Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Talvik handelssted, Finnmark, Norge

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 26

Profiles

 • Jørgen Thormøhlen (1640 - 1708)
  UBB Diplom 1684, 29. juli. Gottorp i Schleswig Avskrift. Kong Christian V gir kommercedirektør Jørgen Thor Møhlen sin tillatelse til å opprette en klesfabrikk, et raskmakeri, et farveri, et hattemakeri...
 • Eggert Jacob Klerck (1737 - 1818)
  Ansatt hos Den Kongelige Danske handel som kjøpmann i Talvik handel til ca 1788. Fra 1788 tollmann i Bergen
 • Samuel Israelsson Rechardt (1675 - 1750)
  Sheriff (from 1713 to 1743) and farmer and carpenter in Alta, Norway. Built Masi church 1719. Klokker i Kautokeino ca 1702 til ca 1704 hos sin onkel Anders Nicolai Tornensis som da var prest der. Bos...
 • Carl Stuhr, kjøpmann (1827 - 1871)
  Viet 1857 i Talvik prestegjeld Carl var eier av Talvik handel.
 • Andreas Pedersen Nørager (1759 - 1811)
  Assistent hos Talvik handelsted 1786 til 1789 Handelsmann 1790 i Bossekop, Alta

(The text is written in Norwegian)

Talvik handelssted var et handelshus beliggende på Jansnes i Talvik i Finnmark. Handelshuset forpaktet Altaelva og er nært tilknyttet denne elva. Stedet har også hatt navn Alten handel. Dette navnet må ikke forveksles med Bossekop handelsted i Alta. Selve handelstedets virksomhet besto i omsetning av laks fisket om sommeren i Altaelva og saltet i tønner, og sjøfisk som ble tørket til tørrfisk. Handelen hadde også krav til å forsyne de fastboende i området med matvarer.

Dette prosjektet er laget fordi det er behov for en lett tilgjengelig plass å finne på internett i forbindelse med slektsgransking. Det er også viktig at alt av informasjon om handelstedet er samlet på en plass.

Eierne av Talvik handelsted

 • Jørgen Thormøhlen, Bergen fra 1693 til 1694
 • Rasmus Henningsen Smit, Bergen fra 1694 til 1696 . Som driver av handelen i Talvik var hans sønn Henrik Rasmussen Smit
 • Jørgen Thormøhlen, Bergen fra 1696 til 1698 med Lauritz Jensen som bestyrer i Talvik
 • Jacob Andersen Widing, Bergen fra 1698 til 1702. Jacob død 1700 og enken hans forsatte driften til 1702
 • Det Finmarkske Compagnie, Bergen, eiere fra 1702 til 1715. Enken til Jacob Andersen Widing var en av eierne. Totalt bestod compagnie av 12 deltakere.
 • Københavnske handelskompani eier fra 1715 til 1729. Det var frihandel fra 1715 til 1729.
 • Den Kongelige Danske handel eier fra 1729 til 1789
 • Den Kongelige Danske handel eier, Jens Lassen kjøpmann fra 1751 til ca 1774
 • Den Kongelige Danske handel eier. Eggert Jacob Klerck kjøpmann fra ca 1774 til 1788. Andreas Nørager kjøpmann fra 1788 til 1789.
 • Firmaet Stuhr og Feddersen i Flensburg, eier fra 1789 til ca 1812
 • Johan Heinrich Stuhr, eier fra ca 1812 til 1859, fikk gjestgiverbevilling 1822 her
 • Carl Stuhr, eier fra 1859 til 1871
 • Gerhard Stuhr eier fra 1859 til 1872
 • Jens Holmboe Bull eier fra 1872 til 1926
 • Einar Martin Rønning eier ca 1932 til 1971

Forpakterne av Altaelva:

 • Claus Gagge på kongens vegne fra 1611 til 1619
 • Det Islandske Compagnie, København fra 1619 til 1623
 • Adrian Waltersen og medredere, København fra 1623 til 1628
 • Lensherre Hans Kønigham fra 1629 til 1630
 • Jacob Pedersen og Henrik Fiuren, København fra 1630 til 1638
 • Mariche Jørgens, København fra 1639 til 1642
 • Christen Ebeltoft og Henrik Doot, Bergen fra 1643 til 1662
 • Ebeltoft og Doots arvinger, Bergen fra 1663 til 1669
 • Rasmus Henningsen Smit, Bergen fra 1670 til 1674
 • Iver Christensen og medredere, Bergen fra 1675 til 1687
 • Rasmus Henningsen Smit, Bergen fra 1688 til 1689
 • Jørgen Thormøhlen, Bergen fra 1690 til 1693
 • Rasmus Henningsen Smit, Bergen fra 1694 til 1695
 • Jørgen Thormøhlen, Bergen fra 1696 til 1698
 • Jacob Andersen Widing, Bergen fra 1699 til 1701
 • Det Finmarkske Compagnie, Bergen fra 1702 til 1715
 • ingen særskilt forpaktning fra 1716 til 1717
 • Christen Sørensen, Bergen fra 1718 til 1719
 • Magnus Schiøtte, Bergen fra 1719 til 1721
 • Knud Geelmuyden, Bergen fra 1722 til 1724
 • Fra 1725 var laksefisket drevet hver sommer av 2 laksefiskelag som besto av lokale og bosatte personer i området. De solgte laksen til Talvik handel.

De som arbeidet hos Talvik handelsted:

 • Jochum Jochumsen Pols handelsforvalter fra 1693 til 1705 https://media.digitalarkivet.no/view/48953/482 , handelsstyrer fra 1706 til 1722
 • Erich Gundersen, kipper, fra ca 1702 til ca 1715
 • Johan Bruse handelsbetjent 1723, gift med Anna Filiane (datter av prest Anders Larsen Filianus)
 • Christen And pakkhusskriver 1724
 • Jens Lassen kjøpmann ved handelen 1751
 • Niels bøkker 1751
 • Magnus bøkker 1751
 • Christian Beck assistent 1751
 • Lars Sørensen Klog assistent 1761
 • Eggert Jacob Klerck kjøpmann 1774
 • Christopher Lorentz Buck assistent 1776
 • Gabriel Muller / Møller assistent 1782
 • Andreas Nørager assistent 1786 til 1789
 • Christian Møller assistent 1788 til 1794
 • Andreas Outzen assistent 1794 til 1801
 • Hans Nissen assistent 1801
 • Friderich Møller bøkker 1801, i 1801 fikk han gjestgiverbevilling her til 1814
 • "Niels" Blix assistent 1811 til 1813 (antatt født ca 1791 i Bolsøy)
 • Lorentz Broderus Jørdening assistent 1813
 • Hans Charisius ekstraskriver 1817 til 1826
 • Christian Schwensen, bestyrer av Talvik handel ca 1789 til 1817
 • Nicolay Peter Noodt kjøpmann 1817 til ca 1852
 • Andreas Lenning kjøpmann 1852

Litteratur:

 • "Altas historie, bind 1" Jens Petter Nielsen
 • "I storlaksens rike" om Altaelva, Kjell Roger Eikeset et al 2001
 • "Håløygminne 1949 - 1952 bind 8" -> "En borgerslekt Blanche på Loppa" og "Darre-spor i Alten-Talvik" Brynjolf Olander Olsen Stuve http://www.hminne.no/default.asp?cmd=320&ForfID=380
 • Trekk av Talvik herreds historie" Brynjolf Olander Olsen Styve https://www.nb.no/items/4fe9ddd302e750903f194219131b56e9
 • "Handelssteder i Finnmark" Nils Andreas Ytreberg, 1941
 • "Bergensernes handel på Finnmark i eldre tid" Halkild Nilsen 1966 Universitetsforlaget
 • "Fragmenter av Alta-Talviks historie" bind 1 og bind 2, Magnhild Bjørgan 1969

Skriftlige kilder:

Andre opplysninger: