Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 36

Profiles

 • Väinö Vähäkallio (1886 - 1959)
  Yo-matrikkeli Kunta Hyvinkään mlk. Kylä Kytäjäjärvi. Tilan nimi Kytäjä. Tilannevuosi 1931. Omistaja Väinö Vähäkallio , Astrid o.s. Sahlberg , Kaarlo Kaira , Olga o.s. Simolin
 • Karl August Tavaststjerna (1860 - 1898)
  Författare, arkitekt och journalist. Studerade 1878-83 till arkitekt vid H:fors polytekniska institut. Vistades på arkitektbyråer i Pris och Viborg. Övergick snart till skribent på heltid. Ha...
 • Georg Hilding Ekelund (1893 - 1984)
  EKELUND, Georg Hilding , dipl.ark., stadsark., Helsingfors. * Kangasniemi 18. 11. 93. Föräldrar: apot. Alfred E. o. Elin Elvira Lindholm. Gift 20 med Eva Kuhlefelt. Barn: Georg Henrik Krister *...
 • Lars Eliel Sonck (1870 - 1956)
  Wikipedia: Lars Sonck Tre generationer Sonck Wikipedia: Lars Sonck på svenska Lars Eliel Sonck var en av mest namnkunniga och produktiva finländska arkitekterna, som utformat en mängd byggnader...
 • Aino Aalto (1894 - 1949)
  Aino Maria Marsio-Aalto (born Mandelin ) was a Finnish architect and designer. She began her studies in architecture in 1913 at the Helsinki University of Technology , and graduated in 1920. In 1924 sh...
This project collects Geni profiles of students and academic staff of Aalto University.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aalto_University

Aalto University (Finnish: Aalto-yliopisto; Swedish: Aalto-universitetet) is a university primarily located in Greater Helsinki, Finland. It was established in 2010 as a merger of three major Finnish universities: the Helsinki University of Technology (established 1849), the Helsinki School of Economics (established 1904), and the University of Art and Design Helsinki (established 1871). The close collaboration between the scientific, business and arts communities is intended to foster multi-disciplinary education and research. The Finnish government, in 2010, set out to create a university that fosters innovation, merging the three institutions into one.

The university is composed of six schools with close to 17,500 students and 4,000 staff members, making it Finland's second largest university. The main campus of Aalto University is located in Otaniemi, Espoo. Aalto University Executive Education operates in the district of Töölö, Helsinki. In addition to the Greater Helsinki area, the university also operates its Bachelor's Programme in International Business in Mikkeli and the Metsähovi Radio Observatory in Kirkkonummi.

Aalto University's operations showcase Finland’s experiment in higher education. The Aalto Design Factory, Aalto Ventures Program and Aalto Entrepreneurship Society (Aaltoes), among others, drive the university's mission for a radical shift towards multidisciplinary learning and have contributed substantially to the emergence of Helsinki as a hotbed for startups. Aaltoes is Europe’s largest and most active student run entrepreneurship community that has founded major concepts such as the Startup Sauna accelerator program and the Slush startup event.

The university is named in honour of Alvar Aalto, a prominent Finnish architect, designer and alumnus of the former Helsinki University of Technology, who was also instrumental in designing a large part of the university's main campus in Otaniemi.

Schools

The university is organized since the beginning of 2011 into six schools formed out of the three merged universities. Each school has several departments and separate laboratories as well as a number of separate research and other units.

 • School of Arts, Design and Architecture (Aalto ARTS)
 • School of Chemical Engineering (Aalto CHEM)
 • School of Business (Aalto BIZ)
 • School of Electrical Engineering (Aalto ELEC)
 • School of Engineering (Aalto ENG)
 • School of Science (Aalto SCI)
Projektet samlar ihop Geni-profiler av Aalto-universitetets studenter och personal.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aalto-universitetet

Aalto-universitetet (finska: Aalto-yliopisto) är ett universitet i Esbo och Helsingfors som inledde sin verksamhet 1 januari 2010.

Universitetet bildades genom att tre existerande högskolor – Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan – gick samman. En arbetsgrupp vid Finansministeriet kom 2004 fram till att de finländska universiteten och högskolorna var för många för att vara internationellt konkurrenskraftiga och föreslog en konsolidering. Med anledning av detta föreslog Konstindustriella högskolans rektor Yrjö Sotamaa 2005 en sammanslagning av de tre högskolorna som kom att ingå i Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet består av sex högskolor:

 • Aalto-universitetets handelshögskola
 • Aalto-universitetets högskola för elektroteknik
 • Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper
 • Aalto-universitetets högskola för kemiteknik
 • Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur
 • Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper


Projekti kerää Aalto-yliopiston opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden Geni-profiileja.

Kun liität projektiin henkilöprofiilin, varmista ensin, että profiilisivulta selviää, miten henkilö liittyy Aalto-yliopiston toimintaan. Täydennä tiedot tarvittaessa.


Aalto-yliopisto 1849 -

Aalto-yliopisto (lyhenne Aalto, ruots. Aalto-universitetet, engl. Aalto University) on pääosin Espoossa sijaitseva kansainvälinen yliopisto, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taiteen aloilla. Toimintansa se aloitti 1. tammikuuta 2010 kolmen aikaisemmin itsenäisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun (1911-2010), Taideteollisen korkeakoulun (1870-2010) ja Teknillisen korkeakoulun (1849-2010) yhdistyessä.

Opiskelijoita Aalto-yliopistossa on noin 17 500 ja henkilöstöä noin 4 000, joista professoreita noin 390. Aalto-yliopiston tavoitteena on antaa uudenlaisia mahdollisuuksia monialaiseen opiskeluun ja tutkimukseen sekä tuottaa ratkaisuja yhteiskuntien haasteisiin korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta. Aalto-yliopistolla on myös kansallinen erityistehtävä tukea Suomen menestymistä.

Yliopiston monitieteellisiä hankkeita ovat muun muassa Design Factory ja Media Factory. Niin kutsutut osaamisen pajat ovat oppimis-, opetus- ja tutkimusympäristöjä, joissa akateemiset työryhmät ja projektit sekä yritykset tai julkiset yhteisöt tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, avointa innovointia ja poikkitieteellisyyttä sekä uusia opetuksen ja oppimisen tapoja. Pajoissa syntyvää tutkimustietoa hyödynnetään opetuksessa.

Aalto-yliopisto määrittelee myös yrittäjyyden edistämisen tärkeänä tavoitteena. Yliopiston ympärille on kasvanut merkittävä innovaatiokeskittymä, joka lukeutuu yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) teettämän selvityksen mukaan maailman viiden lupaavimman yliopistopohjaisen innovaatioekosysteemin joukkoon. Yliopiston piirissä toimii muun muassa Startup Sauna -kiihdyttämö, Startup Center -kiihdyttämö ja Aaltoes-yrittäjyysyhteisö. Yrittäjyyden koulutusta yliopisto tarjoaa muun muassa Aalto Ventures Program -ohjelman kautta.

Aalto-yliopisto jakaantuu seuraaviin korkeakouluihin

 • Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu
 • Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
 • Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Näistä insinööritieteiden, kemian tekniikan, perustieteiden ja sähkötekniikan korkeakoulut syntyivät alkuperäisen Teknillisen korkeakoulun jakamisen tuloksena vuoden 2011 alussa.

Vuoden 2012 alusta yhdistyneet Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos saivat yhteiseksi nimekseen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Ruotsinkielisestä ja etenkin englanninkielisestä nimestä nousi häly, ja opiskelijoiden vaatimuksesta ne muutettiin muotoon Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur ja Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Hylätyt muodot olivat Högskolan för konst och kreativitet vid Aalto-universitetet ja Aalto University School of Arts and Creativity.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aalto-yliopisto