Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Gustaf von Hofsten (1942 - d.)
  Gustaf von Hofsten Wikipedia Fritz Gustaf von Hofsten , född den 22 maj 1942 i Örebro Olaus Petri församling i Örebro län, är en svensk militär. Tidigt liv Gustaf von Hofsten är son till major Fritz ...
 • Alarik Wachtmeister af Johannishus (1865 - 1925)
  Carl Alarik Wachtmeister Adelsvapen Carl Alarik Hansson Wachtmeister af Johannishus , född 1865-03-28 på Johannishus . Elev vid sjökrigsskolan 1878. Utexaminerad 1884. Underlöjtnant vid flottan s.å....
 • Capt. Otto Johan Tandefelt (1765 - 1809)
  Otto Johan Tandefelt , född 1765-09-18 på Eknäs. Skeppsgosse vid arméns flotta 1775. Sergeant därst. 1777. Fänrik 1781. Löjtnant 1789. Kapten i armén 1796 och vid Tavastehus jägarebataljon s.å. ...
 • Johan Anckarswärd (1791 - 1827)
  Johan Otto Mikael Anckarswärd , född 1791-12-03. Kadett vid Karlberg 1804. Utexaminerad (Hc.) 1808. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1808. Löjtnant vid örlogsflottan 1814. Kapten i generalstaben 1819...
 • Vice Admiral Carl Olof Cronstedt (1756 - 1820)
  Carl Olof Cronstedt, the elder was a Swedish naval commander responsible for the overwhelming Swedish victory at the Second Battle of Svensksund , one of the largest naval battles in history. He is oft...

The archipelago fleet, officially the "fleet of the army", was a branch of the armed forces of Sweden which existed between 1756 and 1823. Its purpose was to protect the coasts of Sweden, which was surrounded by a natural barrier of archipelagoes (or skerries). Throughout its existence, it was a largely independent arm of the army, separate from the navy, with the exception of a few years in the late 1760s. In a number of respects, it was a precursor of the Swedish Coastal Artillery and its coastal fleet.

Commanders

Saaristolaivasto eli maavoimien laivasto (ruots. Skärgårdsflottan tai Arméns flotta) oli Ruotsin 1700-luvulla perustettu, pienistä aluksista koostunut laivasto. Se näytteli ratkaisevaa osaa Kustaan III:n sodassa.

Komentajat

Skärgårdsflottan, officiellt Arméns flotta, var ett vapenslag i Sverige mellan åren 1756 och 1823. Den bildades av den förutvarande galärflottan och var skild från den egentliga örlogsflottan samt var uteslutande avsedd till skärgårdens och den inre kustens försvar.

Galärflottan var en flotta som byggdes till följd av ryska galärers härjningar 1719–1721. Innan dess fanns dock i Stockholm en skepps- och galleje-eskader.

Skärgårdsflottan slogs 1823 samman med örlogsflottan och ingick i skärgårdsartilleriet mellan 1866 och 1873 då den åter sammanslogs med örlogsflottan. Senare kom de flesta av örlogsflottans fartyg att uppträda såväl inomskärs som i öppna sjön.

Skärgårdsflottans befälhavare