Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hemman i Nagu södra skärgård före 1729

view all

Profiles

 • Anna Emilia Sjöberg (1874 - 1943)
  Anna syntyi kalastajaperheen kuudenneksi lapseksi. Ja saikin lopulta jäädä Sandholmin emännäksi.
 • Sigfrid Knutsson Sjögrannas (c.1640 - c.1699)
  Sigfrid Knutsson ifrån Gullkrona tog hemman på Nötö till bruk 1665. *Nauvo - Nagu - vihityt*Kuul. Vihitty Kylä Talo Mies Vaimo Kylä Talo*1665 11.6.1665 Nötö Sigfridh Knutson Agnes Markusdr Bergham ...
 • Matts Andersson (1622 - 1702)
  Från Nagu Wikom, Innamo Storgård bonde -1657-1691 Syntynyt 1622 kuoliniän mukaan Bror på Vikom 1640-1652 Margareta Hustru 1640-? Nauvo - Nagu Vihityt Vihitty 29.6.1656, Wijkom Madz Andeerss...
 • Anders Michelsson (bef.1604 - 1656)
  Bonde på Vikom 1629-1639...1642 Margareta Eriksdr hustru Suomen asutuksen yleisluettelo -arkisto - Nauvo 1620-1634, jakso 57, sivu 57: Wikom; Kansallisarkisto: / Viitattu 4.2.2024 Suomen asutukse...
 • Erich Thomasson Packais (1707 - bef.1756)
  syntymä 8.9.1707 Packas äitiä ei mainita, rippikirjassa styvson Nagu församlings arkiv > Syntyneiden ja kastettujen luettelot >1700-1800, vasen sivu 3s ylhäältä avioliitto haudattu 29.8.1756 Packa...

Till en början läggs personer in som är födda före 1729 och deras eventuellt yngre makar.

För bondefamiljer i projektet används standardiserade stavningsformer i för- och mellanrnamnsfälten. Hemmansnamn kan användas om de behövs.

Vi sätter namnen som följer:

"Förnamn": Förnamn

"Andranamn": Patronym i standardiserad eller ursprunglig stavform.

Dessutom följande fält användas:

"Efternamn" Hemmanet där personen bildat familj och fått barn, i standardiserad stavform

"Född, efternamn": Hemmanet där personen själv fötts, i standardiserad stavform

Eftersom hemmansnamn knappast har motsvarighet i den tidens namnbruk rekommenderas att de (tas bort eller) flyttas till "alias" -fältet vartefter övriga data blir tillräckligt kompletta. Hemmansnamnen i aliasfältet lönar sig att standardisera enligt modern stavning för att profilen skall vara lätt att hitta men Genis sökfunktion.

Se även Genis och Finland och Karelen projekts allmänna rekommendation:

Som kompletta data kan anses födelsedatum, dödsdatum, föräldrar och alla kända makar samt flertalet av barnen, företrädesvis de barn som uppnått vuxen ålder.

Stenskär

Hummelholm

Malmö

Gullkrona

Berghamn

Norrgård

Mellangård

Södergård/Västergård odelat

Södergård

Västergård

Kopparholm

Lökholm

Mellangård

Östergård

Västergård

Sandholm

Trunsö

Nötö

Södergrannas

Västergrannas (Västergård)

Sjögrannas

Norrgrannas

Backgrannas

Grannas

Kallvik

Borstö

Odelat, senare Norrgård

Södergård

Nagu församlings arkiv i Arkivverkets Digitalarkiv

[http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=324258.KA&amnimeke=N...]

Kommunionböcker som innehåller utskären:

1689-1713

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/rippikirj...

kuva hemman

55 Bärghamn

56 Bärghamn

57

58 Bärghamn

59 Löckholm

60 Löckholm

61 Sandholm

62 Nötöö

63 Nötöö

64 Nötöö

65 Nötöö

66 ??

1698-1711

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/rippikirj...

kuva pag. hemman

139 134 Gullkrona

140 135 Stenskär

141 136 Bärghamn Västergård

142 137 Bärghamn

143 138 Bärghamn Norrgård

144 139 Kopparholm

145 140 Lökholm Östergård?

146 141 Lökholm Mellangård

147 142 Lökholm Västergård

148 143 Lökholm

149 144 Sandholm

150 145 Trunsiö

151 146 Trunsiö

152 147 Nötöö

153 148 Nötöö Backgrannas

154 149 Nötöö

155 150 Nötöö

156 151 Nötöö Västergrannas

157 152 Nötöö

158 153 Nötöö

1695-1723

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/rippikirj...

kuva hemman
34 Gullkrona

35 Berghamn

36 Sandholm

1738-44

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/rippikirj...

Kuva Pag. Hemman

135 127 Stenskär

136 128 Humelholm

137 129 Wansor

138 130 Malmö

139 131 Kyrckioudden

140 132 Gullkrona

141 133 Prästgården

142 134 Prästgården

143 135 Berghamn Norrgård

144 136 Berghamn Mellangård

145 137 Berghamn Södrgård

146 138 Kopparholm

147 139 Lökholm Mellangård

148 140 Lökholm Östergård

149 141 Lökholm Västergård

150 142 Sandholm

151 143 Trunsiö ......

152 144 Nötöö Grannas

153 145 Nötöö Södergård

154 146 Nötöö Kallwijck

155 147 Nötöö Västergård

156 148 Nötö Sjögrannas

157 149 Nötö Norrgård

158 150 Nötö Backgrannas

159 151 Nötö Båtsman

1749-55

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/rippikirj...

Med uppteckning av personernas ålder!

Kuva Pag. Hemman

126 119 Fagerholm

 • - - - - - - -

145 137 Kopparholm

146 138 Lökholm Östergård

147 139 Lökholm Mellangård

148 140 Lökholm Västergård

149 141 Borstö

150 142 Sandholm

151 143 Trunsö

152 144 Nötöö Grannas

153 145 Nötöö Södergrannas

154 146 Nötöö Kallvik

155 147 Nötöö Wästergård

156 148 Nötöö Sjögrannas

157 149 Nötöö Norrgrannas

158 150 Nötöö Backgrannas

159 151 Berghamn Norrgård

160 152 Berghamn Mellangård

161 153 Berghamn Södergård

162 154 Berghamn

163 155 Stenskär

164 156 Gullkrona

1760-1765

Med födelsedatum

Kuva Pag. Hemman

141 134 Gullcrona

142 135 Stenskiär

143 136 Kopparholm

144 137 Löckholm, Wästergård

145 138 Löckholm, Mellangård

146 139 Löckholm, Östergård

147 140 Bårstöö

148 141 Sandholm

149 142 Trunsiö

150 143 Nöötö, Kallwik

151 144 Nöötö, Södergrannas

152 145 Nöötö, Wästergrannas

153 146 Nöötö, Siogrannas

154 147 Nöötö, Grannas

155 148 Nöötö, Backgrannas

156 149 Nöötö, Norrgrannas

157 150 Berghamn, Södergård

158 151 Berghamn, Mellangård

159 152 Berghamn, Westergård

160 153 Berghamn, Norrgård

161 154 Fagerholm

1790-95

Kuva Pag. Hemman

211 205 Berghamn, Norrgård

212 206 Berghamn, Wästergård

213 207 Berghamn, Mellangård

214 208 Berghamn, Södergård

215 209 Kopparholm

216 210 Lökholm, Wästergård

217 211 Lökholm, Wästergård

218 212 Lökholm, Mellangård

219 213 Lökholm, Östergård

220 214 Lökholm

221 215 Bårstö, Norrgård

222 216 Bårstö, Södergård

223 217 Sandholm, Wästergård

224 218 Trunsjö

225 219 Nötöö, Wästergrannas Uppstugu

226 220 Nötöö, Wästergrannas Nederstugu

227 221 Nötöö, Norrgrannas

228 222 Nötöö, Grannas

229 223 Nötöö, Sjögrannas

230 224 Nötöö, Södergrannas

231 225 Nötöö, Kalvik

232 226 Nötöö, Backgrannas

233 227 Nötöö, Båtsm och Inhys

234 228 Nötöö, Skräddaren

235 229 Tyhjä sivu

236 230 Knifskär

237 231 Stenskjär

238 232 Gullkrona, Wästergård

239 233 Gullkrona, Östergård

240 234 Bränskjär

241 235 Stenskjärs Båtsm