Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Verzetsherdenkingskruis

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Verzetsherdenkingskruis

voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog

Dit project is in hoofdlijnen gebaseerd op informatie uit het in 1985 uitgegeven Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen het register van dragers van het Verzetsherdenkingskruis / Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis.
De data uit het gedenkboek zijn op basis van genealogische gegevens aangevuld en waar nodig verbeterd. Bovendien zijn namen toegevoegd van personen die later in andere publieke bronnen zijn gevonden.

Geschiedenis

Het Verzetsherdenkingskruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit nr. 104 d.d. 19 december 1980.

Op 3 februari 1981 werd met de voornaamste organisaties van het voormalig verzet overeenstemming bereikt over de oprichting van een Nationaal comité verzetsherdenkingskruis. Bij dit comité konden oud-verzetsstrijders zich aanmelden, en kregen zij, als het comité het terecht vond, het verzetsherdenkingskruis. Daarbij werd het herdenkingskruis soms uitgereikt in een officiële ceremonie, maar voornamelijk per post naar oud-verzetsstrijders toegestuurd. (bron) In totaal zijn er ongeveer 15.000 aanvragen van de 18.000 gehononeerd. (bron) Voor de toelatingscriteria zie: Wikipedia; Verzetsherdenkingskruis

De symboliek van het Verzetsherdenkingskruis

In de vormgeving van het Verzetsherdenkingskruis is het verzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht. De achtergrond van dat verzet, in al zijn verscheidenheid, wordt weergegeven door de tekst in de horizontale balk — de tyranny verdryven — die is ontleend aan het zesde couplet van het Wilhelmus. Het vlammende zwaard in de verticale balk verzinnebeeldt zowel de slagvaardigheid van het gewapende verzet als het vuur van het geestelijke verzet. De kleuren van het aan het kruis verbonden lint symboliseren de eenheid van Nederland en het Huis van Oranje, temidden van de duisternis en de rouw, die de bezetters over de bevolking van het Koninkrijk deden neerdalen.

Locatie archief

Het archief van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis bevindt zich tegenwoordig in het Nationaal Archief te Den Haag. Daar is een kaartenbak aanwezig van de lijst in zijn totale omvang, inclusief de namen van personen die er destijds bezwaar tegen maakten om in het Gedenkboek genoemd te worden.

Bronnen ~ informatie ~ documentatie ~ stories

Over dit genealogische project

Dit project vormt een (genealogische) aanvulling op de informatie in het Nederlandsch Verzetsmonument. Van de namen in deze lijst zijn de meeste personen inmiddels overleden. Mocht u desondanks bezwaar maken tegen vermelding, dan wordt die naam alsnog verwijderd indien directe betrokkenheid kan worden aangetoond. Contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl.

In verband met het grote aantal namen wordt de index naar Geni-profielen verdeeld over een aantal pagina'. De verdeling is als volgt:

A t/m B = 2228x -- C t/m F = 1543x -- G t/m H = 2075x -- I t/m K = 1737x -- L t/m N = 1935x -- O t/m R = 1715x -- S t/m U = 1909x -- V t/m Z = 2014x. De aantallen zullen gaandeweg nog wat wijzigen.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is het VHK toegekend aan verzetsmensen van buitenlandse afkomst:

 • Fritz Alfred BEHRENDT ‧ 1925-2008 ‧ tekenaar
 • Karl Borromäus Richard Paul GRÖGER ‧ 1918-1943
 • Josef 'Jupp' HENNEBÖHL ‧ 1909-1990 ‧
 • Fritz Dietrich KAHLENBERG ‧ 1916-1996 ‧ fotograaf~filmer
 • Ingeborg Luise Kahlenberg-WALLHEIMER ‧ bremen 27mrt 1920-1996 okt2 New York-USA ‧ fotografe
 • Gustav Harry MÜLLER 1865-1913 ?? kloppen jaartallen wel?
 • Belinde Marie Thöne-SIEMENS ‧ 1922-2006 ‧ alias: B. Harteveldt ‧ psychotherapeute
  • dv. Hermann Werner Siemens 1891-1969 - hoogleraar dermatologie
  • &1945 okt2 leiden : dr. Anthonie Wilhelm THÖNE ‧ haarlem 9 aug 1916-x1985 nov 28 haarlem ‧ dermatoloog

Bij nader inzien zijn destijds namen van de lijst verwijderd, denk bijvoorbeeld aan de kwestie omtrent Albert Talens (bron). Ook werden bekende personen overwogen, maar uiteindelijk niet gehonoreerd, zoals bijvoorbeeld de kwestie Toni Boltini (bron). Ook waren er kritische geluiden over de toegepaste criteria voor de toekenning van het kruis (bron). Toekenngen werden niet teruggedraaid wegens verjaring zoals bij de kwestie van de moord op de Leidse ingenieur Felix H.E. Guljé. (bron)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖A➖ ZIE Projectpagina A t/m B

➖B➖ ZIE Projectpagina A t/m B

 • Sjaak Boezeman ‧ ‧
 • Isaac Helenus Bolman ‧ ‧
 • Edzard Jacob Bosch van Rosenthal ‧ ‧
 • Louis van den Bossche ‧ ‧

➖C➖ ZIE Projectpagina C t/m F

➖D➖ ZIE Projectpagina C t/m F

➖E➖ ZIE Projectpagina C t/m F

➖F➖ ZIE Projectpagina C t/m F

➖G➖ ZIE Projectpagina G t/m H

➖H➖ ZIE Projectpagina G t/m H

➖I➖ ZIE Projectpagina I t/m K

➖J➖ ZIE Projectpagina I t/m K

➖K➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

————

 • Cornelis Pieter van den HOEK ‧ 7jun 1921-2015 12feb ‧ ⌘
 • Piet HOEKMAN ‧ 24jun 1920-x ‧
 • Pieter Johannes ‘Hans’ HOETS ‧ 24apr 1921-2014 aug28 ‧ ⌘
 • E.B. van HOGEZAND ‧ x ‧
 • Cornelis Adriaan HONIG ‧ 1917-2007 ‧
 • Johannes HOOGENDOORN ‧ 1898-1944 ‧ ⌘
 • Willem J. van HOORN ALKEMA ‧ 1919-2007 ‧
 • Henri HOUBEN ‧ 30apr 1920-x ‧
 • Johan Hendricus HOUTMAN ‧ 6jul 1889-1944 13jan ‧
  • Pieter Houtman & Anna Brands
 • Jan HOUTSMA ‧ 1921-1984 ‧ ⌘
 • Willem Laurens ‘Wiel’ HOUWEN ‧ 1911-1990 ‧ ⌘
 • Jacobus van der HOUWEN ‧ 26nov 1909-1994 jul21 ‧ ⌘
 • Gerard HUETING ‧ 1mei 1924-2017 ‧ ⌘
 • Hendrik HUISMAN ‧ 4jun 1917-2008 jan24
 • Jan HUITZING ‧ 13jun 1920-1944 okt5 ‧
 • Marchje Ariaantje ‘Mimi’ van den HURK ‧ 1919-2001 ‧ ⌘
 • Daniel Johannes HUIJGENS ‧ 1908-1995 ‧ ⌘

➖I➖

➖J➖

 • Philip JACOBS ‧ 1922-2013 ‧
 • Fokko JAGERSMA ‧ 12sep 1920-1944 14apr ‧
 • Leo JANS ‧ 9mei 1918-2016 sep23 ‧
 • Dirk JANSEN VERPLANKE ‧ 16sep 1917-x ‧
 • Gerard JANSEN ‧ 13feb 1923-1944 14apr ‧
 • Eduardus Petrus Antonius Maria JANSSENS ‧ 1908-1989 ‧ ⌘
 • Jan Gerardus JENTZEMA ‧ 4jul 1918-1944 dec8 ‧
 • Willem Herbertus ‘Wilco’ JISKOOT ‧ 1924-1945 ‧ ⌘
 • Bastiaan JONAS ‧ 23dec 1916-1992 okt17 ‧
 • Jacobus Theodorus ‘Koos’ de JONG
 • Johannes Adrianus de JONG ‧ 17jul 1914-1942 25aug ‧
 • Ernst Willem de JONGE ‧ 1914-1944 ‧ ⌘
 • Adriaan JONGEJAN ‧ 4okt 1913-1986 6mrt ‧
 • Leendert Marie JONKER ‧ 1915-1944 ‧ ⌘
 • Albert JÜDELL ‧ 1925-1983 ‧ ⌘

➖K➖

 • Sidney Rudi de KADT ‧ 8apr 1920-2013 5jan ‧
 • Fritz Dietrich KAHLENBERG ‧ 1916-1996 ‧
 • Ingeborg L. Kahlenberg-WALLHEIMER ‧ 1920-1996 ‧
 • Jacob KAPTEIJN ‧ 1902-1945 ‧
 • Marie Keg-HUETING ‧ 1919-2009 ‧
 • Adrianus de KEIZER ‧ 10feb 1922-2007 3mei ‧
 • Johan Herman KESSLER ‧ 3dec 1919-1944 15nov ‧
 • Piet KETELAAR ‧ 7apr 1921-x ‧
 • Pieter KETELAAR ‧ 5nov 1909-x ‧
 • Popke J. KETELAAR ‧ 23mrt 1923-x ‧
 • Theodoor Jacobus KETELAAR ‧ 1911-1950 ‧
 • Maatje Laurina Kloosterman-van WILLEGEN ‧ 13mrt 1908-1995 jan10 ‧
  • & Daniel Gerard Kloosterman ‧ Goes 10feb 1905-1999 jul24 Goes ‧
 • Roelof KNOL ‧ 21okt 1922-1945 17mrt ‧
 • Maarten Jan KNOTTENBELT ‧ 1920-2004 ‧
 • Mauritz Christiaan KOKKELINK ‧ 17jun 1913-1994 aug24 ‧ MWO ⌘
 • Henri KOOT ‧ 1883-1959 ‧
 • Theodorus Jan KORZAAN ‧ 1922-2010 ‧
 • Hendricus Petrus KOSTER ‧ 1883-1963 ‧
 • Jacob KRAAL ‧ 1914-1944 ‧
 • Jan KRAMER ‧ 1882-1945 ‧
 • Pieter KREUK ‧ 1918-1990 ‧
 • Johannes Petrus Josephus Waltherus KUSTERS ‧ 1apr 1895-1942 7apr ‧

➖L➖

 • Cornelis Josefus Henricus 'Cees' de LAAT ‧ 19sep 1904-x ‧
 • Leonardus Matheus Petrus Maria van LAMSWEERDE ‧ 1919-1998 ‧ ⌘
 • Reinder Gebbienus de LANGE ‧ 1896-1943 ‧
 • Willem Charles Jean Marie van LANSCHOT ‧ 1914-2001 ‧ ⌘
 • Johanna van LEEUWEN ‧ 1926 ‧ ⌘
 • Frederik LEGGER ‧ 10sep 1917-1944 6nov ‧
 • Hindrik Haijo LENSTRA ‧ 3aug 1922-1945 31mei ‧
 • Herman LEUS ‧ 18dec 1917-1945 8mrt ‧
 • Jacob LIEMBERG ‧ 4dec 1909-1942 sep12 ‧
 • Theo Jan Antoine Marie van LIER ‧ 11mei 1916-1992 jun6 ‧
 • Willem Adriaan Otto LIGTHELM ‧ 13nov 1922-2014 mei22 ‧
 • Johannes Petrus LIJDING ‧ 4sep 1914-1945 jan5 ‧ ⌘
  • & Agnes Elisabeth Geerdes
 • Henri Pieter LINTHORST HOMAN ‧ 1905-1989 ‧ ⌘
 • Bernhard van LIPPE-BIESTERFELD ‧ 1911-2004 ‧
 • Andries LOK ‧ 8dec 1903-1944 20mei ‧
 • Johannes Hendrik ‘Joop’ LUIJKENAAR ‧ 1918-1996 ‧ ⌘

➖M➖

 • George John Lionel MADURO ‧ 1916-1945 ‧
 • Cornelis Agardus Jan ‘Cees’ MARIJS ‧ 11mrt 1917-2010 jul26 ‧
 • Rosemarie 'Rosel' Mauthner-SCHINK ‧ 29jan 1909-x ‧
 • Cornelis Johannes MEIJER ‧ 18jan 1897-1945 apr4 ‧
 • Truus Menger-OVERSTEEGEN ‧ 1923-2016 ‧ ⌘
 • Alfred Johan van MEURS ‧ 1aug 1922-2016 feb13 ‧
 • Adrien Lambert Jacques Emile Marie MOONEN ‧ 1914-1943 ‧ ⌘
 • Leneke MOORS ‧ 22okt 1919-2017 nov9 ‧
 • Jacobus de MOS ‧ 1919-2016 ‧ ⌘
 • Daniel de MOULIN ‧ 1919-2002 ‧ ⌘
 • Gustav H. MULLER ‧ 7mrt 1910-x ‧

➖N➖

 • Pieter Johannes NANNEN ‧ 18jul 1922-1944 sep16 ‧
 • Albertus T. NAUTA ‧ 10feb 1923-1945 mrt8 ‧
 • Pieter NIEWOLD ‧ 23okt 1920-2002 jun23 ‧

➖O➖

 • Christiaan Vincent Gradwell van OOSTERZEE ‧ 1922-1989 ‧ ⌘
 • Bob OOSTHOEK ‧ 25jun 1912-1944 okt12 ‧
 • Jacobus ORANJE ‧ 1898-1946 ‧ ⌘
 • Wilhelmina Helena Pauline Marie van ORANJE NASSAU ‧ 1880-1962 ‧
 • Teunis OUWEHAND ‧ 16dec 1898-1949 mei27 ‧
  • & Maartje van Duijn
 • Freddie OVERSTEEGEN ‧ 1925 ‧ ⌘

➖P➖

➖R➖

 • Willem Gerrit REIJNTJES ‧ 30okt 1919-2014 26nov ‧
 • Tonny van RENTERGHEM ‧ 1919-2009 ‧ ⌘
 • Gerarda Alida ‘Atie’ Ridder-VISSER ‧ 1914-2014 ‧ ⌘
 • Johannes RIJPSTRA ‧ 1889-1944 ‧ ⌘
 • Gerrit RIJKE ‧ 1906-1995 ‧ ⌘
 • Engelbertus Johannes ROELFSEMA ‧ 1905-1943 ‧
 • Eric ROEST ‧ 1921-2015 ‧ ⌘
 • M.J. ROKS ‧ x ‧
 • Jacobus Cornelis de ROOS ‧ 3feb 1921-1945 8apr ‧
 • Hendrikus Johannes ‘Piet’ ROUBOS ‧ 5okt 1916-2008 sep19 ‧ ⌘ MWO
 • Jan Hielke ROUKEMA ‧ 1910-1997 ‧ ⌘
 • Harry ROOSSIEN ‧ 1916-2001 ‧ ⌘
 • Alfred Jan ROTTEVEEL ‧ 4jan 1919-1993 ‧
 • Hendrikus Johannes ROUBOS ‧ 5okt 1916-2008 sep19 ‧
 • Albert Jan ROZEMAN ‧ 1914-1944 ‧
 • Theo RUITER ‧ 1911-1965 ‧ ⌘
 • Jaap RUS ‧ 1923 ‧ ⌘
 • Pierre Jean Baptiste RUIJS de PEREZ ‧ 1909-1942 ‧

➖S➖

 • Everhardus Johannes Hendrik ‘Harry’ SAATHOF ‧ 7mei 1918-2003 13jun ‧
  • zv. Everardus Johannes Saathof & Alberdina Kruizinga ?
 • Jan SANGERS ‧ 21feb 1911-1944 5okt ‧
 • Jannetje Johanna SCHAFT ‧ 1920-1945 ‧
 • Martinus E. SCHAKELAAR ‧ 14jan 1927-2009 13jun ‧
 • Petrus Johannes ‘Jan’ SCHELVIS ‧ 1917-1992 ‧ ⌘
 • Joan SCHIMMELPENNINCK ‧ 1887-1943 ‧ ⌘
 • Wilhelm Klaus Norbert SCHMELZER ‧ 1921-2008 ‧ ⌘
 • Johan L.H. SCHREURS ‧ 3apr 1918-x ‧
 • Pieter Meindert SCHREUDER ‧ 1912-1945 ‧ ⌘
 • Johannes Cornelis Arnoldus 'John' SILIACUS ‧ 1916-2003 ‧
 • Pieter Jacob SIX ‧ 1894-1986 ‧ ⌘
 • Jan van der SLOOT ‧ 1911-1944 ‧ ⌘
 • Karst Gerrit SMIT ‧ x ‧
 • François Jules Henri Theodoor ‘Frans’ SMITS ‧ 1915-2006 ‧ ⌘
 • Jan SNIJDERS ‧ 1921-2014 ‧ ⌘
 • Gerben SONDERMAN ‧ 1908-1955 ‧
 • Gerard SPANHAAK ‧ 1919-2002 ‧ ⌘
 • Lambertus Cornelis Marie SPEEKENBRINK ‧ 1918-1978 ‧
 • Tivadar Emile SPIER ‧ 1916-2010 ‧ ⌘
 • Albert van SPIJKER ‧ 1912-2006 ‧ ⌘
 • Lena M.T. Stadhouder-de KOK ‧ 15sep 1923-2004 22feb ‧
 • Hermanus Hubertus Antonius Franciscus STAKENBORG ‧ 1896-1952 ‧ ⌘
 • Cornelis van STAM ‧ 1920-1995 ‧ ⌘
 • Johan STOFFELS ‧ 29mei 1918-1945 apr8 ‧
 • Abraham Lamertus 'Bram' van der STOK ‧ 13okt 1915-1993 8feb ‧ ⌘
 • Franciscus Alexander STROETHOFF ‧ 1897-1982 ‧ ⌘
 • Joannes Aloysius van STRAELEN ‧ 1915-1943 ‧ ⌘
 • Cornelis Willem STURM ‧ 1909-1943 ‧
 • Victor J.M. SWANE ‧ 14apr 1920-x ‧
 • Samuel SWARTS ‧ 26jul 1917-1944 sep20 ‧

➖T➖

➖U➖

 • Johan Heinrich Christoffel ULRICI ‧ 20dec 1921-2005 jan29 ‧

➖V➖

 • ➤ Pierre van der VEER ‧ 1920-2005 ‧ ⌘
 • ➤ Loes VERSTAGEN ‧ x ‧
 • ➤ Gerarda A. ‘Atie’ VISSER ‧ 23jul 1914-x ‧ ⌘
 • Hendrikus Lucas VISSER ‧ 5aug 1923-2006 jun16 ‧ Hinderikus
 • ➤ Gusta Olivier-VONK ‧ 1929 ‧ ⌘
 • ➤ Hendrik Joseph ‘Henri’ VROOM ‧ 1917-1943 ‧ ⌘

➖W➖➖Z➖ Zie projectpagina Verzetsherdenkingskruis V t/m Z ➖➖➖➖➖➖