Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Årøya kirke og kirkegård, Talvik området

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Thomas Ludvigsen, 1701 (c.1701 - d.)
  Thomas Lodvigsøn og Kari Jacobsd. på Årøy viet i Talvik kirke 1723.
 • Erich Thomesen Blanche (1640 - 1720)
  Erich Thomesen Det antas at han ikke var ansatt hos Talvik handel som kipper. Se Henrik Adelaers skattemanntall 1690: Erich Thomesen, fød der i landet i Alten, er med sin qvinde og 2de børn self 4d...
 • Private (c.1703 - 1758)
 • Thomas Johnson, Johnston (1632 - 1702)
  Thomas Jonsen skotte flyttet til Talvik ca 1654 fra Bergen hvor han hadde arbeidet et par år Thomas Jonsen skotte, bøkker i Alta 1654, handelsmann i Alta 1660. -> Se bok "Altas historie bind 1" Jens ...

Kirke ble bygget 1694 på Aarøen eller Årøya i Altafjorden, Finnmark og ble brukt fra 1694 til 1704. Kirkegården ble laget på stedet ca 1660. Kirkegården på Årøya ble brukt i tidsrommet 1660 til 1704. I 1705 ble Årøya kirke revet og flyttet til Talvik hvor det ble laget ny kirke 1705. Også kirkegården på Årøya ble stengt 1705 og ny kirkegård ble laget i Talvik. Fra 1500 til 1686 ble kirken i Sørvær benyttet for folk i Talvik området. Fra 1686 til 1694 ble kirken i Hasvåg sogn på Sørøya i Loppa prestegjeld benyttet for de som bodde i Talvik området. I dag er tidligere Årøya kirke fra 1694 og kirkegård fra 1660 et fortidsminne.

I 1803 og 1812 ble det begravd epidemiofre på denne kirkegården ifølge kirkebok for Talvik prestegjeld.

Kirkebok for Årøya i Talvik sogn

Kirkeboken for Årøya kirke i Talvik prestegjeld i tidsrommet 1694 til 1704 er blitt borte og ødelagt og finnes derfor ikke mer. Derfor må de som ble døpt og viet og gravlagt der rekonstrueres. Og rekonstruksjonen foretas i dette prosjektet.

Profiler linket til prosjektet

I dette prosjektet er det linket profiler av personer som ble døpt og viet i Årøya kirke og begravet i Årøya kirkegård i tidsrommet 1694 til 1704.

Utgraving av gravlagte folk på Årøya kirkegård

I 1928 og 1930 og 1938 ble det gravd opp ca 226 begravde folk inkl. kranier på Årøya kirkegård. Disse er i dag hos Universitetet i Oslo antropologiske samlinger. Jfr. bok "Altas historie, bind 1" Jens Petter Nielsen 1990, side 336.

Disse kraniene kan det være lurt å granske på.

Litteratur

 • "Altas historie, bind 1" Jens Petter Nielsen 1990

Skriftlige kilder

 • Skattematrikkel 1694 Finnmark amt, Talvik og Alta området, Niels Knag
 • Skattematrikkel 1701 Finnmark amt, Talvik og Alta området
 • Kirkebok Talvik prestegjeld 1705 til 1820
 • Skifter for Talvik-området