Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Cav. Capt. Mikael Silfverskog (c.1671 - 1729)
  Mikael Skog (Schough), adlad Silfverskog , född 1671 i Skåne. Löjtnant 1710 . Regementskvartermästare 1712. Ryttmästare 1713. Adlad 1719-12-10 . Död barnlös 1729 -10-12 i Kyrkoköpinge socken o...
 • Anders Kjerström (1822 - 1906)
 • Cecilia Kjerström (1772 - 1824)
 • Petter Kjerström (1774 - 1834)
  Algatan 31, byggdes 1841 året innan hattmakeriets grundare föddes, Per Larsson Borgquist (1842-1901). Det tycks ha varit sonen i första äktenskapet Peter Kierström som stod för det. Han var sedan 1827 ...
 • Herman Kjerström (b. - 1782)

Project start 15.6.2018
Under construction

Trelleborg Municipality

Trelleborg Municipality (Trelleborgs kommun) is the southernmost municipality of Sweden, in Skåne County. Its seat is located in the city Trelleborg.

The present municipality was created in 1967 through the amalgamation of the City of Trelleborg with five rural municipalities. It consists of over thirty original local government units.

The municipality boasts 35 kilometers of predominantly sandy beach in the south, beech woods to the north, and in between one of the most fertile soils in the world.

There are 8 urban areas (also called a Tätort or locality) in Trelleborg Municipality.

Listed according to the size of the population as of December 31, 2005

 1. Trelleborg (25,643)
 2. Anderslöv (1,680)
 3. Gislövs läge och Simremarken (1,462)
 4. Smygehamn (1,174)
 5. Skegrie (745)
 6. Beddingestrand (644)
 7. Klagstorp (341)
 8. Alstad (252)

History

The earliest written record of Trelleborg is from 1257, when Trelleborg was presented as a wedding gift from the Danish royal family to the Swedish Prince Valdemar. It was soon reconquered by the Danes, and it belonged to Denmark until 1658, when Scania was lost to Sweden by the Treaty of Roskilde.

In medieval times, Trelleborg had an important part in herring fishing. At that time, this was conducted along the entire coast line of what is now Sweden, as the herring shoals were of such great numbers that fishermen were said to have been able to stand on the shore and land fish with nets. Trelleborg became an important merchant city as merchants from Germany came to trade herring. In 1619 following a devastating fire, the Danish King decided that one merchant city on the coast was sufficient and revoked Trelleborg's status as a merchant city in favour of Malmö.

Not until 1840 was Trelleborg allowed to become a merchant city, and not until 1867 did it regain its rights as a city of Sweden. Mostly this was thanks to the work of a few stubborn men, who had continuously been petitioning the Swedish Riksdag with these requests since 1658. The local government reform of 1971 made Trelleborg the seat of Trelleborg Municipality, covering both rural and urban areas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Trelleborg

Project start 15.6.2018
Under construction

Trelleborgin kunta

Trelleborgin kunta (ruots. Trelleborgs kommun) on Skoonen läänissä sijaitseva Ruotsin eteläisin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skooneen. Kunnan keskustaajama on Trelleborg.

Kunnan asukasluku 43 359 henkeä (31.12.2015).

Trelleborgin epäitsenäinen kauppala erotettiin vuonna 1867 silloisesta Trelleborgin maalaiskunnasta Trelleborgin kaupungiksi. Vuonna 1908 Trelleborgin maalaiskunta yhdistettiin kaupunkiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Alstad (Fru Alstad, Lilla Slågarp, Stora Slågarp ja Västra Alstad)
 • Anderslöv (Anderslöv, Börringe, Grönby, Gärdslöv ja Önnarp)
 • Gislöv (Gislöv, Bösarp, Dalköpinge, Gylle ja Kyrkoköpinge)
 • Klagstorp (Simlinge, Hemmesdynge, Källstorp, Lilla Beddinge, Lilla Isie, Södra Åby, Tullstorp, Äspö, Östra Klagstorp ja Östra Torp)
 • Skegrie (Skegrie, Bodarp, Fuglie, Hammarlöv, Maglarp, Västra Tommarp ja Västra Vemmerlöv)

Trelleborgin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1955 entinen Simlingen kunta siirrettiin Klagstorpista osaksi Skegrietä.

Kuntaliitokset Trelleborgin kuntablokissa toteutettiin jo vuonna 1967, jolloin Trelleborgin kaupunkiin liitettiin edellä mainitut "suurkunnat". Poikkeuksena on Anderslöv, johon kuulunut Börringe liitettiin Svedalan kauppalaan. Vuonna 1971 Trelleborgin kaupunki muutettiin vielä Trelleborgin kunnaksi.

Historiaa

Trelleborgin alueella on ollut asutusta todennäköisesti jo tuhannen vuoden ajan. Ensimmäinen kirjallinen maininta kaupungista on vuodelta 1257.

Jo 900-luvulla tai jopa sitä aiemmin, kaupungin kohdalla oli tanskalaisten viikinkien rakentama kehälinna eli trelleborg. Tämän linnan jäänteet löytyivät 1990-luvulla, jolloin se rakennettiin uudestaan ja on edelleen yleisön tutustuttavissa. Nykyään siinä järjestetään myös monia kesätapahtumia. Kaupunki mainitaan Tanskan kuningashuoneen häälahjana Ruotsin prinssi Valdemar ensimmäiselle. Hyvin pian se valloitettiin takaisin Tanskalle, jonka hallinnassa se oli vuoteen 1658, jolloin koko Skåne menetettiin Ruotsille sodassa. Keskiajalla sillin kalastuksesta tuli kaupungille merkittävää. Kaupunkioikeudet Trelleborg sai vuonna 1867. Tästä oli kiittäminen niitä tahoja, jotka jatkuvasti olivat pitäneet asiaa esille Ruotsin valtiopäivillä vuodesta 1658.


https://fi.wikipedia.org/wiki/Trelleborg

Project start 15.6.2018
Under construction

Historia

Trelleborg nämns för första gången i skrift 1257 men redan under sen vikingatid anlades här en ringborg, en så kallad trelleborg, vilken har gett staden dess namn. Staden är, tillsammans med Lund, Helsingborg, Vä (föregångaren till Kristianstad) och Åhus en av Skånes äldsta städer. På 1980-talet hittades resterna av denna ringborg som därefter delvis återuppbyggts.

Trelleborgs kyrka, S:t Nicolai kyrka, började byggas under första hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger strax öster om den vikingatida ringborgen. 1881–1883 byggdes kyrkan om kraftigt under ledning av arkitekten Helgo Zettervall. Ett franciskanerkloster grundades i staden antingen 1247 eller 1267. Båda uppgifterna stammar från 1500-talet men året 1247 bör vara det rätta.[4] Franciskanerklostret låg nära Trelleborgs medeltida torg ”Gamla torg”, men i dag finns endast en del av klostermurarna bevarade.

1260 förde den danska prinsessan Sophia med sig Trelleborg som hemgift då hon gifte sig med den svenske kungen Valdemar Birgersson. Detta innebar att Trelleborgs borgare skulle betala skatter och avgifter till Sophia och Valdemar.

Under medeltiden var sillfisket den betydande näringen och handeln med sill sköttes genom Hansans försorg. Trots att handeln med sill så småningom minskade fortsatte Trelleborg att vara en stad med betydande handel och hantverk. När Malmös borgare skrämdes av handelskonkurrensen från Trelleborg klagade de hos den danske kung Christian IV. Detta fick till följd att Trelleborg förlorade sina stadsprivilegier 1619 och därmed rätten att bedriva handel och hantverk i staden vilket ledde till att Trelleborgs betydelse minskade. Trelleborg fortsatte dock som "illegal" stad och till och med köpmän från de "legala" städerna Skanör och Falsterbo fortsatte att bedriva handel på marknader i Trelleborg. Skatteindrivningen skedde också i denna period som om Trelleborg hade varit stad men betalades till konungen som om Trelleborg hade varit den by den formellt var.

1749 besökte Carl von Linné Trelleborg under sin skånska resa. Linné konstaterade att ”Trälleborg var en lång, smal by med en stor gata, låg utsträckt efter södra havssidan av Skåne land. Trälleborg har tillförne varit stad och på allt sätt även ännu hade skapnad av stad, uti vilken ett stort antal av hantverkare bodde…”

Kring sekelskiftet 1900 utvecklades stadens sjöfartsnäring. 1897 öppnade reguljär färjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz med post- och passagerartrafik och 1909 startade den första tågfärjetrafiken till Tyskland.

1875 öppnade den första järnvägen till Lund och den nuvarande Kontinentalbanan invigdes 1899. Däremellan hade Malmö–Trelleborgs Järnväg över Vellinge och Trelleborg–Rydsgårds Järnväg öppnats, 1884 resp. 1886. Fram till december 2015 var de enda persontågen som trafikerade staden den tyska tåglinjen Malmö–Trelleborg–(via tåg och bilfärja)–Sassnitz–Berlin, som avgår en gång varje kväll. Sedan 13 december 2015 trafikeras Trelleborg av regionaltågen Pågatågen. Linjen följer Citytunneln in till Malmö Centralstation. Då hade linjen, sedan Citytunnelns öppnande, stått överst på listan av nya järnvägslinjer i Skåne.

Kring sekelskiftet 1900 utvecklades också Trelleborgs industrinäring och flera företag startades med Johan Kock som den drivande kraften. Bland dessa fanns Trelleborgs Gummifabriks AB, i dag Trelleborg AB, som grundades 1905. Johan Kock grundade också bryggeri och glasbruk samt drev en brädgård, Kocks, och spannmålshandel. Också Akso Nobel Inx och möbeltillverkaren Dux har sitt ursprung i industrier startade av Johan Kock.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trelleborg