Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Inkeri / Ingerimaa / Ingermanland / Ингерманландия / Ingria

« Back to Projects Dashboard

view all 4734

Profiles

 • Col. Simon Gustaf Gustav von Kothen (1662 - 1736)
  Simon Gustaf Kothen , adlad von Kothen , född 1662-07-15 på Nyenskans. Pikenerare vid livgardet 1680. Adlad 1681 -04-30 jämte brodern (introducerad 1682 under n:o 995). Sergeant vid Närkes och Vä...
 • Ericus Johansson Delin (1723 - 1808)
  kl. 1746 Erik Delin (vuoteen 1746 Hendelin) 7218. * Salossa 22.2.1723. Vht: Ruotsalan Hendun talollinen Salossa Johan Jöransson († 1755) ja hänen 2. puolisonsa Brita Sigfridsdotter. Turun katedraalik...
 • Maj. Gen. Nikolay Mexmontan (1860 - 1932)
  Nikolaj Mexmontan , oli suomalainen kenraalimajuri, joka toimi ylitarkastusosaston päällikkönä Suomen sisällissodan aikana. Hän oli Suomen kaartin viimeinen komentaja vuosina 1903–1905. Nikolaj Mexmont...
 • Otto Robert Vilhelm Wallenius (1843 - 1895)
  FM, Kollegan vid Borgå lyceum, sedermera vid Kuopio realskola.

This is a cooperation project for genealogical study of Ingrian families – Votian, Izhorian, Finnish, Estonian, Swedish or Russian –, all who have roots in this corner of the world or identify themselves as Ingrians.

Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ижорская земля or Ингерманландия, Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri or Ingerimaa) is the geographical area located along the southern shore of the Gulf of Finland, bordered by Lake Ladoga on the Karelian Isthmus in the north and by the River Narva on the border with Estonia in the west.

The Orthodox Izhorians, along with the Votes, are the indigenous people of historical Ingria. With the consolidation of the Kievan Rus and the expansion of the Republic of Novgorod north, the indigenous Ingrians became Greek Orthodox. Ingria became a province of Sweden in the Treaty of Stolbovo in 1617 that ended the Ingrian War, fought between Sweden and Russia. After the Swedish conquest of the area in 1617 the Ingrian Finns, descendants of 17th-century Lutheran emigrants from present-day Finland, became the majority in Ingria. In 1710, following a Russian conquest, Ingria was designated as the Province of St. Petersburg. In the Treaty of Nystad (1721), Sweden formally ceded Ingria to Russia. In 1927 the Soviet authorities designated the area as Leningrad Province. Deportations of the Ingrian Finns started in late 1920s, and Russification was nearly complete by the 1940s. As of 2015, Ingria forms the northwestern anchor of Russia – its "window" on the Baltic Sea – with Saint Petersburg as its centre.

Ingria as a whole never formed a separate state; the Ingrians, understood as the inhabitants of Ingria regardless of ethnicity, can hardly be said to have been a nation, although the Soviet Union recognized their "nationality"; as an ethnic group, the Ingrians proper, Izhorians, are close to extinction together with their language. This notwithstanding, many people still recognize their Ingrian heritage.

Historic Ingria covers approximately the same area as the Gatchinsky, Kingiseppsky, Kirovsky, Lomonosovsky, Tosnensky, Volosovsky and Vsevolozhsky districts of modern Leningrad Oblast as well as the city of Saint Petersburg.


List of parishes & sub-projects

Haapakangas | Hatsina | Hietamäki | Inkere | Jaama | Järvisaari | Kalliviere | Kaprio | Kattila | Keltto | Kolppana | Koprina | Kosemkina | Kupanitsa | Lahta | Lempaala | Liissilä | Markkova | Miikkulainen | Moloskovitsa | Narva | Novasolkka | Oja | Rääpyvä | Retusaari | Ropsu | Saari | Saint Petersburg | Serepetta | Siestarjoki | Skuoritsa | Soikkola | Spankkova | Toksova | Tuutari | Tyrö | Valkeasaari | Venjoki | Vuole


Informational resources, webpages and databases about Ingria and Ingrians:

Archival resources:

Books and publications:

Newspapers:

Maps:

Photos:

Detta är ett samarbetsprojekt för att genealogiskt studera Ingermanländska släkten - Votiska, Ingriska, Finska, Estniska, Svenska eller Ryska, alla som har rötter i detta hörn av världen eller identifierar sig som Ingermanländare.

Historiska Ingermanland (Finska: Inkeri eller Inkerinmaa; Ryska: Ингрия, Ижорская земля eller Ингерманландия, Estniska: Ingeri eller Ingerimaa) är det geografiska området som ligger utmed den södra stranden av Finska viken, gränsande till sjön Ladoga och Systerbäck (gamla svenska gränsen) på Karelska näset i norr och till Narva å vid Estniska gränsen i väster.

De Ortodoxa Ingrerna, tillsammans med Voterna, är ursprungsbefolkningen i det historiska Ingermanland. När Ruserna etablerade sig i Kiev och Novgorod expanderade norrut blev de ursprungliga Ingermanländarna Grekisk Ortodoxa. Ingermanland blev ett landskap i Sverige vid fredsöverenskommelsen i Stolbova år 1617 vilket gjorde slut på kriget som utkämpades mellan Sverige och Ryssland om Ingermanland. Efter Sveriges erövring av området 1617 kom Ingermanlands finnar, ättlingar till 1600 talets lutherska emigranter från dagens Finland, i majoritet i Ingermanland. 1710, efter en Rysk erövring, blev Ingermanland en provins i St. Petersburg. I freden i Nystad (1721), överlämnade Sverige Ingermanland formelt till Ryssland. 1927 gav Sovjetmyndigheterna området namnet Leningradområdet. Deportationerna av Ingermanlands finnar startade i slutet av 1920-talet, och ryssifieringen var nästan genomförd på 1940-talet. 2015 är Ingermanland Rysslands nordvästra ankare - med "ögat" på Östersjön - med Saint Petersburg i centrum.

Ingermanland blev aldrig en självständig stat; Ingermanländarna, som invånare i Ingermanland oberoende av etnicitet, kan knappast ha kallats en nation, även om Sovjet Unionen erkände deras "nationalitet"; som en etnisk grupp, De ursprunglaga Ingermanländarna, Ingrerna, är på utdöende ihop med sitt språk. Trots det är det många som erkänner deras Ingermanländska ursprung.

Historiska Ingermanland omfattar ungefär samma område som Hatsina, Kingisepps, Kirovs, Lomonosovs, Tosna, Volosova öch Vsevolozhsky distrikt av moderna Leningrad Oblast så väl som staden Sant Petersburg.

Evangelisk Lutherska församlingar i Ingermanland: http://www.inkeri.ru/virt/ (man kan välja (Google?)språk) (med kyrkböcker för en del församlingar) Samma på finska : http://www.inkeri.fi/virtuaali-inkeri/kylat-seurakunnittain/ Kyrkböcker från 1834-1885 finns på nätet om man registrerar sig: https://www.familysearch.org/search/collection/1469151

Kyrkböcker i St Petersburgs arkiv: https://spbarchives.ru/cgia_publications/-/asset_publisher/HIa8/content/pamatka-po-prosmotru-ocifrovannyh-kopii-metriceskih-knig?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fbeta.portal.ak.adc.vpn%3A8080%2Fweb%2Fgroup%2Fcgia_publications%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HIa8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR3YHrcWy1t0cE5-SZ1_gjcVSPuIcYx8zoHjdgGo3xPOyU6k3gD4KOgQCWE

Tyska ockupationsmaktens förteckningar över byinvånare finns i det estniska riksarkivet: http://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=20190319224542865454&kokku=1&id=110703382263&f=1&active=&sess_id=61d1e663768dd51d7ce555fbe8758718

Fler länkar och dokumentation finns på engelska