Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Maj. Carl Gustaf Birnbaum, till Skeda (1779 - 1836)
  Carl Gustaf Birnbaum, till Skeda , majoren, född 1779-05-09 på Råby i Hörby socken, Malmöhus län, död 1836-12-26. Gift 1818 med Emerentia Påhlman .
 • Alexander Cock, till Ousbyholm (1642 - 1712)
  Alexander Coch , adlad Cock, till Ousbyholm i Hörby socken, Malmöhus län samt Vese i Bro socken, Göteborg och Bohus län och Svanvik i Stala socken, Göteborg och Bohus län. Född 1642-05-25 i Stralsun...
 • Count Adam Hendrik Vladimir Moltke-Huitfeldt af Bregentved, till Qvesarum (1872 - 1966)
  Adam Vladimir Moltke-Huitfeldt , ryttmästaren i skånska husarregementets reserv, RSO, greve, född 1872-11-24 på Kvesarum i Södra Rörums socken, Malmöhus län. Ägde Misseröd och Skogsgård i Höörs sock...
 • Augusta Sjöcrona (1823 - 1909)
  Ulrika Augusta Barnekow , född 1823-01-21 på Ludvigsborg , död 1909-11-17 å villa Pershög i Väsby socken vid Höganäs, Malmöhus län. Gift 1852-01-19 på Spannarp med översten Peter Sjöcrona , född 180...
 • Berta Vult von Steijern (1845 - 1908)
  Berta (Tulla Berta) Jönsson , född 1845-12-07 i Hällaryds socken, Blekinge län (fb), död 1908-02-27 i Ludvigsborg, Fulltofta förs., Malmöhus län, Skåne (db), dotter av kvarnägaren Jöns Olsson och Elna ...

Hörby, Scania, Sweden

This is a regional project in Geni for the municipality of Hörby, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Scania. Please consider joining it as well.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Municipality of Hörby

Municipality of Hörby (Hörby kommun) is a municipality in Skåne County in Province of Scania. The seat of the municipality is located in the town Hörby. The population of the municipality is somewhat shy of 16,000.

The present municipality consists of the following areas merged with each other in 1952, 1969 and finally in 1974.

 • Bjärsjölagård (Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp ja Öved)
 • Långaröd (Långaröd ja Östra Sallerup)
 • Östra Frosta (Hörby, Fulltofta, Lyby, Svensköp, Södra Rörum ja Äspinge)

There are three urban areas ) in the municipality: Hörby, Ludvigsborg and Osbyholm.

The name "Hörby" comes from the old word "horg" which today would translate into "barrow" or "mound". As the name hints the woods surrounding Hörby are filled with old burial mounds (some dating back to the Bronze Age) and also some old cult places from the pre-Christian religion of asatru. The same word has given name to the neighboring village of Höör.

Perhaps the most famous 'Hörbyan' is the author Victoria Benedictsson.

//media.geni.com/p13/cf/a3/d9/61/5344485c11515f72/horby_3_large.jpg?hash=275365ed991bc89d7463a07fda10fa8690ba4504a4542fa579d9a79512f1580d.1714028399
Est'd 2020-11-17

Hörby, Skoone, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Hörby-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman Skoone-projektin alle. Halutessasi liity myös siihen.

Voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Hörbyn kunta

Hörbyn kunta (ruots. Hörby kommun) on Skånen läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skooneen. Kunnan keskustaajama on Hörby. Kunnan asukasluku on vajaat 16 000.

Kuntajaon kehitys

Hörbyn maalaiskuntaan perustettiin vuonna 1894 Hörbyn taajaväkinen yhdyskunta. Se erotettiin vuonna 1900 Hörbyn kauppalaksi. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Bjärsjölagård (Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp ja Öved)
 • Långaröd (Långaröd ja Östra Sallerup)
 • Östra Frosta (Hörbyn maalaiskunta, Fulltofta, Lyby, Svensköp, Södra Rörum ja Äspinge)

Hörbyn kauppalaan uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1969 Långaröd ja Östra Frosta liitettiin kauppalaan, joka vuonna 1971 muutettiin Hörbyn kunnaksi. Nykyiset rajansa kunta sai vuonna 1974, jolloin Bjärsjölagårdin kunta jaettiin ja Västerstadin ja Östrabyn seurakunnat liitettiin siitä Hörbyn kuntaan.

Kunnassa on viisi taajamaa, Hörby, Ludvigsborg, Osbyholm, Önneköp ja Östraby.

Taajamien lisäksi kunnan alueella on pientaajamia, Askeröd, Dala, Ekeboda, Kilhult och Svensköp, Korsholm, Lyby, Satserup norra, Södra Rörum, Västerstad, Västerstads kyrkby ja Äspinge. Entisiä pientaajamia ovat Röinge, Önneköp ja Östraby.

//media.geni.com/p13/cf/a3/d9/61/5344485c11515f72/horby_3_large.jpg?hash=275365ed991bc89d7463a07fda10fa8690ba4504a4542fa579d9a79512f1580d.1714028399

Luotu 2020-11-17

Hörby kommun, Skåne län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Hörby kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Skåne. Kom med i projektet.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Hörby kommun

Hörby kommun är en kommun i Skåne län och inte alls historiska, men i nuvarande landskapet Skåne. Kommunens centralort är Hörby. Närmast 16 000 invånare bor i kommunen.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Fulltofta, Hörby, Lyby, Långaröd, Svensköp, Södra Rörum, Västerstad, Äspinge, Östra Sallerup och Östraby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Hörby municipalsamhälle inrättades 20 december 1894. Denna upplöstes 1900 när Hörby köping bildades som en utbrytning ur Hörby landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades genom sammanläggningar av landskommuner de nya Bjärsjölagårds landskommun och Östra Frosta landskommun samt en utökad Långaröds landskommun. Köpingen kvarstod oförändrad.

År 1969 införlivades Östra Frosta och Långaröds landskommuner i Hörby köping. Hörby kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Hörby köping. 1974 införlivades en del ur Bjärsjölagårds kommun (Västerstad och Östraby).

Det finns fem tätorter i Hörby kommun, Hörby, en mindre del av Höör, Osbyholm, Önneköp och Östraby.

Se även:

//media.geni.com/p13/cf/a3/d9/61/5344485c11515f72/horby_3_large.jpg?hash=275365ed991bc89d7463a07fda10fa8690ba4504a4542fa579d9a79512f1580d.1714028399
Skapad 2020-11-17