Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Fraugdegaard

Project Tags

view all

Profiles

The estate passed through the hands of 23 known owners from 1397.

Fraugdegård er en gammel sædegård, som nævnes første gang i 1397. Gården ligger i Fraugde Sogn, Åsum Herred, Odense Kommune. Hovedbygningen er opført i 1588 og ombygget i 1769, hvor en kulisseagtig skinfacade i rokokostil blev tilføjet.

Fraugdegaard Gods er på 187 hektar

Fraugdegaard er etableret som en større gård i Fraugde by og nævnes første gang i 1397. I 1580 blev Fraugdegaard oprettet som hovedgård af Oluf Daa og Dorthe Friis. I den forbindelse skete der en udskiftning af jorden, og gården fik i den forbindelse sin nuværende placering, sydøstlig for landsbyen, med bybækken og engområderne som skel til byen.

Hovedbygningen er cirka fra 1588. Den er placeret på et dobbelt voldsted og er et godt eksempel på et dobbelthus i bindingsværk fra renæssancen. Dobbelthuset er i slægt med Egeskov Slot, samt det ældste Frederiksborg Slot.

Tømmeret, som indgår i bygningen, opviser nogle steder huller, nagler og andre konstruktionstiltag, der muligvis peger på, at dele af denne bygning er genanvendt fra en ældre bygning.

I 1769 var hovedfacaden ikke længere tidssvarende, og en ny i rokokostil blev opført, men kun på den side, der vender mod indkørselsalleen. I dag ligger hovedbygningen alene på voldstedet, hvor den indtil 1882 var flankeret af lave bindingsværkfløje . På den anden holm i søen lå avlsbygningerne indtil en brand i 1889, hvorefter de fik deres nuværende placering nordvest for hovedbygningen.

Til gårdsanlægget hører en større park, der gradvist bliver til skov længere mod vest. Skoven har tidligere, i nogen udstrækning, indgået i parken. Der er i dag bevaret stisystemer, søer, stensætninger, begravelsesplads for godsejernes heste og hunde, samt forskellige prydtræer fra tidligere tiders parkkultur. Denne del omdannes dog gradvist til regulær skov og de tidligere strukturer udviskes.

Herregården blev fredet 1918.

Owners:

https://da.wikipedia.org/wiki/Fraugdeg%C3%A5rd

http://www.fraugdegaard.dk/

Denmark: Success of a Developing Nation - Google BookThis project is included in The History Link Project - Trace your ancesters! you can add projects here