Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Dalmacija / Dalmatia

Dalmacija / Dalmatia

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Baebius Baebius (c.-88 - d.)
  Baebius Baebius== Baebius , a senator who served under Publius Vatinius in Illyria . On the murder of Caesar, in 44 BC, the Illyrians rose against Vatinius, and cut off Baebius and five cohorts which h...
 • Titus Baebius Tamphilus (deceased)
  Titus Baebius Tamphilus (Titus Baebius)==Decurion (DEC) T. Baebius T. f. Iustus, XXXIX, Decurion of Arbe See : NADGROBNI SPOMENIK OBITELJI BAEBIUS IZ ARBE / FAMILY BAEBIUS TOMBSTONE FROM ARBE , author ...
 • Gneius Baebius Tamphilus (deceased)
  Gneius Baebius Tamphilus==Gneius Baebius Tamphilus (cro. Gnej Bebije Tamfi, lat. Gneivs Baebivs Tamphilvs) was a consul.Gnaeus Baebius (Cn. f. Q. n.) Tamphilus, praetor urbanus in 168 BC. The following...
 • Gneius Baebius Tamphilus Vala Numonianus (c.5 - d.)
  Gnej Bebije Tamfil Vala Numonijan==Gnej Bebije Tamfil Vala Numonijan (lat. Gneivs Baebivs Tamphilvs Vala Nvmonianvs) Hr Pravim imenom Gneius Baebius cnei filius Tamphilus Vala Nvmonianvs bio je italski...
 • Ovida (c.439 - bef.482)
  Ovida (c. 439 - bet. 481 - 482)== Wikipedia : En Ovida or Odiva (died 481/482) was a late Western Roman general and warlord of likely Gothic origin and the last Roman ruler of Dalmatia. Ovida initially...

Dalmacija | Dalmatia (English version) (tal. la Dalmazia, lat. Dalmatia, čakavski Dalmocija, Delmoacija, Durmacija [1]%29 jedan je od najstarijih regionalnih pojmova u Hrvatskoj. Prvi se put spominje osme godine prije Krista kad ju je osnovao rimski car August kao naziv za područje između Promine i Cetine koje je nastanjivalo ilirsko pleme Delmata, odnosno kao sinonim za dio Ilirika, kako su širi prostor postojbine raznih ilirskih plemena nazivali Rimljani.

Iako se prostorni opseg Dalmacije u prošlosti znatno mijenjao i obuhvaćao i susjedne države Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju, taj se pojam održao od antičkog doba do danas jedino u dijelu Hrvatske. Dapače, na sjeverozapadu se još u srednjem vijeku proširio na dijelove jugoistočne antičke i ranosrednjovjekovne Liburnije. Do kraja I. svjetskog rata funkcionirala je Dalmacija kao posebna pokrajina u Austro-Ugarskoj Monarhiji i tada je uključivala na sjeverozapadu Rapsku otočnu skupinu, a na jugoistoku prostor Boke kotorske i Budve sve do Spiča.

Natala Bajie-Zarko Split. U Historijskom arhivu u Zadru euva se najstarija matiena knjiga Zmina'1679-1710. (Dalmatia Population Registry 1679-1710) Source|Pdf: "1679-1710"

Pokušaj identificiranja pojedinih poglavlja Dalmatinaca na Vijeću. Čudno djelo, ali korisno s spomenima starih obitelji 1400s Sibenik, Cathedral (An attempt to identify Dalmatian heads of the old Council. Strange work, but useful with references to old families in the 1400s-) Sibenik, Cathedral Source|Pdf "Old Surnames of the 1400s/Stara imena 1400-ih"

Zaštitnik Dalmacije je Sveti Jeronim.

Povijest Dalmacije / History of Dalmatia

Hrvatski povijesni prostor prije rimskih osvajanja

Dalmacija-rimska provincija

Rimska uprava u Dalmaciji i Panoniji

Rimski upravitelji Dalmacije

Hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću

Generalni providur Dalmacije (Provveditore Generale di Dalmazia)

 • Giustin Antonio Belegno (1617. - 1622.)
 • Francesco Molin (1623. - 1625.)
 • Fernando Venier (1625. - 1626.)
 • Antonio Pisani (1626. - 1628.)
 • Alvise Zorzi (1628. - 1630.)
 • Antonio Civran (1630. - 1632.)
 • Francesco Zen (1633. - 1635.)
 • Alvise Mocenigo (1636. - 1638.)
 • Alvise Priuli (1639. - 1641.)
 • Giambattista Grimani (1641. - 1643.)
 • Andrea Vendramin (1643. - 1645.)
 • Leonardo Foscolo (1645. - 1650.)
 • Girolamo Foscarini (1650. - 1652.)
 • Lorenzo Dolfin (1652. - 1654.)
 • Giovanni Antonio Zen (1655. - 1656.)
 • Antonio Bernardo (1656. - 1660.)
 • Andrea Corner (1660. - 1662.)
 • Girolamo Contarini (1662. - 1664.)
 • Catarino Corner (1665. - 1667.)
 • Antonio Priuli (1667. - 1669.)
 • Antonio Barbaro (1669. - 1671.)
 • Zorzi Morosini (1671. - 1673.)
 • Pietro Civran (1673. - 1675.)
 • Marino Zorzi (1675.)
 • Girolamo Grimani (1675. - 1677.)
 • Pietro Valier (1678. - 1680.)
 • Girolamo Cornaro (1680. - 1682.)
 • Lorenzo Dona (1682. - 1684.)
 • Domenico Mocenigo (1684.)
 • Pietro Valier (1684. - 1686.)
 • Girolamo Cornaro (1686. - 1689.)
 • Alessandro Molin (1689. - 1692.)
 • Daniel Dolfin (1692. - 1696.)
 • Alvise Mocenigo (1696. - 1702.)
 • Marin Zane (1702. - 1705.)
 • Giustin da Riva (1705. - 1708.)
 • Vincenzo Vendramin (1708. - 1711.)
 • Carlo Pisani (1711. - 1714.)
 • Angelo Emo (1714. - 1717.)
 • Alvise Mocenigo (1717. - 1720.)
 • Marcantonio Diedo (1721. - 1723.)
 • Nicolo Erizzo (1723. - 1726.)
 • Pietro Vendramin (1726. - 1729.)
 • Sebastiano Vendramin (1729. - 1732.)
 • Zorzi Grimani (1732. - 1735.)
 • Daniel Dolfin (1735. - 1738.)
 • Marin Antonio Cavalli (1738. - 1741.)
 • Girolamo Querini (1741. - 1744.)
 • Giacomo Boldu (1744. - 1747.)
 • Girolamo Maria Balbi (1751. - 1753.)
 • Francesco Grimani (1754. - 1756.)
 • Alvise Contarini (1757. - 1759.)
 • Francesco Diedo q. Girolamo (1760. - 1762.)
 • Pietro Michiel (1762. - 1765.)
 • Antonio Venier (1765. - 1768.)
 • Domenico Condulmer (1769. - 1771.)
 • Giacomo da Riva (1771. - 1774.)
 • Giacomo Grandenigo (1774. - 1777.)
 • Alvise Foscari (1778. - 1780.)
 • Paolo Boldu (1780. - 1783.)
 • Francesco Valier (1784. - 1786.)
 • Angelo Memo (1787. - 1789.)
 • Alvise Marin (1793. - 1795.)
 • Andrea Querini (1795. - 1797.)

Kraljevina Dalmacija

Kotari u Kraljevini Dalmaciji

Namjesnici Dalmacije su bili:

Dalmatinski sabor

Narona

Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata

Povijest Hrvatske

Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija

Dalmacija u Austro-Ugarskoj monarhiji

Zastave dalmatinskih brodarskih kompanija do 1918.

Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri, Hrvoje Petrić, povijest.net

"Šibenska luka" videozapis grada Šibenika 1904., Frank Mottershow

Salona Posušje

More information and source about Delmata Wiki Wiki

Dalmacija kroz povijest

Documents, Videos

Dalmacija u doba Rimljana i Dalmacija u doba Mlečana

Dalmacija, Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

Dalmacija u doba Mlečana (karta, ilustracija)

enciklopedija.hr/Ilustracije/Dalmacija_u_doba_rimljana.jpgDalmacija u doba Rimljana, karta, ilustracija

Dalmacija | Dalmatia (English version) (tal. la Dalmazia, lat. Dalmatia, čakavski Dalmocija, Delmoacija, Durmacija [1]%29 jedan je od najstarijih regionalnih pojmova u Hrvatskoj. Prvi se put spominje osme godine prije Krista kad ju je osnovao rimski car August kao naziv za područje između Promine i Cetine koje je nastanjivalo ilirsko pleme Delmata, odnosno kao sinonim za dio Ilirika, kako su širi prostor postojbine raznih ilirskih plemena nazivali Rimljani.

Iako se prostorni opseg Dalmacije u prošlosti znatno mijenjao i obuhvaćao i susjedne države Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju, taj se pojam održao od antičkog doba do danas jedino u dijelu Hrvatske. Dapače, na sjeverozapadu se još u srednjem vijeku proširio na dijelove jugoistočne antičke i ranosrednjovjekovne Liburnije. Do kraja I. svjetskog rata funkcionirala je Dalmacija kao posebna pokrajina u Austro-Ugarskoj Monarhiji i tada je uključivala na sjeverozapadu Rapsku otočnu skupinu, a na jugoistoku prostor Boke kotorske i Budve sve do Spiča.

Natala Bajie-Zarko Split. U Historijskom arhivu u Zadru euva se najstarija matiena knjiga Zmina'1679-1710. (Dalmatia Population Registry 1679-1710) Source|Pdf: "1679-1710"

Pokušaj identificiranja pojedinih poglavlja Dalmatinaca na Vijeću. Čudno djelo, ali korisno s spomenima starih obitelji 1400s Sibenik, Cathedral (An attempt to identify Dalmatian heads of the old Council. Strange work, but useful with references to old families in the 1400s-) Sibenik, Cathedral Source|Pdf "Old Surnames of the 1400s/Stara imena 1400-ih"

Zaštitnik Dalmacije je Sveti Jeronim.

Povijest Dalmacije / History of Dalmatia

Hrvatski povijesni prostor prije rimskih osvajanja

Dalmacija-rimska provincija

Rimska uprava u Dalmaciji i Panoniji

Rimski upravitelji Dalmacije

Hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću

Generalni providur Dalmacije (Provveditore Generale di Dalmazia)

 • Giustin Antonio Belegno (1617. - 1622.)
 • Francesco Molin (1623. - 1625.)
 • Fernando Venier (1625. - 1626.)
 • Antonio Pisani (1626. - 1628.)
 • Alvise Zorzi (1628. - 1630.)
 • Antonio Civran (1630. - 1632.)
 • Francesco Zen (1633. - 1635.)
 • Alvise Mocenigo (1636. - 1638.)
 • Alvise Priuli (1639. - 1641.)
 • Giambattista Grimani (1641. - 1643.)
 • Andrea Vendramin (1643. - 1645.)
 • Leonardo Foscolo (1645. - 1650.)
 • Girolamo Foscarini (1650. - 1652.)
 • Lorenzo Dolfin (1652. - 1654.)
 • Giovanni Antonio Zen (1655. - 1656.)
 • Antonio Bernardo (1656. - 1660.)
 • Andrea Corner (1660. - 1662.)
 • Girolamo Contarini (1662. - 1664.)
 • Catarino Corner (1665. - 1667.)
 • Antonio Priuli (1667. - 1669.)
 • Antonio Barbaro (1669. - 1671.)
 • Zorzi Morosini (1671. - 1673.)
 • Pietro Civran (1673. - 1675.)
 • Marino Zorzi (1675.)
 • Girolamo Grimani (1675. - 1677.)
 • Pietro Valier (1678. - 1680.)
 • Girolamo Cornaro (1680. - 1682.)
 • Lorenzo Dona (1682. - 1684.)
 • Domenico Mocenigo (1684.)
 • Pietro Valier (1684. - 1686.)
 • Girolamo Cornaro (1686. - 1689.)
 • Alessandro Molin (1689. - 1692.)
 • Daniel Dolfin (1692. - 1696.)
 • Alvise Mocenigo (1696. - 1702.)
 • Marin Zane (1702. - 1705.)
 • Giustin da Riva (1705. - 1708.)
 • Vincenzo Vendramin (1708. - 1711.)
 • Carlo Pisani (1711. - 1714.)
 • Angelo Emo (1714. - 1717.)
 • Alvise Mocenigo (1717. - 1720.)
 • Marcantonio Diedo (1721. - 1723.)
 • Nicolo Erizzo (1723. - 1726.)
 • Pietro Vendramin (1726. - 1729.)
 • Sebastiano Vendramin (1729. - 1732.)
 • Zorzi Grimani (1732. - 1735.)
 • Daniel Dolfin (1735. - 1738.)
 • Marin Antonio Cavalli (1738. - 1741.)
 • Girolamo Querini (1741. - 1744.)
 • Giacomo Boldu (1744. - 1747.)
 • Girolamo Maria Balbi (1751. - 1753.)
 • Francesco Grimani (1754. - 1756.)
 • Alvise Contarini (1757. - 1759.)
 • Francesco Diedo q. Girolamo (1760. - 1762.)
 • Pietro Michiel (1762. - 1765.)
 • Antonio Venier (1765. - 1768.)
 • Domenico Condulmer (1769. - 1771.)
 • Giacomo da Riva (1771. - 1774.)
 • Giacomo Grandenigo (1774. - 1777.)
 • Alvise Foscari (1778. - 1780.)
 • Paolo Boldu (1780. - 1783.)
 • Francesco Valier (1784. - 1786.)
 • Angelo Memo (1787. - 1789.)
 • Alvise Marin (1793. - 1795.)
 • Andrea Querini (1795. - 1797.)

Kraljevina Dalmacija

Kotari u Kraljevini Dalmaciji

Namjesnici Dalmacije su bili:

Dalmatinski sabor

Narona

Hrvatski povijesni prostor prije doseljenja Hrvata

Povijest Hrvatske

Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija

Dalmacija u Austro-Ugarskoj monarhiji

Zastave dalmatinskih brodarskih kompanija do 1918.

Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri, Hrvoje Petrić, povijest.net

"Šibenska luka" videozapis grada Šibenika 1904., Frank Mottershow

Salona Posušje

More information and source about Delmata Wiki Wiki

Dalmacija kroz povijest

Documents, Videos

Dalmacija u doba Rimljana i Dalmacija u doba Mlečana

Dalmacija, Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

Dalmacija u doba Mlečana (karta, ilustracija)

enciklopedija.hr/Ilustracije/Dalmacija_u_doba_rimljana.jpgDalmacija u doba Rimljana, karta, ilustracija