Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lyhytikäiset rykmentit 1600 - 1809

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Yrjö Yrjönpoika Montonen (1694 - 1742)
  Korpraali, Kymenkartanon läänin rykmentin Everstiluutnantin komppanian sotilas numero 38. Merkitty rippikirjaan kuolleeksi 1742 Hattujen sodan aikana, mahdollisesti siis kaatunut. Mäntyharjun seura...
 • Jaakko Lustig (1704 - bef.1748)
  rumpali (trumslagare), Suomen värvätty pataljoona (Finska värvade bataljonen) -1719, Viipurin läänin jalkaväkirykmentti / Kymenkartanon läänin rykmentti (Viborgs läns infanteriregemente / Kymmenegårds ...
 • Jacob Klén (c.1695 - 1770)
  Jaakko Kleen liittyi Suuren Pohjan sodan aikana Suomalaiseen maarakuunarykmenttiin, jonka nimi tulee siitä, että rakuunat saivat autiomaatiloja viljeltäväkseen silloisen Viipurin ja Savonlinnan läänin ...
 • Matts Leijon (1761 - 1807)
  Jägerhornin rykmentin henkikomppanian sotilas nro 7 Jägerhornin rykmentti Pääkatselmusluettelo 1789-1790 (WA1350) 7-15 ; SSHY / Viitattu 04.07.2021 Jägerhornin rykmentti Pääkatselmusluettelo 1790-1...
 • Pekka Samuelinpoika Post (1778 - 1846)
  Mahdollisesti tämä: Nastolan seurakunnan arkisto - Lastenkirja 1782-1794, jakso 12, sivu 17-18: Nyby Antila, Peräpönnölä , ; Kansallisarkisto: / Viitattu 10.9.2020 Mahdollisesti tämä: Nastolan seuraku...
 • Projekti kerää lyhytaikaisiin sotilasyksiköihin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa*

 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli jäljellä, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Maakuntarykmenteiksi yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia lisärykmenttejä. Muutaman kerran, kuten Suuren Pohjan sodan päätteeksi, syntyi tilanne jossa Suomen kaikki sotakuntoiset miehet olivat joko kuolleet tai rampautuneet. Ruotsin vallan aikana ei Suomen alueelle riittänyt juurikaan kodinturvajoukkoja, ja venäläiset pääsivät tekemään ryöstöretkiä melko vapaasti.
 • Kaksinnusrykmentti (fördubblingsr.) tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti.
 • Kaksikasrykmentti (tvåmänningsr.) taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin.
 • Kolmikasrykmentti (tremänningsr.), että kolme ruotua jne.

Rakuunoita Pohjan sotaan 1655–1661 Itämeren alueelle ja Puolaan sekä Pohjan sodan itäiselle näyttämölle Ruptuurisotaan Karjalaan ja Inkeriin 1656–1658

 • Viipurin rakuunat 1644-1679.
 • Georg von Schwengelmin rakuunajoukko 1655--60, värvätty joukko, joka 1655 taisteli Liettuassa ja Kannaksetla, mm Raudussa ja Käkisalmessa.

Ratsuväkeä Ruotsin ja Tanskan väliseen sotaan eli Skånen sotaan 1675 - 1679


Ratsuväkeä Suureen Pohjan sotaan 1700-1721

Jalkaväkeä Suureen Pohjan sotaan 1700-1721

Jalkaväkeä Hattujen sotaan, pikkuvihaan ja Pommerin sotaan 1741-1762

 • Willebrandtin rykmentti, 800 miestä
 • Bousquetin rykmentti, 800 miestä

Jalkaväkeä Suomen sotaan, ennen 1809

 • Suomen kaartirykmentti (Finska gardesregementet) 1793 - 1809
 • Kajaanin pataljoona / maakomppania 1788 - 1809, värvättyjä, liitettiin Pohjanmaan jalkaväkirykmenttiin
 • Leskikuningattaren henkirykmentillä on oma projekti, 1742-1808, 1000 palkattua.
 • Stackelbergin rykmentti, 800 palkattua (mahdollisesti sisältyy alla oleviin)
 • Bergsregementet/Garnisonsregementet i Finland (1743-1747, ks. lähteet) eli ...
 • Bergsregementet/Garnisonsregementet på Sveaborg (1779-1802, ks. lähteet), 1800-luvulla nimellä ...
 • Jägerhornin rykmentti 1801-1808, 8 komppaniaa, 800 palkattua miestä.
 • Adlercreutzin rykmentti 1803 - 1808 -projekti , 13 komppaniaa, 2000 palkattua miestä.
 • Savon jääkärirykmentti / jalkajääkärirykmentti1745 - 1809, lopuksi jopa 10 komppaniaa, 1330 palkattua miestä.Aloitti Savon jääkäriosastona/joukkona, jossa oli 600 palkattua. Lyhytaikaisia yksiköitä nimitettiin tyypillisesti myös kulloisenkin komentajan mukaan, esim. Sprengtportenin rykmentiksi,
 • Karjalan jääkäripataljoona/jääkärijoukko 1805 - 1808, enimmillään 4 komppaniaa, 600 palkattua miestä.
 • Uudenmaan Jääkäripataljoona, kuului Uudenmaan jalkaväkirykmenttiin, entisiä rakuunoita, 1791-1809
 • Hämeen Jääkäripataljoona, kuului Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä rakuunoita, 1791-1809
 • Porin ratsutilapataljoona t. 3. pataljoona t. kevytpataljoona, kuului Porin läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä henkirakuunoita, 1791-1809
 • Turun ratsutilapataljoona t. 3. pataljoona t. kevytpataljoona, kuului Turun läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä henkirakuunoita, 1791-1809
 • Vaasan jalkaväkirykmentti
 • Oulun pataljoona, myös kutsuttu Oulun vapaapataljoonaksi sen vapaaehtoisuuden takia
 • Meijerfeldtin vapaapataljoona, Kuopion vapaapataljoona, Pielisen vapaapataljoona ja Savon vapaapataljoona
 • Gyllenbögellin vapaapataljoona, vapaaehtoisjoukko
 • Gyllenbögellin tarkkampujapataljoona (Vastaa jääkäripataljoonaa), vapaaehtoisjoukko
 • Heinziuksen vapaakomppania, vapaaehtoisjoukko
 • Sahlsteinin vapaakomppania, vapaaehtoisjoukko

Kevytrakuunoita Suomen sotaan, ennen 1809

 • Suomen kevytrakuunakunta, yli 6 komppaniaa, yli 300 palkattua miestä. 1770-1809-
 • Uudenmaan kevytrakuunakunta, suurimmillaan yli 900 miestä, perustettiin rakuunarykmentin jalkauttamisen jälkeen, 1795-1809
 • Karjalan kevytrakuunat, suurimmillaan 334 miestä

Tykistöä Suomen sotaan, ennen 1809

 • Suomen tykistörykmentillä, 10 komppaniaa, n. 100 tykkiä, on oma projekti.
 • Savon prikaatin tykistökomppania, 10 tykkiä, 133 palkattua miestä.

Laivastoa Suomen sotaan, ennen 1809

 • Laivaston Varkauden ja Ristiinan laivueet, 109 miestä, taistelivat jalkamiehinä Savon prikaatissa
 • Kruunupyyn ja Pietarsaaren laivanrakennuskomppaniat, n. 100 miestä
 • (Laivamiehillä oma projektinsa. SUOMENLINNA Meritykistörykmentti 893, Ahvenanmaan, Turun ja Etelä-Suomen laivamieskomppanioista 410, Perämies- ja luotsikomppania 37, Laivapoikakomppania 100, Värvätty kauppalaivastosta 41. TURKU Turun Meritykistöpataljoona 167, Turun Laivamieskomppanian reservi 375, Turun vapaaehtoiset laivamiehet 130. RANNIKKOALUEEN KAUPUNGIT Laivamiehet 150.)

Lähteitä

Bergsregementet/Garnisonsregementet i Finland, Bergsregementet/Garnisonsregementet på Sveaborg, Jägerhornska_regementet