Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Alten Copper Mines - Kaafjord - Finnmark - Norway.

view all

Profiles

 • Henrik Henriksson Bergmann (c.1814 - 1849)
  Viet 1840 i Talvik prestegjeld
 • Matti Erickson Rautio (1824 - 1910)
 • Johan Erik Danielsson Jäneslampi (1822 - 1876)
  s.18.1.1822 Johan Erik Jäneslampi fadder 1850 i Kåfjord kirke Kåfjord sogn Talvik prestegjeld, Norge. Viet 1856 i Talvik prestegjeld Flyttet til Tana 1863 ;
 • Esten Ryeng (1806 - 1878)
  Han oppholdt seg i Alta år 1846
 • Anders Olsen (1798 - 1865)
  Anders født 1798 i Gulholmen, Kvæfjord prestegjeld, Senjen sorenskriveri, Finmarkens amt Det het ikke Troms fylke den gang. Anders Olsen boplass Kåfjord i Alta år 1840 da deres barn Martinus (født 18...

(The text is written in Norwegian)

Alten Copper Mines i Kåfjord, Alta, startet opp 1826 og ble nedlagt 1909. Koppergruvene ligger inne i Kåfjord i nåværende Alta kommune i Finnmark, Norge. Fra 1826 til 1878 het verket Alten Copper Mines. Det verserer også navn Alten Copper Works på dette verket. Fra 1896 til 1909 het verket Altens Kobbergruver.

Alt på bruket hadde engelsk preg. Kobbermalm ble brutt i Mitchells mine, Collets mine og Wards mine samt Carl Johans mine som var den første minen fra 1826.

De første arbeiderne var fra Røros, Foldal og Falun. Etter hvert kom arbeidere fra Cornwall i England og Tornedalen og fra distriktet i nærheten av Kåfjord i Alta.

1840 var malmbrytingen og verket kommet skikkelig i gang og da var det ca 1000 arbeidere på verket.

I tidsrommet 1878 til 1896 var det ikke drift i denne virksomheten.

Det var også koppergruver i Raipas, Alta.

Alten Copper Mines eide også koppergruven i Kjækan, Kvænangen i Troms, Norge.

De som arbeidet på verket og i koppergruvene tas med i dette prosjektet.

Direktører

 • Henry Dick Woodfall, direktør 1826-1840 (født ca 1801 i England)
 • Colin Smith, direktør 1840-1841
 • John Rice Crowe, direktør 1826-1844 (født 1795 i London)
 • Stephen Henry Thomas, direktør 1844-1857 (født 1813 i Cornwall)
 • Jens M. Cary, direktør 1857-ca 1873 (født ca 1814 i England)
 • Jeremiah Davey Holman, direktør ca 1873-1878 (født ca 1851 i Cornwall, England)
 • Friedrich Schütz, direktør 1896-1902 (født 1865 i Musen, Germany)
 • Otto Witt, direktør 1902-1905 (født 1875 i Falun, Sverige)
 • Anders Quale, direktør 1905-1909 (født 1875 i Målselv, Norge)

Arbeidere

I 1826 kom det følgende gruvearbeidere til Kåfjord kobberverk fra Røros

 • Erntz Mathisen (født 1797 i Røros- død 1847 i Mathisdalen i Alta)
 • John Kjelsberg
 • Amund Lind
 • Tore Ingebrigtsen
 • Ingebrigt Hagen
 • Enevold Dahl
 • Hans Knudsen
 • Johannes Garmoe
 • Anders Estensen
 • Thore Estensen
 • Ole Pedersen Grøtlien

I 1827 ble det ansatt 20 engelske gruvearbeidere fra Cornwall

 • Kun 2 av disse engelske arbeiderne ble ansatt noen år, en ble ansatt som formann for pukkverket og instruktør ved sjeidingen, og den andre med avbygning av gruvene. Resten ble etter kort tid sendt tilbake til Cornwall.

I 1828 kom det følgende gruvearbeidere til Kåfjord kobberverk fra Foldal

 • Peder Aflesen
 • Esten Amundsen
 • Ole Larsen Bokstrupbakken
 • Christen Christensen
 • Peder Christophersen
 • Ole Evensen Erlie
 • Jacob Evensen
 • Hans Fastensen
 • Ole Persen Flotten
 • Ole Persen Folden f.
 • Sivert Olsen Forberg født 1794 Hummelnæsset i Åmot prestegjeld, Hedmark
 • Hans Nilsen Hagen
 • Thore Helgesen
 • Ingebrigt Estensen Hollar (Embret Estensen Holen / Hoel født 1805 i Tynset prestegjeld)
 • Ole Ingebrigtsen
 • Arne Johnsen Kielhoug
 • Thore Andersen Lien
 • Iver Larsen Lien
 • Arne Johnsen Odde
 • Didrik Olsen
 • John Olsen
 • Christopher Hansen Riismoe
 • Ole Olsen Romsdal f. 1808 Foldal
 • Halsteen Simensen f. 1807 Lesja
 • Jens Hansen Sund f. ca 1784 Røros
 • Ole Larsen Sætrom f. 1804 Dovre
 • Ellef Tholsen
 • Eric Thoresen
 • Paul Thoresen
 • Ole Thorstensen
 • Tron Tronsen
 • Harald Tønseth
 • Anders Wintervold
 • Ole Olsen Aas

Engelske arbeidere 1831

 • Walter Davidsson Sanders, maskinmester, ansatt år 1831
 • John Ward ansatt 1831

Engelskmenn ansatt 1833

 • Henry Maxwell Burton, ansatt som lege 1833

Finske arbeidere hos Alten Copper Mines 1834

 • Isac Carlsson Erkinmikko fra Vuono,
 • ErikVilhelm Raumaniemi fra Haparanda,
 • Brita Greta Berg fra Haparanda,
 • Anna Johanna Erica Lidström fra övre Vojakkala,
 • Johannes Johansson Leppäniemi fra Säivis,
 • Jacob Jacobsson Harriola fra Nedertorneå,
 • Malakias Parrasmaa fra Keräsjokkä i Karl Gustavs församling,
 • Isak Johansson Pipping fra Korpikylä,
 • Isak Johansson Lehto fra Korpikylä,
 • Johan Henrik Nikula fra Armasjärvi i Hietaniemi,
 • Henrik Aronsson Jaako fra Koivukylä,
 • Brita Margareta Jupukkaniemi fra Niemis,
 • Johan Petter Mätander fra Matarengi,
 • Eric Mickelsson Kuoppala fra Pirttiniemi,
 • Fredrik Josefsson Mämmilä fra Pello i Övertorneå,
 • Petter Andersson Kaltio fra Sattajärvi i Pajala,
 • Per Mattsson Turkiainen fra Kengis,
 • Anders Johansson Ruokojärvi fra Sattajärvi,

Engelske arbeidere i 1836:

 • John Trinnerry ansatt år 1836 i Kåfjord kobberverk

Engelske arbeidere ansatt 1837

 • Samuel Monk ansatt 1837, arbeidet 1837 i Kåfjord. Arbeidet 1841 i Raipas.

Engelske arbeidere 1838

 • James Hoskings ansatt 1838, stiger i Kåfjord

Engelske arbeidere 1841

 • James Askin ansatt 1841, stiger

Arbeidere i Raipas gruver i 1837

Raipas gruver tilhørte Alten Copper Mines

 • Anders Helstrøm
 • Ingebrigt Estensen
 • Ingebrigt Knoph
 • Christopher Sandnæs
 • Ellev Thoresen
 • Johannes Andreas Olsen Reimertz ("Johan Reimetz") født 1806 Røros
 • Hans Packala
 • Carl Ylianiki
 • Peter Jolfri
 • Isak Karpi
 • John Winza
 • Carl Packala
 • Nils Josefson
 • Ole Mattila
 • Simon Olsen
 • John Olsen
 • Sima Olsen
 • Even Johnsen
 • Ole Sætrum d.e.
 • Ole Sætrum d.y.
 • Haagen Estensen
 • Ole Estensen
 • Christopher Pedersen
 • Per Hermann
 • Torger Estensen

Arbeidere i Kjækan gruver, Kvænangen

The Quenangen Mining Association

I 1840 ble det startet drift i 3 gruver

 • Theodor Borchgrevink, arbeidsleder fra 1840 til 1843
 • nn Berghmark, arbeidsleder fra 1843, ble hentet fra Kengis verk

Kobberverket i Kåfjord (Alta i Finnmark) https://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5fjord_kobberverk

Alten Copper Mines (Works) på wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5fjord,_Alta

Bibliotek:

"Altas historie" bind 2 (side 76 om Engelske gruvearbeidere ansatt hos Alten kobberverk), av Jens Petter Nielsen (3 bøker i alt)

"Från Tornedalen till Nordnorge" Emil Grym 1959 (side 54 om finske arbeidere hos Kåfjord kobberverk i Alta ca 1834)

Skriftlige kilder

Kirkebok Talvik prestegjeld 1827, tilflyttede gruvearbeidere til Kåfjord i Alta https://media.digitalarkivet.no/view/9753/46425/1 , tilflyttet årene 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837

Kirkebok Talvik prestegjeld, dåp og vielser etc. https://arkivverket.no

Kirkebok Kåfjord sogn i Talvik prestegjeld, dåp og vielser etc.

Kirkebok Alta prestegjeld, dåp og vielser etc.

Folketellinger for Talvik

Folketellinger for Alta

Alten Copper Mines i Kåfjord, Alta: Lønningslister for gruvearbeidere på kobberverket 1826-1910. Lønningslistene er på statsarkivet i Tromsø. Papirkopier kan kjøpes. https://arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-tromso