Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Olkkala ja Maikkala, Vihti-Vichtis

view all

Profiles

 • Amanda Maria Lindholm (1869 - d.)
  Lohja > syntyneet, 1844-1883 > 154: 1869 sivu 287, Kouvola torppa, / viitattu 5.1.2024 Lohja > rippikirja, 1868-1876 > Sivu 220 163, Kouvola Stenbacka torppa, / viitattu 6.1.2024 Vihti > rippikirja...
 • Matilda Adolfina Helenius (1877 - 1953)
  Lohja > syntyneet, 1844-1883 > 221: 1877-1878 sivu 416, / viitattu 5.1.2024 Vihti > rippikirja, 1878-1887 > 326 sivu 324, Leppärlä Simola Söderkulla torppa, / viitattu 5.1.2024 Vihti > rippikirja, ...
 • Wilhelm Gerhard Helenius (1875 - 1924)
  Vihti > syntyneet, 1869-1888 s. 220, Olkkala Wähähuhtapelto torp., / viitattu 30.11.2023 Vihti > rippikirja, 1868-1877 s. 430, Olkkala Wähähuhtapelto torp., / viitattu 30.11.2023 Uudenmaan läänin h...
 • Toini Siviä Lehto (1911 - 1987)
  Vihti - hautapaikkahaku / / Viitattu 2.1.2022
 • Emil Sigfrid Lehto (1905 - 1997)
  Vihti > rippikirja, 1900-1909 s. 1422. Maininta, ettei Grönbackan torppaa ole. / viitattu 10.12.2023 Vuonna 1909 siirto rippikirjan sivulle 1406 -> Vihti > rippikirja, 1900-1909 s. 1406, isä Kustaa r...

Tämä projekti on keskeneräinen!

Kylät Olkkala ja Maikkala, Vihti-Vichtis

Kyläkuvaus Olkkalasta (Sakari Moisio)

Olkkalan kylähistorian alue käsittää Olkkalan ja Maikkalan kylät koko­naan ja suuren osan Kourlan kylästä sekä Etu-Moksin. Olkkalan kyläkes­kus sijaitsee noin 5 km Vihdin kirkolta koilliseen. Aluetta halkovat vanha Porintie, Vihti - Haavisto -maantie sekä uusi Porintie alueen länsilaidassa. Pohjoisessa alue rajoittuu Karkkilan Haaviston kylään, idässä Taka-Moksiin, Kourlan, Lahnuksen ja Kirvelän kyliin, kaakossa Suontaan, etelässä ja lounaassa Niuhalan, Sukselan ja Vanhalan kyliin sekä lännessä Vanjärven kylään. Näin rajatun alueen korkein kohta on Konianvuori hiidenkirnuineen. Alue on tyypillistä vihtiläistä maisemaa, jota metsäiset mäet ja rinnepellot hallitsevat.

Kirkonkylästä tultaessa Olkkala alkaa Sortojasta, joka ennen laski Kirjavaan, mutta nyt järven kuivatuksen jälkeen Olkkalanjokeen, joka kiertää entisen järven alueella olevia peltoja. Vasemmalla on metsäinen Sarinmäki, kun lähestytään kylän keskustaa. Varsinaiset viljelysaukeat ovat oikealla. Vanhan Porintien jälkeen VAKOLAn rakennukset hallitse­vat maisemaa oikealla. VAKOLAn toimintakeskus on Palomäen vieres­sä.

Koivistonmäki kohoaa Haavistontien oikealla puolella, sieltä on kesäisin mitä kaunein näkymä, kun laskeudutaan mäkeä alas tietä pitkin kylään päin, edessä Averia ja viljavat pellot.

Kun tullaan vanhaa Porintietä Helsingistä päin, kyläalue alkaa Vihti­joesta. Oikealla siintää Averia ja näkyy Holmannokka sekä Kourlanluhta. Vasemmalla olevalla kummulla on Toll-suvun hautakappeli. Entisen Olkkalan sahan alue ja Kourlan mylly, entinen kesäteatterin paikka, ovat oikealla. Olkkalanjokea ylitettäessä näkyy kosken jälkimaininkeja. Kun jatketaan vanhaa Porintietä Karkkilaan päin Olkkalan tienristeyksestä, on Karhunkorven kohdalla suuret kallionleikkaukset. Puolimatkan jälkeen yhtyvät vanha ja uusi Porintie. Karkkilaan vievän tien oikealla puolella on Kyrönmäki.

Asuinrakennukset ja maatilat ovat kylää halkovien maanteiden ja niistä haarautuvien useiden kylä- ja yksityisteiden varsilla. Kylän alueella on monta maanomistajaa, asiakirjojen mukaan on 588 kiinteistöä, joista tosin yksi kuuluu Sukselaan ja viisi Suontakaan. Suurin maanomistaja on VAKOLA, jolla on maata 757 ha. Muita maatiloja on 40 kpl. Vuoden 1989 tilaston mukaan oli ympäri vuoden asuttuja asuinrakennuksia 175 kpl, vakituisia asukkaita oli 496. Kesäasuntoja tällä alueella on yli 100.

Olkkalan kartano

Olkkalan kartanon historia ulottuu 1300-luvulle asti. Kartanon empiretyylistä arkkitehtuuria edustava päärakennus on valmistunut af Hällströmien aikana 1845. Rakennus oli Vihdin suurin kartano ja sisätiloiltaan näyttävin.

Vihti on rikas kartanopitäjä, jossa on ollut 34 kartanoa. Olkkalan kartano on ollut Vihdin huomattavin kartano ja pitkään pitäjän teollisen toiminnan keskus. Kartano on muotoutunut jo 1300-luvulla, sillä on sisältörikas ja pitkä historia. Kirjalliset tiedot alkavat 1500-luvulta. Omistajat ovat edustaneet aikansa vaikutusvaltaisia ja aatelisia sukuja.

Nykyisin kartano on päärakennuksien ja sen pihapiirin muodostama suojelualue. Se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kartano on pysähtymispaikka kulttuurin ja historian sekä tämän päivän palvelujen maailmaan.

Kartanon torpat

 • Arola torp
 • Mjölnare
 • Fiskars torp
 • Smeds torp
 • Stenbacka torp
 • Koivisto torp
 • Iso Huhtapelto torp
 • Wähä Huhtapelto torp
 • Kylmäoja torp
 • Solbacka torp
 • Tömisewä torp
 • Mäkilä torp
 • Skinnars torp
 • Nybacka torp
 • Siirberg torp
 • Siiri torp
 • Järvenpää torp
 • Myllyoja Qvarnbacka torp
 • Ahteala torp
 • Nummela torp
 • Kuuri torp
 • Mäenpää torp
 • Grönbacka torp
 • Murro torp

Olkkalan Kylä

Maikkalan kylän

muodostavat Heikkilän, Siirin ja Tarran perintötalot ja niistä erotut pienemmät viljelmät.

 • Heikkilä
 • Siiri
 • Tarra

Tämä kylä-tason Geni-projekti aloitettiin 28.11.2019 kokoamaan Olkkalan ja Maikkalan Geni-profiilit ja kylän historiaa.

Vihdin paikkakuntaprojekti

Olkkala kuuluu Vihdin kuntaan ja Uudenmaan lääniin

Tämä on alaprojekti ylätasolle Suomi ja Karjala jonka sivuilta löydät ohjeet sekä linkkejä muihin projekteihin.

Lue huolellisesti suomalaiset sukututkimuksen käytännesäännöt

Lähteitä