Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Hendrik Molenkamp (1909 - 1943)
  HENDRIK MOLENKAMP 24 maart 1909 – 24 februari 1943 Hendrik Molenkamp is geboren in Amsterdam en was kelner van beroep. Hij was lid van het communistisch verzet in Den Haag en werkte mee aan de v...
 • Dominicus Hendrik Cornelis Middendorp (1919 - 1943)
  DOMINICUS HENDRIK CORNELIS MIDDENDORP 19 november 1919 – 30 juni 1943 Lid van het communistisch verzet in Den Haag, gearresteerd op 17 februari 1943. De naam van Middendorp wordt vermeld in het ...
 • Krijn Meuldijk (1907 - 1945)
  KRIJN MEULDIJK 22 februari 1907 – 24 april 1945 Sergeant Meuldijk, geboren in Heinoord, was telegrafist bij de Koninklijke Marine en lid van het Legioen van Oud-Frontstrijders (later gefuseerd m...
 • Arie de Leest (1920 - 1943)
  ARIE DE LEEST Gestorven 9 april 1943 Arie de Leest deelt in oktober en november 1941 cel 715 o.a. met Arend Destrée. Arie de Leest was leerling-oliestoker en diende als dienstplichtige brandwach...
 • Joris Arien Ruijter (1925 - 1945)
  Joris Ruijter (‘Jos’) was scholier van het Lyceum in Alkmaar en woonde bij zijn ouders aan Middenweg 72 in Noord-Beemster. Na de capitulatie in mei 1940 begon hij, vijftien jaar oud, met ...

Dutch Resistance 1940-1945

Dutch Resistance during World War II is the collective name for all individuals and groups who offered resistance during World War II to the German occupation of the Netherlands (1940-1945) and the Japanese occupation of the Dutch East Indies (1942-1945) . The resistance was characterized in comparison with other countries occupied by relatively few armed and violent resistance and locally very successful in hiding , which led to a major resistance movement , the LO


Scope

The aim of this project is to find as many recognised resistance people as possible, giving people an Honorary place on Geni.com, and to give Geni-users the chance to find new kinship lines to these very brave people .


Members of the resistance

How many people were just active in the resistance against the Germans is difficult to determine. It is generally assumed that 45,000 people were in the organized resistance, which at the end of the war were still 35,000 survived. They were supported by hundreds of thousands of others and helped. Around 20,000 people were arrested by the Germans during the war years for acts of resistance; many of them did not survive.

source: Historisch Nieuwsblad; second chapter, first paragraph
Resistance fighters with a profile on Geni

Current total of 619 names

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Sources

Lists:

Informative:

Per Province:

Per Place:

Related Geni projects

Nederlands Verzet 1940-1945

Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers).
Doel van dit project

Doel van dit project is om zo veel mogelijk verzetsmensen een Ereplaats te geven op Geni.com, en om Geni-gebruikers de kans te bieden weer nieuwe verwantschapslijnen te vinden naar deze zeer dappere mensen.


Leden van het verzet

Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo'n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo'n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo'n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. ‧

bron: Historisch Nieuwsblad; tweede hoofdstuk, eerste alinea
Verzetsmensen met een profiel op Geni

Huidig totaal 619 namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M


N

O

P

R

S

T

V

W

Z

✌: nog samen te voegen


Gerelateerde Geni projecten