Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lyhytikäiset rykmentit 1600 - 1809

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Karl Karlsson Öhman (c.1677 - 1757)
  Tuusulan seurakunnan arkisto - Rippikirja 1730-1740, jakso 18: Kaukå, Carl Öhman, Skafwaböhle Påsti; Kansallisarkisto: / Viitattu 23.12.2020 Tuusulan seurakunnan arkisto - Rippikirja 1739-1752, jakso...
 • Jacob Färnberg (1749 - 1789)
  Jacob Jöransson Färnberg, Porin läänin jalkaväkirykmentin Euran komppanian sotilas nro 100 Leistilässä. Kadonnut Pihlajalahden taistelussa 16.6.1789. ( Vid affairen i Pihlajalax förkommen)*Porin läänin...
 • Carl Friedrich von Knorring (1792 - 1834)
  "Furir vid Jägerhornska regementet 1805-07-20. Avsked. Var 1812 translator i ryska språket vid länsstyrelsen i Kymmenegårds län." seurakunnan arkisto - Rippikirjat 1806-1816, jakso 111, sivu 106: 2 Qv ...
 • Kustaa Kustaanpoika Palm (1766 - 1839)
 • Yrjö Yrjönpoika Montonen (1694 - 1742)
  Korpraali, Kymenkartanon läänin rykmentin Everstiluutnantin komppanian sotilas numero 38. Merkitty rippikirjaan kuolleeksi 1742 Hattujen sodan aikana, mahdollisesti siis kaatunut.* Mäntyharjun seurakun...
 • Projekti kerää lyhytaikaisiin sotilasyksiköihin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

Tietoa*

 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli jäljellä, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Maakuntarykmenteiksi yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia lisärykmenttejä. Muutaman kerran, kuten Suuren Pohjan sodan päätteeksi, syntyi tilanne jossa Suomen kaikki sotakuntoiset miehet olivat joko kuolleet tai rampautuneet. Ruotsin vallan aikana ei Suomen alueelle riittänyt juurikaan kodinturvajoukkoja, ja venäläiset pääsivät tekemään ryöstöretkiä melko vapaasti.
 • Kaksinnusrykmentti (fördubblingsr.) tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti.
 • Kaksikasrykmentti (tvåmänningsr.) taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin.
 • Kolmikasrykmentti (tremänningsr.), että kolme ruotua jne.
 • Ruotsin hallitsijat
 • Ruotsin sodat

Rakuunoita Pohjan sotaan 1655–1661 Itämeren alueelle ja Puolaan sekä Pohjan sodan itäiselle näyttämölle Ruptuurisotaan Karjalaan ja Inkeriin 1656–1658

 • Viipurin rakuunat 1644-1679.
 • Georg von Schwengelmin rakuunajoukko 1655--60, värvätty joukko, joka 1655 taisteli Liettuassa ja Kannaksetla, mm Raudussa ja Käkisalmessa.

Ratsuväkeä Ruotsin ja Tanskan väliseen sotaan eli Skånen sotaan 1675 - 1679

Ratsuväkeä Suureen Pohjan sotaan 1700-1721
* Viipurin läänin kaksinnusratsuväkirykmentti 1700–1709, sulautui perusrykmenttiin

 • Turun, Uudenmaan ja Viipurin läänin kolmikasratsuväkirykmentti (tremänningskavalleriregemente) 1700 - 1710, 4 komppaniaa, 1000 miestä. Sulautui Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmenttiin 1710.
 • Turun ja Porin läänin kaksinnusratsuväkirykmentti (fördubblingsr.), 1701-1709
 • Uudenmaan ja Hämeen kaksinnusratsuväkirykmentti
 • Suomen säätyläisrakuunapataljoona (ståndsdragonbataljon) 1700, 4 komppaniaa palkattuja, mm. aateliston ja papiston asettama.
 • Pohjanmaan säätyläisrakuunakomppania 1700, papiston ja virkamiehistön asettama, 60 palkattua miestä.
 • Karjalan / Suomen maarakuunarykmentti 1703 - 1721, 4 komppaniaa, 313 palkattua miestä.
 • Riksänkedrottningens livregemente till häst 1661–1720
 • Tiesenhausenin rakuunarykmentti 1700- 1721, myös nimeltään 'Kavalleri-regemente i Ingermanland, Estland och Lifland' sekä 'Nuoren kuningattaren henkirykmentti' eli 'Unga drottningens lifregemente till häst'. Toimi Virossa, Inkerin- ja Liivinmaalla, mutta moni sotilas jäi Suomeen. Rykmentillä on oma projekti: Kavalleri-regemente i Ingermanland, Estland och Lifland

Jalkaväkeä Suureen Pohjan sotaan 1700-1721
* Turun, Porin ja Uudenmaan läänin kolmikasjalkaväkirykmentti 1700-1709, 8 komppaniaa, 1025 miestä.

 • Hämeen, Viipurin ja Savonlinnan läänin kolmikasjalkaväkirykmentti 1700 - 1704
 • Pohjanmaan kolmikasjalkaväki, 1701, 400 miestä.
 • Hämeen kaksinnusjalkaväkirykmentti (fördubblingsr.), vuodesta
 • Savon kaksinnusjalkaväkirykmentti (fördubblingsr.), vuodesta 1700.
 • Savon viisikäsjalkaväkirykmentti (femmänningsinfanteriregemente) 1711 - 1714, sulautui Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiin.
 • Suomalaiset palkatut pataljoonat 1711 - 1719
 • Uudenmaan viisikäsjalkaväki 1712, 100 miestä.
 • Pohjanmaan viisikäsjalkaväki 1713, 320 miestä.
 • Riksänkedrottningens livregemente till fot, 1682-1721, vaikutti enimmäkseen Stettinissä, Ruotsin Pommerissa. Jalkaväkeä Hattujen sotaan, pikkuvihaan ja Pommerin sotaan 1741-1762
 • Willebrandtin rykmentti, 800 miestä
 • Bousquetin rykmentti, 800 miestä

Jalkaväkeä Suomen sotaan, ennen 1809
* Suomen kaartirykmentti (Finska gardesregementet) 1793 - 1809

 • Kajaanin pataljoona / maakomppania 1788 - 1809, värvättyjä, liitettiin Pohjanmaan jalkaväkirykmenttiin
 • Leskikuningattaren henkirykmentillä on oma projekti, 1742-1808, 1000 palkattua.
 • Stackelbergin rykmentti, 800 palkattua (mahdollisesti sisältyy alla oleviin)
 • Bergsregementet/Garnisonsregementet i Finland (1743-1747, ks. lähteet) eli ...
 • Bergsregementet/Garnisonsregementet på Sveaborg (1779-1802, ks. lähteet), 1800-luvulla nimellä ...
 • Jägerhornin rykmentti 1801-1808, 8 komppaniaa, 800 palkattua miestä.
 • Adlercreutzin rykmentti 1803 - 1808 -projekti , 13 komppaniaa, 2000 palkattua miestä.
 • Savon jääkärirykmentti / jalkajääkärirykmentti1745 - 1809, lopuksi jopa 10 komppaniaa, 1330 palkattua miestä.Aloitti Savon jääkäriosastona/joukkona, jossa oli 600 palkattua. Lyhytaikaisia yksiköitä nimitettiin tyypillisesti myös kulloisenkin komentajan mukaan, esim. Sprengtportenin rykmentiksi,
 • Karjalan jääkäripataljoona/jääkärijoukko 1805 - 1808, enimmillään 4 komppaniaa, 600 palkattua miestä.
 • Uudenmaan Jääkäripataljoona, kuului Uudenmaan jalkaväkirykmenttiin, entisiä rakuunoita, 1791-1809
 • Hämeen Jääkäripataljoona, kuului Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä rakuunoita, 1791-1809
 • Porin ratsutilapataljoona t. 3. pataljoona t. kevytpataljoona, kuului Porin läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä henkirakuunoita, 1791-1809
 • Turun ratsutilapataljoona t. 3. pataljoona t. kevytpataljoona, kuului Turun läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä henkirakuunoita, 1791-1809
 • Vaasan jalkaväkirykmentti
 • Oulun pataljoona, myös kutsuttu Oulun vapaapataljoonaksi sen vapaaehtoisuuden takia
 • Meijerfeldtin vapaapataljoona, Kuopion vapaapataljoona, Pielisen vapaapataljoona ja Savon vapaapataljoona
 • Gyllenbögellin vapaapataljoona, vapaaehtoisjoukko
 • Gyllenbögellin tarkkampujapataljoona (Vastaa jääkäripataljoonaa), vapaaehtoisjoukko
 • Heinziuksen vapaakomppania, vapaaehtoisjoukko
 • Sahlsteinin vapaakomppania, vapaaehtoisjoukko

Kevytrakuunoita Suomen sotaan, ennen 1809
* Suomen kevytrakuunakunta, yli 6 komppaniaa, yli 300 palkattua miestä. 1770-1809-

 • Uudenmaan kevytrakuunakunta, suurimmillaan yli 900 miestä, perustettiin rakuunarykmentin jalkauttamisen jälkeen, 1795-1809
 • Karjalan kevytrakuunat, suurimmillaan 334 miestä

Tykistöä Suomen sotaan, ennen 1809
* Suomen tykistörykmentillä, 10 komppaniaa, n. 100 tykkiä, on oma projekti.

 • Savon prikaatin tykistökomppania, 10 tykkiä, 133 palkattua miestä.

Laivastoa Suomen sotaan, ennen 1809
* Laivaston Varkauden ja Ristiinan laivueet, 109 miestä, taistelivat jalkamiehinä Savon prikaatissa

 • Kruunupyyn ja Pietarsaaren laivanrakennuskomppaniat, n. 100 miestä
 • (Laivamiehillä oma projektinsa. SUOMENLINNA Meritykistörykmentti 893, Ahvenanmaan, Turun ja Etelä-Suomen laivamieskomppanioista 410, Perämies- ja luotsikomppania 37, Laivapoikakomppania 100, Värvätty kauppalaivastosta 41. TURKU Turun Meritykistöpataljoona 167, Turun Laivamieskomppanian reservi 375, Turun vapaaehtoiset laivamiehet 130. RANNIKKOALUEEN KAUPUNGIT Laivamiehet 150.)

Lähteitä

Bergsregementet/Garnisonsregementet i Finland, Bergsregementet/Garnisonsregementet på Sveaborg, Jägerhornska_regementet