Start your family tree now Is your surname Bure?
There are already 16 users and 640 genealogy profiles with the Bure surname on Geni. Explore Bure genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Bure Genealogy and Bure Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

 • Anders Engelbrektsson Bure (1571 - 1646)
  født: 14.08.1571- 04.02.1646 Dog i Husby, Långhundra. Han var Krigsråd. Kartograf. Allerede i 1602 deltok han i en kartleggelse av Stockholm og bedrev astronomiske-geografiske observasjoner der...
 • Candace Helaine Cameron-Bure
  Many of you know Candace Cameron Bure from ABC's hit television series, Full House, where we affectionately knew her as "D.J. Tanner”. Still running in over 100 countries in syndication, Candace will f...
 • Marie de Bure (c.1647 - 1700)
  Fille du roi (landry) * Updated from WikiTree Genealogy via daughter Margaret Henart by SmartCopy : Oct 7 2015, 19:34:15 UTC Marie and Jean were married on 27 December 1666 in Québec City, Québec Count...
 • Suzanne de Bure (c.1636 - 1681)
  Fille de Vincent et Suzanne Golin Elle serait décédée avant le recensement de 1681 Elle est la soeur de Marie qui est mariée avec Gilles Enard

About the Bure surname

Bureätten

Bureätten eller släkten Bure är sedan 1600-talet en kollektiv benämning på familjer som på mans- eller kvinnolinjen härstammar från en släkt i Bure i Skellefteå, nuvarande Bureå. Avkomlingar till Bureätten kallas vanligen Bureättlingar. Vissa släktlinjer och enskilda personer har burit namnen Bure, Burman och Burensköld. Släkten har frambringat flera i den svenska stormaktstidens kyrko- och lärdomshistoria framstående män, däribland den månglärde Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus), en av 1600-talets portalfigurer. Bureås kommunvapen är bildat efter den adlade grenen Bures adliga vapen.

Släkten Bure finns nedtecknad på den så kallade Bureusstenen som finns innanför södra porten på Uppsala domkyrka. Bureusstenen, som ursprungligen var gravhäll till Johannes Bureus föräldrar, togs bort på 1960-talet, men återuppsattes 2009. De äldsta leden i släkten Bures släktträd är en typisk genealogi från senrenässansen, där ingen åtskillnad görs mellan saga och verklighet.

Bure (adlig släkt)

Bure var en svensk adlig släkt nr 126, härstammande från den s k Bureätten.

Om ättens äldsta ursprung, se Bureätten. Till denna ätt ska enligt traditionen kyrkoherden Engelbrechtus Laurentii i Säbrå stamma. Denne var kontraktsprost i Västerbotten år 1612. Hans hustru, Elisabeth Andersdotter, var dotter till prosten och kyrkoherden i Skellefteå Andreas Olai som förde lutherdomen till den socknen. Dennes hustru Anna Andersdotter var barn till Anders Jacobsson Bure i Kåge som enligt Anrep var underlagman och enligt Johannes Bureus var son till Kälug från Hälsingland och underlagmannen Jacob Andersson i Västerbotten, som inte finns belagd i historiska källor. Anders Jacobsson Bure finns omnämnd i ett pergamentsbrev utfärdat av ärkebiskop Johannes Magnus, eftersom han gifte sig med dottern till en katolsk präst och därmed fick hemmanet Kåge utanför Skellefteå.

Olof Bure adlades 1621 på namnet och introducerades på nummer 126, och hans båda bröder Anders Bure samt Jonas Bure 1624 på samma namn och nummer. Släkten dog ut på svärdssidan med överjägmästaren Anders Fale Bure 1829.

Kilder (Source)