Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Egeskov Slot

Egeskov er en dansk herregård ved Kværndrup syd for Ringe på Midtfyn i Danmark. Slottet, der er en af Europas bedst bevarede vandborge, er opført i 1554 af rigsmarsk Frands Brockenhuus. Gården er ældre og kan dateres til 1400-tallet. Godset er i dag på 1137 hektar.

De ældste tider

Den første kendte ejer af gården er et medlem af slægten Skinkel i begyndelsen af 1400-tallet. Gården var kun en større gård i den ganske betydelige landsby Egeskov. Gården bar på denne tid navnet Egeskovgaard. Slægten Skinkel ejede gården i omkring 150 år, men i 1545 bragte Anne Tinhuus (Skinkel) gården til Frands Brockenhuus som medgift. Laurits Skinkel (Tinhus) efterlod ved sin død 1533 Egeskov til sin enke, Fru Hilleborg Bille, efter hvem deres døtre Anna Hilleborg og Rigborg Tinhus 1536 arvede gården. Anna Tinhuus ægtede 1545 Frands Brockenhuus. Den nye ejer skabte det Egeskov, som vi kender i dag.

Senere ejere

Frands Brockenhuus' søn og eftermand på Egeskov, Laurids Brockenhuus, er kendt for sin styrke og af sin hårdhed mod datteren Rigborg, der i kongens gård var blevet besvangret af Frederik Rosenkrantz, Christian IV's kammerjunker. Det var imidlertid kun fuldbyrdelsen af den kongelige dom, når faderen 1599 "indemurede" (ɔ: indespærrede) datteren i et værelse på Egeskov, og denne straf overgik adskillige andre adelsdamer i hin tid. Efter faderens død 1604 kom hun fri. Ved hans enke Karen Skrams død 1615 gik Egeskov over til hendes dattersønner Jacob og Frans Ulfeldt, der året efter solgte den til deres farbror Jakob Ulfeld til Urup og Ulfeldtsholm; Jakob Ulfeld døde 1630. Fra hans søn Laurids gik den 1648 til dennes svigerfader Oluf Parsberg og fra denne til rigsråd Otto Krag.

Stamhuset Egeskov

Efter denne slægts uddøen kom Egeskov 1784 ved køb til gehejmeråd Henrik Bille-Brahe, hvis søn grev Preben Bille-Brahe 20. november 1811 oprettede Egeskov til et stamhus for sin næstældste søn Henrik Bille-Brahe.

Stamhuset bestod af: Hovedgården Egeskov med 365½ tdr. hartkorn, kirke- og kongetiende, 89 tdr. hrtk., bøndergodset med 161¼ tdr. hartkorn, bankaktier lydende på 8.000 kroner, fideikommiskapital for solgt bøndergods 1.375.000 kroner.

Indtil 1882 gik herregården i arv i slægten Bille-Brahe, men så døde baron Frantz Preben Bille-Brahe uden arvinger, og Julius Ahlefeldt-Laurvig-Bille overtog stamhuset og tilføjede samtidig "Bille" til sit navn. Han indledte i 1883 en modernisering af slottet. I 1925 blev stamhuset opløst ved lensafløsningen.

Rigborg Brockenhuus og Frederik Rosenkrantz

Egeskov har også sin egen kærlighedshistorie, der endte sørgeligt. Jomfru Rigborg blev sendt til hoffet for at opvarte den kommende dronning Anna Catharine. Men Rigborg forelskede sig i Frederik Rosenkrantz, og sammen fik de en søn. Men eftersom barnet blev født udenfor ægteskab, blev Frederik beordret i krig i udlandet, og Rigborg blev dømt til livsvarig indemuring på Egeskov. Hun sad i det samme rum år efter år og fik sin mad serveret gennem en lem. Efter fem år blev hendes dom dog mildnet, så hun en enkelt gang om ugen måtte besøge sognepræsten. I dag hedder rummet, hvor Rigborg blev holdt indespærret, Riborgstuen. Stuen rummer dukkehuset Titanias Palads, som den engelske maler og officer sir Nevile Wilkinson over 15 år byggede til sin datter.

Slottet har tilhørt slægten Ahlefeldt-Laurvig-Bille siden 1784. Den nuværende ejer (1992) er Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Slottet er en af de mest populære turistattraktioner på Fyn med omkring 200.000 gæster om året.

Egeskovs ejere

 • (omkr. 1405) – Lydike og Jørgen Skinkel
 • (omkr. 1470) – Johan Skinkel
 • (1481-1516) – Otto Skinkel
 • (1516-18) – Poul Skinkel
 • (1518-33) – Laurids Skinkel Tinhuus
 • (1533-36) – Hilleborg Pedersdatter Bille, gift Skinkel Tinhuus
 • (1536-45) – Anne Tinhuus
 • (1545-69) – Frands Brockenhuus
 • (1569-1604) – Laurids Brockenhuus
 • (1604-15) – Karen Pedersdatter Skram, gift Brockenhuus
 • (1615) – Hans Pogwish
 • (1615) – Frands Ulfeldt
 • (1615-16) – Jakob Ulfeldt
 • (1616-30) – Jakob Ulfeldt
 • (1630-32) – Birgitte Brockenhuus
 • (1632- ? ) – Corfitz Ulfeldt
 • (1632-46) – Ebbe Ulfeldt
 • (1632-48) – Laurids Ulfeldt
 • (1648-56) – Oluf Parsberg
 • (1656-66) – Otto Krag
 • (1666-88) – Anne Rosenkrantz
 • (1688-1713) – Niels Krag den ældre
 • (1713-22) – Niels Krags enke
 • (1722-40) – Niels Krag den yngre
 • (1740-84) – Sofie Juel
 • (1784-89) – Henrik Bille-Brahe
 • (1789-1810) – Caroline Agnese Raben gift Bille-Brahe
 • (1810-57) – Preben Bille-Brahe
 • (1857-71) – Frederik Siegfried Bille-Brahe
 • (1871-82) – Frantz Preben Bille-Brahe
 • (1882-1912) – Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 • (1912-19) – Camille Jessy baronesse Bille Brahe, gift Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 • (1919-46) – Preben Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 • (1946-85) – Preben Julius Gregers og Nonni Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 • (1985-94) – Claus Christian Preben og Louisa Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 • (1994-) – Michael Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille

https://da.wikipedia.org/wiki/Egeskov_SlotThis project is included in The History Link Project - Trace your ancesters! you can add projects here