Holger Ottesen Rosenkrantz, og Rosenvold

How are you related to Holger Ottesen Rosenkrantz, og Rosenvold?

Connect to the World Family Tree to find out

Holger Ottesen Rosenkrantz, og Rosenvold's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Holger Ottesen Rosenkrantz, og Rosenvold

Danish: Holger Ottesen, til Boller og Rosenvold
Birthdate:
Birthplace: Tørning Slot, Hammelev, Gram, Haderslev, Danmark (Denmark)
Death: March 04, 1575 (57-58)
Boller Gods, Bjerre Herred, Vejle Amt, Denmark
Place of Burial: Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark
Immediate Family:

Son of Otte Holgersen Rosenkrantz and Edle Herrin Margrethe Casparsen Gans zu Putlitz
Husband of Karen Christophersdatter Gyldenstierne, til Stjernholm and Mette Mouritsdatter Krognos
Partner of Kirsten Nielsdatter
Father of Otte Christoffer Holgersen Rosenkrantz; Frederick Holgersen Rosenkrantz; Henrik Rosenkrantz; Holger Holgersen Rosenkrantz; Christoffer Holgersen and 4 others
Brother of Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz; Erik Ottesen Rosenkrantz; Anne Ottesdatter Rosenkrantz; Jørgen Ottesen Rosenkrantz and Otto Ottosson Rosenkrantz, till Næsbyholm

Occupation: Hofmarskal, Lensmand, Rigsråd, Statholder
Managed by: Private User
Last Updated:

About Holger Ottesen Rosenkrantz, og Rosenvold

Holger Ottesen Rosenkrantz

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9946&tree=2

Fødsel 1517 Tørning - Gram, Frøs, Haderslev, Danmark

Død 04 Mar 1575 Boller Gods (Bjerre H.)

Gravlagt Bygholm Hovedgaard (Horsens Klostersogn, Nim H.)

Line: Linje II, Boller-Linjen med den legitimerede Linje og Friherrerne af Rosendal - [Rosenkrantz]

  • til Boller, Rosenvold (Bjerre H.) og Stjernholm ved Horsens.
     1525 (efter begge sine forældres død af pest) opdraget hos sin faster, fru Sophie hr. Axel Brahes, siden hos hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø, 1532 hofmester for Hans (d.æ.), ophold ved udenlandske hoffer især hos hertug Ernst af Braunschweig-Lüneburg, kom 1537 tilbage til Danmark, blev værge for sine yngre søskende og bestyrede familiens Godser,, 1541 hofsinden 1542-1551 høvedsmand på Vordingborg, 1543 anfører på togtet til Sverige (Dackefejden), 1543 - 48 Hofmarskal, 1545 sendt med 500 ryttere hjælpetropper til de evangelistiske fyrster, Philip af Hessen og Moritz af Sachsen i kampene mod katolikken hertug Henrik af Braunschweig, 1548 med på Brudetogtet til Sachsen, 1551 blev han ved Skifte eneejer af Boller, hvor han havde boet siden 1648, 1551-1575 øverstkom. i Nørrejylland, ved Frederik den 2.'s kroning bar han Rigsæblet, 1559 Krigskommisær på togtet tilDitmarsken, medl. af Krigsrådet s. å., afslog tilbuddet om at blive slået til Ridder, 1560 Lehnsmand på Emborg, 1561-1573 på Skanderborg, 1563-1568 på Tryggevælde, Rigsråd, diplomat, Rigsmarsk.

--

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1985-87:699- 1 a. - (695- 113 a.).Holger Rosenkrantz, 1517-1575, ejer af Boller og Stjernholm ved Horsens, hofmarskal 1543-48, lensmand på Bygholm 1551-75, rigsråd 1552, lensmand på Skanderborg Slot 1561-73, statholder i Nørrejylland fra 1567. Gift l. gang ca. 1548 med Mette Krognos (død 1558), og 2. gang 1568 med Karine Gyldenstierne (død 1613). Rigsmarsk, Statholder i Nørrejylland og Lensmand paa Skanderborg, Bygholm og St. Hans Kloster ved Horsens.

I perioden 1558-1568 mellem de to ægteskaber levede Holger Rosenkrantz i et uægteskabeligt partnerskab med Kirsten Nielsdatter.

Til Boller, Rosenvold (Bjerre Herred) og Stjernholm ved Horsens. 1525 (efter begge sine forældres død af pest) opdraget hos sin faster, fru Sophie hr. Axel Brahes, siden hos hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø, 1532 hofmester for Hans (d.æ.), ophold ved udenlandske hoffer især hos hertug Ernst af Braunschweig-Lüneburg, kom 1537 tilbage til Danmark, blev værge for sine yngre søskende og bestyrede familiens Godser, 1541 hofsinde 1542-1551 høvedsmand på Vordingborg, 1543 anfører på togtet til Sverige (Dackefejden), 1543 - 48 Hofmarskal, 1545 sendt med 500 ryttere hjælpetropper til de evangelistiske fyrster, Philip af Hessen og Moritz af Sachsen i kampene mod katolikken hertug Henrik af Braunschweig, 1548 med på Brudetogtet til Sachsen, 1551 blev han ved Skifte eneejer af Boller, hvor han havde boet siden 1648, 1551-1575 øverstkom. i Nørrejylland, ved Frederik den 2.'s kroning bar han Rigsæblet, 1559 Krigskommisær på togtet til Ditmarsken, medl. af Krigsrådet s. å., afslog tilbuddet om at blive slået til Ridder, 1560 Lensmand på Emborg, 1561-1573 på Skanderborg, 1563-1568 på Tryggevælde, Rigsråd, diplomat, Rigsmarsk.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1985-87:699- 1 a. - (695- 113 a.).

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TcyNVRQMSf0J:w...] DJOEF:

Nr. 204 • København 20.08.1537 Dombog 1, Fol. 110V-111V Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) mod Inger Niels Henriksens; Margrete Vincents Lunges (adel) Arv og skifte - arv • Kongen fraværende; 16 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Retsgrundlag: Dom Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi de forholdt ham og hans søskende deres arv efter Inger Arild Canes.

Nr. 366 • København 27.10.1540 Dombog 1, Fol. 135V-137R Peder Oxe; e.a. (adel) mod Mogens Gøye; Holger Rosenkrantz (adel) Pant (retspleje, arv og gæld; ejendom, hovedgård, pant, arv) • Kongen fraværende • 1. instans. Udfald: Domfældelse Retsgrundlag: Breve og dom Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte ang. Gisselfeld, der var pantsat til disse, og som de havde fået indførsel i på grundlag af pantekravet. Peder Oxe tildømmes dog Gisselfeld, da Eline Godow havde frasagt sig arv og gæld. • Trykt: GDD2, nr. 67

Nr. 383 • København 10.05.1541 Dombog 4, Fol. 49R-49V Mogens Gøye; Holger Rosenkrantz (adel) mod Peder Oxe (adel) Pant (ejendom, hovedgård, pant) • Kongen fraværende; 12 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte for at få udredt pantet på Gisselfeldt, der i 1540 var blevet tildømt sagsøgte.

Nr. 404 • Ribe 28.04.1542 Dombog 4, Fol. 6R-6V Bertel (bonde • St. Grundet, Hornstrup S., Nørvang H., Vejle A.) mod Holger Rosenkrantz (adel) Retspleje (ejendom, marker, skel) • Kongen fraværende; 20 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Frikendelse Retsgrundlag: Odenserecessen 1539 Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ville retsforfølge ham ved herredstinget ang. et markskel.

Nr. 417 • Ribe 03.05.1542 Dombog 4, Fol. 13R-14R Erik Kaas; Tale Flemming (adel • Brænore, Taps S., Nr. Tyrstrup H., Vejle A.) mod Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, betroelse) • Kongen fraværende; 19 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Frikendelse Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville tilbagegive Tale Flemming noget gods, hun havde givet Otte Rosenkrantz pro forma for at lægge en dæmper på hendes mands ødselhed.

Nr. 616 • Kolding 02.04.1547 Dombog 5, Fol. 136V-137V Gabriel Gyldenstierne (adel • Refstrup, Gadbjerg S., Tørrild H., Vejle A.) mod Axel Brahe; Christen Friis (adel) Arv og skifte - skifte (arv, skifte) • Kongen til stede; 15 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. skiftet efter Holger Rosenkrantz, hvor hans hustru ikke havde fået sin retmæssige part.

Nr. 666 • København 06.12.1547 Dombog 5, Fol. 184R-184V Holger Rosenkrantz (adel) mod Gabriel Gyldenstierne (adel • Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) Umyndighed, børn m.v. - værgemål (gæld, værgemål) • Kongen til stede; 13 fraværende fra rådet • 1. instans.

Nr. 675 • København 14.12.1547 Dombog 5, Fol. 195R-195BR Holger Rosenkrantz (adel) mod Gabriel Gyldenstierne (adel • Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) Umyndighed, børn m.v. - værgemål (gæld, værgemål) • Kongen til stede; 11 fraværende fra rådet • 1. instans. Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for den gæld, sagsøgtes hustrus første mand havde pådraget sig, mens han havde været værge for sagsøger. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for den gæld, sagsøgtes hustrus første mand havde pådraget sig, mens han havde været værge for sagsøger.

Nr. 759 • Nyborg 14.11.1550 Dombog 6, Fol. 12R-14R Evert Kræmmer (borger • Lübeck) mod Holger Rosenkrantz; Erik Rosenkrantz; Otte Rosenkrantz (adel) Gæld • Kongen til stede; 23 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for gæld.

Nr. 861 • Dronningborg 04.06.1552 Dombog 6, Fol. 120R-120V Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) mod Helvig Otte Gyldenstiernes (adel) Pant (retspleje, kvittering, udsættelse; ejendom, hovedgård, pant) • Kongen til stede; 28 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Andet: udsættelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville give ham en kvittering på, at han havde indløst Bygholm.

Nr. 876 • København 01.07.1552 Dombog 6, Fol. 156V-157V Ida Oluf Rosenkrantzs (adel • Vallø, Valløby S., Bjæverskov H., Præstø A.) mod Helvig Holger Rosenkrantz arvinger (adel) Pant (henskydelse, kommission; pant) • Kongen til stede; 16 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Andet: kommission Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi hun ikke havde fået del i den 'store pant' i Skåne.

Nr. 883 • København 06.07.1552 Dombog 6, Fol. 130V-132V Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) mod Helvig Otte Gyldenstiernes (adel) Pant (ejendom, pant, kvittering) • Kongen til stede; 16 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville give ham kvittering på, at han havde indløst Bygholm Slot og Horsens By af hende.

Nr. 950 • København 04.07.1553 Dombog 6, Fol. 218V-219R Christoffer Rosenkrantz (adel • Skjern, Skjern S., Middelsom H., Viborg A.) mod Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) Retspleje • Kongen fraværende; 15 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Frikendelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte ang. den tidligere retssag.

Nr. 981 • Kolding 10.01.1554 Dombog 6, Fol. 253V-255R Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) mod Frans Jensen; e.a. (bonde • Dalby S. & By, Nr. Tyrstrup S., Vejle A.) Landsbyforhold m.v. - rebning (appel, myndighed, retspleje, rebning; ejendom, marker, fæsteforhold, afgifter, landgilde) • Kongen til stede; 21 fraværende fra rådet • 2. instans. Udfald: Frikendelse • ændring af dom v. Viborg Landsting Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi disse havde rebet Torsted Mark, således at han gik glip af 1 pund smør i landgilde fra en af hans bønder. • Trykt: DD2, nr. 200

Nr. 1013 • Odense 06.09.1554 Dombog 6, Fol. 290V-291R Johanne Christens (borger • Kolding) mod Gabriel Gyldenstierne (adel • Restrup, Sønderholm S., Hornum H., Ålborg A.) Gæld • Kongen fraværende; 15 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for hans hustrus del af en gæld på 100 gylden, som Christen Pedersen havde lånt Holger Rosenkrantz.

Nr. 1236 • Kolding 17.10.1558 Dombog 7, Fol. 77R-78V Bertel Sørensen (bonde • Grund, Fausing S., Sønderhald H., Randers A.) mod Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) Retspleje (retspleje, aftingning; husdyr, penge) • Kongen fraværende; 20 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Frikendelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde frataget ham to øksne og 50 daler, hvilket, sagsøgte mente, var en aftingning for forskellige lovovertrædelser. • Trykt: GDD2, nr. 125.

Nr. 1243 • Kolding 20.10.1558 Dombog 7, Fol. 82V-83R Holger Rosenkrantz (adel • Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.) mod Bertel Sørensen (bonde • Grund, Stouby S., Bjerre H., Vejle A.) Fredsbrud (retspleje, fredsbrud, tingfred; afgifter) • Kongen fraværende; 19 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne på herredstinget havde udtalt, at han ikke kærede sig om kongens reces, da han var stævnet for manglende betaling af sine afgifter. • Trykt: GDD2, nr. 126

view all 16

Holger Ottesen Rosenkrantz, og Rosenvold's Timeline

1517
1517
Tørning Slot, Hammelev, Gram, Haderslev, Danmark (Denmark)
1549
1549
Boller, Ut, Skanderborg, Danmark
1550
1550
Boller, Ut, Skanderborg, Danmark
1558
1558
Boller, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark
1560
1560
Boller slot, Skanderborg
1569
October 28, 1569
Paa Bygholm, Horsens Klostersogn, Bygholm, Skanderborg Amt, Nim Herred, Danmark (Denmark)
1571
September 2, 1571
Skanderborg, , Århus Amt, Denmark
1573
1573
Skanderborg, Danmark
1575
March 4, 1575
Age 58
Boller Gods, Bjerre Herred, Vejle Amt, Denmark