Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Schippers in de familie

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

-WORK-in-PROGRESS-cooperation WELKOM-

'n echte Schipper in Uw familie?

Schipper mag ik overvaren, ja of nee?
Moet ik dan een cent betalen, ja of nee?
==

KARVEEL-schipper :

Schipper op een karveel, een licht snelvarend ZEIL-schip, zowel voor oorlogs-doeleinden als voor de koopvaardij gebruikt. Karvelen (ook o.a. kravelen, karaveelen & kerveelen genoemd) hadden een gladde huid, dus niet over-naads. Een karveel werd in de XVIe en XVIIe eeuw door de Spanjaarden toegevoegd aan een of meer grotere oorlogssc....

we zoeken in de sectoren: ZEE-vaart - Zee-VISSERIJ - BINNEN-vaart - RECREATIE-vaart

KUST-vaart

SLEEP- & DUW-vaart

-

ZEE-vaart

De schepen van de VOC hadden een schipper aan boord. Die kreeg de leiding over de zeelieden en was verantwoordelijk voor het ZEILEN van het schip. Hij had niet het hoogste gezag, dat berustte bij een KOOP-man, die als afgevaardigde van de HEREN SEVENTIEN, het VOC-bestuur vertegenwoordigde. Zodoende wordt ook wel van Gezagvoerder gesproken.

Zee-VISSERIJ

Gezagvoerders van vissers-schepen heten nog steeds 'schipper', ook al kun je niet meer van boten spreken, de visvangst wordt heden-ten-dage door complete fabrieken-op-zee uitgevoerd.

Vroeger voeren vissers-schepen uit een bepaald kustdorp -bijvoorbeelde 'de-Scheveningen'-- vandaan en die maakten deel uit van een vloot van 'pinken' e/o 'bomschuiten'. De gezagvoerder noemde men 'stuurman' e/o 'stuurmans-maat'. Een maatje of makkertje als de 'tweede man -nog geen vrouwen-' aan boord voor het geval de Eerste Stuurman even niet aanspreekbaar bleek....

Mooie foto's van SCHEVENINGSE VISSERIJ-SCHEPEN:

BINNEN-vaart

Aan boord van een binnenvaart-schip dat bijvoorbeeld de Rijn of de Donau bevoer met vracht, was de schipper of kapitein verantwoordelijk voor een veilige vaart, voor zowel bemanning als vracht.

Op schepen die PASSAGIERS vervoeren en grotere VEER-boten die mensen van de ene oever naar de andere hielpen oversteken, heet de schipper ook VEER-man.

BEURT-Schippers

 • zie Schippersbeurzen te >>> ???

ALBLASSERDAM : beurtschipper op de NOORD en op de ALBLAS

 • Floris ADVOKAAT ‧ ‧
 • Gerrit BANTEM ‧ ‧ * Jan BANTEM Gzn ‧ ‧ * Maarten BANTEM Gzn ‧ ‧
 • Cornelis van de BERG sr. ‧ ‧ * Cornelis van de BERG jr. ‧ ‧
 • Jan van de BERG ‧ ‧
 • Willem den BOEF ‧ ‧
 • Arie BOT ‧ ‧ * Jan BOT ‧ ‧
 • Teunis BOTH ‧ ‧
 • A ENGELSMAN ‧ ‧
 • Jan van GENDEREN ‧ ‧ * Frans van Genderen ‧ ‧
 • Adriaan Groenendijk ‧ ‧
 • Abraham de HAAN ‧ ‧ * Adriaan de HAAN ‧ ‧ * Arie den HAAN ‧ ‧
 • HERWIG ‧ ‧
 • Jan t Hoen ‧ ‧
 • Nicolaas van HOUWELINGEN sr. ‧ ‧ * Christiaan van HOUWELINGEN ‧ ‧ * Nicolaas van HOUWELINGEN jr. ‧ ‧ * Jan van HOUWELINGEN ‧ ‧
 • Adrianus van HUUKSLOOT ‧ ‧
 • Pieter KERSBERGEN ‧ ‧ * Dirk Kersbergen ‧ ‧
 • Willem KINT ‧ ‧
 • Paulus KLOOT ‧ ‧
 • Antonie KORNET ‧ ‧
 • Adam KRIJGSMAN ‧ ‧
 • Dirk KROON ‧ ‧ * Aart KROON ‧ ‧ * Teunis KROON ‧ ‧ * Arie KROON ‧ ‧
 • David LANS ‧ ‧
 • Aart Teunis van MIL ‧ ‧ Beurt-dienst Oud Alblas op Dordrecht
 • Klaas OOSTERBEEK ‧ ‧ TURF-schipper & Handelaar - vaart met houten tjalk 'Elke Morgen Nieuwe Zorgen' - Turf laden in Vinkeveen en uitgeven langs de Alblas -
 • Aart PELLIKAAN ‧ ‧ vaart vrnl. KOLEN door heel Nederland -
 • Thomas sr, de PUIJKER ‧ ‧ vaart schip De Vriendschap :165 ton -
 • Thomas jr. de PUIJKER ‧ ‧
 • Willem PUNT ‧ ‧
 • Pleun ROODNAT ‧ Kinderdijk ‧ 1778: Fop Jans. SMIT bouwt voor hem 'n hoogaars
 • Aart ROODNAT ‧ ‧ exploiteert samen met Pleun de Aak ZELDENRUST
 • Dirk SLINGERLAND ‧ ‧
 • R.F. STAM ‧ ‧
 • F.H. STEENBERGEN ‧ ‧
 • S. SUIKER ‧ ‧ * P. SUIKER ‧ ‧
 • Floris van TRIET ‧ ‧
 • van t VEER ‧ ‧
 • Nicolaas VERLOOP ‧ ‧
 • P.J. VERSLOOT ‧ ‧
 • Adrianus Vis ‧ ‧
 • Visser ‧ ‧
 • Maarten Vliegenthart ‧ ‧
 • Willem VLOT ‧ 1809-x ‧
 • Cornelis VLOT ‧ ‧
 • Klaas VLOT ‧ ‧ zijn kinderen zetten bedrijf voor in een gemeenschap ‧ na uiteenvallen gaan Cornelis en Jan V. samen verder ‧
 • Adriaan VOGELZANGH ‧ ‧ 1779: Bouw van 'n Hengst door Fop Jans. SMIT ‧ w:Alblasserdam ‧
 • Jan van de Voorde ‧ ‧
 • Arie WEMMERS ‧ x-1909 sep-10 ‧ Bode-dienst van BLESKENSGRAAF op DORDRECHT ‧ 1903: bedrijfsopvolging door drie zonen:
* Antonie WEMMERS ‧ 1883-x ‧ 

* Jan WEMMERS ‧ 1885-x ‧

 • Aart WEMMERS ‧ 1886-x ‧
 • J van Wingerden ‧ ‧
 • Pieter van de ZOUWEN ‧ ‧

BINNEN-vaart-Schippers

 • op de rivier de LEK
 • op de rivier de WAAL
 • op de rivier... aanvulling welkom.

PONT-Schippers

 • over de Rijn bij Wageningen bijvoorbeeld
 • over de LEK bij Schoonhoven en Cabauw bijvoorbeeld

〓〓〓

Schippers-ONDERWIJS in Nederland

of

SCHIPPERS-onderwijs in NLD

of

Schipper's ONDERWIJS - NLD

of

Onderwijs in Nederland - SCHIPPERS

documentatie

collectie FRIES Scheepvaart Museum

BOEK

 • -jaar- : F. KOSTER - Welke houding heeft Ger.schoolverband aan te nemen t.o. schippers-onderwijs - Referaat - Sneek
 • 1934 : F. KOSTER - Christelijk onderwijs voor onze schipperskinderen - Sneek
 • 1961 : P. BOSSCHA - Schippers-examen. Deel II en III -
 • 1982 : auteur ONBEKEND - Willem LODEWIJK-school -
 • 1990 : Marie JACOPS - Op zoek naar een schipperspatrimonium -
 • 1994 : Hendrik A. HACHMER - Voor en tegen de wind. Kanalen, schepen, schippers en scheeps-jagers in de Veen-koloniën - Scheemda
 • 2007 : Meta BISON & Geertje FRENCH : 'Elisabeth, hoort u mij?' - Kroniek over het leven op een binnenvaartschip - Emmen
 • 2009 : Netty GABEL & Klaas JANSMA - Jachten & jagen. Schippers-kinderen aan boord - Leeuwarden
 • -jaar- : Jan ROELFS - Klaver vier. Tien jaar gezegende vaart: VIER internaten voor schippers-kinderen vd Ned.Hervormde Kerk - Assen

TIJD-schrift

 • De BINNENVAART - Orgaan Stg Kon.Onderwijs-fonds vd Scheepvaart
 • ALMANAK Rijn-&-Binnen-vaart - Jaarboek Stg Kon.Onderwijs-fonds vd Scheepvaart

ARTIKEL in …

 • 1982 : Dirk van der MEULEN - Uit en thuis in 't roefke. Thea, Klaas en Andrea SIJBRANDA varen wel op schippers-internaat - in: Friesland Post
 • 2006 : Sandra van BEEK - Ligplaats-onderwijs - in: BOKKEPOOT

〓〓〓

SCHIPPER in NEDERLAND

 • alfabetisch naar geboortegrond, maar zo'n reizend circus komt overal terecht, dus we moeten de projecten misschien noemen

Schippers UIT Gelderland - NLD en

dus NIET

Schippers IN Gelderland - NLD....

nog even over piekeren, dus....

KOOS : kun jij me ADVIES geven?

Schippers UIT Groningen - NLD

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant -

Limburg