Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Karl Aimo Achté (1928 - 2019)
  Karl Aimo " Kalle " Achté was a Finnish psychiatrist. He was a physician and psychiatrist at Helsinki University Central Hospital from 1956 to 1961 and Hesperia Hospital 1961 to 1966, taking his doct...
 • Harriet Maria Hagman (1927 - 1997)
 • Karl Rolf Johan Palmén (1897 - 1976)
 • Prof. Marianne Frankenhauser (1925 - 2005)
  Frankenhaeuser tog Diploma in Psychology vid Oxford University 1948, filosofie kandidatexamen i Helsingfors 1950 och filosofie licentiatexamen i Stockholm 1954. Hon blev filosofie doktor och docent i U...
 • Kai von Fieandt (1909 - 2000)
  Kai von Fieandt= Kai Viktor Johannes von Fieandt oli Helsingin yliopiston psykologian professori. Opiskeluaikanaan von Fieandt toimi Akateemisessa Karjala-Seurassa . Vuonna 1951 von Fieandt nimitettiin...

Suomalaiset psykologit ja psykoterapeutit

Psykologi on psykologin tutkinnon suorittanut laillistettu ammattihenkilö. Työikäisiä psykologeja on Suomessa 6500, joista ammatissa toimii noin 5000. Psykoterapeutti on myös laillistettu ammattinimike psykoterapiahoitoa antavalle henkilölle. Psykoterapiakoulutukseen hankkiutuvan soveltuvia pohjakoulutuksia ovat esimerkiksi psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Psykoterapeutteja on Suomessa yli 8000, joista usea on koulutukseltaan psykologi.

Tämä projekti on omistettu suomalaisille psykologeille ja psykoterapeuteille.

Psykologi

Psykologi on psykologin koulutuksen saanut laillistettu ammattihenkilö. Psykologi on ihmisen mielen, käyttäytymisen, tunne-elämän ja ajattelun asiantuntija joka mahdollisesti tekee myös tiedettä.

Psykologin toimessa yhdistyvät teoreettinen pohja, tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen ja faktinen tuntemus, sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista kahdenvälisistä suhteista aina organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka. Yrityskonsultia on nykyään suosittua.

Psykologi on akateemiselta peruskoulutukseltaan psykologian maisteri, PsM. Tutkintoon sisältyy pakollinen viiden kuukauden harjoittelujakso. Psykologiksi voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa joissa sisäänpääsy opiskelijavalinnassa on eritäin tiukkaa. Opiskella voi myös Åbo Akademissa.

Maisterin tutkinnon jälkeen psykologeilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan yliopiston tieteellisillä jatko-opinnoilla, jolloin tutkintona on joko psykologian lisensiaatti (PsL) tai psykologian tohtori (PsT). Ennen psykologian lisensiaattitutkinnon pystyi suorittamaan myös erikoispsykologin tutkintona viiteen eri erikoisalaan:

 • Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologin koulutus.
 • Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus.
 • Neuropsykologian erikoispsykologin koulutus.
 • Psykoterapian erikoispsykologin koulutus, ja
 • Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologin koulutus.

Ammatteina psykologi ja psykiatri sekoitetaan joskus keskenään. Näistä psykiatrilla on taustalla lääkärin koulutus, ja näin psykiatri pystyy antamaan potilailleen kliinisiä diagnooseja, samoin lääkitä heitä.

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti on terveysalan ammattinimike psykoterapiahoitoa antavalle henkilölle. Ammatti on Suomessa suojattu lailla; sitä saavat käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneet, siihen laillistetut henkilöt.

Psykoterapiakoulutukseen hankkiutuvan soveltuvia pohjakoulutuksia ovat esimerkiksi psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä, mutta tässä on tiettyä latitudia. Vuonna 2011 psykoterapeuteista psykologeja oli tasan 1/3 eli 33,3%. Toiseksi eniten terapiapätevyyksiä oli sairaanhoitajilla (26,3%), sen jälkeen lääkäreillä (16,4%). Neljäntenä tulee yhteiskuntatieteellinen tai sosiaalialan koulutus (13,4%). Muu terveysalan koulutus on terapeuteilla harvinaisempi (4,2%) kuin muu koulutus (5,8%)

Psykoterapiasuuntauksia on useita. Useimmat psykoterapeutit tarjoavat (pitkäkestoista) yksilöpsykoterapiaa. Koulutussuuntauksista yleisimpiä ovat perheterapia, psykodynaaminen psykoterapia, psykoanalyyttinen terapia ja kognitiivinen psykoterapia sekä ratkaisukeskeinen psykoterapia. Lähes kolmannes terapeuteista on hankkinut useamman kuin yhden koulutussuuntauksen.