Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Abraham Holm (c.1745 - 1811)
  d. Barn Helsingin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan arkisto - I Ab:3 Lastenkirja 1805-1827, jakso 14, sivu 22-23: Ståndspersoners Barn; Kansallisarkisto: / Viitattu 23.3.2023
 • Henrik Johan Möllerswärd (1756 - 1806)
  Militaria Volontär vid Nylands infanteriregemente 1766-12-20. Rustmästare därst. 1772-06-30. Furir 1774-12-13. Styckjunkare vid arméns flottas Sveaborgseskader 1778-04-15. Fänrik därst. 1779-02-10....
 • Greve Johan Gustaf Lagerbjelke (1745 - 1812)
  Militaria Kadett vid örlogsflottan 1757-01-21. Löjtnant vid amiralitetet 1762-09-13. Sjöartillerilöjtnant 1770-01-31. Kapten vid amiralitetet. LÖS 1771, vilket sällskap han till sjökrigsvetenska...
 • Erik Johan Örnhjelm (1766 - 1836)
  d. Militaria Sergeant vid arméns flotta 1782-06-13. Fänrik därst. 1784-06-11. Bevistade finska kriget 1788–1790 och erhöll Svensksundsmedaljen i guld. Löjtnant 1790-07-22. Löjtnant vid adelsfa...
 • Lt. Ulrik Wallenstierna (1760 - 1793)
  Ulrik Wallenstierna , född 1760-08-10 i Åbo. Volontär vid livdragonregementet 1777. Sergeant vid arméns flotta 1778. Fänrik därst. 1783. RSO 1789. Löjtnant s. å. Död ogift 1793 -10-02 på Perno.

The archipelago fleet, officially the "fleet of the army", was a branch of the armed forces of Sweden which existed between 1756 and 1823. Its purpose was to protect the coasts of Sweden, which was surrounded by a natural barrier of archipelagoes (or skerries). Throughout its existence, it was a largely independent arm of the army, separate from the navy, with the exception of a few years in the late 1760s. In a number of respects, it was a precursor of the Swedish Coastal Artillery and its coastal fleet.

Commanders

Saaristolaivasto eli maavoimien laivasto (ruots. Skärgårdsflottan tai Arméns flotta) oli Ruotsin 1700-luvulla perustettu, pienistä aluksista koostunut laivasto. Se näytteli ratkaisevaa osaa Kustaan III:n sodassa.

Komentajat

Skärgårdsflottan, officiellt Arméns flotta, var ett vapenslag i Sverige mellan åren 1756 och 1823. Den bildades av den förutvarande galärflottan och var skild från den egentliga örlogsflottan samt var uteslutande avsedd till skärgårdens och den inre kustens försvar.

Galärflottan var en flotta som byggdes till följd av ryska galärers härjningar 1719–1721. Innan dess fanns dock i Stockholm en skepps- och galleje-eskader.

Skärgårdsflottan slogs 1823 samman med örlogsflottan och ingick i skärgårdsartilleriet mellan 1866 och 1873 då den åter sammanslogs med örlogsflottan. Senare kom de flesta av örlogsflottans fartyg att uppträda såväl inomskärs som i öppna sjön.

Skärgårdsflottans befälhavare