Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Tor Helmer Alarik Stubb (1919 - 1995)
  Tor Helmer Alarik Stubb , född 17 juli 1919 i Lovisa, död 13 januari 1995 i Helsingfors, var en finländsk fysiker. Han var far till Henrik Stubb. Stubb var 1947–1959 forskare vid Statens t...
 • William Browder
  William Browder (born January 6, 1934) is an American mathematician, specializing in algebraic topology, differential topology and differential geometry. Browder was one of the pioneers with Sergei Nov...
 • By Teemu Rajala - Oma teos, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8111655
  Matti Klinge (1936 - 2023)
  Wikipedia: Matti Klinge (31 August 1936 – 5 March 2023) was a Finnish historian.
 • Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832 - 1901)
  N Adolf Erik Nordenskiöld, Svenskt biografiskt lexikon (art av Esko Häkli), hämtad 2018-02-07* Wikipedia Adolf Erik Nordenskiöld* Adelsvapen Nordenskiöld nr 394* Bygdeband.se Västerljungs socken / förs...
 • Nils Gustaf Nordenskiöld (1792 - 1866)
  Nils Gustav Nordenskiöld (12. lokakuuta 1792 – 2. helmikuuta 1866) oli suomalainen mineralogi ja valtioneuvos. Häntä voi sanoa "Suomen mineralogian isäksi." Hän teki suunnitelman Suomen geologisesta tu...

Not to be confused with Finnish Academy of Science and Letters.

Finnish Society of Sciences and Letters (1838-)

Societas Scientiarum Fennica


https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_Society_of_Sciences_and_Letters


The Finnish Society of Sciences and Letters is a Finnish academy for natural sciences, social sciences and humanities. It is known in Latin as Societas Scientiarum Fennica, in Swedish as Finska Vetenskaps-Societeten, and in Finnish as Suomen Tiedeseura. It is a bilingual (Swedish and Finnish) science academy and the oldest of the four science academies in Finland.

The society was founded in 1838 and is based in Helsinki. It has a total of 120 full ordinary Finnish members, excluding members who have reached the age of 67 (a member who reaches the age of 67 retains the rights as a member but leaves his or her chair open for election of a new member), and about 120 foreign members. It is divided into four sections: I: mathematics and physics, II: biosciences, III: humanities, and IV: social sciences.

The society publishes a yearbook, Sphinx, and the book series Commentationes Humanarum Litterarum, Commentationes Scientiarum Socialium, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk and The History of Learning and Science in Finland 1828-1918. It also awards a number of prizes and grants for scientific and scholarly work.

In addition to the Finnish Society of Sciences and Letters, there are three other academies in Finland: the Finnish Academy of Science and Letters and two academies of engineering sciences. The four Finnish academies have an umbrella organisation for cooperation, the Council of Finnish Academies.


Suomen Tiedeseura (1838-)

Societas Scientiarum Fennica


https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Tiedeseura


Suomen Tiedeseura eli Societas Scientiarum Fennica (ruots. Finska Vetenskaps-Societeten) on Suomen vanhin, vuonna 1838 perustettu tiedeakatemia.

Tiedeseuran tarkoituksena on edistää tieteellistä keskustelua ja julkaisutoimintaa Suomessa. Seura jakaantuu neljään osastoon, jotka ovat matemaattis-fysikaalinen, biotieteellinen, humanistinen, sekä yhteiskuntatieteellinen osasto. Se valitsee itse jäsenensä, jotka siten edustavat alansa tutkijaeliittiä. Kuhunkin osastoon kuuluu 30 korkeintaan 67-vuotiasta jäsentä ja lisäksi ikärajan ylittäneet seniorijäsenet. Tiedeseuralla on lisäksi ulkomaisia jäseniä (noin 120) ja kunniajäseniä. Vuonna 2016 kunniajäseneksi kutsuttiin talousnobelisti Bengt Holmström.

Tiedeseuran historia

Suomen Tiedeseura perustettiin keisari Nikolai I:n luvalla keväällä 1838. Perustamisanomuksen takana oli 15 merkittävää tiedemiestä, joista aktiivisimmat olivat fyysikko ja seuran ensimmäinen puheenjohtaja Gustaf Gabriel Hällström, sekä matemaatikko ja ensimmäinen sihteeri Nathanael Gerhard af Schultén. Edellinen oli tehnyt uraauurtavaa tutkimusta muun muassa veden tiheyden ja korkeusmuutosten parissa. Jälkimmäinen oli niin ikään aktiivinen akateeminen tutkija.

Toiminnasta

Tiedeseuran hallituksen puheenjohtajana toimii professori Hannu Koskinen (2021-). Seuran pysyvä sihteeri on Helsingin yliopiston matematiikan professori Mats Gyllenberg. Aiemmin tiedeseuran puheenjohtajana ovat olleet muun muassa kemian professori Pekka Pyykkö, patologian professori Leif Andersson ja historian professori Matti Klinge.

Suomen Tiedeseuralla on huomattava omaisuus, jonka turvin se jakaa apurahoja ja palkintoja. Seura jakaa vuosittain E. J. Nyströmin (vuonna 2020 arvoltaan 30 000 euroa), Magnus Ehrnroothin (20 000 euroa) ja Theodor Homénin (20 000 euroa) palkinnot. Tiedeseura avustaa myös muutaman ulkopuolisen säätiön tai rahaston apurahojen saajien valintaa.

Seura tukee tieteen harjoitusta ja yhdessä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa on usein edustettuna myös kansainvälisillä foorumeilla. Jäsenistön laajaa asiantuntemusta on hyödynnetty lukuisissa yliopistollisissa kysymyksissä. Seura julkaisee vuosikirjaa nimeltä Sphinx, jossa julkaistaan esimerkiksi seuran jäsenten vuoden aikana pitämät esitelmät ja muistopuheet.

Pysyvät sihteerit ja kunniajäsenet

Kts. https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Tiedeseura


Finska Vetenskaps-Societeten (1838-)

Societas Scientiarum Fennica


https://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_Vetenskaps-Societeten


Finska Vetenskaps-Societeten (Societas Scientiarum Fennica) grundades 1838 och är Finlands äldsta vetenskapsakademi. Akademien har fyra sektioner, den matematisk-fysiska, den biovetenskapliga, den humanistiska och den samhällsvetenskapliga. Varje sektion har 30 ledamöter, varvid en plats blir ledig när ledamoten fyller 67 år; äldre ledamöter sitter kvar, men platsen kan återbesättas. Societeten har dessutom utländska ledamöter. Den firar sin årshögtid på tsar Alexander II:s födelsedag den 29 april.

Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

 • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
 • publicera vetenskaplig litteratur,
 • utdela forskningsunderstöd och pris,
 • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
 • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Societetens ordförande är professor Hannu Koskinen och dess ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg.

Stiftande medlemmar ovh ständiga sekreterare: https://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_Vetenskaps-Societeten