Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Verzetsherdenkingskruis

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Verzetsherdenkingskruis

voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog

Dit project is in hoofdlijnen gebaseerd op informatie uit het in 1985 uitgegeven Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen het register van dragers van het Verzetsherdenkingskruis / Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis.
De data uit het gedenkboek zijn op basis van genealogische gegevens aangevuld en waar nodig verbeterd. Bovendien zijn namen toegevoegd van personen die later in andere publieke bronnen zijn gevonden.

Geschiedenis

Het Verzetsherdenkingskruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit nr. 104 d.d. 19 december 1980.

Op 3 februari 1981 werd met de voornaamste organisaties van het voormalig verzet overeenstemming bereikt over de oprichting van een Nationaal comité verzetsherdenkingskruis. Bij dit comité konden oud-verzetsstrijders zich aanmelden, en kregen zij, als het comité het terecht vond, het verzetsherdenkingskruis. Daarbij werd het herdenkingskruis soms uitgereikt in een officiële ceremonie, maar voornamelijk per post naar oud-verzetsstrijders toegestuurd. (bron) In totaal zijn er ongeveer 15.000 aanvragen van de 18.000 gehononeerd. (bron) Voor de toelatingscriteria zie: Wikipedia; Verzetsherdenkingskruis

De symboliek van het Verzetsherdenkingskruis

In de vormgeving van het Verzetsherdenkingskruis is het verzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht. De achtergrond van dat verzet, in al zijn verscheidenheid, wordt weergegeven door de tekst in de horizontale balk — de tyranny verdryven — die is ontleend aan het zesde couplet van het Wilhelmus. Het vlammende zwaard in de verticale balk verzinnebeeldt zowel de slagvaardigheid van het gewapende verzet als het vuur van het geestelijke verzet. De kleuren van het aan het kruis verbonden lint symboliseren de eenheid van Nederland en het Huis van Oranje, temidden van de duisternis en de rouw, die de bezetters over de bevolking van het Koninkrijk deden neerdalen.

Locatie archief

Het archief van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis bevindt zich tegenwoordig in het Nationaal Archief te Den Haag. Daar is een kaartenbak aanwezig van de lijst in zijn totale omvang, inclusief de namen van personen die er destijds bezwaar tegen maakten om in het Gedenkboek genoemd te worden.

Bronnen ~ informatie ~ documentatie ~ stories

Over dit genealogische project

Dit project vormt een (genealogische) aanvulling op de informatie in het Nederlandsch Verzetsmonument. Van de namen in deze lijst zijn de meeste personen inmiddels overleden. Mocht u desondanks bezwaar maken tegen vermelding, dan wordt die naam alsnog verwijderd indien directe betrokkenheid kan worden aangetoond. Contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl.

In verband met het grote aantal namen wordt de index naar Geni-profielen verdeeld over een aantal pagina'. De verdeling is als volgt:

A t/m B = 2228x -- C t/m F = 1543x -- G t/m H = 2075x -- I t/m K = 1737x -- L t/m N = 1935x -- O t/m R = 1715x -- S t/m U = 1909x -- V t/m Z = 2014x. De aantallen zullen gaandeweg nog wat wijzigen.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is het VHK toegekend aan verzetsmensen van buitenlandse afkomst:

 • Fritz Alfred BEHRENDT ‧ 1925-2008 ‧ tekenaar
 • Karl Borromäus Richard Paul GRÖGER ‧ 1918-1943
 • Josef 'Jupp' HENNEBÖHL ‧ 1909-1990 ‧
 • Fritz Dietrich KAHLENBERG ‧ 1916-1996 ‧ fotograaf~filmer
 • Ingeborg Luise Kahlenberg-WALLHEIMER ‧ bremen 27mrt 1920-1996 okt2 New York-USA ‧ fotografe
 • Gustav Harry MÜLLER 1865-1913 ?? kloppen jaartallen wel?
 • Belinde Marie Thöne-SIEMENS ‧ 1922-2006 ‧ alias: B. Harteveldt ‧ psychotherapeute
  • dv. Hermann Werner Siemens 1891-1969 - hoogleraar dermatologie
  • &1945 okt2 leiden : dr. Anthonie Wilhelm THÖNE ‧ haarlem 9 aug 1916-x1985 nov 28 haarlem ‧ dermatoloog

Bij nader inzien zijn destijds namen van de lijst verwijderd, denk bijvoorbeeld aan de kwestie omtrent Albert Talens (bron). Ook werden bekende personen overwogen, maar uiteindelijk niet gehonoreerd, zoals bijvoorbeeld de kwestie Toni Boltini (bron). Ook waren er kritische geluiden over de toegepaste criteria voor de toekenning van het kruis (bron). Toekenngen werden niet teruggedraaid wegens verjaring zoals bij de kwestie van de moord op de Leidse ingenieur Felix H.E. Guljé. (bron)

➖A➖ ZIE Projectpagina A t/m B

➖B➖ ZIE Projectpagina A t/m B

 • Sjaak Boezeman ‧ ‧
 • Isaac Helenus Bolman ‧ ‧
 • Edzard Jacob Bosch van Rosenthal ‧ ‧
 • Louis van den Bossche ‧ ‧

➖C➖ ZIE Projectpagina C t/m F

➖D➖ ZIE Projectpagina C t/m F

 • Arnoldus van DAAL ‧ 1912-1945 ‧
 • Abraham DAALDER ‧ 7mei 1920-x ‧
 • Dirk DAALDER ‧ 8apr 1915-x ‧
 • Simon DAALDER ‧ 23feb 1908-1986 22dec ‧
 • François J. van DAALEN ‧ 31okt 1919-x ‧
 • Hermanus A. van DAALEN ‧ 21mei 1922-x ‧
 • Willem Hendrik Johan Everhardus van DAALEN ‧ 6sep 1914-1942 25aug ‧
 • Pieter H. DAALHUIZEN ‧ 19sep 1910-x ‧
 • Theresia M. Daalhuizen-ODENKIRCHEN ‧ 5jun 1921-x ‧
 • Johannes DAAMEN ‧ 10okt 1915-x ‧
 • Johannes M. DAAMEN ‧ 2apr 1914-x ‧
 • Jan Marie DAEL ‧ 1jan 1909-1945 9mrt
 • Helena van Dael-NAUS ‧ 1897-1989 ‧
 • Bernardus DAELMAN ‧ 7apr 1920-x ‧
 • Bernard Alexis Peter Joseph DAEMEN ‧ 1910-x ‧
 • Peter Leopold Joseph DAEMEN ‧ 17mrt 1916-x ‧
 • Richard DAENEN ‧ 26apr 1892-x ‧

 • Christina M. Dalderup-van den BERG ‧ 21dec 1897-x ‧
 • Jan Frederik DALEMANS ‧ 1908-1944 ‧
 • Teunis van DALEN ‧ 22feb 1920-x ‧
 • Hendrik van DALEN ‧ 4aug 1919-x ‧
 • Joannes F. van DALEN ‧ 15feb 1914-x ‧
 • Lute van DALEN ‧ 20sep 1895-x ‧
 • Rokus van DALEN ‧ 15mrt 1912- 3mei 1942-x ‧
 • Lambertus L. van DALFSEN ‧ 8mrt 1905-x ‧
 • Reinier DALHUISEN ‧ 25nov 1917- 31mei 1945-x ‧
 • Anton F. DALMAN ‧ 1mei 1899-x ‧
 • Jacobus J. DALMAYER ‧ 22sep 1920-x ‧
 • Lambertus DALMAYER ‧ 17mei 1899-x ‧

 • George Albert van DAM MERRETT ‧ 1916-2004 ‧
 • Engelbertus Johannes ten DAM ‧ 4jan 1915-1991 25dec ‧
 • Jacob ten DAM ‧ 12nov 1916-x ‧
 • Trijntje J. ten DAM ‧ 30nov 1919-x ‧
 • Antonie van DAM ‧ 16nov 1916-200 25jun ‧
 • Arie van DAM ‧ 14okt 1919-x ‧
 • Arie van DAM ‧ 20dec 1914-x ‧
 • Christiaan Johannes Karel van DAM ‧ 9okt 1921-x ‧
 • Dominicus van DAM ‧ 5jul 1918-x ‧
 • Frederik H.F. van DAM ‧ 16aug 1921-x ‧
 • Izaak C. van DAM ‧ 16jun 1914-x ‧
 • Jacobus van DAM ‧ 21mei 1920-x ‧
 • Johannes D. van DAM ‧ 26sep 1898-x ‧
 • Joseph van DAM ‧ 30okt 1921-x ‧
 • Leonardus B. van DAM ‧ 23mei 1917-x ‧
 • Nathan van DAM ‧ 1918-1986 ‧
 • Petrus Adrianus Theodorus van DAM ‧ 1905-1959 ‧
 • Petrus J. van DAM ‧ 24okt 1913-x ‧
 • Pieter J. van DAM ‧ 6nov 1903-x ‧
 • Richard Wouter van DAM ‧ 16apr 1919-x ‧
 • Sijbrandus van DAM ‧ 18dec 1915-1945 11apr ‧
 • Willem J. DAM ‧ 4jan 1913-x ‧
 • Jannetje van Dam-BUITENHUIS ‧ 2jun 1920-x ‧
 • Gerritje van Dam-GAASBEEK ‧ 23mrt 1918-1995 21dec ‧
 • Wilhelmina Christina Alberdina ten Dam-POOTERS ‧ 1917-2016 ‧
 • Jenneke van Dam-REBERGEN ‧ 1874-x ‧
 • Christina ten Dam-VIEYRA ‧ 8apr 1922-x ‧
 • Wouter Josephus DAMEN ‧ 1901-1944 ‧
 • Ferdinand DAMIAANS ‧ 1912-x ‧
 • Jan DAMMINGA ‧ 17dec 1917-x ‧
 • Gerhardus Johannes A. DAMVELD ‧ 31jul 1912-1987 30aug ‧

 • Derk J. DANEN ‧ 20dec 1918-x ‧
 • Franciscus H.D. DANIELS ‧ 6dec 1920-x ‧
 • Pieter Eduardus DANKAART ‧ 1904-x ‧
 • Petronella DANKELMAN ‧ 13nov 1900-x ‧
 • Hendrikus DANKERS ‧ 11feb 1918-x ‧
 • Thomas Nicolaas Johannes DANKERS ‧ 1914-x ‧
 • Mathilde Dannenburg KAHLFUSZ-‧ 28jul 1915-x ‧
 • Jacob Cornelis DANSEN ‧ 17okt 1924-x ‧
 • Jacob Nicolaas DANSEN ‧ 23aug 1921-1971 27mrt ‧
 • Albina Dansen-BRITZEL ‧ 28mrt 1922-1968 2mei ‧
 • Wicher DANTUMA ‧ 11jul 1919-x ‧
 • Andries van DANTZIG ‧ 23dec 1920-2005 8nov

 • Gerardus DAS ‧ 3okt 1903-2005 22feb ‧
 • Cornelis DASLER ‧ 18mei 1918-x ‧
 • Frederika DATEMA ‧ 23aug 1924-2005 14jan ‧
 • Freerk DATEMA ‧ 1922-1944 ‧
 • Jan Reinier DAUTZENBERG ‧ 1912-x ‧
 • Willem Jozef Maria DAUTZENBERG ‧ 17okt 1916-x ‧
 • Jacob J. DAVIDS ‧ 18jan 1919-x ‧
 • Wilhelmina F. DAVIDS ‧ 19mei 1928-x ‧
 • Willem F. DAVIDS ‧ 24sep 1904-x ‧
 • Johanna Geertruida Davids-BAKKENES ‧ 31mrt 1902-1986 2jun ‧
 • Davids-DANTUMA Doete ‧ 30aug 1921-2012 25sep ‧
 • Barend DAVIDSON ‧ 1907-1943 ‧
 • Marchien Helene Davidson-KEYZER ‧ 30nov 1904-x ‧
 • Bernardus F.A. DAVIENA ‧ 24aug 1917-x ‧

 • Henri DEBATS ‧ 28mrt 1918-x ‧
 • Angelika H. DECKER ‧ 4jan 1921-x ‧
 • Francois G. DECKER ‧ 11okt 1922-x ‧
 • Luite DEDDEN ‧ 13jun 1917-x ‧
 • Jan Hendrik DEDDENS ‧ 21mei 1917-x ‧
 • Judocus DEDECKER ‧ 18jul 1918-x ‧
 • Govert Willem van DEDEM Baron ‧ 11jun 1914-x ‧
 • Nicolaas van DEE ‧ 20apr 1919-1998 17aug ‧
 • Frederik Adriaan Josef DEELEN ‧ 1894-1971 ‧
 • Catharina Leonarda Josepha Deelen-JURGENS ‧ 1895-1971 ‧
 • Johannes G. DEELMAN ‧ 12jan 1921-x ‧
 • Klaas Siert DEEMTER ‧ 1911-1989 ‧
 • Thale DEEN ‧ 31mrt 1924-x ‧
 • Reinier Jan DEES ‧ 1feb 1921-1985 2aug ‧
 • Deliana Deetman-VERHOEF ‧ 16aug 1912-1988 22jun ‧
 • Franciscus Theodorus Jozef DEGENAAR ‧ 6mrt 1911-x ‧
 • Hermanus Woltherus Hendrikus DEHING ‧ 16dec 1913-1993 29jan ‧
 • Carel G. DEHLINGER ‧ 27jan 1915-x ‧
 • DEHUE Johannes J.G. ‧ 2feb 1922-x ‧
 • Willem Lodewijk DEIBEL ‧ 1917-1990 ‧
 • Theodoor A. DEIGHTON ‧ 16aug 1921-x ‧
 • Cornelis DEIJ ‧ 18jul 1898-1962 17mei ‧
 • Hendrikus van DEIJK ‧ 25okt 1913-1984 22sep ‧
 • Pieter Johannes DEIJNEN ‧ 1904-x ‧
 • Adriana Johanna Deijnen-van OS ‧ 1904-x ‧
 • Hendrik DEIJS ‧ 4dec 1921-x ‧

 • Cecilia J. DEKEN ‧ 31mrt 1898-x ‧
 • Abel DEKKER ‧ 20aug 1909-x ‧
 • Abraham DEKKER ‧ 29feb 1888-1944 31dec ‧
 • Arie Theodorus DEKKER ‧ 1915-x ‧
 • Arnold P. DEKKER ‧ 21okt 1924-x ‧
 • Christen Stillesen DEKKER ‧ 1920-x ‧
 • Cornelis DEKKER ‧ 5nov 1919-x ‧
 • Cornelis Remmert DEKKER ‧ 1894-x ‧
 • Detmer DEKKER ‧ 16dec 1911-1980 21mei ‧
 • Dirk DEKKER ‧ 3jan 1924-x ‧
 • Gerardus DEKKER ‧ 12feb 1920-x ‧
 • Gerrit J. DEKKER ‧ 12okt 1906-x ‧
 • Jacob DEKKER ‧ 14apr 1916-1995 5okt ‧
 • Jan DEKKER ‧ 26mei 1915-x ‧
 • Jan DEKKER ‧ 2dec 1922-x ‧
 • Jan DEKKER ‧ 19jul 1919-x ‧
 • Johannes DEKKER ‧ 20jul 1918-x ‧
 • Johannes A. DEKKER ‧ 23okt 1918-x ‧
 • Johannes A. DEKKER ‧ 29nov 1917-x ‧
 • Johannes P. DEKKER ‧ 14sep 1910-x ‧
 • Johannes Pieter Albertes DEKKER ‧ 1909-x ‧
 • Klaas DEKKER ‧ 16nov 1909-x ‧
 • Klaas DEKKER ‧ 19feb 1921-x ‧
 • Matthijs DEKKER ‧ 10dec 1918-x ‧
 • Maurits Rudolph Joël DEKKER ‧ 1896-1962 ‧
 • Petrus Franciscus DEKKER ‧ 1919-x ‧
 • Pieter DEKKER ‧ 11aug 1881-x ‧
 • Roelof DEKKER ‧ 12mei 1918-x ‧
 • Tom Q. DEKKER ‧ 10feb 1910-x ‧
 • Willem DEKKER ‧ 25feb 1920-x ‧
 • Willem DEKKER ‧ 28okt 1908-x ‧
 • Willem L. DEKKER ‧ 19mei 1900-x ‧
 • Frouke Dekker-DIJK ‧ 6sep 1928-x ‧
 • Maria Engelina Dekker-HELLINGMAN ‧ 1895-1954 ‧
 • Ali Dekker-LEFEVERE ‧ 27okt 1920-x ‧
 • Francisca C.J. Dekker-van ZEELAND ‧ 10nov 1923-x ‧
 • Jan DEKKERS ‧ 19mrt 1910-1991 22nov ‧
 • Johannes DEKKERS ‧ 10mrt 1919-x ‧
 • Paul DEKKERS ‧ 18jul 1918-x ‧
 • Frits DEKKING ‧ 1913-2004 ‧
 • Martin Adolphe Francois DEKKING ‧ 17feb 1926-x ‧
 • Marianne Dekking-van RAAMSDONK ‧ 1919-x ‧

 • Christiaan Arnoldus van DELDEN ‧ 27mrt 1888-x ‧
 • Christian A. van DELDEN ‧ 9jan 1917-x ‧
 • Folcherus Edzardus van DELDEN ‧ 1903-1990 ‧
 • Hendrik Wiebe van DELDEN ‧ 1906-x ‧
 • Robert Lucien van DELDEN ‧ 27apr 1919-2009 21mei ‧ gehuwd met:
 • Caroline Henriëtte van Delden-GOSSCHALK ‧ 30aug 1927-2014 3dec ‧
 • Nicolaas van DELEN ‧ 22jul 1921-x ‧
 • Johannes Anthonius Theodorus van DELFT ‧ 1920-2010 ‧
 • Arie van DELFT ‧ 27nov 1913-1981 18nov ‧
 • Hendrik van DELFT ‧ 9jun 1918-x ‧
 • Jacobus Ferdinand Antonius Johan van DELFT ‧ 1906-x ‧
 • Jan van DELFT ‧ 26jul 1923-x ‧
 • Wilhelmus DELHEZ ‧ 25jun 1914-x ‧
 • Francis H. DELL ‧ 4jul 1923-x ‧
 • Emile DELMAAR ‧ 1893-1943 ‧
 • Emile Richard DELMAAR ‧ 17feb 1920-1942 18aug ‧
 • Johannes Wilhelmus Wijnandes DELNAAIJ ‧ 23apr 1912-1945 16feb ‧
 • Jacques Antoine Hubert DELSING ‧ 11nov 1922-x ‧
 • Antoinette Delvoux-BECKERS ‧ 24jun 1903-x ‧
 • Willem Adriaan DEMARTEAU ‧ 1909-1986 ‧
 • Antonius Hermanus Johannes DEMMER ‧ 1912-x ‧
 • Sietze W. DEMMERS ‧ 20aug 1902-1988 9feb ‧
 • Johannes W. DEMOUGE ‧ 1jun 1917-x ‧
 • John B. DENU ‧ 26apr 1916-x ‧

 • DERCKS etc.

 • Tjitze DOTINGA ‧ 12jul 1924-2008 7feb ‧
 • John DOUGLAS ‧ 28apr 1901-x ‧
 • Bouwe R. DOUMA ‧ 7aug 1920-x ‧
 • Jan DOUMA ‧ 3aug 1921-2005 15nov ‧
 • Johan Arnold DOUMA ‧ 18jan 1905-1986 26mei ‧
 • Renske J. Douma-van DIJK ‧ 21mrt 1921-1993 31aug ‧
 • Alice Maria Johanna Douqué-SCHMITZ ‧ 26mei 1910-2004 1aug ‧
 • Adriaan DOURLEIN ‧ 1908-1989 ‧
 • Charles Louis Jean François DOUW van der KRAP ‧ 1908-1995 ‧
 • Johannes L.J. DOUW ‧ 20dec 1922-x ‧
 • Franciscus J.M. DOUWES ‧ 6jul 1921-x ‧
 • Douwes-NOTOSOEROTO Dewatya ‧ 12jul 1922-2007 30okt ‧
 • Albertje Jantina Douwes-SIJBESMA ‧ 5dec 1924-x ‧
 • Bastiaan DOUWSTRA ‧ 1907-1984 ‧
 • DOUWSTRA Douwe ‧ 21jun 1914-2004 13jul ‧
 • Roelof DOZEMAN ‧ 1911-x ‧
 • Berendina Dozeman-STEGEMAN ‧ 1909-x ‧

 • Leonardus Antonius van DRUENEN ‧ 22aug 1922-x ‧
 • Arnold DRUGHORN ‧ 29mei 1918-1944 6nov ‧
 • Barend DRUKARCH ‧ 18okt 1917-1998 14dec ‧
 • Klara Drukarch-TEITLER ‧ 13jul 1921-x ‧
 • Maurits M. DRUKKER ‧ 10jun 1907-x ‧
 • Catharina Aaltjen Drukker-BOEKBINDER ‧ 1915-1987 ‧
 • Hendrika M. Drukker-van den BOSCH ‧ 1aug 1916-x ‧
 • Jacob Jan Johan Cornelis van DRUNEN ‧ 19sep 1915-2006 27jun ‧
 • Johannes F van DRUNEN. ‧ 26feb 1918-x ‧
 • Henriette T.T. van Drunen-VELU ‧ 16apr 1919-x ‧
 • Cornelis DRUPSTEEN ‧ 1913-1943 ‧
 • Filippus Wilco DRUPSTEEN ‧ 18sep 1915-1967 22sep ‧
 • Lambertus A. van DRUTEN ‧ 12mrt 1909-x ‧

 • Pieter Willem DUBA ‧ 26feb 1913-x ‧
 • Maria J. Duba-KLINKHAMER ‧ 24jan 1912-x ‧
 • Willem DUBBELAAR ‧ 3sep 1921-2007 10jan ‧
 • Jan DUBBELD ‧ 9nov 1906-x ‧
 • Dirk DUBBELDAM ‧ 22dec 1923-1994 14apr ‧
 • Jan DUBBELDAM ‧ 21mrt 1921-x ‧
 • Pleunis DUBBELDAM ‧ 20apr 1914-1945 8mrt ‧
 • Herman Johannes DUBBELMAN ‧ 28jan 1925-2013 14mei ‧
 • Pieter DUBBELMAN ‧ 20jun 1923-x ‧
 • Pieter DUBBELMAN ‧ 28feb 1922-x ‧
 • Pieter DUBBELMAN ‧ 1913-x ‧
 • Hendrik DUBIEZ ‧ 1927-x ‧
 • Theodorus DUBOIS ‧ 9apr 1907-1996 13jan ‧
 • Joseph Henri DUCROT ‧ 3feb 1917-2011 11feb ‧
 • Petrus DUDINK ‧ 9sep 1910-x ‧
 • Willem DUDINK ‧ 1912-x ‧
 • Gertrude M. Dudink-PUTSKI ‧ 1sep 1907-x ‧
 • Fritjof DUDOK van HEEL ‧ 19apr 1918-1943 29jul ‧
 • Harald Frederik DUDOK van HEEL ‧ 1893-1967 ‧
 • Jan P. DUDOK ‧ 1jan 1922-x ‧
 • Leendert DUDOK ‧ 3mrt 1920-x ‧
 • Johan Wilhelm Maximiliaan van DUFFELEN ‧ 1905-x ‧

 • Cornelis DUIF ‧ 1917-1986 ‧
 • Garke DUIF ‧ 9dec 1909-x ‧
 • Martin Gerard DUIF ‧ 1jan 1922-x ‧
 • Johannes DUIJN ‧ 11jan 1920-x ‧
 • Leonardus A. DUIJNDAM ‧ 6apr 1920-x ‧
 • Petrus J. DUIJNDAM ‧ 28okt 1910-x ‧
 • Cornelis Paulus DUIJNISVELD ‧ 20sep 1917-1998 14okt ‧
 • Johannes M. DUIJNISVELD ‧ 1dec 1918-x ‧
 • Henri Anthonius Maria Vincentius DUIJNSTEE ‧ 25okt 1914-1987 7mrt ‧
 • Adrianus DUIJSTER ‧ 19mrt 1919-x ‧
 • Wouter DUIJTS ‧ 22dec 1908-x ‧
 • Jan Eppo DUIJTSHOFF ‧ 29jan 1920-x ‧
 • Lambertha Duijveman-TUKKER ‧ 6okt 1930-x ‧
 • Dirk van DUIJVENVOORDE ‧ 9okt 1909-1979 19feb ‧
 • Jacob Cornelis DUIJVIS ‧ 1920-2007 ‧
 • Pieter DUIKER ‧ 21feb 1920-x ‧
 • Johannes J. DUIMEL ‧ 10mei 1915-x ‧
 • Bartholomeus Nicolaas DUIN ‧ 14apr 1920-x ‧
 • Gerardus Adrianus van DUIN ‧ 11jun 1917-x ‧
 • Gerard M. DUISER ‧ 18feb 1921-x ‧
 • Dirk DUIVEN ‧ 1908-1976 ‧
 • Jacobus Johannes Leonardus DUIVENVOORDEN ‧ 26mei 1925-x ‧
 • Duivenvoorden-van den AKKER Geertruida J. ‧ 26mrt 1928-x ‧

 • Anthonius van DUUREN ‧ 1apr 1914-x ‧
 • David van DUUREN ‧ 1914-x ‧
 • Hendrikus A.J. van DUUREN ‧ 5feb 1917-x ‧
 • Catharina van Duuren-BOSMA ‧ 15feb 1917-x ‧
 • Gilles Pieter DUURING ‧ 1907-1942 ‧
 • Johannes E. van DUURSEN ‧ 11sep 1896-x ‧
 • Jan DUURSMA ‧ 16aug 1910-x ‧
 • Jan DUURSMA ‧ 4sep 1898-x ‧
 • Jan DUURSMA ‧ 17mei 1903-1945 22jan ‧
 • Anna Duursma-BOS ‧ 20okt 1911-x ‧
 • Hendrik DUVALOOIS ‧ 1916-x ‧
 • Arie van DUYN ‧ 27jul 1918-x ‧
 • Laban DUIJNHOUWER ‧ 29jan 1920-x ‧
 • Arie Stephanus DUIJS ‧ 22apr 1918-x ‧
 • Nicolaas Johannes DUIJSTER ‧ 1904-x ‧
 • Trijntje Duijster-GEUCHIES ‧ 1903-x ‧
 • Theodorus DUIJVES ‧ 18okt 1903-x ‧
 • Cornelis L. DUYVESTEYN ‧ 28okt 1908-x ‧
 • Henricus J.H. DUIJX ‧ 19sep 1925-x ‧
 • Pieter J.H. DUIJX ‧ 28jul 1923-x ‧
 • Hermann Heinrich DUZINK ‧ 30sep 1909-x ‧

 • Markus H. DWARS ‧ 19sep 1908-x ‧
 • Theresia Maria Dwars-STEGER ‧ 10feb 1902-x ‧
 • Alexander Marcus DWINGER ‧ 1919-1994 ‧
 • Jacob DYKEMA ‧ 2jul 1922-x ‧

➖E➖ ZIE straks Projectpagina C t/m F

 • Dennis A. EGAN ‧ x ‧
 • Gesina A. Egberink-LANSINK ‧ 15feb 1922-x ‧
 • Jan E. EGBERTS ‧ 20nov 1922-x ‧
 • Pieter EGBERTS ‧ 1908-1993 ‧
 • Johannes Bartholomeus EGELIE ‧ 1917-x ‧
 • John EGELIE ‧ 6mei 1919-x ‧
 • Marinus EGELMEERS ‧ 12nov 1895-x ‧
 • Leonardus G. van EGERSCHOT ‧ 12dec 1924-x ‧
 • Pierre Herman Leonard EGGERMONT ‧ 4feb 1914-x ‧
 • Klaas EGGERS ‧ 24sep 1915-x ‧
 • Arend EGGINK ‧ 2sep 1923-x ‧
 • Hendrik EGGINK ‧ 19mrt 1916-x ‧
 • Jaap EGGINK ‧ 6jun 1919-2005 19apr ‧
 • Jan EGGINK ‧ 3nov 1912-1945 28apr ‧
 • Roelof EGGINK ‧ 19apr 1919-1945 30apr ‧
 • Thijs EGGINK ‧ 12feb 1900-1945 6apr ‧
 • Willem EGGINK ‧ 9jul 1918-x ‧
 • Willem EGGINK ‧ 1920-1945 ‧
 • Wilhelmina C. Eggink-PELT ‧ 21aug 1911-1964 ? ‧
 • Roelfina Eggink-SCHOONBEEG ‧ 22aug 1918-x ‧
 • Adrianus van EGMOND ‧ 11dec 1902-x ‧
 • Arie van EGMOND ‧ 24feb 1916-x ‧
 • Dirk J. van EGMOND ‧ 5mei 1905-x ‧
 • Geertruida Alida van EGMOND ‧ 1905-x ‧
 • Johannes Theodorus van EGMOND ‧ 8jun 1919-x ‧
 • Leendert D.N. van EGMOND ‧ 9dec 1917-x ‧
 • Theodorus Jozef van EGMOND ‧ 1901-x ‧
 • Ferdinand EGSTORF ‧ 8okt 1910-x ‧
  • Jacob Hendrik Jacobus Egstorf & Johanna Maria Meur
 • Hendrik Gerard EGTHUIZEN ‧ 1904-x ‧
 • Hans Joachim EHRLICH ‧ 1919-2000 ‧

 • Leendert EICHHORN ‧ 1900-1993 ‧
 • Petrus J. EICHHORN ‧ 6jul 1919-x ‧
 • Jan EIGEMAN ‧ 19mei 1913-x ‧
 • Simon van EIJCK van HESLINGA ‧ 1917-x ‧
 • van EIJDEN Johannes ‧ 8feb 1922-x ‧
 • Mathilde Anna Carolina van Eijden-BIANCHI ‧ 25okt 1921-x ‧
 • Abraham EIJGENRAAM ‧ 14feb 1918-1943 17mrt ‧
 • Leendert van der EIJK ‧ 21aug 1916-1993 1jul ‧
 • Aloysius van EIJK ‧ 4feb 1915-x ‧
 • Gerrit van EIJK ‧ 16sep 1911-x ‧
 • Johannes J. van EIJK ‧ 23aug 1917-x ‧
 • Johannes Kasper van EIJK ‧ 1910-2000 ‧
 • Adrianus Johannes Anthonius van EIJKEREN ‧ 1903-2010 ‧
 • Martinus Johannes EIJKMANS ‧ 24aug 1897-1942 25dec ‧
  • & Petronella H. Wagemans
 • Franciscus J.T. van EIJNATTEN ‧ x ‧
 • Coert Hendrik van EIJNSBERGEN ‧ 1912-1988 ‧
 • Elisabeth van Eijnsbergen-KELFKENS ‧ 1912-2007 ‧
 • Gommair Joannes Alphonsius F. van EIJSDEN ‧ 21sep 1890-1945 5feb ‧
 • Pieter van EIJSDEN ‧ 1dec 1920-x ‧
 • Gerardus Wilhelmus EIJSSENS ‧ 11sep 1911-x ‧
  • zv. Gerardus Wilhelmus Eijssens & Emma Carolina Groenenberg
 • Wessel Severijn EIKELENBOOM ‧ 1907-2001 ‧
 • Dirk J. EIKENAAR ‧ 7nov 1920-x ‧
 • Jan EIKENDAL ‧ 1jul 1905-x ‧
 • Albert EILANDER ‧ 25feb 1921-x ‧
 • Cornelia Maria Hendrika Jacoba Eilerts de Haan-BOOM ‧ 27okt 1895-x ‧
 • Gerrit Jan van 't EINDE ‧ 9mei 1899-1942 19nov ‧
 • Henderikus J. EITING ‧ 9okt 1918-x ‧
 • Wietze EIZENGA ‧ 3jul 1922-x ‧

 • Dirk van EKELENBURG ‧ 1917-1945 ‧
 • Arie G. van EKEREN ‧ 28mei 1916-x ‧
 • Elisabeth A.D. van EKERSCHOT ‧ 16jul 1921-x ‧
 • Andries EKKER ‧ 9okt 1917-1990 12jun ‧
 • Flora Ekker-de VRIES ‧ 29jul 1917-1985 26mrt ‧
 • Albert EKKERS ‧ 18mrt 1921-x ‧

 • Adrianus Gijsbert ELAND ‧ 17apr 1925-2009 5aug ‧
 • Marinus ELAND ‧ 17sep 1916-x ‧
 • Rudolf Cornelis ELBERS ‧ 13mrt 1902-x ‧
 • Jacoba J. ELBERTSE ‧ 11apr 1919-x ‧
 • Elisabeth Adewina Simonetta Elbrink-REMMERT ‧ 6jan 1897-x ‧
 • Anthonius J. ELDERS ‧ 30apr 1909-x ‧
 • Abraham van ELDIJK ‧ 12apr 1913-x ‧
 • Josephus Johannes Elizius ELEMANS ‧ 22mrt 1923-1998 16okt ‧
 • Willem Anthonie ELEN ‧ 27jul 1902-1944 30okt ‧
 • Marinus ELENBAAS ‧ 1904-x ‧
 • Hendrik ELEVELD ‧ 2jun 1917-2005 5dec ‧
 • Tjerk ELGERSMA ‧ 1911-1980 ‧
 • Lizzy Elia-HILGERS ‧ 3aug 1920-x ‧
 • Johannes Antonius Bernardus ELIAS ‧ 1910-x ‧
 • Albert Simon ELIASAR ‧ 1911-x ‧
 • Bastiaan van ELK ‧ 1910-x ‧
 • Gerrit M. van ELK ‧ 23nov 1917-x ‧
 • Hendrik J. van ELK ‧ 4jun 1904-x ‧
 • Jan van ELK ‧ 26nov 1906-1945 25feb ‧
 • Frans Marten ELKERBOUT ‧ 5dec 1920-2013 11aug ‧
 • Marten Frans ELKERBOUT ‧ 15feb 1897-1944 5sep ‧
 • Maurits ELKERBOUT ‧ 10nov 1920-x ‧
 • Peter Jacobus ELKERBOUT ‧ 1905-x ‧
 • Johannes J. ELKHUIZEN ‧ 3jan 1920-x ‧
 • Wilhelmina J. Elkhuizen-KOOREMAN ‧ 16sep 1920-x ‧
 • Gerrit Jan van ELLENBERG ‧ 11okt 1908-1985 30nov ‧
 • Dientje S. Ellerbeck-PLOEG ‧ 20feb 1924-x ‧
 • Johannes P.F. van ELS ‧ 26sep 1920-x ‧
 • Gerardus J. van den ELSAKER ‧ 5jul 1912-x ‧
 • Gerardus T.J. van ELSBERG ‧ 7jun 1925-x ‧
 • van Elsberg-KIEWIED Maria T.C. ‧ 27nov 1920-x ‧
 • van ELSEN Antonius ‧ 11nov 1914-x ‧
 • Joannes Laurens van ELSEN ‧ 27dec 1913-x ‧
 • van ELSEN Jozef (Joop) ‧ 22mrt 1916-2006 8jan ‧
 • Maria C.J. van Elsen-LEENHEERS ‧ 12sep 1916-1988 10feb ‧
 • Johannes ELSENDOORN ‧ 23apr 1915-x ‧
 • Johannes Cornelis Gerardus ELSENDOORN ‧ 9jun 1912-x ‧
 • David Nicolaas Petrus ELSHOUT ‧ 7jul 1909-x ‧
 • Harmen ELSINGA ‧ 7nov 1902-x ‧
 • Carolina J. Elsinga-GREINIER ‧ 2jan 1903-x ‧
 • Anton ELSKAMP ‧ 22apr 1895-x ‧
 • Rudolf van der ELST ‧ 18feb 1918-x ‧
 • Pieter Adrianus Cornelis van ELSWIJK ‧ 6aug 1905-x ‧
 • Johannes van ELVEN ‧ 23mrt 1890-x ‧
 • Maria J. Elverding-van MALSEN ‧ 16jan 1922-x ‧
 • Johannes van ELZAKKER ‧ 5okt 1914-2006 26aug ‧
 • Martinus van ELZAKKER ‧ 8jul 1913-1994 16jun ‧
 • Jacob ELZER ‧ 27mrt 1914-x ‧
 • Lina Elzer-SCHUUR ‧ 28mrt 1913-x ‧
 • Jan ELZINGA ‧ 24nov 1920-2003 9apr ‧

 • Robert L.C.H. van EMBDEN ‧ 5mrt 1927-x ‧
 • Anna Helena Adriana van Embden-WOLZAK ‧ 1905-1998 ‧
 • Arie EMENS ‧ 22apr 1896-1968 10jun ‧
 • Warmolt Wolter EMMELKAMP ‧ 25jun 1917-1993 2apr ‧
 • Marijke J. Emmen-RIEDEL ‧ 2mei 1920-x ‧
 • Jan EMMENS ‧ 2aug 1916-1945 15apr ‧
 • Nicolaas EMMER ‧ 17feb 1918-x ‧
 • Johannes Franciscus EMMERIK ‧ 4sep 1917-2003 8dec ‧
 • Theadora S. Emmerik-MOL ‧ x ‧
 • Ferdinand EMONS ‧ 15aug 1915-1987 4nov ‧
 • Martinus C. van EMPEL ‧ 17apr 1905-x ‧
 • Willem van EMPEL ‧ 13aug 1919-x ‧
 • Frans van EMST ‧ 1918-2007 ‧
 • Henrica J. van Emst-van DIJK ‧ 11apr 1915-x ‧
 • Pieter Gerard van ENCKEVORT ‧ 7jan 1904-x ‧
 • Gijsbrecht François Cornelis van den ENDE ‧ 1910-1945 ‧
 • Jan van den ENDE ‧ 27jan 1910-x ‧
 • Johannes C. van den ENDE ‧ 6jan 1919-x ‧
 • Johannes Gerardus van den ENDE ‧ 2jan 1924-1945 17feb ‧
 • Petrus F. van den ENDE ‧ 21nov 1920-x ‧
 • Theodorus P. van den ENDE ‧ 9mei 1924-x ‧
 • Cornelis van der ENDE ‧ 19mrt 1917-x ‧
 • Jacob W. van der ENDE ‧ 31mrt 1912-x ‧
 • Joseph van der ENDE ‧ 25aug 1922-x ‧
 • Gijsbertus Johannes ENDLICH ‧ 3aug 1916-2006 25aug ‧

 • Johan Hendrik van ENGBRINK ‧ 11mei 1897-x ‧
 • Frits J.N. ENGEL ‧ 21jul 1920-x ‧
 • H.ENGEL ‧ 17nov 1913-x ‧
 • Heinz ENGEL ‧ 14jan 1921-x ‧
 • Johann Heinrich Frans ENGEL ‧ 16mei 1903-x ‧
 • Willem van den ENGEL ‧ 24mrt 1920-1996 22sep ‧
 • Cornelia J. Engel-TIMMERMAN ‧ 26aug 1900-x ‧
 • Hendrik Frans ENGELBARTS ‧ 6mrt 1910-x ‧
 • Antonius E. ENGELBERTS ‧ 10apr 1922-2002 22aug ‧
 • Gerrit ENGELBRACHT ‧ 1910-1989 ‧
 • Henricus ENGELEN ‧ 14sep 1907-x ‧
 • Gerarda T. Engelen-JANSSEN ‧ 27apr 1917-x ‧
 • Bastiaan ENGELENBERG ‧ 30nov 1920-x ‧
 • Gerrit van ENGELENBURG ‧ 1910-1996 ‧
 • Gerrit Jan van ENGELENBURG ‧ 9feb 1922-x ‧
 • Kornelis ENGELMOER ‧ 10dec 1916-2007 22jun ‧
 • Hendrica Aaltje Engelmoer-van der HEIDE ‧ 12aug 1910-x ‧
 • Gerard L. ENGELS ‧ 26okt 1885-x ‧
 • ENGELS Hendrik ‧ 11mei 1916-x ‧
 • Jan A. ENGELS ‧ 18sep 1919-x ‧
 • Johannes ENGELS ‧ 1mrt 1922-x ‧
 • Johannus B. ENGELS ‧ 22sep 1913-x ‧
 • Ellen K. Engels-SKEGGS ‧ 23nov 1896-x ‧
 • Adam G. den ENGELSEN ‧ 9okt 1918-x ‧
 • Wouter den ENGELSEN ‧ 1909-x ‧
 • Johannes A. ENGELSMAN ‧ 3jun 1923-x ‧
 • Willem ENGELSMAN ‧ 14aug 1919-x ‧
 • Hendrik Teunis van ENGEN ‧ 2jan 1896-1945 26feb ‧
 • Guillaume Henri ENGERING ‧ 15jun 1911-x ‧ RK-frater
 • Jacques Theodorus Gerardus Marie ENGERING ‧ 1aug 1916-x ‧
 • Heinz ENGERS ‧ 1912-1981 ‧
 • Christiaan Joseph ENGWEGEN ‧ 5feb 1909-x ‧

 • Friedrich G. ENKLAAR ‧ 7mei 1921-x ‧
 • Kornelis ENS ‧ 11mei 1922-2004 17aug ‧
 • Raphaël ENSEL ‧ 13okt 1917-1986 17feb ‧
 • Egbert ENSERINK ‧ 1912-1945 ‧
 • Jozef C. ENSING ‧ 24apr 1898-x ‧
 • Gerard L. ENSINK ‧ 8nov 1921-x ‧
 • Jan ENSINK ‧ 15jun 1906-x ‧
 • Tom ENSINK ‧ 5mei 1917-2001 18okt ‧
 • Adrianus van 't ENT ‧ 1920-x ‧
 • Johannes Adrianus Willem van der ENT ‧ 5mrt 1914-x ‧
 • Pieter A. van der ENT ‧ 21sep 1886-x ‧
 • Wilem A.S. ENTE ‧ 22nov 1918-x ‧
 • Evert A. ENTER ‧ 20nov 1919-x ‧
 • Willem J. van ENTER ‧ 14dec 1917-1996 21jul ‧
 • Adrianus ENTHOVEN ‧ 12okt 1917-x ‧
 • Rudolph A.G. ENTHOVEN ‧ 11nov 1925-x ‧
 • Gezinus ENTING ‧ 20sep 1924-1945 28mrt ‧
 • Jan ENTING ‧ 29apr 1923-x ‧

 • Engelbert J. van EPEN ‧ 4dec 1909-x ‧
 • Christine Antonia van Epen-WANNER ‧ 5aug 1912-2004 5sep ‧
 • Willem EPKE ‧ 4jan 1923-2005 20aug ‧
 • Nelia EPKER ‧ 26mei 1901-x ‧
 • Machiel EPPENGA ‧ 24jul 1909-1964 17okt ‧

 • Lambertus ERADES ‧ 10mrt 1913-x ‧
 • Gerardus Antonius ERDKAMP ‧ 29dec 1915-1945 8apr ‧
 • Martinus P.C. van ERK ‧ 13jun 1906-x ‧
 • Marinus ERKELENS ‧ 27jun 1910-1945 22mei ‧
 • Willem ERKELENS ‧ 16jun 1912-x ‧
 • Hubert J. ERKENS ‧ 26jul 1903-1986 28jun ‧
 • Mathias ERKENS ‧ 29jul 1892-x ‧
 • Berendina Roelofina Hendrika Erlich-EMAN ‧ 30apr 1920-x ‧
 • Cornelis Petrus Paulus ERNEST ‧ 1915-x ‧
 • Johannes P.A. ERNST ‧ 22sep 1916-x ‧
 • Dirk Jan ERNSTING ‧ 1908-x ‧
 • Hendrik ERO ‧ 1886-1943 ‧
 • Louise Ursula Ero-CHAMBON ‧ 1891-1945 ‧
 • Adriaan Willem van ERP ‧ 1904-1986 ‧
 • Everhard J. van ERP ‧ 21jun 1924-x ‧
 • Franciscus van ERP ‧ 1898-1985 ‧
 • Petrus Johannes Henricus van ERP ‧ 20feb 1919-x ‧
 • Anna Maria van Erp-van LITH ‧ 1905-x ‧
 • Henriëtte Margot van Erven-van POLANEN PETEL ‧ 1921-2002 ‧
 • Wilhelmus Mattheus ERWICH ‧ 14nov 1919-2013 21apr ‧
 • Alida Cornelia Erwich-ELSENDOORN ‧ 21nov 1925-2017 5jul ‧
 • Jacques ERWTEMAN ‧ 3jun 1911-x ‧
  • zv. Benjamin Erwteman & Elfride Aronstein

 • Emile van ES ‧ 3dec 1920-1997 29dec ‧
 • Evert J. van ES ‧ 29jul 1904-x ‧
 • Gerardus van ES ‧ 11aug 1900-x ‧
 • Hendrik van ES ‧ 17mrt 1906-x ‧
 • Jacobus N.B. van ES ‧ 9jan 1908-x ‧
 • Willem van ES ‧ 17feb 1914-x ‧
 • Frans Philippus Leendert van der ESCH ‧ 4mrt 1921-2014 24sep ‧
 • Theodorus W. van ESCH ‧ 3nov 1923-x ‧
 • Jan Cornelis Gerardus ESHUIJS ‧ 1912-1944 ‧
 • Marinus Lambertus ESMAN ‧ 1919-2006 ‧
 • Samuel ESMEIJER ‧ 20dec 1920-1944 28nov ‧
  • zv. Gijsbertus Esmeijer & Johanna Brandina Roskam
 • Johannes A. van den ESSCHERT ‧ 3mei 1920-x ‧
 • Johannes Jacobus Cornelia van ESSEL ‧ 30nov 1887-x ‧
 • Anna H. van Essel-BROUWER ‧ 24aug 1890-x ‧
 • Carel C. van ESSEN ‧ 26jul 1898-x ‧
 • Egbert van ESSEN ‧ 9dec 1915-x ‧
 • Gerrit van ESSEN ‧ 5jul 1924-x ‧
 • Kornelis van ESSEN ‧ 20mei 1916-x ‧
 • Mrten P. van ESSEN ‧ 14jul 1917-x ‧
 • Martha Essen-NAN ‧ 9jun 1923-x ‧
 • Adrianus van EST ‧ 11jul 1889-x ‧
 • Pieter M. van EST ‧ 23sep 1918-x ‧
 • Teunis van EST ‧ 19jul 1913-1942 18okt ‧
 • Willem van EST ‧ 3jul 1921-x ‧
 • Berend Albert ESVELD ‧ 17feb 1910-1995 25mrt ‧
 • Gerrit Hendrik ESVELD ‧ 3mei 1920-1945 28jan ‧
 • Andries van ESVELD ‧ 10dec 1919-x ‧
 • Elizabeth Pietje Esveld-van MANEN ‧ 25okt 1919-x ‧
 • Hendrik ESVELDT ‧ 29dec 1905-x ‧

 • Ernst A. ETHNER ‧ 18jun 1902-x ‧
 • Adrianus H. van ETTEN ‧ 6jan 1907-x ‧
 • Cornelus J. van ETTEN ‧ 18feb 1920-x ‧
 • Jan van ETTEN ‧ 26mei 1923-x ‧
 • Johannes C. van ETTEN ‧ 5mrt 1915-x ‧
 • Martinus J. van ETTEN ‧ 6dec 1925-x ‧
 • Pieter Cornelis van ETTEN ‧ 1jan 1908-x ‧
 • Jan Petrus EUSMAN ‧ 14jun 1894-x ‧
 • Jan Petrus EUSMAN ‧ 20apr 1920-2014 14mrt ‧

 • Casper Andries EVELEIN ‧ 26mrt 1911-2004 12apr ‧
  • & Adriana Cornelia Westerveld ‧ 1919-2006
 • Cyrillus Josephus Maria EVERAARDT ‧ 7feb 1922-2017 6sep ‧
 • Jacob EVERAERS ‧ 5nov 1917-1944 26mei ‧
 • Huibert Gerrit van EVERDINGEN ‧ 1913-1989 ‧
 • Adrianus Josephus Augustus EVERS ‧ 9jul 1905-x ‧
 • Evert J. EVERS ‧ 26aug 1890-x ‧
 • Jan EVERS ‧ 15jul 1903-1990 22jan ‧
 • Johan G. EVERS ‧ 19jan 1915-x ‧
 • Johannes N. EVERS ‧ 16mrt 1920-x ‧
 • Emilie Caroline Henriette EVERSDIJK SMULDERS ‧ 20jun 1903-1994 1mrt ‧
 • Louis J. EVERTS ‧ 17mei 1912-x ‧
 • Willem Pius EVERTS ‧ 1895-1977 ‧
 • Teunis Marinus EVERTSE ‧ 23jun 1909-1945 3mei ‧
 • Willem J.J. EVERTSE ‧ 12jul 1918-x ‧
 • Evert Jan EVERWIJN LANGE ‧ 3jan 1922-x ‧

 • Hendrik J. EWOUDT VERMEULEN‧ 28aug 1893-x ‧
 • Anna M.E. van EXTER ‧ 6mrt 1914-x ‧
 • Robert Piet van EXTER ‧ 2sep 1922-2006 10aug ‧
 • Hendrik EIJKELENBOOM ‧ 26sep 1919-x ‧
 • Joseph EIJL ‧ 1896-1941 ‧
 • Hendrik EIJSTEN ‧ 29dec 1898-x ‧

➖F➖ ZIE straks Projectpagina C t/m F

 • Victor C. FAAS ‧ 21feb 1915-x ‧
 • Hendrik van FAASSEN ‧ 1apr 1924-1966 19mei ‧
 • Coenraad Frederik FABER ‧ 1910-1996 ‧
 • Hessel FABER ‧ 12mei 1921-x ‧
 • Lykle FABER ‧ 14sep 1919-2009 2okt ‧
 • Kaeso FABIUS ‧ 1908-1986 ‧
 • Adrianus M. FAES ‧ 25jan 1922-x ‧
 • Theodorus Arnoldus FAFIÉ ‧ 3aug 1920-2005 18apr ‧
 • Petrus FAKKELDIJ ‧ 25sep 1918-x ‧
 • Meine FALKENA ‧ 25sep 1916-2016 14feb ‧
 • Lucien Willy FALKENBERG ‧ 1914-2000 ‧
 • Huibert Johan van der FANGE ‧ 23mrt 1921-1945 17apr ‧
 • Johan Enno FANOY ‧ 8jul 1920-1993 6jun ‧
 • Pieter FARBER ‧ 30jan 1887-x ‧
 • Antonie Willem FARO ‧ ’s-Gravenmoer 13okt 1920-x ‧
 • Huibert FARO ‧ 1895-1954 ‧
 • Johannes W. FASE ‧ 18nov 1907-x ‧
 • Wilhelm A. FASEL ‧ 23mrt 1927-x ‧
 • Ernest Petrus Maria FASSAERT ‧ 1911-1977 ‧
 • Eugene FASSAERT ‧ 21jan 1916-x ‧
 • Rudolphus Josephus Maria FASSAERT ‧ 16apr 1911-x ‧
 • Agnes Fassaert-ANTHEUNIS ‧ 8nov 1925-x ‧
 • Ludwig O. FAUSER ‧ 22nov 1906-x ‧
 • Johannes W. FAUST ‧ 24jul 1907-x ‧

 • Johan FEBERWEE ‧ 29apr 1910-1993 8jan ‧
 • Johannes H. FEENSTRA ‧ 30jan 1916-x ‧
 • John (Jelle) FEENSTRA ‧ 22okt 1909-x ‧
 • Rienk Marses FEENSTRA ‧ 12mei 1920-2005 10feb ‧
 • Frans Christiaan FEHRES ‧ 25mei 1923-1944 3sep ‧
 • Aaldert FEIJEN ‧ 14dec 1907-1989 15nov ‧
 • Jacobus FEIJEN ‧ 22nov 1924-2011 27jan ‧
 • Lambertus FEIJEN ‧ 13aug 1919-x ‧
 • Stefke FEIJEN ‧ 1908-1973 ‧
 • Johannes de FEIJTER ‧ 1nov 1912-1999 19jan ‧
 • Pieter de FEIJTER ‧ 17okt 1914-x ‧
 • Douwe FEIKEMA ‧ 1914-1945 ‧
 • Jacobus J. FEIT ZOET ‧ 16mrt 1915-x ‧
 • Pieter Rutger FEITH ‧ 1911-1941 ‧
 • Yme Lucas FEITSMA ‧ 1apr 1907-1991 16sep ‧
 • Herman H. FEKKES ‧ 3mrt 1906-x ‧
 • Engelbert J.L.J.M. FELDHAUS van HAM ‧ 28sep 1916-1995 15mei ‧ ⌘
 • Piet FELIX ‧ 6apr 1920-x ‧
 • Cornelis FELS ‧ 25dec 1907-x ‧
 • Ernst FELS ‧ 14feb 1921-x ‧
 • Anna Sarah Fels-KUPFERSCHMIDT ‧ 24sep 1914-2001 11dec ‧
 • Josephus J. FELTEN ‧ 22jan 1913-x ‧
 • Jitze FENNEMA ‧ 26mei 1916-1990 11feb ‧
 • Otte FENNEMA ‧ 14mrt 1917-x ‧
 • Jan FENTENER van VLISSINGEN ‧ 17mei 1907-x ‧
 • Abraham Samuel FERNANDES ‧ 1906-1941 ‧
 • Cecilius FERNAT OEBOEN ‧ 1jan 1914-1997 17sep ‧
 • Marinus H. FEST ‧ 20nov 1918-x ‧
 • Jacobus J. FETTER ‧ 4aug 1922-x ‧
 • Frederik H. le FÈVRE ‧ 12dec 1920-x ‧
 • Mathias FEYEN ‧ 11nov 1924-x ‧

 • Louis Jean Jaques Marie FICQ ‧ 19jul 1885-1945 10mrt ‧
 • Hendrik J. FIDDER ‧ 3dec 1890-x ‧
 • Jan FIDDER ‧ 12jun 1919-x ‧
 • Kornelis P. FIELSTRA ‧ 10okt 1906-1945 25apr ‧
 • Harmen Ype FIGGE ‧ 17okt 1915-2004 22mei ‧
 • Theo A.F. FIJEN ‧ 13jan 1922-x ‧
 • Jacob FIJMA ‧ 6jul 1912-x ‧
 • Jacob C. FIJMA ‧ 12apr 1906-x ‧
 • Charles Ludovicus FIJNAUT ‧ 3feb 1906-1994 23mrt ‧
 • Franciscus Petrus Hubertus FINCKEN ‧ 17mei 1924-x ‧
 • Alphonse FISCHER ‧ 25mrt 1921-x ‧
 • Helena Fischer-THEVIS ‧ 11jan 1914-x ‧

 • Jitte C.W. FLAPPER ‧ 6jun 1913-x ‧
 • Sybrandus FLAPPER ‧ 1911-1999 ‧
 • Elisabeth Maria Flapper-DIEPEN ‧ 1908-1994 ‧
 • Waltruda Flapper-van der WERF ‧ 1jan 1925-2008 11jun ‧
 • Willem Isaac FLEISCHER ‧ 1905-1973 ‧
 • Adèle Jan Gerard FLEISCHEUER ‧ 25feb 1889-1945 29mrt ‧
 • Johann H. FLEMER ‧ 27feb 1920-x ‧
 • Cornelia Fleminger-CLERCKX ‧ 18apr 1917-x ‧
 • Dirk FLEMMING ‧ 22apr 1920-2009 20jul ‧
 • Nicolaas FLEMMING ‧ 19mrt 1922-x ‧
 • Cornelis FLENS ‧ 11mrt 1920-x ‧
 • Theodorus Josephus? FLES ‧ 5mrt 1923-x ‧
 • Leonardus Johannes Josephus FLESKENS ‧ 19jun 1908
 • Wilhelmina Cornelia Maria Flesseman-FENENGA ‧ 1904-1990 ‧
 • Johannes Jan Coenraad la FLEUR ‧ 23mei 1909-1988 25sep ‧
 • Jacob FLEURBAAIJ ‧ 2sep 1909-x ‧
 • Peter Johannes Hendricus FLEUREN ‧ 7nov 1911-x ‧
 • Petrus Johannes Josephus FLEUREN ‧ 1mrt 1914-x ‧
 • Johanna Stephanie Fleuren-JANSSEN ‧ 3apr 1924-x ‧
 • Karel D. FLEURKE ‧ 22mrt 1918-x ‧
 • Dirk FLEURY ‧ 26mrt 1920-x ‧
 • Frederik FLEURY ‧ 10okt 1920-x ‧

 • van der Flier-SPRUYT Bartholomea A.C.A. ‧ 18dec 1922-x ‧
 • Willem te FLIERHAAR ‧ 18sep 1910-x ‧
 • Albert K. FLIKKEMA ‧ 20feb 1921-x ‧
 • Herman FLIM ‧ 1922-2005 ‧
 • Hendrik FLOKSTRA ‧ 18jul 1918-x ‧
 • Evertje Floor-de JONGE ‧ 10mei 1925-x ‧
 • Fernand Joseph FLORAX ‧ 1911-1984 ‧
 • Jacobus FLORIJN ‧ 1904-1943 ‧
 • Jan FLORIJN ‧ 21jan 1921-x ‧
 • Theodoor H. FLORQUIN ‧ 25mrt 1885-1973 19aug ‧
 • Eliza C. FLUIT ‧ 13nov 1922-x ‧
 • Geert FLUIT ‧ 1904-x ‧
 • Klaas FLUIT ‧ 11jan 1914-2008 9jan ‧
 • Lucas FLUIT ‧ 1898-x ‧
 • Tieme FLUIT ‧ 1902-1985 ‧
 • Niesje Fluit-DONKER ‧ 1905-x ‧
 • Jentje Fluit-KRUIDHOF ‧ 1905-1976 ‧
 • Geertje Fluit-STEENBERGEN ‧ 28okt 1919-x ‧ & Klaas Fluit
 • Adriana G.M. FLUITMAN ‧ 1feb 1917-x ‧
 • Adrianus J. FLUITMAN ‧ 3sep 1918-x ‧
 • Johannes Matthijs Petrus FLUITSMA ‧ 22jun 1909-x ‧

 • Herman C. FRAAIJ ‧ 8dec 1920-x ‧
 • Abraham FRAANJE ‧ 1914-2003 ‧
 • Joost FRAANJE ‧ 11apr 1925-x ‧
 • Johannes W. FRANCHIMON ‧ 3aug 1913-x ‧
 • Jack J.M. FRANCKEN ‧ 30jan 1923-x ‧
 • Margaretha J.A. François-KLASEN ‧ 1mei 1921-x ‧
 • Paul Hubert Jean FRANCOT ‧ 15mrt 1920-2004 14jan ‧
 • Francot-VISSER Johanna L. ‧ 3mei 1923-x ‧
 • Gerardus Franciscus Hendricus FRANK ‧ 9feb 1925-x ‧
 • Jacobus FRANK ‧ 14jul 1916-1999 8aug ‧
 • Wouter FRANK ‧ 30dec 1913-x ‧
 • Selma Frank-GOMPERTZ ‧ 1916-2000 ‧
 • Alberta J. Frank-LANSINK ‧ 21jul 1912-x ‧
 • Arie J. FRANKEN ‧ 3okt 1915-x ‧
 • Derk Gerrit FRANKEN ‧ 22jul 1918-2002 16mrt ‧
 • Gerrit J.D. FRANKEN ‧ 6aug 1920-x ‧
 • Harmina J. Franken-PREUSTERINK ‧ 20jun 1923-x ‧
 • Cornelis FRANKFORT ‧ 14aug 1919-x ‧
 • Anton J. FRANKHUISEN ‧ 12apr 1923-x ‧
 • Harm FRANKRUIJTER ‧ 16feb 1919-x ‧
 • Wilhelmus J.M. FRANSE ‧ 2nov 1903-x ‧
 • Helena Maria Geertruida Alfonsa Fransen-KOPERBERG ‧ 28feb 1917-1999 8mrt ‧
 • Lamberta 'Lammie' Fransen-SCHENK ‧ 13apr 1907-x ‧
 • Gerard Antoon Jozef FRANSSEN ‧ 9jun 1915-1987 7mrt ‧
 • Mathijs FRANSSEN ‧ 1912-x ‧
 • Jan FRANSSENS ‧ 25dec 1904- 12aug 1993
 • Geertje Franssens-SCHOONBEEK ‧ 11apr 1904-x ‧
 • Gerhard FRANTZEN ‧ 2nov 1895-x ‧
 • Leonardus Franciscus Josephus Hubertus FRANTZEN ‧ 1910-x ‧
 • Elisabeth Catharina Theodora Maria Frantzen-KUIJPERS ‧ 1910-x ‧
 • Frederik Willem FRANX ‧ 26aug 1921-1944 4sep ‧
 • Louis Johan Marie FRANZEN ‧ 1aug 1924-1945 6apr ‧
 • Gosse FRATERMAN ‧ 11okt 1887-1942 15jun ‧
 • Jacob Arien FRAIJ ‧ 30okt 1902-x ‧

➖ ➖

 • Albertus Ignatius FREDERIKS ‧ 1907-1945 ‧
 • Albertus J. FREDRIKS ‧ 7jan 1920-x ‧
 • Gerardus Petrus FREEMAN ‧ 30jul 1921-x ‧
 • Willem FREESE ‧ 1910-x ‧
 • Charles Jos FREHEN ‧ 29nov 1907-1953 19feb ‧
 • Aaltje Freij-van der HUL ‧ 5mrt 1923-x ‧
 • Pieter Johannes FREKENHORST ‧ 20mrt 1918-x ‧
 • Pieter de FREMERY ‧ 1897-1988 ‧
 • Berdina Everdina Frequin-EVERS ‧ 1913-1992 ‧
 • Nelly A.M. Frequin-PETERS ‧ 10feb 1912-x ‧
 • Aleida T.J.M. FRERIKS ‧ 3dec 1921-x ‧
 • Everardus Lambertus FRERIKS ‧ 23nov 1889-1945 22mrt ‧
 • Jan FRERIKS ‧ 28mrt 1922-x ‧
 • Johannes Hendrikus Antonius FRERIKS ‧ 12feb 1895-x ‧
 • Johanna W. Freriks-BUIJS ‧ 19jul 1899-x ‧
 • Johannes Antonius FRESCO ‧ 1905-1999 ‧
 • Frederik F. de FRÉTES ‧ 14okt 1924-x ‧
 • Johan F. de FRÉTES ‧ 9jun 1873-x ‧
 • Simon I.I. de FRÉTES ‧ 16nov 1919-x ‧
 • Richard M. FREY ‧ 13jan 1918-x ‧
 • Wilhelmus Agathus Petrus FREIJSEN ‧ 29sep 1914

 • Johannes FUCHS ‧ 20sep 1913-x ‧
 • Karel Albert FUCHS ‧ 13dec 1906-x ‧
 • Margareta Fuchs-VERES ‧ 1mei 1914-x ‧
 • Lotte de la Fuente-WETZEL ‧ 22jun 1906-x ‧
 • Dick E. FULD ‧ 25sep 1918-x ‧
 • Jan Hendrik FUNCKE ‧ 4jul 1904-1997 feb20 ‧
  • & Helena Dekker 1909-x
  • & Aleida Elisabeth Slendebroek 1917-x
  • & Marijtje Glas 1919-x
 • Funke-BORDEWIJK Nina ‧ 12aug 1918-x ‧
 • Fanciscus G. FURER ‧ 3apr 1908-x ‧
 • Eva Furth-HALVERSTAD ‧ 1913-1988 ‧

➖G➖

 • van der GAAG Cornelis G. ‧ 14mrt 1915-x ‧
 • Dirk Frederik van der GAAG ‧ 1900-x ‧
 • Pieter H. GAAL ‧ 27mei 1907-x ‧
 • van Gaalen-BOSMA Catharina ‧ 15okt 1922-1998 6feb ‧
 • Arie Johannes Cornelis GAARENSTROOM ‧ 1905-1993 ‧
 • Johanna Maria Petronella Gaarenstroom-BERLIPS ‧ 1907-2002 ‧
 • Jacobus GAARTHUIS ‧ 1916-1994 ‧
 • Hubrecht GAARTMAN ‧ 1898-x ‧
 • Gerardus E. GAASBEEK ‧ 15mrt 1918-x ‧
 • Gerrit J. GAASBEEK ‧ 29jul 1910-x ‧
 • Fokje van der GAAST ‧ 4dec 1910-2000 15okt ‧
 • Meyer GAASTRA ‧ 9dec 1905-x ‧
 • Theo GABRIËL ‧ 16nov 1907-x ‧
 • Jan W. GAILLARD ‧ 18jul 1920-x ‧
 • Gerardus Jacobus Anthonius GALAMA ‧ 20mei 1915-2001 21dec ‧
 • Nicolaas IJ.A. GALAMA ‧ 5feb 1911-x ‧
 • Jan van GALEN LAST ‧ 28jun 1918-2009 10mrt ‧
 • Johannes van GALEN LAST ‧ 10jan 1890-x ‧
 • Hendrik C.G. GALESLOOT ‧ 22apr 1927-x ‧
 • Lambertus Bernardus GALGENBELD ‧ 21apr 1918-1983 11jan ‧
 • Galgenbeld-EUREN Euphemia Gerzina Bernardina ‧ 24jun 1924-2011 18okt ‧
 • Balt GALJAARD ‧ 2dec 1920-x ‧
 • Carel Frederik GALJAARD ‧ 1920-x ‧

 • Bastiaan van GAMEREN ‧ 13jan 1917-1980 6jun ‧
 • Louis GANS ‧ 31mei 1925-2008 29jun ‧
 • Huibert Jacob GANZEMAN ‧ 1918-1994 ‧
 • Anne W. GANZEVOORT ‧ 6jun 1917-x ‧
 • Henriëtte Ganzevoort-NOBACK ‧ 22sep 1925-x ‧
 • Agnes Mathea Engelbertha GARBEN ‧ 21sep 1911-1983 9okt ‧
 • Johannes Hendrikus Josephus GARBEN ‧ 20aug 1904-x ‧
 • Anna C. Garcia-van der DOORN ‧ 16jul 1922-x ‧
 • Pieter GARDENIER ‧ 15mrt 1915-2005 3aug ‧
 • Nicolaas Jan van GARDEREN ‧ 10sep 1919-2000 28apr ‧
 • Klaas GARMS ‧ 2aug 1922-x ‧
 • Cornelis GARRITSEN ‧ 19nov 1921-1945 20mrt ‧
 • Heinrich GARRITZEN ‧ 18mrt 1907-x ‧
 • Rento Wolter Hendrik GARSCHAGEN ‧ 21mrt 1920-x ‧
 • Willem de GAST ‧ 11mei 1908-x ‧
 • Samuel Paulus Johannes GAST ‧ 21apr 1900-x ‧
 • Franciscus Josephus Cornelius van GASTEL ‧ 3dec 1889-x ‧
 • Jacobus Wilhelmus Adrianus van GASTEL ‧ 11okt 1919-2007 15jan ‧
 • Hubertus F. GAUDELIUS ‧ 29dec 1922-x ‧
 • Hubertus Franciscus GAUDELIUS. ‧ 13mrt 1894-x ‧
 • Bernard Bauduin GAUTIER ‧ 1899-x ‧
 • Hendrik GAUTIER ‧ 13mrt 1920-x ‧
 • Frederik GAYMANS ‧ 30mei 1907-x ‧
 • Francis Bodina Louise Emelie Gaymans-BOURICIUS ‧ 24mei 1905-1989 13jan ‧
 • Hendri P. GAZAN ‧ 25okt 1918-x ‧
 • Henri GAZAN ‧ 1918-2002 ‧
 • Izaak Pieter GAZAN ‧ 1901-x ‧
 • Nico GAZAN ‧ 1905-1985 ‧

 • Johan Lambertus GEBBEN ‧ 8aug 1913-1942 3mei ‧
 • Johannes A. GEBHARD ‧ 29sep 1907-x ‧
 • Johannes GEBOERS ‧ 11feb 1911-x ‧
 • Antonius van GEEL ‧ 20sep 1909-x ‧
 • Peter GEELEN J. ‧ 14jul 1914-x ‧
 • Eliza Willem GEELHOED ‧ 1897-x ‧
 • Gerard Gillis GEELHOED ‧ 4aug 1920-2006 5okt ‧
 • Willem Martinus GEELS ‧ 10okt 1915-2005 6okt ‧
 • Berend van GEEMEN ‧ 1okt 1915-x ‧
 • Dirk van GEEMEN ‧ 3okt 1900-1974 13nov ‧
 • Hendrik Gerard van GEEN ‧ 15jun 1921-1945 2mrt ‧
 • Bernardina GEENE ‧ 30mrt 1916-x ‧
 • Johannes L.M. GEENE ‧ 10feb 1922-x ‧ ron
 • Cornelis GEENEN ‧ 27sep 1924- 8dec 1944
 • Hermanus Hubertus GEENEN ‧ 10feb 1888-1943 26dec ‧
 • Lodewijk Eduard de GEER van OUDEGEIN ‧ 1907-1985 ‧
 • Eugén Emile GEERARDS ‧ 21jul 1899- 9mei 1964
 • Petronella Catharina Louisa Geerards-van de WALLE ‧ 1903-1991 ‧
 • Mathieu J. GEERATZ ‧ 11mrt 1918-x ‧
 • Bernardus Gerhardus Josephus GEERDINK ‧ 17sep 1907-1945 17feb ‧
 • Hendrikus G. GEERDINK ‧ 3dec 1917-x ‧
 • Jentje Geerken-BLOKZIJL ‧ 28apr 1924-x ‧
 • Johan GEERLIGS ‧ 30jan 1913-x ‧
 • Hermanus Bernardus Arnoldus GEERLINGS ‧ 28mrt 1917-1945 18feb ‧
 • Jan W. GEERLINGS ‧ 25mei 1888-x ‧
 • Alexander GEERNAERT ‧ 24jul 1911-x ‧
 • Franciscus W. GEERTS ‧ 25aug 1923-x ‧
 • Pieter GEERTS ‧ 16mei 1920-x ‧
 • Jan Johannes GEERTSEMA ‧ 23feb 1901-x ‧
 • Engelbertus Antoni GEESSINK ‧ 27sep 1923-2011 22okt ‧
 • Johannes A.M.H.G. GEEST de ‧ 23jan 1921-x ‧
 • Pieter van de GEEST ‧ 1908-x ‧
 • Jacobus Petrus Cornelis van der GEEST ‧ 1896-1943 ‧
 • Johannes N. van GEEST ‧ 4okt 1918-x ‧
 • Leendert J. van GEEST ‧ 15sep 1919-x ‧
 • Antje van der Geest-de GROOT ‧ 31aug 1896-x ‧

 • Cornelis Adolf GEHRELS ‧ 20jun 1906-1945 20mrt ‧
 • Anton Marie Jacob 'Tom' GEHRELS ‧ 21feb 1925-2011 11jul ‧ ⌘
 • Gertrude Geiger-van ESSEN ‧ 12mrt 1917-x ‧
 • Johannes R. GEIJSELS ‧ 10mrt 1920-x ‧
 • Willempje GEIJTEMAN ‧ 1912-x ‧
 • Willem GEIJTENBEEK ‧ 12aug 1911-x ‧
 • Willem GEIJTENBEEK ‧ 27okt 1919-x ‧
 • Ernst Friedrich Wilhelm GEIPEL ‧ 19jul 1904-x ‧
 • Joanna C.M. GELDENS ‧ 5jul 1902-x ‧
 • Arnold van GELDER ‧ 1908-x ‧
 • Simon van GELDER ‧ 11apr 1912-x ‧
 • Andreas Johannes GELDERBLOM ‧ 10apr 1891-1983 13mrt ‧
 • Jan A. GELDERBLOM ‧ 9mrt 1902-x ‧
 • Martinus Johannes van GELDERE ‧ 1917-2011 ‧
 • Johannes M. van GELDEREN ‧ 8mrt 1922-x ‧
 • Josephus van GELDEREN ‧ 5jan 1918-x ‧
 • Samuel Joseph van GELDEREN ‧ 1907-1944 ‧
 • Christiaan Maurits GELDERMAN ‧ 22jan 1907-1990 2sep ‧
 • Herman GELDERMAN ‧ 8jun 1908-x ‧
 • Margaretha C. Gelderman-van de POL ‧ 3nov 1911
 • Adriaan J. GELDOF ‧ 31okt 1924-x ‧
 • Egberdina Maria Geling-VOORHORST ‧ 5dec 1919-2015 15sep ‧
 • Lodewijk G. GELPKE ‧ 26okt 1915-1981 19nov ‧
 • Gertrudis Hendrina Jacoba Godefrida GELSING ‧ 29feb 1920

 • Pleun Leendert van GEMERDEN ‧ 28okt 1920-2006 4feb ‧
 • Brunita Josepha 'Jos' GEMMEKE ‧ 1922-2010 ‧ ⌘
 • Ewald van GENDEREN ‧ 1919-1942 ‧
 • Teddy van GENDEREN ‧ 1917-1988 ‧
 • Maria T. Genée-de JONG ‧ 2mrt 1906-x ‧
 • Arnoldus J. van GENNIP ‧ 22mei 1911-x ‧
 • Adrianus J. van GENT ‧ 8jan 1915-x ‧
 • Mrten van GENT ‧ 9jul 1918-x ‧
 • Pieter H. van GENT ‧ 9nov 1918-x ‧
 • Jacques Christiaan Aleid Thedoor GENTIS ‧ 4sep 1913-x ‧
 • Johan van GENUGTEN ‧ 6aug 1909-x ‧
 • Johanna M. van Genugten-van de RIJT ‧ 23sep 1911

 • Hubertus GERAATS ‧ 1jul 1916-x ‧
 • Maria C. Geraats-HOUWEN ‧ 26aug 1915-2013 31mrt ‧
 • Bernardus Arnoldus GERADTS ‧ 27okt 1900-1973 23feb ‧
 • Johannes P. GERADTS ‧ 16sep 1910-x ‧
 • Hendrikus Franciscus GERAETS ‧ 14mrt 1918-x ‧
 • Johannes Petrus GERAETS ‧ 26sep 1921-1987 1aug ‧
 • Hendrikus GERARD ‧ 4feb 1912-x ‧
 • Geertruida A. Gerard-BRANDS ‧ 5okt 1915-x ‧
 • Everhardus J. GERBENS ‧ 4nov 1921-x ‧
 • Johannes Marinus GERBENS ‧ 5jul 1916-2000 26jun ‧
 • Gerbens-REINSHAGEN Johanna ‧ 30sep 1916-x ‧
 • Jan Gerardus van GERESTEIJN ‧ 22nov 1925-x ‧
 • Nicolaas G. van GERESTEIJN ‧ 23jun 1924-x ‧
 • Johan GERHOLT ‧ 1910-x ‧
 • Hendrik GERLACH ‧ 6okt 1920- 4jul 1986
 • Karssien GERLACH ‧ 1903-x ‧
 • Gijsbertus GERLAGH ‧ 1okt 1920-x ‧
 • Philip GEROLT ‧ 22okt 1916-x ‧
 • Willem Frederik GERRESE ‧ 1910-1943 ‧
 • Jacobus A. GERRETS ‧ 21apr 1920
 • Johannes W. GERRETSEN ‧ 11mei 1921-x ‧
 • Gerrit Engelbert GERRIDZEN ‧ 1901-x ‧
 • Fokke M. GERRITS ‧ 11nov 1919-x ‧
 • Hendrik GERRITS ‧ 7jun 1919-x ‧
 • Mattheus GERRITS ‧ 1921-x ‧
 • Wilhelmus H. GERRITS ‧ 14jul 1920-x ‧
 • Emile Constant Maria GERRITSE ‧ 25jan 1914-x ‧
 • Albertus GERRITSEN ‧ 14aug 1918-x ‧
 • Ernst GERRITSEN ‧ 12apr 1912-x ‧
 • Jan W. GERRITSEN ‧ 10jul 1906-x ‧

➖H➖

————

 • Cornelis Pieter van den HOEK ‧ 7jun 1921-2015 12feb ‧ ⌘
 • Piet HOEKMAN ‧ 24jun 1920-x ‧
 • Pieter Johannes ‘Hans’ HOETS ‧ 24apr 1921-2014 aug28 ‧ ⌘
 • E.B. van HOGEZAND ‧ x ‧
 • Cornelis Adriaan HONIG ‧ 1917-2007 ‧
 • Johannes HOOGENDOORN ‧ 1898-1944 ‧ ⌘
 • Willem J. van HOORN ALKEMA ‧ 1919-2007 ‧
 • Henri HOUBEN ‧ 30apr 1920-x ‧
 • Johan Hendricus HOUTMAN ‧ 6jul 1889-1944 13jan ‧
  • Pieter Houtman & Anna Brands
 • Jan HOUTSMA ‧ 1921-1984 ‧ ⌘
 • Willem Laurens ‘Wiel’ HOUWEN ‧ 1911-1990 ‧ ⌘
 • Jacobus van der HOUWEN ‧ 26nov 1909-1994 jul21 ‧ ⌘
 • Gerard HUETING ‧ 1mei 1924-2017 ‧ ⌘
 • Hendrik HUISMAN ‧ 4jun 1917-2008 jan24
 • Jan HUITZING ‧ 13jun 1920-1944 okt5 ‧
 • Marchje Ariaantje ‘Mimi’ van den HURK ‧ 1919-2001 ‧ ⌘
 • Daniel Johannes HUIJGENS ‧ 1908-1995 ‧ ⌘

➖I➖

➖J➖

 • Philip JACOBS ‧ 1922-2013 ‧
 • Fokko JAGERSMA ‧ 12sep 1920-1944 14apr ‧
 • Leo JANS ‧ 9mei 1918-2016 sep23 ‧
 • Dirk JANSEN VERPLANKE ‧ 16sep 1917-x ‧
 • Gerard JANSEN ‧ 13feb 1923-1944 14apr ‧
 • Eduardus Petrus Antonius Maria JANSSENS ‧ 1908-1989 ‧ ⌘
 • Jan Gerardus JENTZEMA ‧ 4jul 1918-1944 dec8 ‧
 • Willem Herbertus ‘Wilco’ JISKOOT ‧ 1924-1945 ‧ ⌘
 • Bastiaan JONAS ‧ 23dec 1916-1992 okt17 ‧
 • Jacobus Theodorus ‘Koos’ de JONG
 • Johannes Adrianus de JONG ‧ 17jul 1914-1942 25aug ‧
 • Ernst Willem de JONGE ‧ 1914-1944 ‧ ⌘
 • Adriaan JONGEJAN ‧ 4okt 1913-1986 6mrt ‧
 • Leendert Marie JONKER ‧ 1915-1944 ‧ ⌘
 • Albert JÜDELL ‧ 1925-1983 ‧ ⌘

➖K➖

 • Sidney Rudi de KADT ‧ 8apr 1920-2013 5jan ‧
 • Fritz Dietrich KAHLENBERG ‧ 1916-1996 ‧
 • Ingeborg L. Kahlenberg-WALLHEIMER ‧ 1920-1996 ‧
 • Jacob KAPTEIJN ‧ 1902-1945 ‧
 • Marie Keg-HUETING ‧ 1919-2009 ‧
 • Adrianus de KEIZER ‧ 10feb 1922-2007 3mei ‧
 • Johan Herman KESSLER ‧ 3dec 1919-1944 15nov ‧
 • Piet KETELAAR ‧ 7apr 1921-x ‧
 • Pieter KETELAAR ‧ 5nov 1909-x ‧
 • Popke J. KETELAAR ‧ 23mrt 1923-x ‧
 • Theodoor Jacobus KETELAAR ‧ 1911-1950 ‧
 • Maatje Laurina Kloosterman-van WILLEGEN ‧ 13mrt 1908-1995 jan10 ‧
  • & Daniel Gerard Kloosterman ‧ Goes 10feb 1905-1999 jul24 Goes ‧
 • Roelof KNOL ‧ 21okt 1922-1945 17mrt ‧
 • Maarten Jan KNOTTENBELT ‧ 1920-2004 ‧
 • Mauritz Christiaan KOKKELINK ‧ 17jun 1913-1994 aug24 ‧ MWO ⌘
 • Henri KOOT ‧ 1883-1959 ‧
 • Theodorus Jan KORZAAN ‧ 1922-2010 ‧
 • Hendricus Petrus KOSTER ‧ 1883-1963 ‧
 • Jacob KRAAL ‧ 1914-1944 ‧
 • Jan KRAMER ‧ 1882-1945 ‧
 • Pieter KREUK ‧ 1918-1990 ‧
 • Johannes Petrus Josephus Waltherus KUSTERS ‧ 1apr 1895-1942 7apr ‧

➖L➖

 • Cornelis Josefus Henricus 'Cees' de LAAT ‧ 19sep 1904-x ‧
 • Leonardus Matheus Petrus Maria van LAMSWEERDE ‧ 1919-1998 ‧ ⌘
 • Reinder Gebbienus de LANGE ‧ 1896-1943 ‧
 • Willem Charles Jean Marie van LANSCHOT ‧ 1914-2001 ‧ ⌘
 • Johanna van LEEUWEN ‧ 1926 ‧ ⌘
 • Frederik LEGGER ‧ 10sep 1917-1944 6nov ‧
 • Hindrik Haijo LENSTRA ‧ 3aug 1922-1945 31mei ‧
 • Herman LEUS ‧ 18dec 1917-1945 8mrt ‧
 • Jacob LIEMBERG ‧ 4dec 1909-1942 sep12 ‧
 • Theo Jan Antoine Marie van LIER ‧ 11mei 1916-1992 jun6 ‧
 • Willem Adriaan Otto LIGTHELM ‧ 13nov 1922-2014 mei22 ‧
 • Johannes Petrus LIJDING ‧ 4sep 1914-1945 jan5 ‧ ⌘
  • & Agnes Elisabeth Geerdes
 • Henri Pieter LINTHORST HOMAN ‧ 1905-1989 ‧ ⌘
 • Bernhard van LIPPE-BIESTERFELD ‧ 1911-2004 ‧
 • Andries LOK ‧ 8dec 1903-1944 20mei ‧
 • Johannes Hendrik ‘Joop’ LUIJKENAAR ‧ 1918-1996 ‧ ⌘

➖M➖

 • George John Lionel MADURO ‧ 1916-1945 ‧
 • Cornelis Agardus Jan ‘Cees’ MARIJS ‧ 11mrt 1917-2010 jul26 ‧
 • Rosemarie 'Rosel' Mauthner-SCHINK ‧ 29jan 1909-x ‧
 • Cornelis Johannes MEIJER ‧ 18jan 1897-1945 apr4 ‧
 • Truus Menger-OVERSTEEGEN ‧ 1923-2016 ‧ ⌘
 • Alfred Johan van MEURS ‧ 1aug 1922-2016 feb13 ‧
 • Adrien Lambert Jacques Emile Marie MOONEN ‧ 1914-1943 ‧ ⌘
 • Leneke MOORS ‧ 22okt 1919-2017 nov9 ‧
 • Jacobus de MOS ‧ 1919-2016 ‧ ⌘
 • Daniel de MOULIN ‧ 1919-2002 ‧ ⌘
 • Gustav H. MULLER ‧ 7mrt 1910-x ‧

➖N➖

 • Pieter Johannes NANNEN ‧ 18jul 1922-1944 sep16 ‧
 • Albertus T. NAUTA ‧ 10feb 1923-1945 mrt8 ‧
 • Pieter NIEWOLD ‧ 23okt 1920-2002 jun23 ‧

➖O➖

 • Christiaan Vincent Gradwell van OOSTERZEE ‧ 1922-1989 ‧ ⌘
 • Bob OOSTHOEK ‧ 25jun 1912-1944 okt12 ‧
 • Jacobus ORANJE ‧ 1898-1946 ‧ ⌘
 • Wilhelmina Helena Pauline Marie van ORANJE NASSAU ‧ 1880-1962 ‧
 • Teunis OUWEHAND ‧ 16dec 1898-1949 mei27 ‧
  • & Maartje van Duijn
 • Freddie OVERSTEEGEN ‧ 1925 ‧ ⌘

➖P➖

➖R➖

 • Willem Gerrit REIJNTJES ‧ 30okt 1919-2014 26nov ‧
 • Tonny van RENTERGHEM ‧ 1919-2009 ‧ ⌘
 • Gerarda Alida ‘Atie’ Ridder-VISSER ‧ 1914-2014 ‧ ⌘
 • Johannes RIJPSTRA ‧ 1889-1944 ‧ ⌘
 • Gerrit RIJKE ‧ 1906-1995 ‧ ⌘
 • Engelbertus Johannes ROELFSEMA ‧ 1905-1943 ‧
 • Eric ROEST ‧ 1921-2015 ‧ ⌘
 • M.J. ROKS ‧ x ‧
 • Jacobus Cornelis de ROOS ‧ 3feb 1921-1945 8apr ‧
 • Hendrikus Johannes ‘Piet’ ROUBOS ‧ 5okt 1916-2008 sep19 ‧ ⌘ MWO
 • Jan Hielke ROUKEMA ‧ 1910-1997 ‧ ⌘
 • Harry ROOSSIEN ‧ 1916-2001 ‧ ⌘
 • Alfred Jan ROTTEVEEL ‧ 4jan 1919-1993 ‧
 • Hendrikus Johannes ROUBOS ‧ 5okt 1916-2008 sep19 ‧
 • Albert Jan ROZEMAN ‧ 1914-1944 ‧
 • Theo RUITER ‧ 1911-1965 ‧ ⌘
 • Jaap RUS ‧ 1923 ‧ ⌘
 • Pierre Jean Baptiste RUIJS de PEREZ ‧ 1909-1942 ‧

➖S➖

 • Everhardus Johannes Hendrik ‘Harry’ SAATHOF ‧ 7mei 1918-2003 13jun ‧
  • zv. Everardus Johannes Saathof & Alberdina Kruizinga ?
 • Jan SANGERS ‧ 21feb 1911-1944 5okt ‧
 • Jannetje Johanna SCHAFT ‧ 1920-1945 ‧
 • Martinus E. SCHAKELAAR ‧ 14jan 1927-2009 13jun ‧
 • Petrus Johannes ‘Jan’ SCHELVIS ‧ 1917-1992 ‧ ⌘
 • Joan SCHIMMELPENNINCK ‧ 1887-1943 ‧ ⌘
 • Wilhelm Klaus Norbert SCHMELZER ‧ 1921-2008 ‧ ⌘
 • Johan L.H. SCHREURS ‧ 3apr 1918-x ‧
 • Pieter Meindert SCHREUDER ‧ 1912-1945 ‧ ⌘
 • Johannes Cornelis Arnoldus 'John' SILIACUS ‧ 1916-2003 ‧
 • Pieter Jacob SIX ‧ 1894-1986 ‧ ⌘
 • Jan van der SLOOT ‧ 1911-1944 ‧ ⌘
 • Karst Gerrit SMIT ‧ x ‧
 • François Jules Henri Theodoor ‘Frans’ SMITS ‧ 1915-2006 ‧ ⌘
 • Jan SNIJDERS ‧ 1921-2014 ‧ ⌘
 • Gerben SONDERMAN ‧ 1908-1955 ‧
 • Gerard SPANHAAK ‧ 1919-2002 ‧ ⌘
 • Lambertus Cornelis Marie SPEEKENBRINK ‧ 1918-1978 ‧
 • Tivadar Emile SPIER ‧ 1916-2010 ‧ ⌘
 • Albert van SPIJKER ‧ 1912-2006 ‧ ⌘
 • Lena M.T. Stadhouder-de KOK ‧ 15sep 1923-2004 22feb ‧
 • Hermanus Hubertus Antonius Franciscus STAKENBORG ‧ 1896-1952 ‧ ⌘
 • Cornelis van STAM ‧ 1920-1995 ‧ ⌘
 • Johan STOFFELS ‧ 29mei 1918-1945 apr8 ‧
 • Abraham Lamertus 'Bram' van der STOK ‧ 13okt 1915-1993 8feb ‧ ⌘
 • Franciscus Alexander STROETHOFF ‧ 1897-1982 ‧ ⌘
 • Joannes Aloysius van STRAELEN ‧ 1915-1943 ‧ ⌘
 • Cornelis Willem STURM ‧ 1909-1943 ‧
 • Victor J.M. SWANE ‧ 14apr 1920-x ‧
 • Samuel SWARTS ‧ 26jul 1917-1944 sep20 ‧

➖T➖

➖U➖

 • Johan Heinrich Christoffel ULRICI ‧ 20dec 1921-2005 jan29 ‧

➖V➖

 • ➤ Pierre van der VEER ‧ 1920-2005 ‧ ⌘
 • ➤ Loes VERSTAGEN ‧ x ‧
 • ➤ Gerarda A. ‘Atie’ VISSER ‧ 23jul 1914-x ‧ ⌘
 • Hendrikus Lucas VISSER ‧ 5aug 1923-2006 jun16 ‧ Hinderikus
 • ➤ Gusta Olivier-VONK ‧ 1929 ‧ ⌘
 • ➤ Hendrik Joseph ‘Henri’ VROOM ‧ 1917-1943 ‧ ⌘

➖W➖➖Z➖ Zie projectpagina Verzetsherdenkingskruis V t/m Z ➖➖➖➖➖➖