Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Nørre Vosborg

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Nørre Vosborg (tidligere Wosborg) er en herregård syd for Vemb i Ulfborg Sogn, Holstebro Kommune, Region Midtjylland, tidligere Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt.

Nørre Vosborg blev grundlagt omkring 1575 og omfatter et firefløjet anlæg med tilhørende avlsgård. Hovedgårdens bygninger stammer fra de fire århundreder fra 1500-tallet til 1800-tallet. Til gården hører 216 hektar land. Herregården blev i 2004 erhvervet af ejendomsselskabet Realea A/S og restaureret. Restaureringen blev afsluttet i april 2008. Nørre Vosborg er nu indrettet som hotel og kultursted med restaurant, cafe og kursus- og festlokaler.

Første gang gården omtales er som "Osborg" eller "Fosborg" i 1299, hvor den tilhørte Erik Menved og lå lidt syd-vest for den nuværende hovedgård. Placeringen var stategisk gunstig ved Storåens udmunding i Nissum Fjord og tæt på den gamle oksedrivervej gennem Jylland. Fra omkring 1340 ejede herremanden Niels Bugge gården og Hald Hovedgård ved Viborg.

Et sagn fortæller, at Niels Bugge lod en engelsk bygmester opføre et tårn på Vosborg. Da tårnet var fuldført og bygmesteren rejste, kom Niels Bugge til at tvivle på, om bygningen var bygget forsvarligt. Han lod da en af sine svende ride efter bygmesteren. Han skulle råbe til ham: Mester, mester, tårnet hælder! Hvis bygmesteren vendte sig om for at se efter, skulle svenden hugge ham ned. Bygmesteren vendte sig ikke om, men sagde i stedet: Vist hælder tårnet ikke. Men der skal komme en mand fra vest i en grå (eller blå) kappe, og han skal få tårnet til at hælde. En del år senere trængte Vesterhavet ind til Vosborg og ødelagde stedet.

Vosborg blev ødelagt ved en stormflod muligvis i 1593. Det nuværende Nørre Vosborg var allerede påbegyndt længere inde i landet. Intet tyder dog på, at det gamle Vosborg havde et tårn.

Niels Bugge blev myrdet i Middelfart i 1359 på hjemvejen fra et møde med kong Valdemar Atterdag sandsynligvis pga. hans og andre jyske herremænds opposition mod kongen. Herregården blev konfiskeret af kongen, men blev givet tilbage til slægten Bugge i 1375 af Dronning Margrethe 1.. Vosborg forblev i slægtens eje indtil ca. 1400, hvor Podebuskfamilien – en kongetro adelsslægt fra Rügen – overtog den.

Godset Vosborg blev i 1551 delt i forbindelse med en arv. Den ene del gik til ægteparret Jytte Podebusk og Knud Gyldenstjerne, den anden del gik til Gregers Holgersen Ulfstand, en nevø til Jytte Podebusk. Gregers Holgersen Ulfstand opførte en ny herregård sydøst for det oprindelige Vosborg. Den nye herregård fik navnet Sønder Vosborg, den gamle kaldtes Nørre Vosborg. Sønder Vosborg blev omkring år 1600 flyttet længere ind i landet, hvor det ligger i dag i skikkelse af en almindelig landbrugsejendom med en voldgrav.

Ejere af Nørre Vosborg

 • 1200-tallet i kronens eje
 • indtil 1358 Niels Bugge
 • (1358-1388) Niels Bugges enke, Ingeborg Petersdatter Vendelbo
 • (1388-1390) Kirsten Nielsdatter Bugge og Niels Vendelbo
 • (1390-1399) Ellen og Christen Vendelbo
 • (1399-1430) Ingeborg og Preben Podebusk
 • (1430-1475) Klaus Podebusk
 • (1475-1541) Predbjørn Podebusk
 • (1548-1565) Jytte og Knud Henriksen Gyldenstierne
 • (1565-1616) Predbjørn Gyldenstjerne
 • (1616-1626) Knud Gyldenstjerne
 • (1626-1634) Jens Juel
 • (1634-1649) Jens Juels enke, Ide Lange
 • (1649-1673) Maren og Ove Bielke
 • (1673-1687) Joachim Frederik Vind
 • (1688-1700) Christence Dyre og Herman Frantz von Schwanewede
 • (1700-1706) bortforpagtet til Simon Andersen
 • (1706-1710) Maren Linde og Niels de Leth
 • (1710-1746) Maren Linde de Leth
 • (1746-1754) Sophie og Henrik Johan de Leth (I)
 • (1754-1757) Sophie de Leth
 • (1757-1778) Marie og Christen Linde de Leth
 • (1778-1779) Henrik Johan de Leth (II)
 • (1779-1787) Christen Linde Friedenreich
 • (1787-1789) Brødrene Søren og Peder Tang
 • (1789-1797) Peder Tang
 • (1797-1814) Marie Kathrine og Niels Kjær Tang
 • (1814-1824) Marie Kathrine og Conrad Daniel Koefoed
 • (1824-1868) Marie Elise og Andreas Evald Meinert Tang
 • (1868-1877) Marie Elise Tang
 • (1877-1881) Christine og Henrik Stampe Valeur
 • (1881-1923) Christine Stampe Valeur
 • (1923-1931) Anna og Andreas Tang Barfoed
 • (1931-1946) Andreas Tang Barfoed
 • (1946-1966) Margrethe og Janus F. Krarup
 • (1966-1970) Margrethe Krarup
 • (1970-2004) Kirsten og Henrik Haubroe
 • (fra 2004) Ejendomsselskabet Realdania Byg (tidligere Realea A/S)

https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8rre_Vosborg

http://www.danskeherregaarde.dk/26228.aspxThis project is included in The History Link Project - Trace your ancesters! you can add projects here