Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hämeen läänin jalkaväkirykmentti

view all

Profiles

 • Johan Davidsson Ahlroth (c.1718 - 1758)
  Hämeen läänin jalkaväkirykmentin 1. henkikomppanian ruodun 87 sotilas Hämeen läänin jalkaväkirykmentti Pääkatselmusluettelo 1747-1790 (54959 HJR 413) 87-89 ; SSHY / Viitattu 22.05.2024 Siviili...
 • Adam Johansson Dahlqvist (1746 - 1812)
  Hämeen läänin jalkaväkirykmentin 1. henkikomppanian ruodun 88 sotilas Hämeen läänin jalkaväkirykmentti Pääkatselmusluettelo 1747-1790 (54959 HJR 413) 85-89 ; SSHY / Viitattu 22.05.2024 Hämeen lä...
 • Johan Carlsson Pellilä (1764 - 1809)
  Hämeen läänin jalkaväkirykmentin Jääkäripataljoonan Sääksmäen komppanian Rautelan ruodun n:o 104 sotamies 1790 - 1809 GMR 1800 JÄGARE BATAILLON, SÄXMÄKI COMPAGNIE Hämeen läänin jalkaväkirykmentti Pääk...
 • Heikki Simonpoika Lindström (c.1655 - d.)
  Henrich Grenman renkinä Kaitalan Lintilässä 1666 lähtien ” Henrik dr., Maria h.” ja maanvuokraajaksi Lintilään v. 1672 lähtien ” Henr. l.b. Maria h.” . Suomen asutuksen yleisluettelo -arkisto - Lammi 1...
 • Anton Georg Rimmel (1756 - 1790)
  Vänrikki. Oli hetken Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kersantin puustellin haltija 2.3.1785 (jolloin erosi), vaikka kuului Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin. Lähde: Wirilander s. ...

This project is about "Tavasthus läns infanteriregemente", an infantry regiment under the Swedish Reign during 1626–1809. The soldiers were mainly allotted from the historical Tavastia province of Finland.

 • Projekti kerää rykmenttiin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili, jos arvelet hänen kuuluneen rykmenttiin. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin. Kun varmistut ruodusta, voit tehdä linkin tällä sivulla olevaan luetteloon. Geni synnyttää automaattilinkin kopioituasi profiilin url-osoitteen ruodun riville. Samassa ruodussa palvelleet laitetaan kukin omalle rivilleen, joka alkaa aina ruodun numerolla.
 • Jos luot pelkkien sotilasrullan tietojen pohjalta irtonaisen oksaprofiilin, joka ei liity suureen sukupuuhun, ja liität sen tähän projektiin, katso kuvan IRTI PUUSTA kuvauksesta miten toimia; ohjeen tarkoitus on helpottaa tällaisten profiilien tunnistusta muihin lähteisiin perustuvassa sukututkimuksessa.
 • Kun komppanioiden koko (profiilien määrä) kasvaa, rykmenttitason projektin alle voidaan perustaa komppaniatason projekteja, tässä rykmentissä tämä työ on aloitettu Sysmän komppaniasta
 • Huomaa että komppaniatason projektiin kuuluva profiili kuuluu myös rykmenttitason projektiin, erityisesti päällystö mutta myös miehistö
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.
 • Projektien tunnisteet = tagit, ovat linkkejä, joilla saa listattua kaikki projektit, joihin ko tag/tägi on merkitty
  • jos perustat uuden sotilasprojektin, lisää tageiksi ainakin:
  • kaikkiin Finland, FinnishMilitary, lisäksi projektista riippuen, rykmentti, komppania, sotilasvirkatalo

Lähteitä

Hämeen läänin jalkaväkirykmentti

1626 – 1809=

Tietoa

 • Rykmentti perustettiin 1626, kun keskiajan jälkeisten lippukuntien muodostama Suomen suurrykmentti pilkottiin maakuntarykmenteiksi.
 • FI Wikipedia
 • SV Wikipedia
 • Asu ennen karoliinistandardia: 1626 harmaa takki sinisin kääntein ja kalvosimin, 1678 sininen takki keltaisin kääntein ja kalvosimin. Karoliinisen standardin mukainen asu, joka oli sininen keltaisin kääntein ja kalvosimin, otettiin käyttöön 1696.
 • Sivun lopussa on jääkäripataljoona, joka siirtyi hajotetusta Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentistä 1791. Rakuunarykmentin aikaan sen nimi oli Pohjoinen pataljoona. Siinä oli neljä komppaniaa jalkamiehiä, joita nimitettiin jääkäreiksi. Entiset ratsutilat varustivat ja asuttivat heidät.
 • ks. "Numeroitua listaa UJR:n ja HJR:n ruoduista" projektin dokumenteista

Sotia ja taisteluita

 • 30-vuotinen sota
 • Suuri Pohjan sota
 • Kustaa III:n sota
 • Suomen sota

Harjoittelupaikka

 • Parola, Hämeenlinna

Maakunnan lisärykmentit

 • Ennen isompia sotaretkiä Ruotsi perusti maakuntarykmenttien rinnalle lisärykmenttejä. Kun noin puolet miehistä oli kuollut, yhdistettiin kaksi rykmenttiä. Joskus tuhoa tuli niin nopeasti, että yhdistettiin kolme tai neljä rykmenttiä. Yhdistämisten jälkeen perustettiin taas uusia.
 • Kaksinnusrykmentti tarkoitti, että perustettiin samoihin ruotuihin toinen samanlainen rykmentti. Kaksikasrykmentti taas tarkoitti, että kaksi ruotua asetti yhden sotilaan uuteen rykmenttiin. Kolmikas, että kolme ruotua jne.
 • Hämeen, Viipurin ja Savonlinnan läänin kolmikasjalkaväkirykmentti 1700 - 1704
 • Hämeen kaksinnusjalkaväkirykmentti (fördubblingsr.), Suureen Pohjan sotaan.
 • Hämeen Jääkäripataljoona, kuului Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin, entisiä rakuunoita, 1791-1809. Kts. ylh. Tietoa

Komppaniat:

 1. Henkikomppania
 2. Everstiluutnantin komppania
 3. Majurin komppania (1. majurin)
 4. Sysmän komppania
 5. Säksmäen komppania
 6. Asikkalan komppania (2. majurin)
 7. Jämsän komppania
 8. Rautalammin komppania
 9. komppania = ent. rakuunoiden everstiluutnantin komppania
 10. komppania = ent. rakuunoiden Sääksmäen komppania
 11. komppania = ent. rakuunoiden Ylä-Hollolan komppania
 12. komppania = ent. rakuunoiden Ala-Hollolan eli 2. majurin komppania

joista viimeiset eli komppaniat 8-12 (ent. Uudenmaan ja Hämeen rakuunarykmentin hämäläiset komppaniat) muodostivat Jääkäripataljoonan 1791 - 1809

Hämeen läänin jalkaväkirykmentin 1626 - 1809

miehistö, virkatalot ja sotilastorpat=

1. Henkikomppania

Rykmentin komentajat

Päällystö

 • Generalmajor Hans Henrik Gripenberg Korpral vid B:borgs reg:te 1762-09-00. Fänrik 1775-11-08. Löjtn. vid T:hus inf.reg:te 1779-09-22. Kapten 1782-02-20. Major 1788-04-03. Överstelöjtn. i armén 1789-07-02. RSO s. å. 2/6. Överstelöjtn. vid reg:tet 1790-12-15. Överste i reg:tet 1794-08-30. Chef för detsamma 1795. RSOmstk2.kl. 1808-04-28. Generalmajor s. å. 29/6. Avsked 1812-09-15. Död 1813-10-25 i Stockholm. 'Han angrep med mycken tapperhet och fördrev en rysk kår 1789-05-00 ej långt från Pälkjärvi, varvid han blev blesserad'. Hade, sedan svenska armén utrymt Finland och dragit sig till Norrbotten, befälet över arméns 1. avdelning, som 1809-03-25 i Kalix nödgades avsluta konvention med befälhavaren över den flerdubbelt starkare ryska armékåren.
 • Öfwersten Jurgen Anthoni Brakel, af K M:t Fullmakt 21. Dec. 1676
 • Öfwerstelöjtn.en (generalmajor) Carl Constantin de Carnall Musketerare vid Carl Posses inf.reg:te 1724. Korpral 1726. Rustmäst. 1728-05-01. Furir 1729-05-12. Förare 1730-05-21. Fältväbel s. å. Fänrik vid konung Stanislai i Polen krongarde 1734-03-22. Grenadjärlöjtn. 15/5. Kapten 1735-01-02. Återkom till Sverige 1737-02-00. Fänrik vid Österb. reg:te 1737-11-04. Sekundlöjtn. 1742-05-02. Löjtn. 1746-06-19. Kapten 1748-02-05. Major 1753-09-24. Transp. såsom överstelöjtn. till V:bott. reg:te1 1757-07-05. Kommendant i Fehrbellin 1758-10-001, i Ückermünde s. å. i nov.1. RSO s. å. 27/11. Överstelöjtn. i armén 1759-10-22. Överstelöjtn. vid Södermanlands reg:te1 1762-12-17. Transp. till T:hus reg:te1 1764-05-02. Överste för B:borgs reg:te 1769-09-12. Generalmajor och KSO 1772-09-12.
 • Överstelöjtn. Lt. Col. Magnus Erik Ehrnrooth Vol. vid karelska drag.reg:tet 1779-06-23. Kornett på extra stat 1781-04-04. Fänrik vid T:hus läns reg:te 1792-08-10. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid T:hus reg:tets jäg.bat. 1799. Löjtn. vid Sav. fotjäg.reg:te 1800-09-08. Kapten i armén 1802-07-09. Kapten vid T:hus reg:tets jäg.bat. 1804-12-26. Major i armén 1809-06-21. GMtf 1809. Överstelöjtn.s avsked 1810-05-03.
 • Överstelöjtn. Reinhold Wilhelm Gripenberg Vol. Porin läänin jv.rykm. 1762, korpraali 1771, majoittaja 1774, kersantti 1775, vänrikki 1779, 1-adj. 1781. Luutnantti Häm. läänin jv.rykm. 1785, kapteeni 1789, armeijanmajuri 1804, everstiluutnantti 1809, ero 1810.
 • Major Major Johan Gottfrid Falkenberg af Bålby, Sr. Fänrik vid T:hus läns inf.reg:te 1644 (Rf.). Löjtn. 1648. Regementskvartermäst. 1649. För sin svaga hälsa avsked med majors karaktär 1663 (Rf.).
 • Major Maj. Peter Ulrik Möllerswärd Vol. vid T:hus reg:te 1763. Korpral 1767. Furir 1779-06-19. Fänrik 1780-05-27. Löjtn. 1787-06-30. Kapten 1792-06-10. Major i armén och överadj. hos konungen 1809-05-28. Död s. å. 23/6 Kinttula Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809.
 • Kapten Johan Sabelhierta Löjtn. vid T:hus läns inf.reg:te 1650. Kapten 1656.
 • Kapteeni Anders Gustaf Munsterhjelm Vol. vid T:hus reg:te 1751-03-12. Korpral 1752. Furir 1753-10-11. Sekundadj. 1760-01-31. Stabsfänrik 1762-05-26. Fänrik 1765-02-22. Löjtn. 1770-05-29. Kaptens avsked 1777-12-03.
 • Kapten Capt. Wolter Magnus von der Pahlen förare vid T:hus läns inf.reg. 1685, sergeant 1689, fältväbel 1693, fänrik 13.7.1697, sekundlöjtn. 8.6.1701, premiärlöjtn 11.11.1701, kapten 24.2.1711. Stupade 19.2.1714 i slaget i Isokyrö.
 • Capitein Leutnant Hinrich Otto Brakel, af K. M:t Fullmakt 22. Apr. 1680
 • Kapteeni Johan Furuhjelm Korpral vid livdrag.reg:tet 1777-05-01. Sergeant vid livdrag.reg:tet 1780-12-20. Fänrik vid Nyl:s inf.reg:te 1781-04-04. Löjtn. vid Nyl:s inf.reg:te 1786-08-20. Kapten vid T:hus reg:te 1788-04-07. Genom byte transporterad till Österb. reg:te 1800-06-12. Avsked 1800-11-27. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Tillhörde det s.k. Anjalaförbundet och blev för delaktighet däri dömd till döden, men av konungen benådad 1790-05-08.
 • Kapteeniluutnantti Hans Gardie-Meister Rykm.n1635, vääpeli1640, vänrikki1643, luutnantti1645, kapteeniluutnantti1650. Myöhemmin kapteenina eversti Hans Fersenin rykm.1657 mainittu vielä palveluksessa 1668.
 • Luutnantti Major Carl Henrik Toll Sergeant vid T:hus reg:te 1782-09-29. Fänrik 1785-03-02. Löjtn. 1791-04-24. Transp. till reg:tets jägarkår 1797-09-18. Sekundlöjtn. vid Nyl:sbrigadens jäg. 1800-11-27. Ryttmäst. vid samma brigads lätta drag.kår 1805-05-04. Bevistade finska kriget 1808–1809. Majors avsked 1810-05-05.
 • Fendrich Otto Magnus Wollfelt, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 19. Aug. 1682
 • Vänrikki Gustaf Johan Böök Furir vid T:hus läns inf. reg:tes vargering i april 1796. Fältväbel 12 juni 1801. Bat.sadj.. Konstituerad fänrik 9 sept. 1808. Erhöll fänriks avsked 19 apr. 1809.
 • Vänrikki Matthias Persson Willand arviolta aloitti n.1675.
 • vänrikki Henric LANG kuoli venäläisten väijytyksessä 1704.
 • Vänrikki Nils Stenroth n. 1710 alk.
 • Reg:ts qwartermest:e Joubst Wilhelm vonRandelstadt, efter kongl. fullmacht 22. April 1680
 • Vääpeli, myöh. ratsumestari Cav. Capt. Carl Henrik Möller, till Mäntsälä Korpral vid T:hus läns inf.reg:te. Rustmäst. 1695-01-11 furir 1696-09-07 sergeant. Fältväbel 1701-01-23 sekundlöjtn. vid Åbo läns inf.reg:te s. å. i juli. Ryttmäst. vid Nyl:s och T:hus läns fördubblingskav.reg:te 1706. Ryttmäst. vid samma läns ord. kav.reg:te 1709-10-24. Avsked 1713-12-16 stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
 • Vääpeli Arvid Johan Gustafsson Tawast 1690 Häm. Rykm. komentaja ev. Maidell kertoo kuninkaalle lähettämässään kirjeessä rykm.nsä vääpelin Arvid Johan Tawastin olleen 2 vuotta vangittuna Häm. linnassa.
 • Fältkamreraren, reg.skrivaren Carl Gustaf Mether, Jr
 • Mönsterskrivare Carl-Adolf Möllerswärd, till Mäntsälä Kadett vid artilleriet 1755-02-00. Vol. vid Nyl:s drag.reg:te 1760. Mönsterskrivare vid T:hus reg:te 1761-08-29. Arklimäst. vid arméns flotta 1762-07-01. Sergeant vid Nyl:s inf.reg:te 1768-05-27. Fältväbel 1768-10-03. Fänrik vid B:borgs reg:te 1769-01-25. Löjtn. i armén 1772-09-22. RSO s. d. Kapten vid Kronobergs reg:te 1774-03-13. Kapten vid Skytteska reg:tet 1776-05-22. Majors avsked 1781-11-21. Överadj. hos konungen 1788 vid krigets utbrott. Förordnad att tjänstgöra som major vid armén i Sav. 1789-06-13.
 • rykm. välskäri asessori Georg SCHRECK n. 1770.
 • kersantti Daniel SCHAVON palveli rykm.ä 1710-1741.
 • Kersantti Gabriel Johan Gardemeister Otti osaa Viip. piiritykseen ja joutui venäläisten vangiksi v. 1710 ja vietiin Siperiaan 12 vuodeksi.
 • Kersantti, myöh. kapteeni Capt. Gustaf Reinhold Möllerswärd Sergeant på e. stat vid T:hus läns reg:te 1801-03-19. Avsked. Underlöjtn. vid 3. finska jägarreg:tet 1812-10-18. Transp. till 1. finska jägar- sedan inf.reg:tet 1814-05-13. Löjtn. 1819-04-29. Sekundkapten 1825-06-02. Placerad på 2. finska skarpskyttebat. som stabskapten 1827. Kaptens avsked 1831-02-22.
 • Förare (sedermera kapten) Patrick Ogilwie Mönsterskrivare vid estländska lantmilisreg:tet 1704-05-06. Förare vid T:hus läns fördubblingsinf.reg:te 1705 och vid T:hus ord. reg:te 1707-01-07. Fältväbel vid Nyl:s inf.reg:te 1710-02-06. Adj. s. å. 16/5. Fången s. å. 15/6 vid Vib.. Hemkom 1722-09-00. Löjtn.s karaktär med fänriks indelning vid samma reg:te 1724-10-24. Löjtn.s indelning 1739-12-29. Stabskapten 1742-07-24. Regementskvartermäst. 1747-12-29. Premirkapten 1749-07-11.
 • rumpali Nils Hogen 30.8.1719 - 16.9.1767

Virkatalot

 • Rykmentin komentajan, everstin virkatalo Grönkulla Vanhamoisio Porvoo
 • Everstiluutnantin virkatalo Ylöskartano Juttila Tuulos
 • Majurin virkatalo Salo Asikkala
 • Rykm. majoitusmestarin virkatalo Matero Hyväneula Koski
 • Henkik. kapteeniluutnantin virkatalo Kaijala Pakaa Orimattila
 • Vänrikin virkatalo Mannila Lyöttilä Iitti
 • Vääpelin virkatalo Taposela (Huusila) Lyöttilä Iitti
 • Kersantin virkatalo Paavola Lyöttilä Iitti
 • Lippumiehen virkatalo Heikkilä Jaala
 • Majoittajan virkatalo Jankeri Jaala
 • Varusmestarin virkatalo Purala Jaala

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Asikkala Ylä-Hollola Ruotujen lkm 2
 • Hollola Ylä-Hollola Ruotujen lkm 29
 • Nyby Ylä-Hollola Ruotujen lkm 98

Sotilaat

Ruotu 1 Luhtikylä Orimattila srk

Ruotu 2 Suonsulku Orimattila srk

Ruotu 3 Heinäma / Villähde Orimattila srk

Ruotu 4 Heinäma Orimattila srk

Ruotu 5 Wirenoja Orimattila srk

Ruotu 6 Wirenoja Orimattila srk

Ruotu 7 Wiljaniemi Orimattila srk

Ruotu 8 Niemis Orimattila srk

Ruotu 9 Niemis Orimattila srk

Ruotu 10 Niemis Orimattila srk

Ruotu 11 Niemis Orimattila srk

Ruotu 12 Willjama Orimattila srk

 • Hedberg, Johan Ruotsin yksikkö USD V 109 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 13 Willjama Orimattila srk

Ruotu 14 Sammalisto Orimattila srk

Ruotu 15 Karckula Karkkula Orimattila srk

Ruotu 16 Karckula Karkkula Orimattilan srk

Ruotu 17 Mallux Orimattila srk

Ruotu 18 Mallux Orimattila srk

Ruotu 19 Mallux Orimattila srk

Ruotu 20 Mallux Orimattila srk

Ruotu 21 Mallux Orimattila srk

Ruotu 22 Mallux Orimattila srk

 • Ekelund, Adam Ruotsin yksikkö USD V 8 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 23 Mallux Orimattila srk

Ruotu 24 Mallux Orimattila srk

Ruotu 25 Packas Pakaa Orimattila srk

 • Edqvist, Bengt Ruotsin yksikkö USD V 34 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 26 Packas Pakaa Orimattila srk

Ruotu 27 Packas Pakaa Orimattilan srk

Ruotu 28 Packas Pakaa Orimattilan srk

Ruotu 29 Packas Pakaa Orimattilan srk

 • Hasselberg, Lars Ruotsin yksikkö USD V 4 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 30 Ninikoski Orimattila srk

Ruotu 31 Ninikoski Orimattila srk

Ruotu 32 Ninikoski Orimattila srk

Ruotu 33 Ninikoski Orimattila srk

Ruotu 34 Ninikoski Orimattila srk

Ruotu 35 Ninikoski Orimattila srk

Ruotu 36 Kuifvando Orimattila srk

Ruotu 37 Kuifvando Orimattila srk

 • Fältfärdig, Erik Ruotsin yksikkö USD V 21 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 38 Kuifvando Orimattila srk

 • Modig, Måns (Månsson) Ruotsin yksikkö USD V 23 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 39 Kuifvando Orimattila srk

 • Winge, Anders Ruotsin yksikkö USD V 16 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi,
 • Tångfeldt, Simon, ainakin pääkatselmuksissa 1786-1790,

Ruotu 40 Kuifvando Orimattila srk

 • Kuhr, Johan Simonsson (ed. Simon Tångfeltin poika), vakinaistettu 25.2.1790 (varamies 1786), myös ruodussa 41

Ruotu 41 Kuifvando Orimattila srk

 • Lindberg, Erik Ruotsin yksikkö USD V 19 Syntymäpaikka Uppland, Markim Ruotsi

Ruotu 42 Kuifvando Orimattila srk

Ruotu 43 Kuifvando Orimattila srk

Ruotu 44 Säyhtis Iitti srk

 • Högberg, Erik (Hansson) Ruotsin yksikkö USD V 25 Syntymäpaikka Bergslagen Ruotsi

Ruotu 45 Kaurama Iitti srk

Ruotu 46 Kaurama Iitti srk

 • Jungman, Måns Ruotsin yksikkö USD V 59 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 47 Kaurama Iitti srk

 • Ernest Forsman. Pääkatselmusluettelo 1735, ruotu 47 Liötilä (Iitti).

Ruotu 48 Sidikala Iitti srk

 • Palm, Lars (Andersson) Ruotsin yksikkö USD V 73 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 49 Sidikala Iitti srk

Ruotu 50 Koskenniska Iitti srk

Ruotu 51 Wuolenkoski Iitti srk

Ruotu 52 Wuolenkoski Iitti srk

Ruotu 53 Wuolenkoski Iitti srk

Ruotu 54 Wuolenkoski Iitti srk

Ruotu 55 Wuolenkoski Iitti srk

Ruotu 56 Wuolenkoski Iitti srk

Ruotu 57 Hapalax Iitti srk

Ruotu 58 Hardola Iitti srk

Ruotu 59 Hardola Iitti srk

 • Joonas Matinpoika Vacker 1773 alkaen. Viaporin sotilassairaalassa kesäkuussa 1789. Viimeisin merkintä "Fången i Rysland" rippikirjassa 1789-1790.

Ruotu 60 Paljacka Iitti srk

Ruotu 61 Erenvesala Iitti srk

Ruotu 62 Erenvesala Iitti srk

Ruotu 63 Huhdasjärvi Iitti srk

Ruotu 64 Huhdasjärvi Iitti srk

Ruotu 65 Jala Iitti srk

Ruotu 66 Jala Iitti srk

Ruotu 67 Jala Iitti srk

Ruotu 68 Jala Iitti srk

Ruotu 69 Palojärvi Iitti srk

Ruotu 70 Lötilä Iitti srk

Ruotu 71 Lötilä Iitti srk

Ruotu 72 Lötilä Iitti srk

Ruotu 73 Pilkama Iitti srk

 • Sätterman, Johan Liv 73, 105 Ruotsin yksikkö USD V 29 Syntymäpaikka Roslagen, Tuna Ruotsi

Ruotu 74 Pilkama Iitti srk

Ruotu 75 Kusaniemi Iitti srk

Ruotu 76 Kieltis Iitti srk

Ruotu 77 Kieltis Iitti srk

Ruotu 78 Kieltis Iitti srk

Ruotu 79 Kieltis Iitti srk

 • Wågström, Bengt Liv 79 Jäm 91 Ruotsin yksikkö USD VIII 87 Syntymäpaikka Uppland, Vallby Ruotsi

Ruotu 80 Ninimäki Iitti srk

Ruotu 81 Radansu Iitti srk

 • Dahlbom, Erasmus Ruotsin yksikkö USD V 98 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 82 Kausansaari Iitti srk

 • Junkkari, Tuomas 1728 pääkatselmus

Ruotu 83 Säxjärfvi Iitti srk

Ruotu 84 Säxjärfvi Iitti srk

Ruotu 85 Säxjärfvi Iitti srk

Ruotu 86 Säxjärfvi Iitti srk

 • Biörckman, Petter Ruotsin yksikkö USD V 52 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 87 Säxjärfvi Iitti srk

 • Lostberg, Johan Ruotsin yksikkö USD V 10 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Johan Ahlroth

Ruotu 88 Säxjärfvi Iitti srk

Ruotu 89 Perhenniemi Iitti srk

 • Fyrman, Johan Ruotsin yksikkö USD V 63 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 90 Perhenniemi Iitti srk

Ruotu 91 Perhenniemi Iitti srk

Ruotu 92 Perhenniemi Iitti srk

Ruotu 93 Sarois Iitti srk

Ruotu 94 Koliseva Iitti srk

 • Ström, Måns Ruotsin yksikkö USD V 14 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 95 Muickula Iitti srk

Ruotu 96 Tasia Iitti srk

 • Holm, Petter Ruotsin yksikkö USD V 20 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 97 Hapakimola Iitti srk

 • Kuhlberg, Gabriel Ruotsin yksikkö USD V 15 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi

Ruotu 98 Hapakimola Iitti srk

Ruotu 99 Hapakimola Iitti srk

 • Lagerbeck, Erik Ruotsin yksikkö USD V 13 Syntymäpaikka Stockholm Ruotsi

Ruotu 100 Hietana Artjärvi srk

Ruotu 101 Hietana Artjärvi srk

 • Åkerman, Anders Ruotsin yksikkö USD V 26 Syntymäpaikka Uppland, Åker s:n Ruotsi
 • Artjärvi, Hentana Erik Erikinpoika Nyland palveli arviolta 1783 - 1805

Ruotu 102 Hietana Artjärvi srk

Ruotu 103 Hietana Artjärvi srk

Ruotu 104 Hietana Artjärvi srk

Ruotu 105 Hietana Artjärvi srk

 • Sätterman, Johan Liv 73, 105 Ruotsin yksikkö USD V 29 Syntymäpaikka Roslagen, Tuna Ruotsi
 • Renko Muurila, Matz NYBERG palveli arviolta 1740-1759.
 • Renko Muurila Gustaf MUUR aloittanut aeviolta n. 1760.

Ruotu 106 Willickala Artjärvi srk

 • Klingman, Nils Ruotsin yksikkö USD V 28 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 107 Willickala Artjärvi srk

 • Moberg, Staffan Ruotsin yksikkö USD V 31 Syntymäpaikka Roslagen, Garn Ruotsi

Ruotu 108 Willickala Artjärvi srk

 • Wirman, Olof Ruotsin yksikkö USD V 32 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 109 Ratula Artjärvi srk

 • Brunsman, Anders Ruotsin yksikkö USD V 35 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 110 Ratula Artjärvi srk

Ruotu 111 Ratula Artjärvi srk

Ruotu 112 Ratula Artjärvi srk

 • Flinck, Erik Liv 114, 112 Ruotsin yksikkö USD V 37 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 113 Ratula Artjärvi srk

Ruotu 114 Ratula Artjärvi srk

 • Flinck, Erik Liv 114, 112 Ruotsin yksikkö USD V 37 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 115 Ratula Artjärvi srk

 • Grundell, Lars (Ersson) Ruotsin yksikkö USD V 39 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 116 Ratula Artjärvi srk

 • Undin, Anders (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD V 41 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 117 Ratula Artjärvi srk

 • Elg, Jonas Ruotsin yksikkö USD V 33 Syntymäpaikka V Dalarna Ruotsi

Ruotu 118 Ratula Artjärvi srk

Ruotu 119 Artjärfvi Artjärvi srk

 • Corporal And: Casper Butt - 22.5.1742 (GMR 1747)
 • Corporal Alexandersson, Olof Ruotsin yksikkö USD V 5 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi № 3 => 27.5.1742 - †28.8.1744 (GMR 1747)
 • Volunteuren Hind: Barck № 25 => 28.8.1744 - 28.9.1745 (GMR 1747)
 • Volunteuren Carl Wilhelm Erenstolpe 28.9.1745 ? - (GMR 1747)

Ruotu 120 Artjärfvi Artjärvi srk

Ruotu 121 Artjärfvi Artjärvi srk

 • Falck, Jonas (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD V 42 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 122 Artjärfvi Artjärvi srk

Ruotu 123 Artjärfvi Artjärvi srk

 • Mellberg, Anders Ruotsin yksikkö USD V 45 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 124 Artjärfvi Artjärvi srk

 • Åkerblom, Claes Ruotsin yksikkö USD V 47 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 125 Artjärfvi Artjärvi srk

Ruotu 126 Artjärfvi Artjärvi srk

 • Skumpe, Jöns Ruotsin yksikkö USD V 49 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 127 Artjärfvi Artjärvi srk

 • Fagerberg, Nils Ruotsin yksikkö USD V 51 Syntymäpaikka Västergötland, Väsbo h:d Ruotsi

Ruotu 128 Kintula Artjärvi srk

Ruotu 129 Kintula Artjärvi srk

2. Everstiluutnantin komppania

Päällystö

 • Öfwerst Leut: Herman Melin, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 17. Julij 1677
 • Leutnant Dietrich Johan von Essen, af K. M:t Fullmakt 13. Aug. 1682
 • Fendrich Petter Wulff, af K. Krigs Collegio Fullmakt 30. Maij 1677
 • Föraren Carl Johan Leps [Carl Johan Leps]

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Seppälä Kalaila Hauho
 • Vänrikin virkatalo Klemola Vitsiälä Hauho
 • Vääpelin virkatalo Kaskela Porras Hauho
 • Kersantin virkatalo Pakarainen Sappee Pälkäne
 • Lippumiehen virkatalo Hannula Rukkoila Hauho
 • Majoittajan virkatalo Innala Aikkola Hauho
 • Varusmestarin virkatalo Kaivola Hyömäki Hauho

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Hauho Ala-Hollola Ruotujen lkm 34
 • Lammi Ala-Hollola Ruotujen lkm 15
 • Tuulos Ala-Hollola Ruotujen lkm 48
 • Pälkäne Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 21
 • Sahalahti Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 10

Sotilaat

Ruotu 1 Stor Evois Lammi srk

Ruotu 2 Tommala Lammi srk

Ruotu 3 Pienistö Lammi srk

Ruotu 4 Tommala Lammi srk

Ruotu 5 Lill Evois Lammi srk

Ruotu 6 Lill Evois Lammi srk

 • Sandberg, Jonas (Andersson) Ruotsin yksikkö USD V 72 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 7 Lieso Lammi srk

 • Söderman, Olof Ruotsin yksikkö USD V 53 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi

Ruotu 8 Lieso Lammi srk

 • Nordström/Sparf, Erik Ruotsin yksikkö USD V 54 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 9 Lieso Lammi srk

 • Nyckelman, Lars Ruotsin yksikkö USD V 66 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 10 Lieso Lammi srk

 • Grönberg, Mårten Ruotsin yksikkö USD V 107 Syntymäpaikka Linköpings län Ruotsi

Ruotu 11 Sydänma Tuulos srk

Ruotu 12 Pohjois Tuulos srk

 • Wallvetter, Ingewald (Jonsson) Ruotsin yksikkö USD V 65 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 13 Pohjois Tuulos srk

Ruotu 14 Lackola Tuulos srk

Ruotu 15 Pohjois Tuulos srk

 • Röding, Lars (Svensson) Ruotsin yksikkö USD V 62 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 16 Syrjäntaka Tuulos srk

Matts Fäldt

Ruotu 17 Teurois Tuulos srk

Ruotu 18 Syrjäntaka Tuulos srk

Ruotu 19 Juttila Tuulos srk

Ruotu 20 Juttila Tuulos srk

Ruotu 21 Juttila Tuulos srk

Ruotu 22 Juttila Tuulos srk

 • Schilling, Nils Ruotsin yksikkö USD V 57 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 23 Toivala Tuulos srk

 • Thomas Strandbom alk. n. 1780. Katselmustietoa: hämäläinen, ikä 35 v, 14+ vuotta palveluksessa, pituus 5'7", naimisissa.

Ruotu 24 Mustila Tuulos srk

Ruotu 25 Pudickala Luopioinen srk

Ruotu 26 Kuohjoki Luopioinen srk

Ruotu 27 Kuohjoki Luopioinen srk

Ruotu 28 Padankoski Luopioinen srk

 • Lundh, Petter Ruotsin yksikkö USD V84 Syntymäpaikka Gällersta Ruotsi

Ruotu 29 Rautjerfvi Luopioinen srk

Ruotu 30 Rautjerfvi Luopioinen srk

Ruotu 31 Ämmätzä Luopioinen srk

Ruotu 32 Haldia Luopioinen srk

Ruotu 33 Haldia Luopioinen srk

Ruotu 34 Luopiois kyrckoby Luopioinen srk

 • Gisselström, Hindrich Ruotsin yksikkö USD V 92 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Matts Lodman 1739-1750

Ruotu 35 Luopiois kyrckoby Luopioinen srk

 • Roos, Hans (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD V 95 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 36 Luopiois kyrckoby Luopioinen srk

 • Söderberg, Olof Ruotsin yksikkö USD V 78 Syntymäpaikka Söderköping Ruotsi

Ruotu 37 Pudickala Luopioinen srk

Ruotu 38 Pudickala Luopioinen srk

Ruotu 39 Pudickala Luopioinen srk

Ruotu 40 Karviala Luopioinen srk

Ruotu 41 Karviala Luopioinen srk

Ruotu 42 Kaukala Hauho srk

Ruotu 43 Cajandila Luopioinen srk

Ruotu 44 Miemala Luopioinen srk

 • Öman, Anders Ruotsin yksikkö USD V 93 Syntymäpaikka Västmanland, Köping Ruotsi

Ruotu 45 Kaukala Hauho srk

Ruotu 46 Kaukala Hauho srk

Ruotu 47 Torvola Hauho srk

Ruotu 48 Torvola Hauho srk

Ruotu 49 Torvola Hauho srk

Ruotu 50 Mehola Hauho srk

Ruotu 51 Mehola Hauho srk

Ruotu 52 Mehola Hauho srk

Ruotu 53 Mehola Hauho srk

Ruotu 54 Mehola Hauho srk

Ruotu 55 Ruckola Hauho srk

Ruotu 56 Ruckola Hauho srk

Ruotu 57 Sodiala Hauho srk

Ruotu 58 Sodiala Hauho srk

Ruotu 59 Sodiala Hauho srk

 • Råberg, Johan Ruotsin yksikkö USD V 97 Syntymäpaikka Västmanland, Romfartuna Ruotsi

Ruotu 60 Sodiala Hauho srk

Ruotu 61 Portas Hauho srk

Ruotu 62 Kalala Hauho srk

Ruotu 63 Kåckila Hauho srk

Ruotu 64 Jundula Hauho srk

Ruotu 65 Kåckila Hauho srk

 • Lindahl, Christopher Ruotsin yksikkö USD V 76 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 66 Eteläis Hauho srk

Ruotujen 66 ja 67 varamiehet

Ruotu 67 Eteläis Hauho srk

Ruotu 68 Eteläis Hauho srk

Ruotu 69 Hackala Hauho srk

Ruotu 70 Saha Hauho srk

 • Ramberg, Jacob Ruotsin yksikkö USD V 81 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 71 Tulittula Hauho srk

 • Knipe, Olof Ruotsin yksikkö USD V 88 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 72 Åkerla Hauho srk

 • Råberg, Erik Ruotsin yksikkö USD V 82 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 73 Kyrkoby Hauho srk

Ruotu 74 Kyrkoby Hauho srk

 • Floberg, Petter (Olsson) Ruotsin yksikkö USD V 80 Syntymäpaikka Strömsholms län Ruotsi

Ruotu 75 Witziälä Hauho srk

Ruotu 76 Witziälä Hauho srk

Ruotu 77 Witziälä Hauho srk

 • Qvarnström, Nils Ruotsin yksikkö USD V 94 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 78 Hömäki Hauho srk

Ruotu 79 Hömäki Hauho srk

 • Forsman, Petter Ruotsin yksikkö USD V 96 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 80 Kåckila Hauho srk

Ruotu 81 Hömäki / Ilmola Hauho srk

Ruotu 82 Nurmis / Hömäki Hauho srk

 • Forsman, Christoffer Ruotsin yksikkö USD V 113 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 83 Alvettula Hauho srk

Ruotu 84 Alvettula Hauho srk

Ruotu 85 Alvettula Hauho srk

 • Lustig, Olof (Andersson) Ruotsin yksikkö USD V 99 Syntymäpaikka Skåne Ruotsi

Ruotu 86 Alvettula Hauho srk

 • Meijer, Lars Ruotsin yksikkö USD V 74 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 87 Matkantaka Hauho srk

Ruotu 88 Matkantaka Hauho srk

 • Eckerman, Olof Övl 120, 88 Ruotsin yksikkö USD V 77 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 89 Ilmola Hauho srk

Ruotu 90 Lehtelä Hauho srk

Ruotu 91 Lehtelä Hauho srk

 • Falckman, Anders Ruotsin yksikkö USD V 103 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 92 Ilmola Hauho srk

Ruotu 93 Ilmola Hauho srk

Ruotu 94 Ilmola Hauho srk

Ruotu 95 Ilmola Hauho srk

Ruotu 96 Ilmola Hauho srk

Ruotu 97 Ilmola Hauho srk

Ruotu 98 Laidickala Pälkäne srk

 • Ramsten, Jonas Ruotsin yksikkö USD V 106 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 99 Laidickala Pälkäne srk

Ruotu 100 Laidickala Pälkäne srk

Ruotu 101 Laidickala Pälkäne srk

Ruotu 102 Laidickala Pälkäne srk

Ruotu 103 Woljoki Pälkäne srk

 • Fahlberg, Erik Ruotsin yksikkö USD V 124 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 104 Joensu Pälkäne srk

Ruotu 105 Kärvändälä Pälkäne srk

Ruotu 106 Äimälä Pälkäne srk

Ruotu 107 Luikala / Äimälä Pälkäne srk

 • Barckner, Anders (Olsson) Ruotsin yksikkö USD V 105 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 108 Paino Pälkäne srk

 • Ullbom, Anders Ruotsin yksikkö USD V 104 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Heikki Juhonpoika Hast 1777 alkaen

Ruotu 109 Huchtis Pälkäne srk

Ruotu 110 Onkala Pälkäne srk

Ruotu 111 Onkala Pälkäne srk

Ruotu 112 Kuljala Pälkäne srk

Ruotujen 113 ja 114 Kirpu varamiehet

Ruotu 113 Kirpu Pälkäne srk

 • Forsten, Lars Ruotsin yksikkö USD V 122 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 114 Kirpu Pälkäne srk

Ruotu 115 Luikala Pälkäne srk

 • Rothfellt/Råfält, Arendt (Arne) Ruotsin yksikkö USD V 119 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 116 Luikala Pälkäne srk

Ruotu 117 Sappis  Pälkäne srk

Ruotu 118 Sappis / Salmentaka Pälkäne srk

Ruotu 119 Töykäne Sahalahti srk

 • Staf, Anders (Olsson) Ruotsin yksikkö USD V 110 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 120 Ilolax Sahalahti srk

 • Eckerman, Olof Övl 120, 88 Ruotsin yksikkö USD V 77 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 121 Tursola Sahalahti srk

 • Höök, Johan Ruotsin yksikkö USD V 79 Syntymäpaikka Stockholm Ruotsi

Ruotu 122 Packala Sahalahti srk

Ruotu 123 Taustiala Sahalahti srk

Ruotu 124 Taustiala Sahalahti srk

Ruotu 125 Ilåla Sahalahti srk

Ruotu 126 Patiala Sahalahti srk

Ruotu 127 Målzia Sahalahti srk

Ruotu 128 Korpiniemi Sahalahti srk

3. Majurin komppania (1. majurin)

Päällystö

 • Major Ebbe Ludvig Toll, efter konglig fullmacht Fullmakt 1. Octob. 1679
 • Leutnant Abraham Hindersson, af H: Gust: Horn Fullmakt - 1657
 • Fenricken Anders Assarsson Lundh, af K. M:t Fullmakt 19. Aug. 1682
 • rummunlyöjä Adam Ekqvist 6.10.1743 alkaen

Virkatalot

 • Luutnantin virkatalo Pylkkylä Lieso Lammi
 • Vänrikin virkatalo Heikkilä Hevonoja Kärkölä
 • Vääpelin virkatalo Vävylä Kärkölä
 • Kersantin virkatalo Skyttälä Hähkäniemi Kärkölä
 • Lippumiehen virkatalo Silkkola Iso-Sattiala Kärkölä
 • Majoittajan virkatalo Penttilä Hauhiala Lammi
 • Varusmestarin virkatalo Mäkelä Iso-Sattiala Kärkölä

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Janakkala Ala-Hollola Ruotujen lkm 25
 • Lammi Ala-Hollola Ruotujen lkm 37
 • Mäskälä (Vanaja) Ala-Hollola Ruotujen lkm 1
 • Hollola Ylä-Hollola Ruotujen lkm 31
 • Nyby Ylä-Hollola Ruotujen lkm 4
 • Tennilä Ylä-Hollola Ruotujen lkm 30

Sotilaat

Ruotu 1 Salois Janakkala srk

Ruotu 2 Nuoliala Janakkala srk

 • Östman, Johan Maj 2, 17 Ruotsin yksikkö USD VI 39 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 3 Kuotola Janakkala srk

Ruotu 4 Wirala Janakkala srk

Ruotu 5 Wirala Janakkala srk

Ruotu 6 Wirala Janakkala srk

Ruotu 7 Melkola Janakkala srk

 • Janakkala Melkkola, Uotilan sotilastorppa Tingvall, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 13 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi Aloitti 1721.
 • Janakkala Melkkola, Uotilan sotilastorppa Tingvall, Zachrias Aloitti 3.6.1726.

Ruotu 8 Uhkola / Napiala Janakkala srk

Ruotu 9 Kernala Janakkala srk

Ruotu 10 Wanantaka Janakkala srk

Ruotu 11 Wirala Janakkala srk

 • Arnfeldt/Feldt, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 48 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi

Ruotu 12 Turkhauta Hausjärvi srk

Ruotu 13 Ryttylä Hausjärvi srk

Ruotu 14 Kara Hausjärvi srk

 • Siöberg, Hans Ruotsin yksikkö USD VI 43 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi

Ruotu 15 Lavindo Hausjärvi srk

Ruotu 16 Vandais Hausjärvi srk

 • Törnqvist, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 22 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 17 Vandais Hausjärvi srk

 • Åsbom, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 21 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Östman, Johan Maj 2, 17 Ruotsin yksikkö USD VI 39 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 18 Ridasjärvi Hausjärvi srk

Ruotu 19 Ridasjärvi Hausjärvi srk

 • Strömwall, Lars Ruotsin yksikkö USD VI 45 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 20 Kuru Hausjärvi srk

Ruotu 21 Karhi Hausjärvi srk

Ruotu 22 Hausjärvi Hausjärvi srk

 • Bergman, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 25 Syntymäpaikka Östergötland, Slaka Ruotsi
 • Roos, Johan Maj 41, 22, 115 Ruotsin yksikkö USD VI 56 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 23 Pujas Hausjärvi srk

Ruotu 24 Hamina Hausjärvi srk

 • Munsterberg, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 28 Syntymäpaikka Småland Ruotsi

Ruotu 25 Ois Hausjärvi srk

Ruotu 26 Ois Hausjärvi srk

 • Morberg, Olof (Murberg) Ruotsin yksikkö USD VI 46 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 27 Martila Kärkölä srk

Ruotu 28 Martila Kärkölä srk

Ruotu 29 Nyby Kärkölä srk

 • Åström, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 73 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 30 Nyby Kärkölä srk

 • Årre/Orre, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 76 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 31 Kärkölä Kärkölä srk

 • Wallsten, Matts Ruotsin yksikkö USD VI 51 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 32 Kärkölä Kärkölä srk

Ruotu 33 Sattiala Kärkölä srk

 • Svedlander, Lars Maj 33, 55 Ruotsin yksikkö USD VI 44 Syntymäpaikka Gästrikland Ruotsi

Ruotu 34 Sattiala Kärkölä srk

 • Hambelberg/Hummelberg, Erik Ruotsin yksikkö USD VI 54 Syntymäpaikka Kopparberg Ruotsi

Ruotu 35 Sattiala Kärkölä srk

 • Backberg, Anders Ruotsin yksikkö USD VI 55 Syntymäpaikka Kopparberg Ruotsi
 • Gabriel Backman

Ruotu 36 Mavehmas Kärkölä srk

Ruotu 37 Mavehmas Kärkölä srk

 • Embrick, Johan (Ennbrick) Ruotsin yksikkö USD VI 71 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 38 Woistis Hollola srk

Ruotu 39 Hangas Hollola srk

Ruotu 40 Tennilä Hollola srk

Ruotu 41 Tennilä Hollola srk

Ruotu 42 Tennilä Hollola srk

 • Stenman, Jöns Ruotsin yksikkö USD VI 47 Syntymäpaikka Jönköping Ruotsi. 1721 alkaen.
 • Yrjö STRÖMBERG palveli16.9.1743 - 15.2.1763.
 • Carl Stårck palveli 28.3.1766 alkaen.

Ruotu 43 Waviala Hollola srk

Ruotu 44 Loppis Hollola srk

Ruotu 45 Korpikylä Hollola srk

 • Järnberg, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 65 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 46 Nockola Hollola srk

Ruotu 47 Nockola Hollola srk

Ruotu 48 Undila Hollola srk

Ruotu 49 Wesala Hollola srk

 • Barckman, Johan (Ljunggren?) Ruotsin yksikkö USD VI 66 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi

Ruotu 50 Wesala Hollola srk

 • Brask, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 19 Syntymäpaikka Västmanland, Odensvik Ruotsi

Ruotu 51 Aikkala Hollola srk

 • Håberg, Carl Ruotsin yksikkö USD VI 70 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Jacob Brun

Ruotu 52 Hälvälä Hollola srk

Ruotu 53 Utula Hollola srk

Ruotu 54 Åkerois Hollola srk

Ruotu 55 Åkerois Hollola srk

 • Svedlander, Lars Maj 33, 55 Ruotsin yksikkö USD VI 44 Syntymäpaikka Gästrikland Ruotsi

Ruotu 56 Åkerois Hollola srk

Ruotu 57 Åkerois Hollola srk

Ruotu 58 Åkerois Hollola srk

Ruotu 59 Åkerois Hollola srk

 • Okeroinen Henrik Stump n. 1780 alk. Katselmustietoa: hämäläinen, ikä 33 v, 7 vuotta palveluksessa, pituus 5 jalkaa 9.5 tuumaa ruotsin vallan yksikköä eli n. 172 cm, naimisissa.

Ruotu 60 Jalkaranda Hollola srk

 • Wallström, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 9 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi

Ruotu 61 Sikaniemi Hollola srk

Ruotu 62 Hertsala Hollola srk

 • Storbohm, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 96 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 63 Uskila Hollola srk

 • Fröberg, Johan (Friberg) Ruotsin yksikkö USD VI 94 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 64 Uskila Hollola srk

 • Westerberg, Jacob Ruotsin yksikkö USD VI 84 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 65 Uskila Hollola srk

 • Olof Näsman Ruotsin yksikkö USD VI 86 Syntymäpaikka Närke Ruotsi

Ruotu 66 Hatzina Hollola srk

 • Beckman, Augustinus Ruotsin yksikkö USD VI 83 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 67 Sairakkala Hollola srk

Ruotu 68 Sairakkala Hollola srk

Ruotu 69 Sairakkala Hollola srk

Ruotu 70 Toivola Hollola srk

Ruotu 71 Kastari Hollola srk

 • Högfors, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 81 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 72 Kastari Hollola srk

Ruotu 73 Järventaka Hollola srk

 • Lundberg, Anders Ruotsin yksikkö USD VI 88 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi

Ruotu 74 Mälkälä Hämeenkoski srk

Ruotu 75 Tenhiälä Hollola srk

Ruotu 76 Hudjala Hämeenkoski srk

Ruotu 77 Hudjala Hämeenkoski srk

Linkkejä:

Ruotu 78 Hywänefla Hämeenkoski srk

 • Norman, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 79 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Norring, Gabriel

Linkkejä:

Ruotu 79 Miehola Hämeenkoski srk

Ruotu 80 Töykylä Hämeenkoski srk

Ruotu 81 Läppistö /Poikmetsä Lammi srk

 • Frisk, Jonas Ruotsin yksikkö USD VI 78 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 82 Porwola Hämeenkoski srk

 • Biörckenfeldt, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 80 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 83 Porwola Hämeenkoski srk

Ruotu 84 Porwola Hämeenkoski srk

Ruotu 85 Koskis Hämeenkoski srk

Ruotu 86 Käikälä Hämeenkoski srk

Ruotu 87 Käikälä Hämeenkoski srk

Ruotu 88 Etola Hämeenkoski srk

 • Westergren, Erik Ruotsin yksikkö USD VI 82 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 89 Kaunkorpi Hämeenkoski srk

Ruotu 90 Järfwenpä Hämeenkoski srk

Ruotu 91 Putula Lammi srk

Ruotu 92 Westola Lammi srk

Ruotu 93 Ylänne Lammi srk

Ruotu 94 Kostila Lammi srk

 • Wåge, Erik Ruotsin yksikkö USD VI 12 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi

Ruotu 95 Randois Lammi srk

 • Biörckman, Bryngel Ruotsin yksikkö USD V 123 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Christer Gren 1768 alkaen

Ruotu 96 Sangola Lammi srk

Ruotu 97 Parickala Lammi srk

Ruotu 98 Gammelgård Lammi srk

 • Brunqvist, Olof Ruotsin yksikkö USD V 120 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi

Ruotu 99 Gammelgård Lammi srk

Ruotu 100 Gammelgård Lammi srk

Ruotu 101 Hauhiala Lammi srk

Ruotu 102 Hauhiala Lammi srk

 • Olof Granqvist
 • Lagerlöf, Erik (Lehrberg) Ruotsin yksikkö USD VI 38 Syntymäpaikka Stockholm Ruotsi

Ruotu 103 Hallila Lammi srk

Ruotu 104 Wilckilä Lammi srk

 • Norman, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 1 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

Ruotu 105 Wilckilä Lammi srk

Ruotu 106 Kyrkoby Lammi srk

 • Lindberg, Bengt Ruotsin yksikkö USD VI 4 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi

Ruotu 107 Ylenäis Lammi srk

 • Berg, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 50 Syntymäpaikka Småland Ruotsi

Ruotu 108 Nipala Kyrkioby Lammi srk

Ruotu 109 Arrankorpi Lammi srk

Ruotu 110 Syrjäntaka Lammi srk

Ruotu 111 Syrjäntaka Lammi srk

Ruotu 112 Ois Lammi srk

 • Sundberg, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 92 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi

Ruotu 113 Jahkola Lammi srk

 • Lindberg, Olof (Ek) Ruotsin yksikkö USD VI 16 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi

Ruotu 114 Jahkola Lammi srk

Ruotu 115 Arrankorpi Lammi srk

 • Fyrman, Hindrik Ruotsin yksikkö USD VI 2 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Roos, Johan Maj 41, 22, 115 Ruotsin yksikkö USD VI 56 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi

Ruotu 116 Kurkjerfvi Lammi srk

 • Florin, Mats Ruotsin yksikkö USD VI 7 Syntymäpaikka Värmland, Fryksdalen Ruotsi

Ruotu 117 Palois Lammi srk

Ruotu 118 Katalois Lammi srk

 • Carlstedt, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 37 Syntymäpaikka Östergötland, Mjölby Ruotsi. Kohosi korpraaliksi ja varusmestariksi.

Ruotu 119 Katalois Lammi srk

Ruotu 120 Katalois Lammi srk

 • Sparf, Birger/Börje Ruotsin yksikkö USD V 117 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi

Ruotu 121 Katalois Lammi srk

 • Bonde, Johan Ruotsin yksikkö USD VI 6 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi

Ruotu 122 Mulkola Lammi srk

Ruotu 123 Kätterlä / Poikmetsä Lammi srk

Ruotu 124 Kätterlä / Poikmetsä Lammi srk

Ruotu 125 Kaitala Lammi srk

Ruotu 126 Tantila Lammi srk

Ruotu 127 Koivukylä Lammi srk

Ruotu 128 Takaperä Lammi srk

4. Sysmän komppania

Projekti Hämeen läänin jalkaväkirykmentti (HJR), Sysmän komppania

 • Kun komppanioiden koko (profiilien määrä) kasvaa, rykmenttitason projektin alle voidaan perustaa komppaniatason projekteja, tässä rykmentissä tämä työ on aloitettu Sysmän komppaniasta
 • Huomaa että komppaniatason projektiin kuuluva profiili kuuluu myös rykmenttitason projektiin, erityisesti päällystö mutta myös miehistö

5. Sääksmäen komppania

Vuoden 1728 pääkatselmuksessa on Sääksmäen komppaniasta kirjattu poikkeuksellisen selkeästi

Päällystö

 • Capitein Otto Reinholt Bergh,137 af Krigs Collegio Fullmakt 30. Maij 1677
 • Leutnant Gustaff Brask, af Kongl. Krigs Collegio Fullmakt 17. Julij 1677
 • Fendrich Henrich Johan Svengel,138 efter kongl. fullmacht 4. Maij 1683
 • Furiiri 1727, Samuel Bjur
 • föörari (furir) 1774, kersantti n. 1785, vääpeli 1790 Carl SCHÖNEMAN palveli rykm.ä 1769-1800 ja poikansa seuraajakseen.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Itko Sääksmäki
 • 1. luutnantin virkatalo Saari Pusula Somero
 • 2. luutnantin virkatalo Sipilä Taljala Kalvola
 • Vääpelin virkatalo Sipilä Menonen Urjala
 • Kersantin virkatalo Seppälä Varrasniemi Akaa
 • Lippumiehen virkatalo Kataja Haudanniemi Akaa
 • Majoittajan virkatalo Simola Riisikkala Akaa
 • Varusmestarin virkatalo Tuomala Tammela

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Mäskälä Ala-Hollola Ruotujen lkm 11
 • Renko Ala-Hollola Ruotujen lkm 13
 • Kalvola Ala-Sääksmäki Ruotujen lkm 13
 • Kulsiala Ala-Sääksmäki Ruotujen lkm 8
 • Lehijärvi (Hattula) Ala-Sääksmäki Ruotujen lkm 32
 • Saari (Urjala) Ala-Sääksmäki Ruotujen lkm 27 (Huom! Uud. rykmentille kuului Urjalassa 40 ruotua.)
 • Sääksmäki Ala-Sääksmäki Ruotujen lkm 24

Sotilaat

 • Ruotu 1 Järfvis ¤ Akaa srk ¤ Bratell/Britell, Anders (Jonsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 38 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ruotu 2 Hajhunkoski ¤ Akaa srk ¤ Forsberg, Nils (Persson) Ruotsin yksikkö USD VIII 25 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 3 Warrasnjemi ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 4 Wuoltis ¤ Akaa srk ¤ Nordström Anders (Olsson Arvid) Ruotsin yksikkö USD VIII 13 Syntymäpaikka Norge Ruotsi
 • Ruotu 5 Kaulo ¤ Akaa srk ¤ Bäck, Petter (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 14 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 5 Kaulo ¤ Akaa srk ¤ Furir Hagmark, Petter Ruotsin yksikkö USD VIII 42 Syntymäpaikka Lindes bergslag, Vedevåg Ruotsi
 • Ruotu 6 Sondula ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 7 Sondula ¤ Akaa srk ¤ Ehrnström, Nils (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 10 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 7 Sondula ¤ Akaa srk ¤ Antti Simonpoika Spof 1780-1795
 • Ruotu 8 Haudanniemi ¤ Akaa srk ¤ Hiort, Olof (Börjesson) Ruotsin yksikkö USD VIII 15 Syntymäpaikka Kalmar län Ruotsi
 • Ruotu 9 Petziniemi ¤ Akaa srk ¤ Lundberg, Jonas (Ölsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 6 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 10 Petziniemi ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 11 Nahkiala ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 12 Toijala ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 13 Toijala ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 14 Käyrälä ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 15 Ahlajärvi ¤ Kalvola srk ¤ Gabriel Abrahamsson Alftan v. 1710, kaatui 1714 Napuella
 • Ruotu 16 Linduma ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 17 Londila ¤ Akaa srk ¤ Bergdahl, Jöns (Ersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 21 Syntymäpaikka Falun Ruotsi
 • Ruotu 18 Tartila ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 19 Tartila ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 20 Tyrisevä ¤ Akaa srk ¤
 • Ruotu 21 Kalalax ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 22 Mulkue ¤ Sääksmäki srk ¤ Johan Pihlman - †16.12.1755 (GMR 1773)
 • Ruotu 22 Mulkue ¤ Sääksmäki srk ¤ Matts Olofsson Trast 12.2.1756 - 12.3.1773 (värväys) (GMR 1773)
 • Ruotu 22 Mulkue ¤ Sääksmäki srk ¤ Eljas Trast 9.4.1773 - (värväys)
 • Ruotu 23 Rytiälä ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 24 Ylenjoki ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 25 Pouckala ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 26 Muddis ¤ Sääksmäki srk ¤ Dahlström, Olof (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 31 Syntymäpaikka Kopparberg Ruotsi
 • Ruotu 27 Muddis ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 28 Kärjenniemi ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 29 Mustilax ¤ Sääksmäki srk ¤ Niels Ersson Fernström Ruotsin yksikkö USD VIII 29 Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ruotu 30 Landois ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 31 Wedentaka ¤ Sääksmäki srk ¤ Biörckman, Erik (Persson) Ruotsin yksikkö USD VIII 18 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi
 • Ruotu 32 Wedentaka ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 33 Wedentaka ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 34 Walkiakoski ¤ Sääksmäki srk ¤ Ekenberg, Mats (Matsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 16 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi
 • Ruotu 35 Annila ¤ Sääksmäki srk ¤ Ringbom, Olof (Jonsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 20 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 35 Annila ¤ Sääksmäki srk ¤ Jöran Ringfält
 • Ruotu 35 Annila ¤ Sääksmäki srk ¤ Erik Ring
 • Ruotu 36 Salo ¤ Sääksmäki srk ¤ Varakorpraali Tuomas Simonpoika Salo
 • Ruotu 37 Waldo ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 38 Huittula ¤ Sääksmäki srk ¤ Högman, Anders (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 26 Syntymäpaikka På Dal Ruotsi
 • Ruotu 39 Huittula ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 40 Annajala / Huittula ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 41 Annajala / Huittula ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 42 Annajala / Huittula ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 43 Nudala ¤ Sääksmäki srk ¤ Landtman, Elias (Eliasson) Ruotsin yksikkö USD VIII 22 Syntymäpaikka Arboga Ruotsi
 • Ruotu 44 Ridvala ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 45 Ridvala ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 46 Ridvala ¤ Sääksmäki srk ¤ Berg, Jonas (Persson) Ruotsin yksikkö USD VIII 33 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 47 Ridvala ¤ Sääksmäki srk ¤ Ehrnström, Anders (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 24 Syntymäpaikka Kopparbergs län Ruotsi
 • Ruotu 48 Ridvala ¤ Sääksmäki srk ¤ Gierman/Hierman, Håkan(Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 36 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 49 Ridvala ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 50 Mälkis ¤ Tyrväntö srk ¤
 • Ruotu 51 Månala ¤ Tyrväntö srk ¤ Rundberg, Lars (Persson) Ruotsin yksikkö USD VIII 48 Syntymäpaikka Nyköping Ruotsi
 • Ruotu 52 Suontaka ¤ Tyrväntö srk ¤ Grefstedt, Anders (Jansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 44 Syntymäpaikka Nora bergslag, Järbo Ruotsi
 • Ruotu 53 Lusi ¤ Tyrväntö srk ¤ Hiulström/Tidström, Anders (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 45 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 54 Parola ¤ Tyrväntö srk ¤
 • Ruotu 55 Suontaka ¤ Tyrväntö srk ¤ Kihlberg, Jonas (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 53 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 56 Suontaka ¤ Tyrväntö srk ¤ Menlös, Erik (Olsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 52 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 57 Suontaka ¤ Tyrväntö srk ¤ Suontaka ¤ Kling, Erik (Abrahamsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 47 Syntymäpaikka Närke, Tysslinge Ruotsi
 • Ruotu 57 Suontaka ¤ Tyrväntö srk ¤ Isac Danielsson Mört n. 1750 alkaen.
 • Ruotu 58 Suontaka ¤ Tyrväntö srk ¤
 • Ruotu 59 Rahkoila ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 60 Katinala ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 61 Walde ¤ Hattula srk ¤ Giötfelt, Johan (Jansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 43 Syntymäpaikka Grythyttam Ruotsi
 • Ruotu 62 Pekola ¤ Hattula srk ¤ Bergström, Erik (Ersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 50 Syntymäpaikka Kumla Ruotsi
 • Ruotu 63 Tenhiälä ¤ Hattula srk ¤ Elg, Petter (Olsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 65 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 63 Tenhiälä ¤ Hattula srk ¤ Norberg, Erik (Gustavsson) Säx 63 Jäm 4 Ruotsin yksikkö USD VIII 99 Syntymäpaikka Nora Ruotsi
 • Ruotu 64 Mierola ¤ Hattula srk ¤ Blomberg, Olof (Olsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 60 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 65 Mierola ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 66 Mierola ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 67 Mierola ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 68 Hurtala ¤ Hattula srk ¤ Onsberg, Gustaf (Svensson) Ruotsin yksikkö USD VIII 61 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 69 Katinala ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 70 Katinala ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 71 Lill Luolais ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 72 Mervis ¤ Hattula srk ¤ Askengren, Håkan (Jonsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 71 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 73 Nihattula ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 74 Kivijoki ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 75 Sattula ¤ Hattula srk ¤ Flinck, Nils (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 5 Syntymäpaikka Skåne Ruotsi
 • Ruotu 76 Sattula ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 77 Mervis ¤ Hattula srk ¤ Åkerfält, Lars (Andersson) Övl 92 Säx 77 Ruotsin yksikkö USD VIII 41 Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ruotu 78 Ihalempis ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 79 Ihalempis ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 80 Ihalempis ¤ Hattula srk ¤ Biörckbom, Olof (Jonsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 11 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 81 Mervis ¤ Hattula srk ¤ Norberg, Sven (Hansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 70 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 82 Tenhola ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 83 Heinus ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 84 Heinus ¤ Kalvola srk ¤ Simon Rask 1780-1783 nro 1109
 • Ruotu 85 Kanganpä ¤ Kalvola srk ¤ Gustaf Danielsson n. 1750 alkaen.
 • Ruotu 86 Kuttis ¤ Kalvola srk ¤ Kallman, Claes (Andersson) Säx 88, 86 Ruotsin yksikkö USD VIII 4 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ruotu 87 Sauvala ¤ Kalvola srk ¤ Strengman, Petter (Hansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 63 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 88 Orjanhirsi ¤ Kalvola srk ¤ Orjanhirsi Kallman, Claes (Andersson) Säx 88, 86 Ruotsin yksikkö USD VIII 4 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ruotu 88 Orjanhirsi ¤ Kalvola srk ¤ Carl LEKATT aloitti 1780.
 • Ruotu 88 Orjanhirsi ¤ Kalvola srk ¤ Kyhkyis ¤ Salomon HÖK ilmeisesti ehti Suomen sotaan 1808.
 • Ruotu 89 Keickala ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 90 Keickala ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 91 Sittala ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 92 Wieremunda ¤ Sääksmäki srk ¤ Åkerfält, Lars (Andersson) Övl 92 Säx 77 Ruotsin yksikkö USD VIII 41 Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ruotu 93 Matiala ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 94 Linnais ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 95 Linnais ¤ Sääksmäki srk ¤
 • Ruotu 96 Taljala ¤ Kalvola srk ¤ Segersvärd, Erik (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 66 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ruotu 97 Taljala ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 98 Unois ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 99 Säxniemi ¤ Kalvola srk ¤
 • Ruotu 100 Hyrvälä ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 101 Hyrvälä ¤ Hattula srk ¤ Myrman, Lars (Persson) Ruotsin yksikkö USD VIII 7 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi
 • Ruotu 102 Kouvala ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 103 Koski ¤ Hattula srk ¤ Mörling, Petter (Olsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 62 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 104 Pyhälax ¤ Hattula srk ¤
 • Ruotu 105 Murila ¤ Renko srk ¤
 • Ruotu 106 Murila ¤ Renko srk ¤
 • Ruotu 107 Kuittila ¤ Renko srk ¤ Hindric Qvick 1727-1758
 • Ruotu 107 Kuittila ¤ Renko srk ¤ Leonhard Kempe 1758-
 • Ruotu 108 Oinala ¤ Renko srk ¤ Norling, Petter (Ersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 55 Syntymäpaikka Norrtälje Ruotsi
 • Ruotu 109 Oinala ¤ Renko srk ¤
 • Ruotu 110 Jerfvis ¤ Hämeenlinna srk ¤ Holmström, Nils (Bengtsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 58 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 111 Parola ¤ Hämeenlinna srk ¤
 • Ruotu 112 Storluolais ¤ Vanaja srk ¤
 • Ruotu 113 Storluolais ¤ Vanaja srk ¤
 • Ruotu 114 Storluolais ¤ Vanaja srk ¤ Cederberg/Zederberg, Sven(Svensson) Ruotsin yksikkö USD VIII 56 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 115 Yläne ¤ Vanaja srk ¤
 • Ruotu 116 Kangantaka ¤ Vanaja srk ¤
 • Ruotu 117 Kangantaka ¤ Vanaja srk ¤
 • Ruotu 118 Kirstula ¤ Hämeenlinna srk ¤ Biurling, Petter Ruotsin yksikkö USD VIII 54 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 119 Idänpä ¤ Vanaja srk ¤
 • Ruotu 120 Mäskälä ¤ Vanaja srk ¤ Tyberg/Friberg, Jöns (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 57 Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ruotu 121 Äikälä ¤ Vanaja srk ¤ Anders Andersson Ahl Ainakin v:sta 1756 ->
 • Ruotu 122 Kådjala ¤ Vanaja srk ¤ Thomas Cranat
 • Ruotu 123 Kådjala ¤ Vanaja srk ¤ Ramberg, Olof (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 59 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 124 Turengi ¤ Janakkala srk ¤
 • Ruotu 125 Turengi ¤ Janakkala srk ¤
 • Ruotu 126 Turengi ¤ Janakkala srk ¤ Ljungberg, Jonas (Johansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 69 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi, Matts Samuelsson Reen
 • Ruotu 127 Turengi ¤ Janakkala srk ¤
 • Ruotu 128 Heinäjoki ¤ Vanaja srk ¤

6. Asikkalan komppania (2. majurin)

Päällystö

 • Capitein Georg Fridrich v. Tisenhausen af christ: Horn Fullmakt 4. Dec. 1677
 • Leutnant Odert Poll, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 16. Sept. 1681
 • Fendrich Odert Reinholt Essen, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 28. Jan. 1684
 • kersantti Didrik Mattsson BAUMAN oli ensin ruodussa 33. Palveli peräti vuoteen 1767 saakka.
 • Rustmäst Rimfrost, Reinholt Ruotsin yksikkö USD IV Furir Syntymäpaikka Finland
 • korpral Brinck, Erik Ruotsin yksikkö USD Maj Förare Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • rumpali Anders Paühl - 30.3.1750 (GMR 1767)
 • rumpali Abraham Garnei 30.3.1750 - (GMR 1767)
 • rumpali Andrea Larsson Nordström 2.11.1743 - 30.5.1767 (GMR 1767)
 • rumpali Antti Antinpoika Nordström 30.5.1767 - (edell. poika) (GMR 1767)
 • kersantti Matthias Schönberg

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Tullimies Vesivehmaa Asikkala
 • Luutnantin virkatalo Rauvola Iso-Äiniö Asikkala
 • Vänrikin virkatalo Mierola Vesivehmaa Asikkala
 • Vääpelin virkatalo Tuomala Vaania Hollola
 • Kersantin virkatalo Otila Anettu Mäntyharju
 • Lippumiehen virkatalo Pakela Salo Asikkala
 • Majoittajan virkatalo Mikkola Kastari Hollola
 • Varusmestarin virkatalo Ämmälä Pyhäntaka Nastola

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Lammi Ala-Hollola Ruotujen lkm 8
 • Padasjoki Ala-Hollola Ruotujen lkm 13
 • Asikkala Ylä-Hollola Ruotujen lkm 70
 • Hollola Ylä-Hollola Ruotujen lkm 11
 • Nyby Ylä-Hollola Ruotujen lkm 26

Sotilaat

 • Ruotu 1 Heinola ¤ Heinolan msrk ¤
 • Ruotu 2 Heinola ¤ Heinolan msrk ¤
 • Ruotu 3 Marjoniemi ¤ Heinolan msrk ¤
 • Ruotu 4 Onalisto ¤ Heinolan msrk ¤ Blom, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 73 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 5 Härkälä ¤ Heinolan msrk ¤ Lindgren, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 101 Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi ¤Abraham Anderson Tammelin 1764 - 1789
 • Ruotu 6 Härkälä ¤ Heinolan msrk ¤ Linder, Olof Ruotsin yksikkö USD VII 109 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ruotu 7 Härkälä ¤ Heinolan msrk ¤
 • Ruotu 8 Rihilax ¤ Asikkala srk ¤ Jacob FÄRDIG palveli 1718 alkaen.
 • Ruotu 9 Kalkis ¤ Asikkala srk ¤ Matti Modig 2.12.1717 (?) - 30.6.1747 (GMR 1728) (GMR 1747)
 • Ruotu 10 Kalkis ¤ Asikkala srk ¤ Broman, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 93 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 11 Särkjärvi ¤ Asikkala srk ¤ Mathias Didrik BAUMAN palveli n. 1770 alkaen.
 • Ruotu 12 Salo ¤ Asikkala srk ¤ Mörn, Jons Ruotsin yksikkö USD VII 78 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 12 Salo ¤ Asikkala srk ¤ Tuomas Modig 1784 - Suomen sota
 • Ruotu 13 Salo ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 14 Salo ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 15 Salo ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 16 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Broxman, Elias Ruotsin yksikkö USD VII 53 Syntymäpaikka Stockholm Ruotsi
 • Ruotu 16 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Petter Georgsson Kahi n. 1724-1747- (GMR 1728) (GMR 1747)
 • Ruotu 16 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Oxelgren, Sven Asik 16, 26 Ruotsin yksikkö USD VII 14 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 17 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 18 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Lukas Lukasson Svala 1783-1805
 • Ruotu 19 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Forsman, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 51 Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ruotu 20 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Bäckman, Petter Ruotsin yksikkö USD VII 52 Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ruotu 21 Pulkila ¤ Asikkala srk ¤ Klaas Krook Ruotsin yksikkö USD VII 1 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi (GMR 1728) (GMR 1728)
 • Ruotu 22 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Mats Henriksson Aschfeldt 1736 - 23.2.1758 (värväysluettelo 1736) (BMR 1743) (GMR 1767)
 • Ruotu 22 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Abraham Ericsson Hurtig 13.3.1752 - (katselmus 1758) (luettelo 1758) (GMR 1767)
 • Ruotu 22 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Erik Eriksson Rask (GMR 1800)
 • Ruotu 23 Asickala ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 24 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Åman, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 56 Syntymäpaikka Gästrikland Ruotsi
 • Ruotu 25 Asickala ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 26 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Oxelgren, Sven Asik 16, 26 Ruotsin yksikkö USD VII 14 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 26 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Israel Matsson Green 13.3.1767- (GMR 1767) (GMR 1783)
 • Ruotu 27 Asickala ¤ Asikkala srk ¤ Fahlberg, Erik Ruotsin yksikkö USD VII 55 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ruotu 28 Lilläinäs ¤ Asikkala srk ¤ Henrik Sigfredsson Fougde 1703 - 24.9.1726 (GMR 1712 Maj) (GMR 1720) (GMR 1728)
 • Ruotu 28 Lilläinäs ¤ Asikkala srk ¤ Henrik Kristersson Fougde 24.9.1726 - 21.5.1741 (GMR 1728) (katselmus 1734) (GMR 1750)
 • Ruotu 28 Lilläinäs ¤ Asikkala srk ¤ Sigfred Segerholm 7/1741 -
 • Ruotu 29 Lilläinäs ¤ Asikkala srk ¤ Sundström/Sund Lars Ruotsin yksikkö USD VII 54 Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ruotu 29 Lilläinäs ¤ Asikkala srk ¤ Samuel Samuelinpoika Lax 29.6.1776 - 1800
 • Ruotu 30 Joenniemi ¤ Asikkala srk ¤ Lomberg/Blomberg, Jonas Ruotsin yksikkö USD VII 58 Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ruotu 30 Joenniemi ¤ Asikkala srk ¤ Carl Lo (Wacker) 2.8.1795- (GMR 1800)
 • Ruotujen 30 ja 31 Joenniemi ja Wähinmaa varamies Carl Wacker varamies 21.9.1792 -
 • Ruotu 31 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Rundgren, Johan Ruotsin yksikkö USD VII 61 Syntymäpaikka Fellingsbro Ruotsi
 • Ruotu 31 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Sven Vacker v. Corp (värväys 1767) (GMR 1789) k. 23.6.1790
 • Ruotu 31 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Erik Antinpoika Warsam 9.11.1790 - 11.5.1804 (GMR 1795) (GMR 1805)
 • Ruotu 31 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Michel Warsam Tavast 18.5.1804 -
 • Ruotu 32 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Liman, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 59 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 32 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Olavi Malmberg 1752 - n. 1790 (värväys 1752) (GMR 1783)
 • Ruotu 32 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Michel Gök, Knekt värvätty (20/3 ?) 1789 -
 • Ruotu 33 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Bauman/Boman, Diedrich Ruotsin yksikkö USD VII 76 Syntymäpaikka Linköpings län Ruotsi. Ylennettiin heti varusmestariksi ja sitten kersantiksi, jolloin asui virkatalossa.
 • Ruotu 33 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Löfwing, Jonas Asik 44, 33 Ruotsin yksikkö USD VII 81 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 33 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Göran Orre 22.1.1790 (GMR 1767) (GMR 1795)
 • Ruotu 33 Wähinmaa ¤ Asikkala srk ¤ Simo Orre Lifländer 4.3.1790- (GMR 1795) (GMR 1805)
 • Ruotu 34 Myllyxelä ¤ Asikkala srk ¤ Liberg, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 65 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 35 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤ Tapani Kausti palveli 1727-1741
 • Ruotu 35 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤ Johan Jerp
 • Ruotu 36 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 37 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤ Öberg, Erik Ruotsin yksikkö USD VII 72 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 38 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤ Ehrendahl, Nils Ruotsin yksikkö USD VII 68 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotujen 38 ja 39 Stor Einäs varamies Johan Johansson 1790-
 • Ruotu 39 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤ Segerberg, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 108 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 40 Stor Einäs ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 41 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 42 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤ Stierna, Carl Ruotsin yksikkö USD VII 75 Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ruotu 43 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 44 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤ Löfwing, Jonas Asik 44, 33 Ruotsin yksikkö USD VII 81 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 45 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤ Fogell, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 66 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 46 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤ Dahlgren, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 86 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 47 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤ Lund, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 67 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 48 Kurhila ¤ Asikkala srk ¤ Lundberg, Nils Asik 119, 48 Ruotsin yksikkö USD VII 89 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi; Matts Biörn
 • Ruotu 49 Paakkola ¤ Hollola srk ¤ Humbla, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 41 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 50 Witarla ¤ Hollola srk ¤ Åhlfelt, Erik Ruotsin yksikkö USD VIII 1 Syntymäpaikka Uppland, Vendel Ruotsi
 • Ruotu 51 Witarla ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 52 Witarla ¤ Hollola srk ¤ Lillieberg, Petter Ruotsin yksikkö USD VII 104 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ruotu 53 Witarla ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 54 Witarla ¤ Hollola srk ¤ Diedrik Henricsson Garff

Ruotsin yksikkö USD VII 110 Syntymäpaikka Skåne Ruotsi

 • Ruotu 55 Witarla ¤ Hollola srk ¤ Norberg, Hans Ruotsin yksikkö USD VII 106 Syntymäpaikka Skinnskatteberg Ruotsi
 • Ruotu 56 Witarla ¤ Hollola srk ¤ Flinckenfelt, Johan Ruotsin yksikkö USD VII 63 Syntymäpaikka Lindesberg Ruotsi
 • Ruotu 57 Witarla ¤ Hollola srk ¤ Jakob Fahlberg Ruotsin yksikkö USD VII 107 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi 10.10.1721 - 30.9.1725 (GMR 1728) (SE/KrA/0388)
 • Ruotu 58 Lumiala ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 59 Lumiala ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 60 Lumiala ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 61 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 62 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤ Arvi Hartvikinpoika Ansenlig; Juho Arvinpoika Hillström
 • Ruotu 63 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤ Lindman, Israel Ruotsin yksikkö USD VII 35 Syntymäpaikka Småland Ruotsi
 • Ruotu 63 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤ Anders Frisk 22.1.1747 - 23.8.1750
 • Ruotu 63 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤ Karl Friskop 12.10.1751 - 20.3.1773
 • Ruotu 63 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤ Erik Mattsson Friskop 1774 -
 • Ruotu 83 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤ Jöran Friskopp
 • Ruotu 64 Hillilä ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 65 Anianpeldo ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 66 Anianpeldo ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 67 Wehko ¤ Asikkala srk ¤ Matthias Schönberg
 • Ruotu 68 Kåpså ¤ Asikkala srk ¤ Wessman, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 26 Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ruotu 69 Kåpså ¤ Asikkala srk ¤ Garneij, Jacob Ruotsin yksikkö USD VII 88 Syntymäpaikka Enånger Ruotsi
 • Ruotu 70 Urajärfwi ¤ Asikkala srk ¤ Hierpe, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 34 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 71 Urajärfwi ¤ Asikkala srk ¤
 • Ruotu 72 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤ Hällberg, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 97 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 73 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 74 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤ Fält, Petter Ruotsin yksikkö USD VII 98 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 75 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 76 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 77 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤ Wahlström, Johan Ruotsin yksikkö USD VII 108 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi
 • Ruotu 78 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤ Spång, Lars (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VII 103 Syntymäpaikka Närke, Spånga Ruotsi
 • Ruotu 79 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 80 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤ * Lerberg/Leerberg Anders (GMR 1747/1767) & * Lerberg, Carl Fredrik (GMR 1780/1783)
 • Ruotu 81 Wesivehmas ¤ Hollola srk ¤ Sundman, Matts Ruotsin yksikkö USD VII 117 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ruotu 82 Noitala ¤ Hollola srk ¤ Abraham Selander
 • Ruotu 83 Paimela ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 84 Paimela ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 85 Kalliola ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 86 Kalliola ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 87 Kalliola ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 88 Kalliola ¤ Hollola srk ¤ Petter Gröning Ruotsin yksikkö USD VII 23 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi Sysmä № 83 => 12.5.1723 - 12.5.1730 (GMR 1735)
 • Ruotu 89 Pyhäntaka ¤ Nastola srk ¤ Örnberg, Nils Ruotsin yksikkö USD VII 125 Syntymäpaikka V:bott. Ruotsi
 • Ruotu 90 Pyhäntaka ¤ Nastola srk ¤ Rehn, Lars (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 2 Syntymäpaikka Linköpings län Ruotsi
 • Ruotu 91 Wanaja ¤ Nastola srk ¤ Stenqvist, Erik Ruotsin yksikkö USD VII 120 Syntymäpaikka Älvsborg, Dalbo Ruotsi
 • Ruotu 92 Ruhijärfvi ¤ Nastola srk ¤ Forsberg, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 122 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ruotu 93 Ruhijärfvi ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 94 Ruhijärfvi ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 95 Ruhijärfvi ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 96 Ruhijärfvi ¤ Nastola srk ¤ Elg, Erik Ruotsin yksikkö USD VI 115 Syntymäpaikka Gästrikland Ruotsi
 • Ruotu 97 Kalckola ¤ Nastola srk ¤ Johan Sigfridsson Wacker
 • Ruotu 98 Immilä ¤ Nastola srk ¤ Wästbom, Johan (Westbom) Ruotsin yksikkö USD VII 114 Syntymäpaikka Närke, Ekeby Ruotsi
 • Ruotu 99 Immilä ¤ Nastola srk ¤ Wågberg, Anders Ruotsin yksikkö USD VII 119 Syntymäpaikka Örebro Ruotsi
 • Ruotu 100 Immilä ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 101 Immilä ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 102 Nyby ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 103 Nyby ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 104 Nastola ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 105 Willächtis ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 106 Willächtis ¤ Nastola srk ¤ Nyberg, Matts Ruotsin yksikkö USD VII 57 Syntymäpaikka Dalarna Ruotsi
 • Ruotu 107 Willächtis ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 108 Achtiala ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 109 Kåiskala ¤ Nastola srk ¤ Carl Johan Roos 1777-1809 Syntymäpaikka Nyland
 • Ruotu 110 Kåiskala ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 111 Achtiala ¤ Nastola srk ¤
 • Ruotu 112 Achtiala ¤ Nastola srk ¤ Bram, Daniel Ruotsin yksikkö USD VII 91 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 113 Achtiala ¤ Nastola srk ¤ Brådd, Jonas Ruotsin yksikkö USD VII 85 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 114 Achtiala ¤ Nastola srk ¤ Måsberg/Mossberg, Erik Ruotsin yksikkö USD VII 124 Syntymäpaikka Svennevad Ruotsi
 • Ruotu 115 Järvenpä ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 116 Järvenpä ¤ Hollola srk ¤ Lidman, Sven Ruotsin yksikkö USD VI 111 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 117 Jalkaranda ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 118 Lachtis ¤ Hollola srk ¤ Thomas Thomasson Garney n. 1773 - †19.11.1789 (GMR 1783) (GMR 1795)
 • Ruotu 118 Lachtis ¤ Hollola srk ¤ Tobias Garneij 23.4.1790- (GMR 1795)
 • Ruotu 119 Lachtis ¤ Hollola srk ¤ Lundberg, Nils Asik 119, 48 Ruotsin yksikkö USD VII 89 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 120 Lachtis ¤ Hollola srk ¤ Wallerstedt, Petter Ruotsin yksikkö USD VII 90 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 121 Lachtis ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 122 Lachtis ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 123 Lachtis ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 124 Lachtis ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 125 Lachtis ¤ Hollola srk ¤
 • Ruotu 126 Papula ¤ Hollola srk ¤ Henrik Bolmstedt 1790-1808/9 Suomen sota
 • Ruotu 127 Rengomäki ¤ Orimattila srk ¤
 • Ruotu 128 Rengomäki ¤ Orimattila srk ¤ Asp, Lars Ruotsin yksikkö USD VII 102 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi

7. Jämsän komppania

Päällystö ym.

 • Capitein Jurgen Johan Brant, af Kongl. Maij:tt Fullmakt 22. Apr. 1680
 • Leutnant Jöran Morast,139 af Kongl.Maij:tt Fullmakt - 1680
 • Fendrich Anders Bille,140 efter kongl. fullmacht 16. Aug. 1681
 • rummunlyöjä Mårten PLOGMAN 1747 alkaen. Kts. ruodut 6 ja 108.
 • rummunlyöjä Mats Bertilsson Lustig alk. n. 1720.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Niinimäki Patala Jämsä
 • Luutnantin virkatalo Brusila Jokioinen Padasjoki
 • Vänrikin virkatalo Kurkela Korpilahti
 • Vääpelin virkatalo Talviala Moiskala Jämsä
 • Kersantin virkatalo Väkkärlä Valkeala Kuhmoinen
 • Lippumiehen virkatalo Myllymäki Puharila Längelmäki
 • Majoittajan virkatalo Finni Hahkala Jämsä
 • Varusmestarin virkatalo Rukkola Iso-Äiniö Asikkala

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Padasjoki Ala-Hollola Ruotujen lkm 48
 • Jämsä Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 53
 • Keuruu Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 6
 • Längelmäki Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 21

Sotilaat

 • Ruotu 1 Pajula ¤ Sahalahti srk ¤ Mikko Sipinpoika Aspengren k.2.8.1742, Erich Först (GMR 1783)
 • Ruotu 2 Kaukela Kaukiala ¤ Padasjoki srk ¤ Petteri Ristonpoika Iloin (1727 alkaen) (GMR 1735)
 • Ruotu 2 Kaukela Kaukiala ¤ Padasjoki srk ¤ Elias Glad (GMR 1783)
 • Ruotu 3 Vesijako ¤ Padasjoki srk ¤ Erich Lönn (GMR 1783)
 • Ruotu 4 Vesijako ¤ Padasjoki srk ¤ Måns (Håkansson) Oxelgren Ruotsin yksikkö USD VIII 80 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi
 • Ruotu 4 Vesijako ¤ Padasjoki srk ¤ Norberg, Erik (Gustavsson) Säx 63 Jäm 4 Ruotsin yksikkö USD VIII 99 Syntymäpaikka Nora Ruotsi, Corporal Elias Wattenfelt (GMR 1783)
 • Ruotu 5 Vesijako ¤ Padasjoki srk ¤ Lärka, Nils (Johansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 123 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 5 Vesijako ¤ Padasjoki srk ¤ Michell Brag (GMR 1783)
 • Ruotu 6 Autois ¤ Padasjoki srk ¤ Wijkström, Petter Ruotsin yksikkö USD VIII 74 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi, Johan Kempsten (GMR 1783)
 • Ruotu 6 Autois ¤ Padasjoki srk ¤ korpraali Mårten Plogman Kts. rummunlyöjä ja Ruotu № 108
 • Ruotu 6 Auktois ¤ Padasjoki srk ¤ klarinetisti Johan Sjöberg (1795 siirto ruodusta № 102)
 • Ruotu 7 Autois ¤ Padasjoki srk ¤ Blomberg, Erik (Ersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 73 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi, Johan Örn (GMR 1783)
 • Ruotu 8 Autois ¤ Padasjoki srk ¤ Johan Clar/Klar ¤ Erich Klar (GMR 1783)
 • Ruotu 9 Makeskis Maakeski ¤ Padasjoki srk ¤ Moberg, Lars (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 112 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi
 • Ruotu 9 Makeskis Maakeski ¤ Padasjoki srk ¤ Gustaf Järnskytt palveli n. 1750 - n. 1780. Matts Malm, k. 1790 (GMR 1783)
 • Ruotu 9 Makeskis Maakeski ¤ Padasjoki srk ¤ Carl Malm , vakinaiseksi *Ruotuun 9 1790
 • Ruotu 10 Makeskis ¤ Padasjoki srk ¤ Johan Skytt (GMR 1783)
 • Ruotu 11 Makeskis ¤ Padasjoki srk ¤ Juho Laurinpoika Mannberg (GMR 1783)
 • Ruotu 11 Makeskis ¤ Padasjoki srk ¤ Abraham Knabb aloitti n. 1785.
 • Ruotu 12 Makeskis ¤ Padasjoki srk ¤ Arfwid Häll (GMR 1783)
 • Ruotu 13 Makeskis ¤ Padasjoki srk ¤ Adam Stråhl (GMR 1783)
 • Ruotu ? Padasjoki, Maakeski Vilppu INBERG aloitti 1746.
 • Ruotu 14 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Johan Palm (GMR 1783)
 • Ruotu 15 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Kihl, Karl (Karlsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 101 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi, Johan Rönn (GMR 1783)
 • Ruotu 16 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Berg, Johan (Johansson) Jäm 16, 64 Ruotsin yksikkö USD VIII 118 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi, Johan Lund (GMR 1783)
 • Ruotu 17 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Henrich Kalckfeldt (GMR 1783)
 • Ruotu 18 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Antti Erkinpoika Nybeck (Nuuttila) ¤ Michel Nybeckin tilalle 12.2.1756-28.2.1763, tilalle Bertil Beck. wolonteur J.M. Weissman (GMR 1783)
 • Ruodut 18 ja 19 Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Fredrik Mörck, k. 1814
 • Ruotu 19 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Frimodig, Johan Ruotsin yksikkö USD VIII 111 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi, Tomas Strid tilalle Johan Pihl (GMR 1783)
 • Ruotu 20 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Söderberg, Lars (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 78 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi, Erich Löf tilalle Jöran Rest (GMR 1783)
 • Ruotu 21 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Nyystölä ¤ Grönberg, Sven (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 100 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi ¤ Palveli 1721 alkaen.
 • Ruotu 21 Nystölä Nyystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Jaakko NYSTRÖM palveli 1753 alkaen. Johan Ström (GMR 1783)
 • Ruotu ? Nyystölä ¤ Aatami ORRE NYSTRÖM Tässä ruodussa 1785-1805. Jokiois-ruodussa 1805-1807.
 • Ruotu 22 Jokiois ¤ Padasjoki srk ¤ Qvarnbacka, Myllykylä ¤ Risto Ristonpoika Starck palvelukseen 1776 Christer Starck (GMR 1783)
 • Ruotu 22 Jokiois ¤ Padasjoki srk ¤ Kvarnbacka ¤ Israel Antin?poika Starck palvelukseen n. 1780.
 • Ruotu 23 Jokiois ¤ Padasjoki srk ¤ Kaurattu Posti ¤ Biurberg, Petter (Olsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 115 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ruotu 23 Jokiois ¤ Padasjoki Aatami Ristonpoika Bjurberg
 • Ruotu 23 Jokiois ¤ Padasjoki srk ¤ Kaurattu Posti ¤ Mikko Lilja (GMR 1783)
 • Ruotu ? Kaurattu ? Elias PADDULIN aloitti n. 1780. Gabriel Biur (GMR 1783)
 • Ruotu 24 Padasjoki, Nyystölä Eric Winblad aloitti n. 1750. (BMR 1750) (GMR 1767)
 • Ruotu 24 Nystölä ¤ Padasjoki srk ¤ Vice Corporal Tomas Likagod (GMR 1783), Tuomas LUST aloitti 1790.
 • Ruotu 25 Osoila ¤ Padasjoki srk ¤ Matts Saxberg , Matz Kiempe Värväysluettelo 1727-1750
 • Ruotu 25 Osoila ¤ Padasjoki srk ¤Matts Kiämpe, Elias Kiämpe Pääkatselmusluettelo 1747-1790
 • Ruotu 25 Osoila ¤ Padasjoki srk ¤ Elias Kempe (GMR 1783)
 • Ruotu 26 Torittu ¤ Padasjoki srk ¤ Matts Ek (GMR 1783)
 • Ruotu 27 Alho ¤ Padasjoki srk ¤ Simon Fisk (GMR 1783)
 • Ruotu 28 Harmois ¤ Padasjoki srk ¤ Johan Loo [Johan Loo] (GMR 1783)
 • Ruotu 29 Harmois ¤ Padasjoki srk ¤ Johan Ståt [ Johan Henricsson Stodt, Iittanen] (GMR 1783)
 • Ruotu 30 Harmois ¤ Padasjoki srk ¤ Corporal Erich Mård [ Erkki Mård] (GMR 1783)
 • Ruotu 31 Antula ¤ Kuhmoinen srk ¤ Serg. Petter Lepsten [Petter Gabriel Leps (GMR 1783)
 • Ruotu 32 Antula ¤ Kuhmoinen srk ¤ Henrich Swärd [Hendrich Gustavsson Svärd (GMR 1783)
 • Ruotu 33 Tapiola ¤ Kuhmoinen srk ¤ Korpilahti ¤ Matti Sipinpoika Pijl (Pihl) n. 1765 alkaen. Jacob Hagman [Jacob Johan Christiansson Hagman (GMR 1783)
 • Ruotu 34 Tapiola ¤ Kuhmoinen srk ¤ Corporal Carl Gustav Stampel [Carl Gustav Johansson Stampel tilalle Anders Stå [Anders Jöransson Stå (GMR 1783)
 • Ruotu 35 Tapiola ¤ Kuhmoinen srk ¤ Johan Gester 9.2.1723 - 11.4.1750. Matts From [Matts From (GMR 1783)
 • Ruotu 36 Äkämäki ¤ Kuhmoinen srk ¤ Hällman, Erik (Johansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 116 Syntymäpaikka Uppland, Skuttunge, 1741 Jacob Hellman, 1742 Matz Flinta, 1743 Johan Hagman, Ruotsi, Tomas Green [Thomas Gren, Kauppila (GMR 1783)
 • Ruotu 37 Lästilä ¤ Kuhmoinen srk ¤ wol Carl Gust. Jack [Carl Gustav Carlinpoika Jack (GMR 1783)
 • Ruotu 38 Lästilä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Gustaw Roth [Kustaa Juhonpoika Roth, Hagman (GMR 1783)
 • Ruotu 39 Lästilä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Matts Muhr[Mathias Larsson Muhr] (GMR 1783)
 • Ruotu 40 Päijälä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Adam Lundgren 1748 - 2.2.1789. [Adam Lundgren (GMR 1783)
 • Ruotu 41 Päijälä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Tomas Högdal [Thomas Högdahl (GMR 1783)
 • Ruotu 42 Päijälä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Michel Fäldt [Michel Jöransson Feldt] (GMR 1783)
 • Ruotu 43 Päijälä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Anders Flinck [Anders Flink tilalle Jöran Leer [Jöran Johansson Lehr (GMR 1783)
 • Ruotu 44 Suurjärfvi ¤ Kuhmoinen srk ¤ Esaias Fagerswän [ Esaias Fagersven] (GMR 1783)
 • Ruotu 45 Tehi ¤ Kuhmoinen srk ¤ Anders God [Andreas Johansson God (GMR 1783)
 • Ruotu 46 Närfvä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Simon Ribb [ Simon Sigfredsson Ribbe ] (GMR 1783)
 • Ruotu 47 Lästilä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Tillqvist/Telqvist, Anders Christ Ruotsin yksikkö USD VIII 103 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi Henrich Blom [Henrik Blom (GMR 1783)
 • Ruotu 47 Lästilä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Mårten Michelsson Blom, Trumf palveli 1805-08 nimellä Blom, varasotilas 1792-1805 nimellä Trumf
 • Ruotu 48 Pukois ¤ Kuhmoinen srk ¤ Johan Hast [Juho Hast (GMR 1783)
 • Ruotu 49 Pukois ¤ Kuhmoinen srk ¤ Jöran Swan [ Jöran Matinpoika Svan] (GMR 1783)
 • Ruotu 50 Kaukola / Walkela ¤ Kuhmoinen srk ¤ Johan Trygg [Johan Trygg (GMR 1783)
 • Ruotu 51 Päijälä ¤ Kuhmoinen srk ¤ [Matti Ahl (GMR 1783)
 • Ruotu 51 Päijälä ¤ Kuhmoinen srk ¤ Philip Sigfredsson Ekeblad, Ruokolahti
 • Ruotu 52 Löytäne / Mulkola ¤ Längelmäki srk ¤ Carl Birn (GMR 1783)
 • Ruotu 53 Wästilä ¤ Längelmäki srk ¤ Joseph West (GMR 1783)
 • Ruotu 54 Puharila ¤ Längelmäki srk ¤ Corp. Carl Sigfridsson Gladstedt (GMR 1783)
 • Ruotu 55 Wingiö ¤ Längelmäki srk ¤ Matts Wing (GMR 1783)
 • Ruotu 56 Sawiniemi ¤ Längelmäki srk ¤ Werling, Jonas (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 82 Syntymäpaikka Kisa Ruotsi, Axel Udd[Akseli Akselinpoika Udd] (GMR 1783)
 • Ruotu 57 Rämäsalo ¤ Längelmäki srk ¤ Salomon Rask [Salomon Jöransson Rask] (GMR 1783)
 • Ruotu 58 Koljonkanda ¤ Längelmäki srk ¤ Martti Juhonpoika Sjöberg (Solala) [Martti Juhonpoika Sjöberg] 1743-1762 Tomas Kraft (GMR 1783)
 • Ruotu 59 Lieveslax ¤ Längelmäki srk ¤ Gillberg, Anders (Andersson) [Anders Andersson Gillberg] Ruotsin yksikkö USD VIII 88 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi, Anders Gillberg tilalle Johan Snell (GMR 1783)
 • Ruotu 59 Lieveslax ¤ Längelmäki srk ¤ Loberg, Salomon (Hindersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 102 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 60 Hakosalmi ¤ Längelmäki srk ¤ Wiman, Anders (Nilsson) Ruotsin yksikkö USD 79 Syntymäpaikka Vadstena län Ruotsi, Matts Sundberg (GMR 1783)
 • Ruotu 61 Uhiniemi ¤ Längelmäki srk ¤ Erich Tranbeck tilalle [Anders Beck] Antti Akselinpoika Bäck (GMR 1783)
 • Ruotu 62 Pittala ¤ Längelmäki srk ¤ Elias Modig (GMR 1783)
 • Ruotu 63 Talviaistaipale ¤ Längelmäki srk ¤ Kallerman, Måns (Knutsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 81 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi
 • Ruotu 63 Talviaistaipale ¤ Längelmäki srk ¤ Norberg, Erik (Gustavsson) Säx 63 Jäm 4 Ruotsin yksikkö USD VIII 99 Syntymäpaikka Nora Ruotsi, Elias Träft tilalle Michell Hopp (GMR 1783)
 • Ruotu 64 Talviaistaipale ¤ Längelmäki srk ¤ Berg, Johan (Johansson) Jäm 16, 64 Ruotsin yksikkö USD VIII 118 Syntymäpaikka Västmanland Ruotsi, Petter Har (GMR 1783)
 • Ruotu 65 Eräslax ¤ Längelmäki srk ¤ Matts Leijon (GMR 1783)
 • Ruotu 66 Raidisto ¤ Längelmäki srk ¤ Jonas Lager (GMR 1783)
 • Ruotu 67 Talviaistaipale ¤ Längelmäki srk ¤ Elias Biörck (GMR 1783)
 • Ruotu 68 Längipohia ¤ Längelmäki srk ¤ Sipi Nuutinpoika Hjort vuodesta 1742 alkaen. n 1766 alkaen Matts Reen (GMR 1783)
 • Ruotu 69 Hiukois ¤ Längelmäki srk Johan Johansson Granat pääkatselmusluetteloissa 1728 ja 1735 ¤ Carl Petter Boman tilalle Matts Lind (GMR 1783)
 • Ruotu 70 Keurus ¤ Keuruu srk ¤ Johan Loberg (GMR 1783)
 • Ruotu 71 Keurus ¤ Keuruu srk ¤ Johan Sten tilalle Jonas En (GMR 1783)
 • Ruotu 72 Keurus ¤ Keuruu srk ¤ Mats Persson Åman Ruotsin yksikkö USD VIII 119 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi. Aloitti 1721. Mikko Heikinpoika Qvick 1761-1770 Erkki Olavinpoika Qwick 1770-1790
 • Ruotu 73 Keurus ¤ Keuruu srk ¤ Johan Häck (GMR 1783)
 • Ruotu 74 Keurus ¤ Keuruu srk ¤ Enstedt, Erik (Johansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 106 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi, Simon Höök (GMR 1783)
 • Ruotu 74 Keurus ¤ Erik Mikonpoika Moijanen 1723-1752
 • Ruotu 75 Keurus ¤ Keuruu srk ¤ Jören Elg (GMR 1783)
 • Ruotu 76 Havunvetämä ¤ Jämsä srk ¤ Adam Gran (GMR 1783)
 • Ruotu 77 Walkeluomi ¤ Jämsä srk ¤ Kyhlberg, Petter (Larsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 95 Syntymäpaikka Närke Ruotsi, v. Corpral Matts Först (GMR 1783)
 • Ruotu 78 Vierelä ¤ Jämsä srk ¤ Pihl, Johan (Jacobsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 92 Syntymäpaikka Närke Ruotsi, Johan Ring (GMR 1783)
 • Ruotu 79 Niemola ¤ Jämsä srk ¤ Petter Fogde (GMR 1783)
 • Ruotu 80 Toifwila ¤ Jämsä srk ¤ Johan... (GMR 1783)
 • Ruotu 81 Kiukkoila ¤ Jämsä srk ¤ Carl Gustaw Norman tilalle Anders Frisk (GMR 1783)
 • Ruotu 82 Heikkilä ¤ Jämsä srk ¤ Michell Hägg (GMR 1783)
 • Ruotu 83 Pietilä ¤ Jämsä / Keuruu srk ¤ Johan Asp (GMR 1783)
 • Ruotu 84 Kelhä ¤ Jämsä srk ¤ Emmanuel Swedelius (GMR 1783)
 • Ruotu 85 Seppola ¤ Jämsä srk ¤ Johan Skog (GMR 1783)
 • Ruotu 86 Seppola ¤ Jämsä srk ¤ Matti Hag (GMR 1783)
 • Ruotu 87 Hongala ¤ Jämsä srk ¤ Matts Tall (GMR 1783)
 • Ruotu 88 Juoxlax ¤ Jämsä srk ¤ Benjamin Sparf (GMR 1783)
 • Ruotu 89 Kähöis ¤ Jämsä srk ¤ Galberg, Olof (Gullberg, Gunnarsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 117 Syntymäpaikka Uppland, Tierp Ruotsi Olavi Gunnarinpoika Gallberg, Johan Blixt (GMR 1783)
 • Ruotu 90 Kähöis ¤ Jämsä srk ¤ Sääf, Pål (Pålsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 84 Syntymäpaikka Falu län Ruotsi, Rustmästare Carl Roschier tilalle Carl Johan Colliander (GMR 1783)
 • Ruotu 91 Saaris ¤ Jämsä srk ¤ Wågström, Bengt Liv 79 Jäm 91 Ruotsin yksikkö USD VIII 87 Syntymäpaikka Uppland, Vallby Ruotsi, Anders Holm (GMR 1783)
 • Ruotu 92 Kauhkiala ¤ Jämsä srk ¤ Adam Stolpe (GMR 1783)
 • Ruotu 93 Kauhkiala ¤ Jämsä srk ¤ Johan Pamp (GMR 1783)
 • Ruotu 94 Kauhkiala ¤ Jämsä srk ¤ Corporal Johan Roschier tilalle Carl Gustaw Stampell (GMR 1783)
 • Ruotu 94 Kauhkiala ¤ Matti Eskonpoika Liflander, Juutela-Keskinen
 • Ruotu 95 Alhojärvi ¤ Jämsä srk ¤ Matts Liung (GMR 1783)
 • Ruotu 96 Saris / Patajoki ¤ Jämsä srk ¤ Jooseppi Erkinpoika Tiiri palveli 1703-1726
 • Ruotu 96 Saris / Patajoki ¤ Jämsä srk ¤ Johan Åberg [Juho Niilonpoika Åberg Adam GRÖN, Simon Gröön (GMR 1783)
 • Ruotu 97 Aseme ¤ Jämsä srk ¤ Jöran Boman (GMR 1783)
 • Ruotu 98 Hauvala ¤ Jämsä srk ¤ Juho Joosepinpoika Frisk palveli 1747-1762
 • Ruotu 98 Hauvala ¤ Jämsä srk ¤ Hemming Färdig (GMR 1783)
 • Ruotu 99 Säyrylä ¤ Jämsä srk ¤ Moses Haag (GMR 1783)
 • Ruotu 100 Sammallax ¤ Jämsä srk ¤ Lundberg, Olof (Landberg, Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 72 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi, Johan Fogellberg (GMR 1783)
 • Ruotu 101 Moiskala ¤ Jämsä srk ¤ Matts Sik (GMR 1783)
 • Ruotu 102 Särkijoki ¤ Korpilahti srk ¤ Pipare Anders Roschier (GMR 1783), klarinetisti Johan Sjöberg (1795 siirto *Ruotuun 6)
 • Ruotu 103 Juoxlax Juokslahti ¤ Jämsä srk ¤ Yrjö Antinpoika Våghals tilalle Staph. Stålt (GMR 1783)
 • Ruotu 104 Juoxlax Juokslahti ¤ Jämsä srk ¤ Juho Yrjönpoika Giestfeldt
 • Ruotu 104 Juoxlax Juokslahti ¤ Jämsä srk ¤ Elias Märt (GMR 1783)
 • Ruotu 105 Juoxlax Juokslahti ¤ Jämsä srk ¤ Johan HOFMESTARE n. 1710 alkaen.
 • Ruotu 105 Juoxlax Juokslahti ¤ Jämsä srk ¤ Jeremias HOFMESTARE n. 1750 alkaen. vice corporal Matts Hielm (GMR 1783)[Matti Kustaanpoika Hielm]
 • Ruotu 106 Juoxlax Juokslahti ¤ Jämsä srk ¤ Nicodemus Lanck (GMR 1783)
 • Ruotu 107 Mahi ¤ Korpilahti srk ¤ Jonas Sund (GMR 1783)
 • Ruotu 107 Mahi ¤ Korpilahti srk ¤ Karl Orre (GMR 1805)
 • Ruotu 108 Särkijoki ¤ Korpilahti srk ¤ korpraali Mårten PLOGMAN kts.rummunlyöjä ja *Ruotu 6.
 • Ruotu 108 Särkijoki ¤ Korpilahti srk ¤ Gustaf FRIMAN 1758- Jöran Friman, 1781- (GMR 1783)
 • Ruotu 109 Corpilax Korpilahti, ¤ Korpilahti srk ¤ Eric Orre (GMR 1783)
 • Ruotu 110 Corpilax Korpilahti, ¤ Korpilahti srk ¤ wol A. Joh. Taube (GMR 1783)
 • Ruotu 111 Corpilax Korpilahti, ¤ Korpilahti srk ¤ Korpilahti Asp, Jöns (Ahlquist) Ruotsin yksikkö USD VIII 86 Syntymäpaikka Östergötland Ruotsi, v. corporal Henrich Girs (GMR 1783)
 • Ruotu 112 Corpilax Korpilahti, ¤ Korpilahti srk ¤ Johan Wikbom, Juho Tuomaanpoika Wikbom, Michell Nit (GMR 1783), (GMR 1795), (GMR 1800)
 • Ruotu 113 Murame ¤ Korpilahti srk ¤ Hetteen torppa, Hyrkkölä ¤ Erkki Juhonpoika Willman [Erkki Juhonpoika Willman] palveli n. 1745-1789. Matts Wik (GMR 1783)
 • Ruotu 114 Murame ¤ Korpilahti srk ¤ Johan Lax(GMR 1783) Johan Lax
 • Ruotu 115 Murame ¤ Korpilahti srk ¤ Henrich Berg (GMR 1783)
 • Ruotu 116 Murame ¤ Korpilahti srk ¤ Lundberg, Sven Ruotsin yksikkö USD VIII 91 Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi Jonas Ståhl (GMR 1783)
 • Ruotu 117 Murame ¤ Korpilahti srk ¤ Erkki Wacker
 • Ruotu 117 Murame ¤ Korpilahti srk ¤ Jonas Utter (GMR 1783)
 • Ruotu 118 Murajärvi ¤ Korpilahti srk ¤ Fourier Carl Gustav Rikneck tilalle Carl Gustaw Normann (GMR 1783)
 • Ruotu 118 Murajärvi ¤ Korpilahti srk ¤ [Matti Erkinpoika Trogen]
 • Ruotu 119 Murajärvi ¤ Korpilahti srk ¤ Holmberg, Jöns (Persson) Ruotsin yksikkö USD VIII 49 Syntymäpaikka Sörmland Ruotsi
 • Ruotu 119 Murajärvi ¤ Korpilahti srk ¤ Muuratjärven torppa ¤ Varakorpraali Henrik John Plogman Pestautui 1777. Kunnostautui Kustaa III sodassa 1788-1790 Ruskealan ja Puumalan taisteluissa 1789 ja Pirttimäen taistelussa 1790 siinä määrin, että hänelle oli sodan jälkeen esitetty sotamiehille jaettavaksi tarkoitettua "För tapperhet i fält"-mitalia. Oli mukana myös Suomen sodassa 1808-1809. Asui Saukkolan Tapanin ja Tikkalan Rimminpohjan sotilastorpissa. (GMR 1783)
 • Ruotu 120 Murajärvi ¤ Korpilahti srk ¤ Edström, Petter (Andersson) Ruotsin yksikkö USD VIII 122 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi, Jonas Parck (GMR 1783)
 • Ruotu 121 Patala ¤ Jämsä srk ¤ Corporal Michell Stampell tilalle Petter Johan Forsander (GMR 1783)
 • Ruotu 122 Hafwisto ¤ Jämsä srk ¤ Glansberg, Christer (Abramsson) Ruotsin yksikkö USD VIII 94 Syntymäpaikka Närke Ruotsi, Jöran Bom (GMR 1783) , Yrjö Palmroos
 • Ruotu 123 Salos ¤ Petäjävesi srk ¤ Nils Johansson Wittling Witzling/Witting, Nils (Johansson) Ruotsin yksikkö USD VIII 97 Syntymäpaikka Närke Ruotsi, Johan Pigg (GMR 1783)
 • Ruotu 124 Petäjävesi ¤ Petäjävesi srk ¤ Henrich Friherre (GMR 1783)
 • Ruotu 125 Kuivasmäki ¤ Petäjävesi srk ¤ Johan Jeff (GMR 1783)
 • Ruotu 126 Kuivasmäki ¤ Petäjävesi srk ¤ Jacob Metall (GMR 1783)
 • Ruotu 127 Kintaus ¤ Petäjävesi srk ¤ Erich Sjögren (GMR 1783)
 • Ruotu 128 Kuivasmäki ¤ Petäjävesi srk ¤ Anders Willig (GMR 1783)

8. Rautalammin komppania

Päällystö

 • Capitein Mathias Christopher v. Kothen, af K. M:tt Fullmakt 31. Maij 1684
 • Kapteeni Henrik Boisman 1711 (vahv. 1714), Carel. Vol. Inkerin (Wellingkin) rakuunarykm. 1702, adj. 1709. Luutnantti Karjalan (Zögen) maarakuunarykm. 1710. Rautalammin komppanian päällikkö, ero 1742.
 • Leutnant Adam Wilhelm von Gryter Fullmakt Maij 1676
 • Fendrich Christer Enman, efter kongl.fullmacht 31. Maij 1682
 • varusmestari Lars/Lorentz JÄMSÉN varusmestariksi 4/8 1713. Myös ruodussa 54.
 • Sergeant Carl Jean Lepsen [Carl Johan Leps]
 • Fourier Petter Johan Christoffersson Ivendorff n. 1720 alkaen.
 • Furir Christopher Tawast 1683 komppanian majoitusmestariksi (Furir) ja heinäkuussa hän oli rykm. mukana Narvassa. Majoitusmestarin puustelli sijaitsi 1683-1688 Viitasaaren Ilmolahdessa.
 • Kersantti/fourier Mikael Logrén korpraali 26.2.1742 Rautalammin komppaniaan. Varuskuntapalveluksessa Häm. linnassa 1742. Komennettiin 4.8.1742 furiiri Björnramin kanssa tiedustelemaan ja he onnistuivat Syrjäntaassa vangitsemaan venäläisen husaarin. Ylennettiin furiiriksi 24.10.1750. Komennettuna 1758 Viaporiin linnoitustöihin.
 • Kersantti/fourier Arvi Mikonpoika Logren Arvi asui perheineen Saarijärvellä ainakin vuoteen 1785 missä hän toimi Harjun puustellin majoittajana isänsä jälkeen n.1780-1783.
 • Kersantti/fourier Anders Johan Masalin Ylennys fourier 1789. Ylennys kersantti 1795. Harju puustellissa n. 1790-1797 .
 • kersantti Iisakki Manninen. Komppanian kersantin virkatalo Hannula. Sotilasnimi Holm. Palveli n. 1722 alkaen.
 • komppanian 3. rummunlyöjä Israel ARGILLANDER aloitti 14-vuotiaana rummunlyöjänä 1727. Aikuisena siirtyi ruotuun 54 korpraaliksi.
 • Rummunlyöjä Otto Johan Schöneman Oli poikasena rummunlyöjänä , josta toimesta 1797 sai eron.

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Hilmo Vuoskoski Viitasaari
 • Luutnantin virkatalo Tarvaala Saarijärvi
 • Vänrikin virkatalo Lassila Rautalampi
 • Vääpelin virkatalo Paalala Keihärinkoski Viitasaari
 • Kersantin virkatalo Hannula Kärkäs Rautalampi
 • Lippumiehen virkatalo Hyvelä Juurikkaniemi Rautalampi
 • Majoittajan virkatalo Harju Pääjärvi Saarijärvi
 • Varusmestarin virkatalo Kinnula Ilmolahti Viitasaari

Ruotujen lkm paikkakunnittain

 • Jämsä Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 2
 • Rautalampi Ylä-Sääksmäki Ruotujen lkm 126

Sotilaa"

 • Ruotu 1 Kintaus ¤ Petäjävesi srk ¤ Brunberg, Nils Ruotsin yksikkö USD VI 104 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi
 • Ruotu 1 Kintaus ¤ Petäjävesi srk ¤ Juhana Tuomaanpoika Lund
 • Ruotu 2 Kintaus ¤ Petäjävesi srk ¤ Östblad, Olof Ruotsin yksikkö USD VI 106 Syntymäpaikka Roslagen Ruotsi
 • Ruotu 3 Kukkajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 4 Kukkajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤ Joonas Kallenpoika Ås
 • Ruotu 5 Kukkajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 6 Kukkajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 7 Kukkajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 8 Kukkajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 9 Lannevesi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 10 Summasjärvi ¤ Saarijärvi srk ¤ Jaakko Juhonpoika Sumhielm
 • Ruotu 11 Kiminki ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 12 Kiminki ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 13 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤ Saarijärvi Pääjärvi Vilhelmi LEED JOENSUU arviolta 1780 alkaen.
 • Ruotu 13 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤ Saarijärvi Pääjärvi Georg Reinhold Schavon
 • Ruotu 14 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 15 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 16 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤ Matti Mahl; Maths Mahl
 • Ruotu 17 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤ Lauri Roth palveli 1769-1782.
 • Ruotu 18 Pääjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 19 Kiminki ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 20 Vahanka ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 21 Vahanka ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 22 Kyyjärvi ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 23 Kiminki ¤ Saarijärvi / Karstula srk ¤
 • Ruotu 24 Saarijärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 25 Saarijärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 26 Saarijärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 27 Saarijärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 28 Kiimasjärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 29 Naarajärvi ¤ Saarijärvi srk ¤ Simon Simonsson Klar
 • Ruotu 30 Änekoski ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 31 Pyrinlax ¤ Saarijärvi srk ¤ Matti Kautto
 • Ruotu 32 Pyrinlax ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 33 Pyhäjärvi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 34 Pyhäjärvi ¤ Saarijärvi srk ¤ Gustaf Carlsson Hertell
 • Ruotu 35 Kalavastingi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 36 Kalavastingi ¤ Saarijärvi srk ¤
 • Ruotu 37 Heinolax ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 38 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 39 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 40 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 41 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤ Kinnula ¤ Henrik Steenklyft palveli 11.2.1723 - 14.8.1747.
 • Ruotu 41 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤ Kinnula ¤ Anders STEN palveli 1767 - 1789.
 • Ruotu 42 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 43 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 44 Kivijärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 45 Salamajärvi ¤ Kivijärvi srk ¤
 • Ruotu 46 Murajärfvi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 47 Alfwajärfwi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 48 Alfwajärfwi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 49 Alfwajärfwi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 50 Elämäjärvi ¤ Viitasaari srk ¤ Murberg/Morberg, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 87 Syntymäpaikka Närke Ruotsi
 • Ruotu 51 Pihtipudas ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 52 Pihtipudas ¤ Viitasaari srk ¤ Paavo Tångfelt
 • Ruotu 53 Pihtipudas ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 54 Pihtipudas ¤ Viitasaari srk ¤ korpraali Lars/Lorentz JÄMSÉN
 • Ruotu 54 Pihtipudas ¤ Viitasaari srk ¤ korpraali Israel ARGILLANDER tässä ruodussa 1741 alkaen. Oli aloittanut rummunlyöjänä.
 • Ruotu 55 Pihtipudas ¤ Viitasaari srk ¤ Erik JÄMSÉN korpraaliksi ruotuun 118.
 • Ruotu ? Pihtipudas ¤ Israel Israelsson Argillander Palveli n. 1695 - 19.2.1714 Napuen taistelussa Isokyrössä.
 • Ruotu 56 Säckärämäki ¤ Viitasaari srk ¤ Olof Antinpoika Strandman
 • Ruotu 57 Säckärämäki ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 58 Keihärinkoski ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 59 Suovanlahti ¤ Viitasaari srk ¤ Ruotu 59 Kolima korpraali Anders Johan Masalin Noin 1788 - 1789. 1789 Ylennys fourier ja muutto Saarijärvelle.
 • Ruotu 60 Suovanlahti ¤ Viitasaari srk ¤ Simo Laurinpoika Puranen 1767 Lars Simonpoika Lilja
 • Ruotu 61 Kolima ¤ Viitasaari srk ¤ Varamies 1768-1775 Kustaa Kumpulainen, Rahm
 • Ruotu 62 Pudasjärvi ¤ Kivijärvi srk ¤ Henrik FLINK / MANFELDT palveli 21.1.1751 - 15.4.1773.
 • Ruotu 63 Vuoskoski ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 64 Vuoskoski ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 65 Keitelenpohja ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 66 Keihärinkoski ¤ Viitasaari srk ¤ Juho KOLJONEN STRÖM n. 1765 alkaen.
 • Ruotu 67 Huopana ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 68 Jurvansalo ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 69 Jurvansalo ¤ Viitasaari srk ¤ Elias Kokkinen kesti Suuren Pohjan sodan hengissä ja palveli vuoteen 1721, jolloin erosi.
 • Ruotu 69 Jurvansalo ¤ Viitasaari srk ¤ Simon Frimodig Pasanen 1723 alkaen. ¤ Ruotua 69 ylläpitivät viitasaarelaiset Heikki Raatikaisen talo Taimoniemestä ja Lauri Pietarisen talo Jurvansalosta. ¤ Ilmeisesti Lappeenrannan taistelussa 1742. Syksyllä 1743 kuningas määräsi mm. Häm. jv.rykm., skoonelaisiin ja bohuslääniläisiin linnoituksiin sodan uhatessa Tanskan suunnalta. Häm. rykm. marssi Tukholmasta Malmööhön, jossa se sijoitettiin paikallisen linnoituksen varusjoukoksi, korvaten siellä aienmmin olleen Cronobergin rykm. puolikkaan, joka puolestaan marssi ruoduilleen eli kotiinsa. Joukot laivattiin Lounais-Suomessa Tenholassa 7/10 1743 ja Simo Frimodig oli tällöin mukana. Marssi Skooneen alkoi Tukholmasta 2/12 ja perilletulo tapahtui 27/1 1744. Paluu tapahtui jo saman vuoden keväällä siten, että joukot marssivat ensin Karlskroonaan, josta matka laivalla oli tarkoitus alkaa 20. kesäkuuta. Keväällä 1750 linnoitustöissä Degerbyyssä. Komennettiin 1751 linnoitustöihin Helsinkiin, jonne komppania saapui 21/3. Kuoli rullien mukaan 28/5 1751, Viaporissa linnoitustöissä.
 • Ruotu 70 Taimoniemi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 71 Muikunlahti ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 72 Suovanlahti ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 73 Suovanlahti ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 74 Ilmolahti ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 75 Kalaniemi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 76 Kalaniemi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 77 Konginkangas ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 78 Kalaniemi ¤ Viitasaari srk ¤
 • Ruotu 79 Padentaipal ¤ Laukaa srk ¤
 • Ruotu 80 Raikous ¤ Laukaa srk ¤
 • Ruotu 81 Raikous ¤ Laukaa srk ¤ Heikki Matinpoika Orre
 • Ruotu 82 Sumiais ¤ Laukaa srk ¤ Heikki Juhonpoika Leinonen, Lax
 • Ruotu 83 Sumiais ¤ Laukaa srk ¤
 • Ruotu 84 Särkisalo ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 85 Horontaipale ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 86 Kusilax ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 87 Särkisalo ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 88 Wesamäki ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 89 Wesamäki ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 90 Nilacka ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 91 Nilacka ¤ Rautalampi srk ¤ Staphan Karhu aloitti 23.5.1723. Siirtyi myöhemmin Savon rykm. Puumalan komppaniaan, nro 102.
 • Ruotu 92 Nilacka ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 93 Koutajärvi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 94 Wuonomalax ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 95 Wuonomalax ¤ Rautalampi srk ¤https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Sotilasasiakirjat/hameen_la... Gabriel Simbain
 • Ruotu 96 Wuonomalax ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 97 Koivujärvi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 98 Pielavesi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 99 Pielavesi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 100 Säwiä ¤ Rautalampi srk ¤ Henrik Huttunen, Blomberg Ruotusotilas n:o 100 nimellä Henrik Blomberg. Sotilasasiakirjojen mukaan oli Hämeen läänin jalkaväkirykmentin Rautalammen komppaniassa v. 1754 alkaen lähes vuoteen 1770.
 • Ruotu 101 Jurikaniemi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 102 Jurikaniemi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 103 Jurikaniemi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 104 Joutsensalmi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 105 Hapamäki ¤ Rautalampi srk ¤ Petter Pehrsson Pennanen, sotilas no. 1689, 1710-1727 Pekka Pehrsson Pennanen
 • Ruotu 105 Hapamäki ¤ Rautalampi srk ¤ Lauri Tuomaanpoika Aspegren, Ihalainen 1727-1750
 • Ruotu 105 Hapamäki ¤ Rautalampi srk ¤ Lauri Ihalainen 1751-1763
 • Ruotu 106 Kerkonjoensu ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 107 Songarinsari ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 108 Songarinsari ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 109 Wajasalmi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 110 Rautalambi ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 111 Rautalambi ¤ Rautalampi srk ¤ Tuomas Järnberg
 • Ruotu 112 Hanhitaipale ¤ Rautalampi srk ¤ Forsberg, Ingemar Ruotsin yksikkö USD VI 95 Syntymäpaikka Östergötland, Hörberga Ruotsi
 • Ruotu 113 Istumäki ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 114 Säkinmäki ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 115 Kynsivesi ¤ Rautalampi / Hankasalmi srk ¤
 • Ruotu 116 Kynsivesi ¤ Rautalampi / Hankasalmi srk ¤ Antti Muranen
 • Ruotu 117 Sijkakoski ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 118 Sijkakoski ¤ Rautalampi srk ¤ korpraali Erik JÄMSÉN ruodusta 55.
 • Ruotu 119 Hangavesi ¤ Rautalampi / Hankasalmi srk ¤ Antti Laulainen, Frost
 • Ruotu 120 Hangavesi ¤ Rautalampi / Hankasalmi srk ¤ Wallengren, Anders Ruotsin yksikkö USD VI 103 Syntymäpaikka Uppland Ruotsi ¤ Matts Fäst/Fest Matias Heikinpoika Moilanen, Fest
 • Ruotu 121 Hangavesi ¤ Rautalampi / Hankasalmi srk ¤ Risto Hänninen , Vass
 • Ruotu 122 Kärckäs ¤ Rautalampi srk ¤ Tengeman, Elias Ruotsin yksikkö USD VI 97 Syntymäpaikka Östergötland, Vist Ruotsi
 • Ruotu 123 Kärckäs ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 124 Kärckäs ¤ Rautalampi srk ¤ Forsman, Petter Ruotsin yksikkö USD VI 98 Syntymäpaikka Värmland Ruotsi
 • Ruotu 125 Kärckäs ¤ Rautalampi srk ¤ Harald Boman Ruotsin yksikkö Upplands ståndsdrag.reg:te VI 107. Syntymäpaikka Västergötland Ruotsi. Aloitti rykm. 1721.
 • Ruotu 126 Kärckäs ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 127 Kärckäs ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu 128 Sijkakoski ¤ Rautalampi srk ¤
 • Ruotu ? Yrjö Arnberg n. 1725 alkaen.
 • Ruotu ? Korpraali Yrjö Yrjönpoika Arnberg n. 1760 alkaen.
 • Ruotu ? Esko Pirkkalainen n. 1635 alkaen.
 • Ruotu ? Hemminki Pirkkalainen n. 1670 alkaen.
 • Ruotu ? Matti Viinikainen, Ståhl n. 1735 alkaen.
 • Ruotu ? Eerik Puttonen, Ahl n. 1755 alkaen.
 • Ruotu ? Sakari Pulkkinen n. 1720 alkaen.
 • Ruotu ? Eerik Kirjavainen n. 1700 alkaen.
 • Ruotu ? Isak Silanius n. 1660 alkaen.
 • Ruotu ? Juho Jäntti n. 1700 alkaen.
 • Ruotu ? Närhinsalo ¤ Risto Lustig n. 1780 alkaen.

Komppania ei ole vielä tiedossaJÄÄKÄRIPATALJOONA 1791 - 1809 (entisen rakuunarykmentin hämäläiset komppaniat 9-12)

9. (ent. Everstiluutnantin) komppania

Virkatalot

 • 1. Majurin virkatalo Anttila Maakeski Padasjoki
 • Kapteenin virkatalo Lövkulla Kaloinen Renko
 • 1. luutnantin virkatalo Ropoi Ahmo Pyhäjärvi
 • 2. luutnantin virkatalo Alitalo Sääksniemi Kalvola
 • Vääpelin virkatalo Suutarla Rahkoila Hattula
 • Kersantin virkatalo Klemola Järvöinen Hämeenlinna
 • Lippumiehen virkatalo Jussila Hyrvälä Hattula
 • Majoittajan virkatalo Heikkilä Luhtiala Hämeenlinna
 • Varusmestarin virkatalo Ollila Ahoinen Renko

Jääkärien asuinalueet

 • Janakkala 9 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Mäskälä (Vanaja) 21 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Renko 11 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Kulsiala 13 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni
 • Lehijärvi (Hattula) 30 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni

Päällystö

Jääkärit

10. (ent, Sääksmäen) komppania

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Keso Hauho
 • 1. luutnantin virkatalo Lövkulla Eteläinen Hauho
 • 2. luutnantin virkatalo Kukkola Hauho
 • Vääpelin virkatalo Soila Syrjäntaka Lammi
 • Kersantin virkatalo Lampola Ylännäinen Lammi
 • Lippumiehen virkatalo Kartano Osoila Padasjoki
 • Majoittajan virkatalo TekkariVitsiälä Hauho
 • Varusmestarin virkatalo Paavola Kärväntälä Pälkäne

Jääkärien asuinalueet

 • Kalvola 9 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni
 • Porras (Somero ja Tammela) 33 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni
 • Saari (Urjala) 64 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni
 • Sääksmäki 19 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni

Päällystö

Jääkärit

 • № ...
 • № 99 Talpia ¤ Tammela srk ¤ Israel Tall 1798 -
 • № ...

11. (ent. Ylä-Hollolan) komppania

Virkatalot

 • Kapteenin virkatalo Tankkala Okeroinen Hollola
 • 1. luutnantin virkatalo Varpula Kuivanto Orimattila
 • 2. luutnantin virkatalo Nihtilä Hyväneula Koski
 • Vääpelin virkatalo Soikelo Noitala Hollola
 • Kersantin virkatalo Lautamies Padonmaa Koski
 • Lippumiehen virkatalo Ropilo Maavehmaa Kärkölä
 • Majoittajan virkatalo Mäkelä Hersala Hollola
 • Varusmestarin virkatalo Varis Otamo Sysmä

Jääkärien asuinalueet

 • Asikkala 31 jääkäriä Ylä-Hollola Häm. lääni
 • Hollola 20 jääkäriä Ylä-Hollola Häm. lääni
 • Uusikylä (Nastola?) 26 jääkäriä Ylä-Hollola Häm. lääni
 • Sysmä 33 jääkäriä Ylä-Hollola Häm. lääni
 • Tennilä 13 jääkäriä Ylä-Hollola Häm. lääni

Päällystö

Jääkärit

Ks. https://www.geni.com/projects/HJR-11-komppania/46491

12. (ent. Ala-Hollolan) komppania (2. majurin)

on
Virkatalot

 • Majurin virkatalo Myttäälä Pälkäne
 • Kapteenin virkatalo Keso Hauho
 • 1. luutnantin virkatalo Lövkulla Eteläinen Hauho
 • 2. luutnantin virkatalo Kukkola Hauho
 • Vääpelin virkatalo Soila Syrjäntaka Lammi
 • Kersantin virkatalo Lampola Ylännäinen Lammi
 • Lippumiehen virkatalo Kartano Osoila Padasjoki
 • Majoittajan virkatalo TekkariVitsiälä Hauho
 • Varusmestarin virkatalo Paavola Kärväntälä Pälkäne

Jääkärien asuinalueet

 • Hauho 20 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Lammi 11 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Padasjoki 14 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Tuulos 18 jääkäriä Ala-Hollola Häm. lääni
 • Kulsiala 12 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni
 • Sääksmäki 10 jääkäriä Ala-Sääksmäki Häm. lääni
 • Jämsä 8 jääkäriä Ylä-Sääksmäki Häm. lääni
 • Längelmäki 3 jääkäriä Ylä-Sääksmäki Häm. lääni
 • Pälkäne 12 jääkäriä Ylä-Sääksmäki Häm. lääni
 • Sahalahti 17 jääkäriä Ylä-Sääksmäki Häm. lääni

Päällystö

Jääkärit - aloita jääkäreiden kokoaminen tähän, myöhemmin tällekin oma komppaniaprojekti

Jääkärikomppaniaa ei tiedetä

Päällystö

 • Kapten Anders Gustav Langenskjöld Vol. vid karelska drag.reg:tet 1775-09-18. Korpral s. d. Transp. till Nyl:s drag.reg:te 1778-09-30. Furir 1780-10-28. Kornett 1782-08-06. Löjtn. i armén 1790-08-23. Transp. till sekundlöjtn. vid T:hus reg:tes jägarbat. 1792-12-15. Premiärlöjtn. 1795-12-05. Kapten i reg:tet 1796-10-09. Transp. till B:borgs reg:tes rusthållsbat. 1802-05-06. RSO 1808-10-24. Major i armén 1809-02-07. Överstelöjtn.s avsked 1810-05-29. Major och bat.schef vid 1. Finska jägarreg:tet 1812-10-10.

Jääkärit

Lähteitä

Tavastehus läns infanteriregemente

Tavastehus läns infanteriregemente var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1626–1809. Förbandet var från 1696 indelt och rekryterade i huvudsak sitt manskap från Tavastland, Finland.