Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Bergsregementet till fot (yngre)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Julius Modée (1657 - 1740)
  Adelsvapen Modée nr 718 Julius (son av Reinhold Modeus, adlad Modée, Tab. 1), född 1657 i Västergötland. * Fänrik vid bergsregementet 1674-11-02. * Page hos riksrådet, greve Joh. Gyllenstierna på hans ...
 • Per Adlerfelt (1680 - 1743)
  Adelsvapen Adlerfelt nr 178 Per Adlerfelt, friherre Adlerfelt (son av Carl Johansson, adlad Adlerfelt, se adliga ätten Adlerfelt nr 1272, Tab. 1), född 1680-06-04 i Stockholm.* Volontär vid livgardet 1...
 • Cornelius Ulfeldt-Ridderschantz, till Åkesholm (1690 - 1731)
  Adelsvapen Ridderschantz nr 1008 Cornelius, till Åkesholm . Född 1690-05-31. * Student i Lund 1703-02-23. * Gemen vid drottningens livregemente till fot 1703-10-00. * Korpral vid norra skånska kavaller...
 • Vänrikki, vapaaherra Otto Fleming af Liebelitz, "vahva paroni" (1786 - 1851)
  ole tiettävästi ylioppilas) vapaaherra Otto Fleming U1208. * Askaisissa 12.8.1786. Vht: hovijunkkari, vapaaherra Herman Fleming 7616 (yo (1751), † 1789) ja hänen 3. puolisonsa Sofia Albertina Carpelan....
 • Ulrik Fahnesköld (b. - 1708)
  Adelsvapen - Fahnesköld nr 511 Ulrik . * Förare vid Sinclairs bergsbataljon 1701-09-25. Fältväbel vid Sinclairs bergsbataljon. * Fänrik vid Västerbottens regemente 1703-10-24. Löjtnant vid Västerbotten...

Regementet har sitt ursprung från de två Bergsbataljonerna Sinclair) och Zeedtz, uppsatta 1701 respektive 1703. År 1705 sammanslogs dessa två bataljoner och 1709 kom de att organiseras som Bergsregementet. Från 1717 kom Bergsregementet att bära namn efter dess chefer. År 1719 tillfördes kvarvarande delar från det äldre Bergsregementet (även kallat Malmöska regementet) samt de Svenska och Tyska livregementena till fots. År 1721 upplöstes Skånska tre- och femmänningsregementet varvid även delar av det uppgick i regementet som nu benämndes Garnisonsregementet i Malmö. År 1722 tillkom även resterna av Östra skånska infanteriregementet.

Regementet, som var förlagt till Skåne, kom att omlokaliseras 1739 till Finland, där det inkvarterades i Villmanstrand, Fredrikshamn och Nyslott med flera orter. Regementet deltog åren 1741–1743 i Hattarnas ryska krig och överflyttades efter krigsslutet till Sverige. Efter kriget garnisonerades regementet till Göteborg, där det var förlagt fram till 1751 då det återigen omlokaliserades till Finland.

Från 1751 var regementet permanent förlagt till Svartholms fästning och Sveaborg. Regementet deltog i kriget 1788-1790 samt i Finska kriget1808-1809, vid det senare var regementet känt som det Jägerhornska regementet ett namn det fått efter sin siste regementschef 1801. Efter Sveaborgs fall den 3 maj 1808 upplöstes regementet. Efter den svenska kapitulationen vid Sveaborg så lovade ryssarna i kapitulationsaktens 18 paragraf att alla svenska officerare och manskap skulle få kvarstanna i Finland till krigsslutet. Då ryssarna bröt detta löfte och istället ville föra soldaterna till Ryssland, kände sig flera inte längre bundna av kapitulationen, utan flydde och anslöt sig till den svenska armén igen.

Wikipedia - Jägerhornska Regementet

Förbandschefer

1701–1705: J L Creutz

1703–1705: Överstelöjtnant Samuel Zeedtz - Information från Adelsvapen nr 1437

1705–1717: Överstelöjtnant Samuel Zeedtz - Information från Adelsvapen nr 1437

1717–1737: Per Adlerfelt - Geni / Information från Wikipedia

1737–1743: Ernst Gustaf von Willebrand- Geni (är detta rätt person?)

1743–1749: Gustaf Rutensparre - Geni / Information från Wikipedia

1749–1752: Jacob Albrecht von Lantinghausen - Geni / Information från Wikipedia

1752–1762: Johan Cronhielm - Geni / Information från Wikipedia

1762–1772: Carl Björnberg - Geni

1773–1773: Hugo Herman von Saltza - Geni / Hugo Herman von Saltza - Information från Wikipedia

1773–1777: Carl Gustaf Skytte - Geni / Information från Wikipedia

1777–1788: Fredrik Göransson Fleming - Geni

1788–1801: Berndt Fredrik Stackelberg - Geni

1801–1808: Fredrik Adolf Jägerhorn - Geni / Information från Wikipedia

Bergsbataljonen - Riksarkivet

Generalmönsterrulla Bergsbataljonen Zeeditz 1709

Riksarkivet - Generalmönsterrullor Bergregementet till fots (yngre)

Generalmönsterrullor Bergsregementet till fots - Samtliga

Generalmajor Per Adlerfeldts regemente

Överste Ernst Gustav von Willebrands regemente

Överste Gustav Ruthensparres regemente

Generalmajor Jakob Albrekt von Lantinghausens regemente

Generalmajor Johan Cronhielms regemente

Generalmajor Karl Björnbergs regemente

Överste Hugo von Saltzas regemente

Överste Karl Gustav Skyttes regemente

Överste Fredrik Flemings regemente

Överste Fredrik Johan Stackelbergs regemente

Överste Fredrik Adolf Jägerhorns regemente

Kända slag

Hattarnas ryska krig - 1741-1743 Wikipedia

Gustav III ryska krig - 1788-1790 Wikipedia

Finska kriget 1808-1809 Wikipedia

Belägringen av Sveaborg - 1808 Wikipedia