Syns at når en person har vært død i ca.50år, da skulle han ha vært offentlig.Forøvrig syns jeg at de som ikke vil dele sitt tre med andre, bør finne seg et annet slektsprogram.

3/2/2013 at 3:10 PM

Jeg spør her for å få ett konkret norsk svar Bjørn. Hvor nært kan jeg flette mine slektningers profiler de er så nærme alle sammen at de er innenfor den kretsen jeg kunne</kan sette privat. Jeg synes det er både sårt og håpløst når personene setter profiler jeg har hatt administrasjonen til og overført fordi de er nærmere slekt Oldebarn til mine tremenninger for eksempel. Har jeg lov til å sette våre felles slektninger offentlig når de er døde?

Når profiler lukkes så får de som ikke er medeier se annet enn en forbokstav og etternavn og det forteller jo ekstremt lite. En annen ting er at det gir ikke treff mår en søker etter profiler som er satt privat om du ikke har samarbeid med eier.

Jeg har funnet ut at mange duplikattre blir laget på grunn av dette. etterkommerene vil sikre seg at de har innsyn i slektstreet sitt. Jeg syns at så lenge in person ikke har gjort noe som barna kan lide for så bør en kunne holde profilene åpne når personen er død. Ja selv om de lever. En kan bare la være å skrive noe om personen og skjule bilder for andre og datoer. Resten vil en som regel klare å finne ut av selv om en går inn for det ved å bruke andre nettkilder.

3/2/2013 at 3:20 PM

Spør om dette for det er ett problem i en av slektsgrenene mine. Fikk nettopp kritikk fordi at jeg åpnet en profil som jeg var medeier i i ett tre som ble slettet flere ganger i 2008 og jeg begynte å gjennoppføre lukket i 2010 for ente gang, Nå hadde andre lagt inn noe i mellomtiden og andre noe annet og så flettet en treene sammen på nytt og jeg har trukket meg ut av de fleste profilene der. Den profilen jeg åpnet var født i 1798 og rett innenfor grensen til å sette privat.

Sver mange i denne grenen setter sine profiler privat og tilsammen skal der være mer enn 10000 etterkommere etter våre felles forfedre og jeg kunne ha satt alle privat om jeg hadde orket å legge de inn. Så det føles urrettferdig ovenfor alle våre andre felles slektninger og deres slektninger igjen at de kan ssette slektstreet privat.

3/2/2013 at 4:03 PM

Cecilie: Det virker rimelig håpløst om enkelte i samme slektstre begynner å slette deler av eller hele treet, eller setter felles slektninger som for lengst er avdøde som "private".

Geni burde kanskje fått noen gjengse regler ang. dette, og INGEN som er medeier i et tre bør etter min mening få lov til å gjøre store endringer (som sletting) uten at de andre medeierne er overens om dette. Jeg skjønner godt at noen lager seg et duplikat-tre om det er umulig å samarbeide med de som man normalt sett burde kunne gjøre det med - i felles interesse om felles familie.

Hvorfor er de da i det hele tatt medlemmer av Geni om alt skal være lukket og privat? Eller er det for at de er litt misforstått redde for privatlivet sitt og vil verne om "sine"? Det meste går uansett an å søke seg til via internet, kirkebøker, folketellinger osv.

Håper dette løser seg!

3/2/2013 at 11:19 PM

Det står faktisk i "terms of use" (http://www.geni.com/company/terms_of_use): "If, however, you invite other Members to share your family tree on the Service, or agree to merge your family tree with another Member's family tree on the Service (in either case, a "Shared Family Tree"), then you agree that you will not delete Content in the Shared Family Tree except to correct inaccurate or offensive data. Willful destruction of Content in a Shared Family Tree without Geni's written permission is a breach of this Agreement and grounds for termination of your Member account"

Stort tydeligere kan det vel ikke sies....

3/3/2013 at 2:17 PM

Jeg er fullstendig klar over at det står slik i reglene og det har jeg informert de forskjellige om dette flere ganger. Men GENI inførte en regel om at en kan sette sitt tre privat i fem generasjoner med forfedre og etterkommere. Det benytter de seg av når de føler at de mister kontroll over profilene fordi jeg fletter inn de andre profilene. Og de er svært stolte av denne slekten sin for den er "fin" så vi ukjente nære slektningene kommer inn og blander oss inn. Nå har jeg kanskje en litt brå måte å skrive på ved å gå rett på sak med å skrive: Hvorfor setter du/dere treet privat på personer født så langt tilbake? En vestlending ville nok forstått at det var et spørsmål om hvorfor og at en kanskje er indignert og skuffa, men østlendinger oppfatter det som om jeg kjefter på de.

Så andre som ikke har særprivilegium i familien får ikke lest personnavnene. Så jeg har lurt på om jeg kan åpne profiler, er klar over at jeg kan flette, men det blir nok bråk. Nå har den ene personen som lukket profilene sine åpnet de opp igjen i dag når vedkommende fikk tenkt seg om og beklaget at det ble tatt så ille opp av vedkommende.

Men det løser ikke alle de andre private profilene for når jeg fletter de åpne så vil de som har de lukket også kunne lukke de som var åpne.

3/3/2013 at 9:02 PM

Dessverre er de som lukker profiler ofte de samme som ikke deltar i diskusjoner, så det hjelper ikke så mye å si det her, men....

Hvis en vil ha full kontroll på treet sitt så er MyHeritage et bra alternativ. Geni er ikke et bra alternativ.

Private User
3/3/2013 at 11:44 PM

Krangel om hvilke profiler som skal være offentlige eller ikke innen en familie er noe som må avgjøres innen familien og ikke offentlig ;-)

De aller fleste mener at profiler av avdøde personer burde være offentlige, men det er nok mer kompleks enn dette.

Geni var på nippet til å innføre en regel om at alle avdøde profiler per default skulle være offentlige, men stoppet det da jeg gjorde dem oppmerksom på at man ikke kan være så generell, for det også vil omfatte ektefeller, søsken og endog mindreårige barn av Geni brukere.

Selv synes jeg ar den evinnelige krangelen om hvem som listes som administratorer, og ikke minst først på en profil, er enormt irriterende, og spesielt når tilgangen til profilen er lik for alle.
Håper Geni snart kommer med en løsning på dette og fjerner denne listen fra forsiden på profiler, og hvis navn skal nevnes så bør det være de som har bidratt til en profil, oftest uten å engang å være administrator, der f.eks tillegging av en kilde gir ekstra "poeng".

Cecilie, - når det gjelder hvor nært innpå andre du som kurator kan slå sammen og endre profiler så sier reglene at en i familien må ha kommet med en slik forespørsel. Siden du selv faller inn i denne familiegruppen så er vel svaret greitt, og dessuten så vil du som familiemedlem ha slik tilgang uansett om du er kurator eller ikke.

Prinsipielt har vi alltid kjørt den tommelfinger regelen at kuratorer primært ikke har fått sine utvidede rettigheter til arbeid kun på eget tre fordi man blir utnevnt som kurator først og fremst fordi man ønsker at de skal hjelpe andre brukere.

I dette tilfellet kan jeg ikke se noen problemer da det først og fremt går på "misbruk" av kurator rettigheter slik som vi en gang har hatt da det var en som låste alle profilene i sin familie for å hindre at andre familiemedlemmer kunne endre dem.

Når det gjelder kurator rettigheter med hensyn til å sette en profil privat eller ikke så har vi ikke flere rettigheter enn andre, dvs kun innen egen familie dvs kun på profiler innen egen familiegruppe og at profilen er markert som avdød.

<private> Grøvdal
3/4/2013 at 1:40 AM

Tja, hva er rett her? Prinsippielt mener jeg at hovedadminitrastor må kunne bestemme hvem som skal være offisiell og hvem som han/hun mener bør være privat.

Private User
3/4/2013 at 1:44 AM

Ikke alltid så enkelt.

Om du har blitt invitert inn i eksisterende tre er det vel ikke riktig at du ikke skal ha noe å si på om profilen av faren din skal være offentlig eller ikke. Uansett så hører en slik diskusjon hjemme mellom de involverte partene og bør avgjøres der.

3/6/2013 at 1:42 AM

Jeg har nettopp oppdaget at en rekke profiler jeg administrerer, er satt privat. Jeg har ikke valgt dette - siden jeg mener at alle avdøde burde settes med offentlige profiler. Det virker også litt tilfeldig hvilke som er blitt private og hvilke som er blitt offentlige.

Jeg er nå i ferd med å "offentliggjøre" en rekke private, men det tar tid!

Private User
3/6/2013 at 1:49 AM

Sier revisjonshhistorikken når og av hvem?

Når Geni ble kjøpt opp av MyHeritage ble alle profiler som ikke er markert som avdøde automatisk satt til private i henhold til HyHeritages regler.

3/6/2013 at 1:52 AM

Det er vanskelig for meg å se noen systematikk i det. Det gjelder i hvert fall en rekke personer jeg selv har lagt direkte inn i GENI. Noen av eksemplene er ganske pussige. F.eks når en en forfar født midt på 1800-tallet er blitt offentlig, mens hans far igjen (f. på slutten av 1700-tallet) er endt opp som privat...

Jeg har ikke oppdaget noen valgmulighet ved inntastingen...

Private User
3/6/2013 at 2:37 AM

Ved innlegging av nye profiler i tre-visning er det en opsjon for å markere vedkommende som avdød (klikke "flere felt" i nedre venstre hjørne), og Geni har noen algoritmer som prøver å velge om den skal være satt eller ikke, men i nyere generasjoner svikter det ofte da Geni jo på forhånd ikke vet hvilken fødselsdato du kommer til å sette.

Mange profiler som derimot kommer fra en GEDCOM import kan være markert som levende meget langt tilbake i tid. Årsaken er at endel systemer en slik GEDCOM kommer fra ikke har en egen opsjon for å markere noen som avdød uten å oppgi noen dato, og kjenner man ikke det så forblir de "levende".

Private User
3/10/2013 at 8:29 AM

Audun Gautvik det er ordnet

3/11/2013 at 5:28 AM

Kan noen hjelpe meg med å sette denne profilen til offentlig, sånn at jeg får slått den sammen med duplikat?
Aud Eldrid Vada

3/11/2013 at 5:39 AM

Anne, kun profileier kan gjøre en privat profil offentlig. Har du sendt profileier en melding? Hun var pålogget sist i oktober.

Private User
3/11/2013 at 5:51 AM

Anne Siri Holder (Sissi) Sakshaug, den duplikaten som lå der på vent til å bli flettet er nå fulført

3/11/2013 at 5:54 AM

Tuuusen takk! :)

Private User
3/11/2013 at 5:58 AM

Hvem som helst innen familiegruppen til profilen kan gjøre den offentlig, - under forutsetning at den er markert som avdød selvfølgelig.

Siden Anne Siri Holder (Sissi) Sakshaug er innenfor familiegruppen til den ene profilen har en kurator tillatelse til å slå dem sammen hvis det kommer en konkret henvendelse på det. Det er også litt av intensjonen med denne diskusjonen, - du kan komme med forespørsler her.

Før noen gjør det for denne spesifikke profilen: Er du sikker på at du ønsker at en såpass nylig avdød person skal ha en offentlig profil?
Om du gjør din profil privat først så slipper vi at sammenslåingen gjør den offentlig.

Private User
3/11/2013 at 6:09 AM

Hmm, tastet for tregt...
Spørsmålet om profilen skal være offentlig eller ikke er fortsatt reelt, spesielt siden ektemannen og barna er private profiler.

3/11/2013 at 6:28 AM

Det er jo helt håpløst med de private profilene... Jeg opplever at folk lager duplikater til mine nære slektninger, men setter de privat og dermed bare lager krøll med hele slektstreet. Et annet problem er når folk ikke bryr seg om å godkjenne sammenslåinger...

3/11/2013 at 6:36 AM

Enda morsommere: folk lager duplikater - som de setter som private og SLETTER mine profiler. Da blir jeg sint!

3/11/2013 at 6:56 AM

Jeg har måttet be folk om å ikke kludre med det som er lagt inn... Skulle være unødvendig, men må man så må man.... Flere av mine nærmeste er lagt inn av folk jeg ikke er i slekt med i det hele tatt. Det er greit, men da må de IKKE sette de til privat, og godta at vi som faktisk hører til slekta får tilgang til profilene...

3/11/2013 at 2:02 PM

Jeg har hatt folk som har hisset seg i vinkel over at jeg har lagt inn DERES slekt - deres oldeforeldre tilogmed. Prøvde å forklare de at navnene til oldeforeldrene deres er offentig tilgjengelig informasjon og ligger på nettet. Da fikk jeg til svar at jeg måtte fjerne det med en gang - da ba jeg de ta kontakt med Arkivverket og det skulle de jammen gjøre - har ikke hørt noe mer etter det :-D

3/11/2013 at 4:55 PM

Noe av det mest tullete og ufamiliære jeg vet er å se at folk reagerer med:"HVORDAN ER VI I SLEKT???????? Humfffr !!!!Gjestebøkene til mange av oss har eller har hatt innlegg med slikt innhold. Jeg har vært bruker i mange år, og har sett nettstedet vokse, og jeg har fått nye venner fra andre kanter av norden... plutselig er vi i familie gjennom min 7 oldemors andre manns barns (med sin første kone) mann... som er min venns 1 søskenbarn x 6 Er det ikke nettopp Genis visjon at vi alle er i familie. come on folkens, :-)

3/12/2013 at 6:33 AM

Helt greit at andre, som har korrekte opplysninger, legger inn nær slekt, synes jeg. :) Men da må de passe på å ikke privatisere :)

Showing 1-30 of 936 posts

Create a free account or login to participate in this discussion